Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 24.05.2021.

Aleksa Popović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.09.1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u NIšu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2017.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  М53

  Милош Ђорђевић, Алекса Поповић, Српски митрополити и царски службеници као локална елита у Хабзбуршкој Монархији 18. века, Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Година IV, број 2, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2018, 47-59. ISSN 2406-1190 https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi/2017/balkanske-sinteze

  Алекса М. Поповић, Нова историја и/или апологија империје (Pieter M. Judson, The Habsburg Empire. A New History, Cambridge Massatchusetts: the Belknap Press of Harvard University press, 2016), (Приказ), Балканске синтезе. Часопис за друштвена питања, културу и регионални развој, Филозофски факултет у Нишу, 1-1/2020, 61-64.

  Алекса М. Поповић, Мирослав Павловић, Смедеревски санџак 1739-1788. Војно-административно уређење, Матица српска, Нови Сад 2017, страа 451, (Приказ), Пешчаник, часопис за историографију, архивистику и хуманистичке науке, Историјски архив Ниш, XVIII-19/2020, 183-186.

  Алекса М. Поповић, Најутицајнија фигура српског народа 1749-1768 године (Ненад Нинковић, Митрополит Павле Ненадовић, Филозофски факултет у Новом Саду, Историјски архив „Срем“, Нови Сад – Сремска Митровица 2017, 539 страна), (Приказ), Годишњак за социологију XVI/25 (2020), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2020, 121-125. DOI: https://doi.org/10.46630/gsoc.25.2020

  Алекса М. Поповић, Између Пожаревачког и Београдског мира (Милош Ђорђевић, Краљевство Србија 1718-1739., Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2018, 231 страна), (Приказ), Noema – часопис за друштвену и хуманистичку мисао, Филозофски факултет у Бањој Луци, Бања Лука 2021, 129-134. doi: https://doi.org/10.7251/NOE2109129P

  М51

  Љубиша Митровић, Алекса Поповић, Историјски и социјално-структурни аспекти студентске побуне `68 и улога прозелитске левице, Политичка ревија. Часопис за политикологију, политичку социологију, комуникологију и примењену политику, Број 1/2019, Год. (ХХХ) XVII vol.59, Институт за политичке студије Београд, Београд 2019. 11-21. ISSN 1451-4281; https://doi.org/10.22182/pr.5912019 http://www.ips.ac.rs/rs/magazine_editions/politicka-revija-1-2019/

             

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  М33

  Љубиша Митровић, Алекса Поповић, Путеви голготе и епопеје српског народа (1915-2015). Социолошко-историјске маргиналије, Век српске голготе (1915-2015). Тематски зборник међународног значаја, Књига III, Друштвене науке, (ур. и прир. Књигу III, Друштвене науке проф. др Урош Шуваковић; главни и одговорни уредник проф. др Урош Шуваковић), Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2016, 331-339. ISBN 978-86-6349-067-3; 978-86-6349-068-0 (за издавачку целину) https://drive.google.com/file/d/0BzVmKuYYMVVqb2oyX3RzWU94VmM/view

   

  Љубиша Митровић, Алекса Поповић, НАТО агресија на СРЈ у геополитичком контексту, Двадесет година од НАТО агресије на СРЈ – поводи и последице. Зборник радова са научне конференције са међународним учешћем (Београд 10. јун 2019. године), (Прир. Живојин Ђурић, Милош Јевтић), Институт за политичке студије, Београд 2019, 59-75.

   

  M63

  Алекса Поповић, Питања спорне области и арбитраже у Балканским ратовима 1912-1913. године, Студенти и наука, СТУДКОН 2, Тематски зборник радова, (ур. доц. др Гордана Ђигић), Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2017, 25-37. ISBN 978-86-7379-464-8 https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2017/studkon-2

   

  Алекса Поповић, Тема српских привилегија у домаћој периодици, Наука и студенти – СТУДКОН 3. Тематски зборник радова са научног скупа одржаног 10 новембра 2017, Филозофски факултет у Нишу, Ниш 2020, 245-257. https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/zbornici/2020/studkon-3

  Алекса М. Поповић, Структуре српске црквенонародне аутономије у Хабзбуршкој Монархији 1690-1792 године, Научни скуп СТУДКОН 4 (Наука и студенти). Књига резимеа (аутори: Стефан Здравковић, Вања Цветковић, Бојана Пуцаревић, Љиљана Скробић, Ана Крстић, Јана Крстић), Ниш 2018, 52-53. ISBN 978-86-7379-488-4.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 27 jun 2021 20:35