Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 30.12.2013.

Snežana Stojiljković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.12.1954.
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 1978. Niš, magistratura 1987. i doktorat 1995. Beograd
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Stojiljković, S., LIČNOST I MORAL. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, Bibilioteka “Istraživački radovi”, 1998, str. 280. ISBN 86-7447-032-7

  Stojiljković, S., LIČNOST I MORAL (2. dopunjeno izdanje). Niš: Filozofski fakultet i Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2009. ISBN 978-86-7379-178-4

  Stojiljković, S., PSIHOLOŠKE KARAKTERISTIKE NASTAVNIKA. Niš: Filozofski fakultet, 2014, str. 346. ISBN 978-86-7379-255-2

  Stojiljković, S., Ograničenosti kognitivističkog objašnjenja moralnosti. U knjizi: Moralnost i društvena kriza. Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1995, str. 138-147

  Stojiljković, S., Osetljivost za druge i altruističko ponašanje. U knjizi: Vaspitanje i altruizam, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1997, str. 197-209

  Stojiljković, S.,Realizacija građanskog vaspitanja u osnovnoj i srednjoj školi. U knjizi Verska nastava i građansko vaspitanje u školama Srbije (125-141), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2003, ISBN 86-7447-049-1

  Stojiljković, S.,Vaspitno-obrazovni ciljevi i autonomija ličnosti. U: Vaspitanje mladih za demokratiju (112-128), Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2005, ISBN 86-7447-061-0

  Joksimović, S. i Stojiljković, S.: Students values and their understanding of educational goals, in: Education and values in the Balkan countries, Vol. 7 (ed. N.P.Terzis), Thessaloniki, Greece, Balkan Society for Pedagogy and Education, 2007, pp. 161-168. ISBN 978-960-343-977-6

  Todorović, J. i Stojiljković, S. (2007). Porodični činioci nasilnog ponašanja dece i omladine. U: Omladina Balkana između nasilja i kulture mira (115-128), Niš: Filozofski fakultet, ISBN 978-86-7379-135-7

  Todorović, J., Stojiljković, S., Hedrih, V. (2011): Porodica kao sistem, porodični odnosi i doživljaj odnosa sa roditeljima, u: V. Nešić, A. Kostić, V. Hedrih (ured.) Ličnost i socijalne situacije – 100 godina od rođenja Nikole Rota. Niš: Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2011, str 97-110   ISBN 978-86-7379-221-7

  Đigic, G., Stojiljković, S. (2011): Efekti različitih stilova nastavnika u upravljanju razredom na školska postignuća učenika, u: Špijunović, K. (glavni urednik) Nastava i učenje: stanje i problemi, Užice, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, 337-350  ISBN 978-86-80695-92-1

  Stojiljković, S. (2013). Osobine ličnosti, U monografiji Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka, (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, str. 76-94

  Stojiljković, S., Hedrih, V. (2013). Petofaktorski model ličnosti, u: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, str. 95-123.

  Ranđelović, K, Stojiljković, S. (2013). Sindrom izgaranja, u: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. Veka (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, str. 269-280        

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Stojiljković, S., Jedan mogući način ispitivanja moralnog razvoja dece i mladih. Psihologija, 1985, br. 3-4, 120-131.

  Stojiljković, S., Inteligencija i moralno rasuđivanje dece i mladih. Psihologija, 1988, br. 1-2, 64-73.

  Stojiljković, S. i Dosković, Z., Crte ličnosti i emocionalne dispozicije budućih učitelja. Psihologija, 1991, br.1-2, 112-124.

  Stojiljković, S., Odnosi inteligencije i osobina ličnosti. Psihologija, Beograd, Savez društava psihologa Srbije. 1995, br. 1-2, 29-42.

  Bjekić D., Zlatić L., Zlatković B., Stojiljković Snežana (2008): Interaction involvement of University Students of Prosocial Profession, International Journal of Psychology, 43, 3/4, 306 ISSN 0020-7594, Online ISSN 1464-066X, http://www.tandf.co.uk/journals/pp/00207594.html

  Milojević, M., Stojiljković, S., Todorović, J., Kašić, K. (2009). Ciljevi postignuća i perfekcionizam gimnazijalaca, Psihologija,Vol 42(4),517-535 YU ISSN 0048-5705 http://www.doiserbia.nbs.bg.ac.yu/journal.aspx?issn=0048-5705

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Stojiljković, S., Faktorska struktura jednog testa moralnosti. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1995, br. 27, str. 82-102.

  Stojiljković, S., Povezanost osobina ličnosti i moralnog rasuđivanja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 1996, br.28, str. 24-48.

  Stojiljković, S., Personality characteristics and moral judgement. Facta Universitatis, Niš, University of Niš, 1998, Vol. 1, No 5, 507-514.

  Stojiljković, S., Moralni razvoj i moralno vaspitanje celovite osobe. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2000, br. 32, str. 43-65.

  Stojiljković, S., Moralno vaspitanje u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, 2001, br. 33, 190-200.

  Stojiljković, S., Kognitivistički način ispitivanja moralnosti. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, 1985,103-112.

  Stojiljković, S., Prilog proučavanju povezanosti moralnog rasuđivanja i obrazovanja. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nišu, 1987, 23-35.

  Stojiljković, S.i Dosković, Z., O moralnom rasuđivanju budućih učitelja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu, 1989, 22, 63-72.

  Stojiljković, S., Razvoj rasuđivanja o odnosima sa odraslim osobama i vršnjacima. Teme,1992,1-2,127-142.

  Stojiljković, S., Vrednosti i obrazovno-profesionalni profil. Teme, 1994, 1-2, 43-59.

  Stojiljković, S., Restov test moralnog rasuđivanja (provera pouzdanosti). U: Problemi merenja u psihologiji, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i CPP, 1995, 109-120.

  Stojiljković, S., Empatijska osetljivost, briga za druge i altruističko ponašanje. Zbornik radova Više škole za obrazovanje vaspitača u Aleksincu, 1998, br. 3, 43-53.

  Stojiljković, S., Ka holističkom proučavanju moralnosti, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2002, br. 34, 49-61; pregledni članak

  Stojiljković, S., Empatija kao osnova moralnosti. Godišnjak Studijske grupe za psihologiju, ISSN 1451-1967, Niš: Filozofski fakultet, 2002, God.1, br.1, str.15-34 - pregledni članak

  Stojiljković, S., Razvoj interesovanja za proučavanje moralnosti, Zbornik radova Naše stvaranje, 2004, br. 4, 25-33, Aleksinac: Viša škola za obrazovanje vaspitača - pregledni članak

  Stojiljković, S.i Dosković, Z., Implicitne teorije o moralnom vaspitanju kod nastavnika. Godišnjak za psihologiju, ISSN 1451-5407, 2006, Vol. 4, No. 4-5, str. 237-251

  Kašić, K., Stojiljković, S., Todorović, J. (2008): Vaspitni ciljevi učitelja, Godišnjak za psihologiju, Vol. 5, No 6-7, 131-146. ISSN 1451-5407

  Crnjaković, B., Stojiljković, S., Todorović, J. (2008): Vaspitni stil roditelja i lokus kontrole adolescenata, Nastava i vaspitanje, br. 4, 514-529. ISSN 0547-3330

  Todorović, J., Hedrih, V., Stojiljković, S., Hadži Pešić, M. (2008): Predstava o roditeljima i kompetencije studenata, Teme, XXXII, br. 3, 595-609. YU ISSN 0353-7919

  Todorović, J., Stojiljković, S., Simić, I. (2009).Emotional profile social science students’ in different family relationship, Bulgarian Journal of Psychology,2009,3-4,361-367,East-West Publishing House.ISSN 0861-7813 http://RCP2009.wordpress.com  www.psychology-bg.org  

  Todorović, J., Kezunović, I., Stojiljković, S. (2009). Uloga porodičnih okupljanja u formiranju potpornih sistema ličnosti adolescenata, Nastava i vaspitanje, Br. 3, 371-386. ISSN 0547-3330, br 3 www.pedagog.rs

  Todorović, D., Zlatanović, Lj, Stojiljković, S., Todorović, J. (2009). Povezanost perfekcionizma sa samopoštovanjem i depresivnošću kod studenata, Godišnjak za psihologiju, Vol. 6, No 8, 173-184   ISSN 1451-5407

  Andjelković, V., Zlatanović, M., Vidanović, S., Stojiljković, S. (2009). Opšta adaptacija dece iz jednoroditeljskih porodica, Godišnjak za psihologiju, Vol. 6, No 8, 81-94. ISSN 1451-5407 http://www.psihologijanis.org/godisnjak

  Stojiljkovic, S., Todorovic, J., Todorovic, D., Doskovic, Z. (2010): Perfectionism, Self-Esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, Bulgarian Journal of Psychology, 2010, 1-4, 883-889. East-West Publishing House. ISSN 0861-7813 www.psychology-bg.org  http://RCP2009.wordpress.com

  Djigić, G., Stojiljković, S.(2011): Classroom management styles, classroom climate and school achievement, Procedia - Social and Behavioral Science (Elsevier), 2011, Vol 29, 819-828.  ISSN 1877-0428 /doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.310  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/29 

  Todorović, J., Stojiljković, S., Ristanić, S., Djigić, G.(2011): Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers’ personality, Procedia - Social and Behavioral Journal (Elsevier), 2011, Vol 29, 426-432. ISSN 1877-0428   /doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.259 M23 naši u WoS  http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/29  

  Stojiljković, S., Todorović, J., Dosković, Z., Todorović, D.(2011): Razlike u perfekcionizmu srpskih i makedonskih studenata, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 2011, Vol 43, No 2, str. 312-329  ISSN 0579-6431 http://www.ipisr.org.rs/ZbornikArhiva.aspx

  Djigić, G., Stojiljković, S. (2011): Razvijanje Protokola za procenu stilova nastavnika u upravljanju razredom, Nastava i vaspitanje, 2011, br. 4, 236-250.  ISSN 0547-3330  http://www.pedagog.rs

  Djigić, G., Stojiljković, S.: Protocol for classroom management styles assessment designing, Procedia - Social and Behavioral Journal (Elsevier), 2012, 45, 65-74. ISSN 1877-0428 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/45

  Todorović, J., Stojiljković, S., Djigić, G., Ristanić, S. (2012). Basic personality dimensions and the attitudes of primary and secondary school teachers towards inclusive education. Journal of Educational sciences and Psychology, Vol. II, No 1/2012, p. 66-75.

  Stojiljković, S., Djigić, G. & Zlatković, B. (2012). Empathy and teachers’ roles, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), Vol. 69, pp 960-966. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012) ISSN 1877-0428 doi: 10.1016/j.sbspro.2012.12.021 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/69

  Zlatković, B., Stojiljković, S., Djigić, G. & Todorović, J. (2012). Self-concept and teachers’ professional roles, Procedia - Social and Behavioral Sciences (Elsevier), Vol. 69, pp. 377-385. International Conference on Education & Educational Psychology (ICEEPSY 2012) ISSN 1877-0428 doi: 10.1016/j.sbspro.2012.11.423 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/69  

  Ивана Симић, Снежана Стојиљковић, Јелисавета Тодоровић (2013). Доживљај породичних односа, емпатија и новчани приходи породице, ТЕМЕ, XXXVII, бр 2, април-јун 2013,  стр. 719 до 734. ISSN 0353-7919

  Ранђеловић Кристина, Стојиљковић Снежана и Милојевић Милица (2013). Персонални фактори синдрома изгарања код наставника у светлу теорије самоодређења, Зборник Института за педагошка истраживања, 45, 2, 232-247.ISSN 0579-6431 DOI: 10.2298/ZIPI1302260R

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Stojiljković, S. i Dosković, Z. (2008). Kako postati moralna osoba: odgovor psihologa. U: Etička dimenzija obrazovanja, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, edicija Naučni skupovi, knjiga 4, str. 30-41. ISBN 978-86-7604-052-0

  Ograničenosti kognitivističkog objašnjenja moralnosti. Međunarodni simpozijum Moralnost i društvena kriza, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, decembra 1994.

  The factorial structure of Rest's Defining Issues Test. IV European Congress of Psychology, Athens, Greece, July 2-7, 1995.

  Vrednosne orijentacije budućih pedagoga fizičke kulture. Međunarodni simpozijum FIS Communication, Niš, oktobra 1995.

  Personality and moral judgement. 8th European Conference on Personality. Ghent, Belgium, July 8-12, 1996.

  Osetljivost za druge i altruističko ponašanje mladih. Međunarodna konferencija Razvijanje altruizma mladih, Beograd, Institut za pedagoška istraživanja, oktobra 1996.

  EPQ-profile of Serbian students (cross-cultural perspective). V European Congress of Psychology, Dublin, Ireland, July 6-11, 1997. (koautor Z. Dosković)

  Perfectionism, intelligence and school achievement. 8th Meeting of the International Society for the Study of Individual Differences, Risskov, Denmark, July 19-23, 1997. (koautor S. Maksić)

  Perfectionism: comparative study of Yugoslav and American children. 9th European Conference on Personality. Guildford, United Kingdom, July 7-11, 1998. (koautori S. Maksić i Ž. Ristić)

  Intelligence and personality: some relations. 10th European Conference on Personality. Cracow, Poland, July 16-20, 2000.

  Teachers` implicit conceptions of moral education, 11th European Conference on Personality, ECP11, July 2002, Friedrich-Schiller-Universitat Jena - Institute of Psychology, Jena, Germany; (organizator European Association of Personality Psychology - EAPP)

  Students’ conformity and authoritarianism and their relation to the educational aims, 12th European Conference on Personality, ECP12, Universiity of Groningen, The Netherlands, July 18-22, 2004 (koautori S. Joksimović i J. Todorović); (organizator European Association of Personality Psychology), Conference Abstracts, pp. 251-252.

  Educational styles, personality dimensions and self-esteem, 12th European Conference on Personality, ECP12, Universiity of Groningen, The Netherlands, July 18-22, 2004 (prvi autor J. Todorović); Conference Abstracts, pp. 258-259; (organizator European Association of Personality Psychology)

  Intelligence, personality traits and moral judgement, 8th European Conference of Psychological Assessment, ECPA8, August 31 - September 4, 2005, Budapest, Hungary; Conference Abstracts, pp. 155 (drugi autor J.Todorović),

  Student values and their understanding of educational goals, Education and values in the Balkan countries, 29 June-2 July, 2006, Bucharest, Romania (prvi autor S. Joksimović)

  Representation of parent-child relationship and the Self-concept of the students, 13th European Conference on Personality, ECP13, July 22-25, 2006, Athens, Greece (organizator European Association of Personality Psychology), Conference Abstracts, pp.278 (J. Todorović, S. Stojiljković i V. Nešić)

  Kašić K., Stojiljković, S. (2007). Životni stilovi učitelja, Psihologija i društvo (međunarodni skup), Novi Sad, 19-20.oktobar, 2007. Knjiga rezimea, str. 44-45, Novi Sad: Filozofski fakultet.

  Snežana Stojiljković, Zvonimir Dosković i Jelisaveta Todorović (2007). Personality traits and perfectionism in Serbian students, Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic, Abstract book, p.103.  ISBN 978-80-7064-017-3

  Stojiljković, S. i Dosković, Z. (2008). Relations between personality dimensions, empathy and intelligence, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Personality, Cognition, and Emotion, Warsaw, Poland, September 18-21, 2008. Abstract Book, p. 78, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, Inst. of Psychology of the Polish Academy of Sciences

  Stojiljković, S., Todorović, D., Todorović, J., Dosković, Z. (2008). Moral judgment and empathy of university students, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Personality, Cognition, and Emotion, Warsaw, Poland, September 18-21, 2008. Abstract Book, p. 96, Warsaw School of Social Sciences and Humanities

  Mladenović, J., Todorović, J., Stojiljković, S. (2008). Symptoms of depression in youth, 2nd Biennial Symposium on Personality and Social Psychology: Personality, Cognition, and Emotion, Warsaw, Poland, September 18-21, 2008. Abstract Book, p. 107

  Stojiljković, S. i Dosković, Z. (2008). Kako postati moralna osoba: odgovor psihologa, Međunarodni naučni skup Etička dimenzija obrazovanja, 9-10. Maj, Jagodina, Pedagoški fakultet.

  Stojiljković, S., Todorović, D., Todorović, J. (2009). Perfectionism, self-esteem and symptoms of depression in Serbian and Macedonian students, SEERCP 2009 The South-east European regional conference of Psychology, Bulgaria,Sofia, 30 October-1 November 2009. Conference program, www.rcp2009.org

  Todorović, J., Stojiljković, S., Simić, I. (2009).  Emotional profile of social science students’ in different family relationship, SEERCP 2009 The South-east European regional conference of Psychology, Bulgaria, Sofia, 30 October-1 November 2009. Conference program, www.rcp2009.org

  Todorović, J., Simić, I., Stojiljković, S. (2009). Interakcija porodičnih odnosa, odnosa sa roditeljima i dimenzija ličnosti studenata, 19th Ramiro and Zoran Bujas’ Days, Zagreb, 22-25. april 2009, Knjiga rezimea, str 76.

  Стојиљковић Снежана, Тодоровић Јелисавета, Владимир Нешић, Драгана Митић: The degree of Self-actualization of teachers in Serbia, 5th International Conference: Еducation for human society, Ohrid, 28-29 May, 2010 (књига резимеа)

  Stojiljkovic Snezana, Todorovic Jelisaveta, Todorovic Dusan, Doskovic Zvonimir (2011). The relationships between perfectionism, depression and academic achievement in university students, 7th Biennial Conference on Procrastination, Amsterdam, The Netherlands, July 22-23, 2011. Conference program, Abstracts, and Participant list, University of Amsterdam, pp. 46-47 http://www.fmg.uva.nl/procrastinationconference2011

  Djigić, G., Stojiljković, S.: Classroom management styles, classroom climate and school achievement, International Conference on Education and Educational Psychology, ICEEPSY 2011, Istanbul, Turkey, October 19-22, 2011. Abstract Book, electronic, p. 130-131. ISSN:1986-3020, Abstracts, Volume 2,(C-crcs), Istanbul, 2011, p. 82-3

  Stojiljkovic Snezana, Stojanovic Andjelija, Doskovic Zvonimir: Moral reasoning and empathy in Serbian teachers, International Conference on Education and Educational Psychology, ICEEPSY2011, Istanbul – Turkey, 19-22 October 2011. Abstract Book, electronic, p. 133-134. ISSN:1986-3020, Abstracts, Volume 2,(C-crcs), Istanbul, 2011, p. 84

  Todorović, J., Stojiljković, S., Ristanić, S., Djigić, G.: Attitudes towards inclusive education and dimensions of teachers personality, International Conference on Education and Educational Psychology, ICEEPSY 2011, Istanbul – Turkey, 19-22 October 2011. Abstract Book, electr, p. 143.

  Gordana Đigić, Snežana Stojiljković: Efekti različitih stilova nastavnika u upravljanju razredom na školska postignuća učenika, Nastava i učenje – stanje i problemi, Užice, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Užice, 10-11 novembar, 2011.

  Stojiljkovic, S., Todorovic, J., Vidanovic, S. (2012). Anxiety and coping strategies in adolescents from in/complete families. 16th European Conference on Personality, July 10-14, 2012, Trieste, Italy, Book of Abstract, p. 226-227.

  Djigić, G., Stojiljković, S.: Protocol for classroom management assessment designing, Design Learning Conference, Helsinki, Department of Teacher Education, University of Helsinki, 2012, Abstract book, pp 29,  http://blogs.helsinki.fi/designlearning/files/2012/04/ABSTRACT-BOOK-2012-WWW.pdf

  Stojiljkovic, S., Todorovic, J., Vidanovic, S. (2012). Anxiety and coping strategies in adolescents from in/complete families. 16th European Conference on Personality Psychology, Trieste, July 10-14, 2012, Book of Abstracts, pp 226-227. http://www.theoffice.it/ecp16

  Stojiljković, S., Djigić, G., Zlatković, B.: Empathy and teachers’ roles, 3th International Conference on Education and Educational Psychology, Abstracts, Volume 3, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, Turkey, 10-13 October, 2012, pp 239, ISSN 1986-3020, http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=60

  Zlatković, B., Stojiljković, S., Djigić, G., Todorović, J: Self-concept and teachers’ professional roles, 3th International Conference on Education and Educational Psychology, Abstracts, Volume 3, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Istanbul, Turkey, 10-13 October, 2012, pp 200-201, ISSN1986-3020 http://www.iceepsy.org/content.asp?Units_id=60

  Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G., Dosković, Z. (2013). Teachers’ self-concept and empathy. 5th World Conference on Educational Sciences, Abstract CD, Abstract No 26126, Sapienza University, Rome, 05-08 February, 2013.

  Стојиљковић, С., Досковић, М. (2013), Особине личности и професионални стрес наставника, Наука и глобализација, Пале, 17-19.мај, Kњига резимеа, стр. 326-327. Пале: Филозофски факултет ISBN 978-99938-47-49-6, COBISS.BH.ID 3695384

  Djigić, G., Stojiljković, S., Dosković, M. (2013). Basic personality dimensions and teachers’ self-efficacy. International conference on education and educational psychology, Abstracts, Volume 4, Cognitive - Counseling, Research & Conference Services (C-crcs), Antalya, Turkey, October 02-05, 2013, pp 111. ISSN:1986-3020.

   

   

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  J.Todorović, S.Stojiljković, V.Hedrih i M.Milojević, Sličnost predstava o majci i ocu kod studenata. Empirijska istraživanja u psihologiji 2006 (zbornik radova), ISBN 86-83797-53-8, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, 2006, str. 219-226

  S. Stojiljković, J. Todorović i B. Crnjaković, Vaspitni stilovi i moralno rasuđivanje. Primenjena psihologija (tematski zbornik radova), ISBN 86-7379-106-5, Niš: Filozofski fakultet, 2006, 371-389.

  Stojiljković, S. i Stanković, J., Dimenzije ličnosti, inteligencija i moralno rasuđivanje adolescenata.Primenjena psihologija (tematski zbornik radova), ISBN 86-7379-106-5, Niš: Filozofski fakultet, 2006, 390-407.

  Milojević, M., Hadži Pešić, M., Milićević, N., Stojiljković, S. (2008): Stav prema psihoterapiji kod studenata psihologije, u: Mladi i porodica, Niš: Filozofski fakultet, 231-258. ISBN 978-86-7379-170-8

  Međedović, J.i Stojiljković, S. (2008): Bazične dimenzije ličnosti, amoralnost i empatija kod osuđenika, u: Ličnost, profesija i obrazovanje, Niš: Filozofski fakultet, 17-35. ISBN 978-86-7379-169-2

  Anđelković, V., Nela Stojadinović, N., Stojiljković, S. (2009). Empatičnost nastavnika mladih sa poremećajima ponašanja, u: Obrazovanje i razvoj, Niš: Filozofski fakultet, str. 173-198. ISBN 978-86-7379-187-6

  Kašić, K., Snežana Stojiljković, Todorović, J. (2009). Uloga učitelja u afirmaciji autonomije ličnosti kao vaspitnog cilja, u: Protivrečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Niš: Filozofski fakultet, str. 91-101. ISBN 978-86-7379-179-1

  Kristina Kašić, Snežana Stojiljković (2009). Neke psihometrijske karakteristike skale za ispitivanje sindroma izgaranja na poslu kod nastavnika, u: Ličnost, profesionalno usmerenje i radni kontekst, Niš: Filozofski fakultet, 41-52. ISBN 978-86-7379-190-6  

  Todorović, J., Stojiljković, S., Arnaudova, V. (2010): Samopoštovanje i depresivnost srpskih i makedonskih studenata, U: Obrazovanje, ličnost i rad, Niš: Filozofski fakultet, 2010, str. 5-20. ISBN 978-86-7379-209-5

  Todorović, J., Stojiljković, S., Dimovska, I. (2011): Ciljevi postignuća, vaspitni ciljevi roditelja i školski uspeh adolescenata U Vaspitanje za humane odnose – problemi i perspektive (zbornik radova), Niš: Filozofski fakultet, 2011, str. 351-366  ISBN 978-86-7379-233-0

  Stojiljković, S., Stojanović, A., Dosković, Z. (2012). Empatičnost nastavnika. U: Stojiljković, S., Todorović, J., Đigić, G. (ured.) Ličnost i obrazovno-vaspitni rad (tematski zbornik radova), Niš: Filozofski fakultet, 2012, str. 29-46. ISBN 978-86-7379-256-9

  Todorović, J., Arsov, J., Stojiljković, S., Simić, I. (2012). Porodični odnosi i nasilno ponašanje učenika. U: Stefanović Stanojević, T., Todorović, J., Dimitrijević, B. (ured.) Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad (tematski zbornik radova). Niš: Filozofski fakultet, 2012, str. 36-51. ISBN 978-86-7379-258-3  

  Saopštenja na skupovima sa međunarodnim učešćem:

  O neuroticizmu i emocionalnoj neuravnoteženosti adolescenata. 10. Kongres psihijatara Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Niš, oktobra 1995.

  Nedostaci kognitivističkog tumačenja moralnosti. 10. Kongres psihologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Petrovac na moru, oktobra 1997.

  Upitnik za procenu asertivnosti adolescenata. 10. Kongres psihologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem Petrovac na moru, oktobra 1997. (koautori: J. Zdravković, S. Golubović)

  Zastupljenost asertivnih, defanzivnih i agresivnih oblika reagovanja na adolescentnom uzrastu. 10. Kongres psihologa Jugoslavije s međunarodnim učešćem, Petrovac na moru, oktobra 1997. (koautori: J. Zdravković, S. Golubović)

  Nastavnici i stručni saradnici o moralnom vaspitanju. Naučni skup Ka novoj školi: pedagoška istraživanja i praksa, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, marta 2001.

  O vaspitnoj funkciji škole. 49. Sabor psihologa Srbije (s međunarodnim učešćem), Subotica, 30. maj - 2. jun 2001.

  Moralno vaspitanje u školi? 49. Sabor psihologa Srbije (s međunarodnim učešćem), Subotica, 30. maj-2. jun 2001.

  Perfekcionizam muzički nadarenih studenata, Dani primenjene psihologije, II konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 29-30.9, 2006 (koautor J. Šundrić)

  Empatičnost zdravstvenih radnika, Dani primenjene psihologije, II konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 29-30.9, 2006 (J.Todorović i M. Pešić)

   

  Vaspitni stilovi i lokus kontrole, Dani primenjene psihologije, II konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 29-30.9, 2006 (koautor B. Crnjaković)

  Lokus kontrole i moralno rasuđivanje, Dani primenjene psihologije, II konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 29-30.9, 2006 (koautor B. Crnjaković)

  Vaspitni stilovi i emocionalna stabilnost adolescenata, Dani primenjene psihologije, II konferencija sa međunarodnim učešćem, Niš, 29-30.9, 2006 (koautor J. Stanković)

  Kristina Kašić, Snežana Stojiljković i Jelisaveta Todorović (2007). Vaspitni ciljevi učitelja. III konferencija Dani primenjene psihologije, Niš, Filozofski fakultet, septembar 2007, Knjiga rezimea,  66-67 http://www.psihologijanis.org/dpp/knjrdpp07.pdf

  Međedović Janko i Snežana Stojiljković (2007). Bazične dimenzije ličnosti, amoralnost i empatija kod osuđenika. III konferencija Dani primenjene psihologije, Niš, Filozofski fakultet, septembar 2007, knjiga rezimea, str. 37-38. http://www.psihologijanis.org/dpp/knjrdpp07.pdf

  Stojadinović, N., Anđelković, V., Nešić, V., Stojiljković, S. (2008). Empatičnost i anksioznost nastavnika i vaspitača zaposlenih u zavodu za vaspitanje dece i omladine, IV konferencija Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet, 28-29 novembar, 2008. Knjiga rezimea, str. 60-61, ISBN 978-86-7379-168-5

  Todorović, D., Tošić, M., Dimitrijević, N., Stojiljković, S. (2008). Stavovi prema društveno važnim pitanjima studenata različitih profesionih usmerenja, IV konferencija Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet, 28-29. novembar, 2008. Knjiga rezimea, 45-46, ISBN 978-86-7379-168-5

  Kašić, K., Stojiljković, S. (2008). Psihometrijska evaluacija skale za ispitivanje sindroma izgaranja na poslu kod nastavnika, IV konferencija Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet, 28-29 novembar, 2008. Knjiga rezimea, 39-40, ISBN 978-86-7379-168-5  www.psihologijanis.org/dpp

  Mitić, D. i Stojiljković, S. (2008). Samoaktualizacija i karakteristike ličnosti prosvetnih radnika, IV konferencija Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet, 28-29 novembar, 2008. Knjiga rezimea, str. 12-13, ISBN 978-86-7379-168-5

  Todorović, J., Stojiljković, S., Arnaudova, V. (2009). Samopoštovanje i simptomi depresivnosti kod srpskih i makedonskih studenata. V Konferencija Dani primenjene psihologije, 27-28 novembar, Niš, Filozofski fakultet.   www.psihologijanis.org/dpp

  Snežana Stojiljković, Jelisaveta Todorović, Dušan Todorović (2009). Razlike u izraženosti perfekcionizma kod srpskih i makedonskih studenata, V Konferencija Dani primenjene psihologije, 27-28. novembar, Niš, Filozofski fakultet  www.psihologijanis.org/dpp

  Todorović, J., Simić, J., Stojiljković, S. (2009). Porodični odnosi i emocionalni profil studenata društvenih nauka, XV Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Beograd, 6-7 februar 2009. Knjiga rezimea, str. 110-111. ISBN 978-86-86563-28-6

  Milojević, M., Todorović, J., Stojiljković, S. (2009). Perfekcionizam i ciljevi postignuća gimnazijalaca. XV Empirijska istraživanja u psihologiji, Filozofski fakultet, Beograd, 6-7 februar 2009. Knjiga rezimea, str. 87. ISBN 978-86-86563-28-6

  Тодоровић Јелисавета, Стојиљковић Снежана, Ивана Димовска: Циљеви постигнућа, васпитни циљеви родитеља и школски успех адолесцената, Научни скуп Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе, Ниш, Филозофски факултет, 17-18.септембар, 2010, Зборник резимеа, стр. 27-28; ISBN 978-86-7379-197-5

  Стојиљковић Снежана: Схватање процеса морализације у оквиру актуелних теорија личности, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25. септембар, 2010, Књига резимеа, стр. 73; ISBN 978-86-7379-199-9

  Стојиљковић Снежана: Начини подстицања моралног развоја ученика, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25. септембар, 2010, Књига резимеа, стр. 74; ISBN 978-86-7379-199-9

  Милетић, M, Анђелковић, В., Видановић, С., Стојиљковић, С. (2010). Емпатичност, јачина Ега и регресија у служби Ега код професионалних глумаца и студената глуме, VI конференција Дани примењене психологије, Ниш, Филозофски факултет, 24-25.септембар, 2010, Књига резимеа, стр. 68; ISBN 978-86-7379-199-9

  S. Stojiljković, J. Todorović, Z. Dosković (2011). Self-koncept i emocionalna kompetentnost srednjoškolaca, II Kongres psihologa Bosne i Hercegovine, Društvo psihologa Republike Srpske i Društvo psihologa Federacije BiH, Banja Luka, 24-26. februar, 2011. Knjiga sažetaka, str. 43-44

  Snežana Stojiljković, Mirjana Matović: Stepen empatičnosti studenata društvenih i tehničkih nauka, VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 23-24 septembar, 2011, Knjiga rezimea, str. 14. ISBN 978-86-7379-228-6

  Snežana Stojiljković, Anđelija Stojanović: Empatičnost nastavnika, VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 23-24 septembar, 2011 Knjiga rezimea, str. 101. ISBN 978-86-7379-228-6

  Valentina Rančić, Snežana Stojiljković, Gordana Đigić: Standardi kompetencija nastavnika, VII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 23-24 septembar, 2011 Knjiga rezimea, str. 125. ISBN 978-86-7379-228-6

  Đorđević, M., Stojiljković, S. (2012). Kompetencije, ličnost i interpersonalna orijentacija nastavnika. VIII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 23-24 septembar, 2011 Knjiga rezimea 

  Cvetković, T., Stojiljković, S. (2012). Redosled rođenja, empatija i samopoštovanje. VIII konferencija Dani primenjene psihologije, Filozofski fakultet, Niš, 23-24 septembar, 2011 Knjiga rezimea

   

Poslednji put izmenjeno petak, 25 novembar 2016 14:42