Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 16.10.2013.

Zoran Dimić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.03.1966
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet, Univerzitet u Zagrebu
 • Odsek / Grupa / Smer: Filozofija
 • Godina diplomiranja: 2010
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Zoran Dimić, Rađanje ideje univerziteta, Izdavačka knjižnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2013. ISBN 978-86-7543-265-4. (monografija)

  Zoran Dimić, Politike obrazovanja: od paideje do Bildunga, Karpos, Beograd/Loznica, 2017.ISBN 978-86-6435-054-9. (monografija)

  Zoran Dimić, Filozofija kao učenje, u Fihteov idealizam slobode, Dosije studio, Beograd, 2014, p. 33-57, priredio: Danilo N. Basta. (poglavlje u monografiji)

  Zoran Dimić, Gnev i poredak, Gnev, Adresa, Novi Sad 2020, ur. D. Prole, str. 13-39. ISBN 978-86-80268-25-5.(poglavlje u monografiji)

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Zoran Dimić, Re-legitimiziranje univerziteta – jedan novi Witz, Filozofska istraživanja, Zagreb,  2011, God.31, Sv.3, p.619-635.

  Zoran Dimić, Univerzitet i uživanje, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2013. Vol. 33, br. 3, p.395-410.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Zoran Dimić, Paideia kod starih Grka, Zbornik Učiteljskog fakulteta u Vranju, IX, 2002, p. 47-57. 

  Zoran Dimić, Problem  of  Education  in  Fichte’s  Philosophy, Facta Universitatis, Niš, Vol.2, No 10, 2003, p. 777-789.

  Zoran Dimić, Istorija pojma kao filozofija, Teme, Niš, 1/2004, p. 107-131. 

  Zoran Dimić, Sloboda i vaspitanje u Fihteovoj filozofiji,  III program, Beograd, 123-124, III-IV-.2004, p. 27-60. 

  Zoran Dimić, Aristotelovo određenje čoveka, ARHE, Novi Sad, 2004, vol.1, br. 2, p. 37-57.

  Zoran Dimić, Sličnosti i razlike u Djuijevom i Fihteovom shvatanju vaspitanja, Zbornik Učiteljskog fakulteta u Vranju, XI, 2004, p. 41-55.

  Zoran Dimić, Fihteova ideja nacionalnog vaspitanja, Godišnjak filozofskog fakulteta u Nisu, br.1, 2006, p. 25-41.

  Zoran Dimić, Estet/tika – etičke implikacije i posledice estetike, Wolfgang Welsch, (prevod sa nemačkog), Sveske, Pančevo, br. 82, 2006, p.88-101.

  Zoran Dimić, Moć i nemoč ranogrčke paideie, III program, Beograd, 137-138, I-II, 2008, p. 315-343. 

  Zoran Dimić, Kauzalnost i determinizam u Dekartovoj filozofiji, ARHE, Novi Sad, 2012, god IX, br. 17, p. 23-31. 

  Zoran Dimić,  カタストロフィと人間性―若さについて/, The Journal of Social Sciences and Humanities, Tokyo Metropolitan University, 2013, No.481, p. 105-119. 

  Zoran Dimić, 聴こえてくる大学へ, The Journal of Social Sciences and Humanities, Tokyo Metropolitan University, 2013, No.481, p. 119-139. 

  Zoran Dimić, O umetničkom oblikovanju političkog združivanja građana, Filozofija i društvo, Beograd, 2013; 24 (3): 23-33. 

  Zoran Dimić, Ka filozofiji sporta, Julian Nida-Rümelin, Godišnjak za filozofiju 1, Niš, 2013; 125-135. (prevod sa nemačkog)  

  Zoran Dimić, O ideji univerziteta – extra muros, Letopis matice srpske, Matica srpska, Novi Sad, 2014, Knj.493, sv.5. str. 597-609, ISSN 0025-5939. 

  Zoran Dimić, O unutrašnjoj i spoljašnjoj ogranizaciji jedne više znanstvene ustanove u Berlinu, V.fon Humbolt, (prevod sa nemačkog), Letopis matice srpske, Matica srpska, Novi Sad, 2014, Knj.493, sv.5, str. 578-587.  

  Zoran Dimić, Catastrophe and Humanity, Phasis – European Journal of Philosophy, Rome, 2014, No. 2, p.77-89. ISSN: 2279-7734.
   

  Zoran Dimić, Hearing the University, Sofia Philosophical Review, Sofia, Volume VIII, No.1, 2014, p.15-34. ISSN 1313-275X. 

  Zoran Dimić, Lajbnicov pojam nauke – početak i kraj optimizma, ARHE, Novi Sad, 2015, god XII, br.23. , str. 35-47. ISSN 1820-0958

  Zoran Dimić, O Galenovom shvatanju ljudske prirode, Društvene nauke i savremeni svet, НИСУН5, Niš, str. 21-33, ISBN 978-86-7379-429-7.

  Zoran Dimić, Kritičko mišljenje i savremeno univerzitetsko obrazovanje, Balkanske sinteze, Vol. III, Number 2, 2016, str. 11-23, ISSN 2406 – 1190.

  Zoran Dimić, Paideia i čulo sluha, Godišnjak pedagoškog fakulteta u Vranju, Knjiga VIII, 1/2017, str. 23-37, ISSN 2466-3905.  

  Zoran Dimić, Human nature: balancing the unbalanced, Sofia Philosophical Review, Sofia, Volume X, No.1, 2017, p.1-15. ISSN 1313-275X. 

  Zoran Dimić, The Bolognese Universitas, a University founded by Aliens, FACTA UNIVERSITAS, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History, Niš, Vol.16, No.1, 2017, str. 1-11, ISSN 1820-8495.    

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Filozofija kao nastava, u zborniku Nauka i nastava na univerzitetu, Posebna izdanja Naučni skupovi, Knjiga 3/2, Filozofski fakultet, Pale, 2009, p.119-129.

  2. Mnogolikost nauke i bezličnost univerziteta, u Kriza i perspektive znanja i nauke, Tematski zbornik radova, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2012, p.168-182.

  3. Perelmanov izbor, u Znanje i korist, Zbornik radova, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2013, p.11-23.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

     

Poslednji put izmenjeno petak, 21 maj 2021 12:08