Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 14.01.2014.

Miroslav Komlenić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 30. oktobar 1962.
 • Mesto rođenja: Bitola
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1991
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Komlenic, M. (2013). Formula Humora - Učenje i smešno. Filozofski fakultet, ISBN 978-86-7379-291-0, COBISS.SR-ID 199841292 (M42)

  2. Uverenost u sudove zasnovane na naučnom autoritetu (Komlenić, M. i Mladenov M.). Zbornik radova, Ličnost i socijalne situacije, Monografija 100 godina od rođenja Nikole Rota - poglavlje u monografiji. 2011. Filozofski fakultet Niš. str. 34 - 44. UDK 159.955.5. 072. (M44)

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Motoričko učenje (koautorstvo sa A. Milojevićem), Teme, Br. 3 (TMG. XXVI), 2002, Niš, str. 359-369.

  2. Senzo-motorno učenje (koautorstvo sa A. Milojevićem), Teme, Časopis za društvene nauke, Br. 4 (TMG. XXXIII), oktobar – decembar 2009, Niš, str. 1295-1300, UDK 159.953.5: 159.943.         

 • Radovi u ostalim časopisima:

   1. Humor-principima asocijativnih S-R teorija potkrepljenja-prolegomena, Godišnjak studijske grupe za psihologiju, Godina I, Broj 1, 2002., Filozofski fakultet Niš, str. 75-98.

   2. Dinamički intenzitet stimulusa kao signal potkrepljenja, Godišnjak za psihologiju, Godina II, Broj 2, 2003., Filozofski fakultet Niš, str. 119-125.

   3. Jedan model objašnjenja bajke principima psihologije učenja, Godišnjak za psihologiju, Vol. 4, Broj 4-5, 2006., Filozofski fakultet Niš, str. 41- 52.

   4. Analiza adekvatnosti definicije učenja, Godišnjak za psihologiju, Vol. 7, No 9, 2010, Filozofski fakultet Niš, str. 7 - 18. UDK 159.953.5. ISSN 1451 – 5407.

           

   

   

   

   

   

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   1.  Development changes of cognitive and motoric abilities of secondary school female students aged 14 to 18 years (A. Milojević, M. Komlenić, E. Marković, V. Stanković), 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, 2002., Athens, Proceedings, pg. 375.

   2.  Non-repetition of reaction as the essence of reinforcement and motivation, 8th European Congress of psychology, 6-11 july 2003, Vienna, Austria, Apstract Book, pg 192.

   3.  Association by similarity, sensory pre-conditioning and second-order conditioning, 8th European Congress of psychology, 6-11 july 2003, Vienna, Austria, Apstract Book, pg 327.

  4.  Osobine ličnosti menadžera i njihove preferencije stila rukovođenja (A. Milojević, E. Marković, M. Komlenić, S. Milojković), SymOrg, 6-10.jun 2004, Zlatibor, FON, Međunarodni simpozijum, Knjiga rezimea, str. 307, ISBN 86-7680-021-9.

  5.  Uticaj igre sa psihološkog stanovišta na razvoj popularnosti skijanja kod mlađih uzrastnih kategorija (D. Joksimović, A. Joksimović, M. Komlenić). XIV International Scientific Conference FIS communications. 22. oktobar. 2010. Niš. Faculty of Physical Education. Zbornik radova. 686-700. (М33)

  6.  Anxiety in Sport Climbers and Skiers (Joksimović, D., Komlenić, M., Joksimović. A. i Stanković, D.) XII European Congress of Psychology. 4. - 8. july 2011. Istambul, Turky. Apstract Book, pg 1570.

   7.  Sensation Seeking in Spost Climbers and Kiers (Joksimović, D., Komlenić, M., Joksimović. A. i Stanković, D.).  XII European Congress of Psychology. 4. - 8. july 2011. Istambul, Turky. Apstract Book, pg 1571.

   8.  Efekat primarnosti u učenju (Komlenić, M. i Mladenov, M.). IX konferencija Dani primenjene psihologije. Međunarodni naučni skup. 27. i 28. septembar 2013. Niš: Filozofski fakultet. Knjiga rezumea, str. 93.

   9. Odnos između maksima i aforizama. Nauka i sloboda. Međunarodni naučni skup. 16 – 18. maj 2014. Pale: Filozofski fakultet u Istočnom Sarajevu. Zbornik radova.

  10. Trenutno raspoloženje i altruizam. X konferencija Dani primenjene psihologije. Međunarodni naučni skup 26. i 27. septembar 2014. Niš: Filozofski fakultet. Zbornik radova.

  11. Veličina naselja i pomaganje u nevolji. Nauka i savremeni univerzitet 4. Međunarodni naučni skup. 14. i 15. novembar 2014. Niš: Filozofski fakultet. Knjiga sažetaka.

    12. Stavovi studenata psihologije prema starijim osobama i kvalitet odnosa prema starijim u porodici (Milićević, N. i Komlenić, M.). Nastava i nauka u vremenu i prostoru. Međunarodni naučni skup. 06 – 07. mart 2015. Prizren – Leposavić: Univerzitet u Prištini – K. Mitrovica. Učiteljski fakultet u Prizrenu. Knjiga rezimea.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1.  Prolegomena za teoriju humora  principima psihologije učenja, Sabor Psihologa, 1996., Vrnjačka Banja, DPS, Zbornik radova, str. 111.

   2.  Humor kao perceptivno-kognitivni složaj reakcija, Sabor  Psihologa, 1997., Tara, DPS, Zbornik radova, str. 133–134.

   3.  Humor i principi opšte psihologije i teorije učenja, X Kongres Psihologa Jugoslavije, 1997., Petrovac na Moru, DPJ, Zbornik radova, str. 90.

   4.  Marketing u sportu-psihološki kontekst (A. Milojević, G. Petrušić, M. Komlenić), VIII Međunarodni naučni skup FIS komunikacije, 2001., Fakultet fizičke kulture, Niš, Zbornik radova, str. 21.

   5.  Psihološke osnove marketinga (A. Milojević, M. Komlenić, S. Milojković), Naučni skup: Razvoj marketinga-nove tendencije, 2001., Ekonomski fakultet, Niš, Zbornik radova, str. 121-127.

   6.  Asocijacija sličnosti i senzorno preduslovljavanje, Empirijska istraživanja u psihologiji VIII, 2002., Filozofski fakultet Beograd, Zbornik radova, str. 9.

   7. Neponavljanje reakcije kao suština potkrepljenja i motivacije, Empirijska istraživanja u psihologiji IX, 2003., Filozofski fakultet Beograd, Rezimei, str. 74 – 75.

   8. Emocionalne dimenzije ličnosti rukovodilaca i njihov dominantni stil rukovođenja (E. Marković, A. Milojević, M. Komlenić, S. Milojković), 52. Sabor psihologa Srbije, 26-29. maj 2004., Kopaonik, DPS, Knjiga rezimea, str.53.

   9.  Averzivno – apetitivno reagovanje – šta nas najviše nervira-oduševljava u svakodnevnim situacijama (M. Komlenić, A. Milojević, E. Marković), 52. Sabor psihologa Srbije, 26-29. maj 2004., Kopaonik, DPS, Knjiga rezimea, str. 61-62.  

  10. Preferencije stila rukovođenja u sportskim organizacijama (A. Milojević, E. Marković, M. Komlenić, S. Milojković), Kongres FIEP-a, 2005, Vrnjačka Banja.

  11.  Sudovi u maksimama i poslovicama – rezultat divergentnog ili konvergentnog mišljenja, Dani primenjene psihologije II, 29-30. sept. 2006., Filozofski fakultet Niš, Zbornik radova: Društvo, porodica i ponašanje, 2007, str. 171-175, UDK 159.955: 82-84.

   12.  Motiv postignuća i religioznost kod studenata psihologije i fizičke kulture, XIV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 7. i 8. februar 2008, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Knjiga rezimea, str. 56 – 57.

   13.  Motiv postignuća i tipični-atipični pomaci u nivou aspiracije, XIV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 7. i 8. februar 2008, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Knjiga rezimea, str. 58 – 59.

   14.  Reaktivna inhibicija: prediktor nedopadanja, XVII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 11. i 12. februar 2011, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Knjiga rezimea, str. 52 – 54.

   15.  Poligrafija – respiracija i mogući artefakti (Stošić, S., Milenović, M. i Komlenić, M.). Dani primenjene psihologije VII Konferencija sa međunarodnim učešćem, 23-24. sept. 2011, Filozofski fakultet Niš, Knjiga rezimea: Psihologija komunikacije, str. 56.

   16.  (Ne)linearna veza motiva postignuća i nekih faktora ličnosti (Petković, M., Milenović M. i Komlenić, M.). XVIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2012, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Knjiga rezimea, str. 108 – 109.

   17.  Nelinearna funkcija motiva postignuća (Mladenov, M., Jocić, I. i Komlenić, M.). XVIII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji, 10. i 11. februar 2012, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Knjiga rezimea, str. 111 – 112.

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 25 jun 2015 12:19