Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 22.01.2014.

Tatjana Stefanović Stanojević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.12.1963
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 1987
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Стефановић Станојевић Татјана (2010) Афективна везаност, развој, модалитети и процена, Филозофски факултет у Нишу, Sceroprint. ИСБН978 86 7379 218 7

  Стефановић Станојевић Татјана (2012), Када кажемо љубав, да ли мислимо љубав, Филозофски факултет у Нишу, Sceroprint. ИСБН 978 86 7379 260 6 COBISS.SR ID 194082828

  Стефановић Станојевић, Т., Михић, И., Ханак, Н., (2012) Афективна везаност и породични односи: развој и значај, Центар за примењену психологију, Београд,  ИСБН 978-86-83797-91-2  

 • Knjige i udžbenici:

  Стефановић Станојевић Татјана (2004) Емоционални развој личности, Просвета, Ниш (приручник)

  Стефановић Станојевић Татјана (2008) Рано искуство и љубавне везе, Пунта, Ниш 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Стефановић Станојевић Татјана, Видановић Снежана, Анђелковић Весна (2010), Приврженост, агресивност и потреба за тражењем узбуђења у адолесценцији, Љетопис социјалног рада, Вол. 17, бр. 1, стр. 71-92. ISSN:1846-5412 UDK:364-4 (058).

  Опсеница – Костић Јелена, Стефановић Станојевић Татјана (2010), Перципирани стилови родитељства код девојака различитог узраста, Психологија, вол 43, бр. 4, Београд. 427-441 ISSN 0048-5705 UDC 159.9

  Стефановић Станојевић Татјана, Недељковић Јасмина (2012), Attachment patterns from the perspective of early maladaptive schemas,  Љетопис социјалног рада, Годиште 19, број 1, Правни факултет Свеучилишта у Загребу. UDK 364.4 (058) ISSN 1846-5412

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Анђелковић Весна, Видановић Снежана, Стефановић Станојевић Татјана (2011), Groing up in the Period of Transition: Affective Attachment and Sensation Seeking in Adolescents, Настава и васпитање, Београд. стр 378-393 ИСБН 0547-3330

  Стефановић Станојевић Татјана, (2008), Конфликти у љубавним везама – из угла теорије афективног везивања, Теме, Ниш. TMG. XXXII Br. 4 Str. 789-807 ISSN 0353-7919

   

  Стефановић Станојевић Татјана, Хаџи Пешић Марина (2009), Transactional Analysis and Attachment Theory: Differences and/or similarity, Теме, TM G. XXXIII Br. 4 Str.1231-1247 UDK 1+3 ISSN 0353-7919

  Стефановић Станојевић, Татјана, Недељковић Јасмина, (2009) Attachment In The Students From The Towns Of The Former SFRY, Facta Universitatis: Series Philosophy, Sociology and Psychology, Vol.8, N 1, pp 93-105. ISSN 0354-5648

  Недељковић Јасмина, Стефановић Станојевић Татјана, Костић Александра (2012) Романса као одрживо искуство одраслих: покушај мерења, Годишњак за психологију, Филозофски факултет, Ниш (позитивне рецензије достављене су комисији).

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Видановић Снежана, Анђелковић Весна, Стефановић Станојевић Татјана (2009), Аttachement patterns and propensity for sensation seeking among adolescents, Second ENSEC Conference: Promoting social emoctional education , Bogazici Univesity  9-12. Septembar Izmir Turkey, str. 84. M34

  Стефановић Станојевић, Татјана, Недељковић Јасмина, (2009) Students from the former SFRY and attachment,  Second ENSEC Conference: Promoting social emoctional education, Bogazici Univesity,  9-12. Septembar, Izmir, Turkey. Str. 91, M34

  Стефановић Станојевић, Т., Хаџић Крнетић, А., Штефанец, Ђ., (2010) Повезаност афективне везаности и нефункционалних когнитивних схема код студената Загреба и Бања Луке (књига резимеа) XVII Међународни знанствено-стручни скуп Дани психологије, Задар, стр.103. UDK 159.9 (063)(048)ISBN 978-953-7237-65-3 M34

  Стефановић Станојевић, Т., (2010) Attachment patterns in relation to dimensions of sexuality and risk tendency, (књига резимеа) XVII Међународни знанствено-стручни скуп Дани психологије, Задар , стр. 104 ISBN 978-953-7237-65-3 M34

  Стефановић Станојевић Татјана, Опсеница Костић Јелена (2011), Satisfaction with life of adolescents and their parents  and perceived parental behavior - in Serbia, Second World Congress on Positive Psychology, July 23-26. Philadelphia, Pennsylvania M34

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Стефановић Станојевић Татјана, Недељковић Јасмина (2008) Афективна везаност студената у градовима бивше СФРЈ, (књига резимеа). Дани примењене психологије, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман за психологију.стр.49 M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2009) Интернет и адолесценти, или како се расте у глобалном селу: (књига резимеа), Дани Примењене Психологије, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2009), Обрасци афективног везивања и агресивност адолесцената, (зборник резимеа) Научно стручни скуп психолога Србије, стр.45

  ИСБН 978- 86- 83-797 70- 7 COBISS. SR-ID167350796 M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2009), Обрасци афективног везивања и склоност тражењу стимулуса у адолесценцији, (зборник резимеа) Научно стручни скуп психолога Србије, стр. 46, ИСБН 978- 86- 83-797 70- 7 COBISS. SR-ID167350796 M64

  Стефановић Станојевић, Татјана, Недељковић Јасмина, Опсеница Костић Јелена (2009), Attachment in the Students from the Towns of the Former SFRY, међународни знанствено-стручни, психологијски скуп, 19. Дани Рамира и Зорана Бујаса, књига резимеа, стр. 165,

  ISBN 978-953-175-339-5 M34

  Опсеница Костић Јелена, Стефановић Станојевић, Татјана, Недељковић Јасмина (2009) Perceived Parental Behavior In Adolescents Of Different Age Groups, 19. Дани Рамира и Зорана Бујаса, међународни знанствено-стручни, психологијски скуп, књига резимеа, стр. 75. ISBN 978-953-175-339-5 M34

  Анђелковић Весна, Снежана Видановић, Стефановић Станојевић Татјана (2009), Шта млади желе, а шта им нудимо, рад саопштен на симпозијуму Центра за социјални рад, септембра 2009. у Нишу. M64

  Стефановић Станојевић, Т., Хаџић Крнетић, А., Штефанец, Ђ., (2010) Повезаност афективне везаности и нефункционалних когнитивних схема код студената Загреба и Бања Луке (књига резимеа) XVII Међународни знанствено-стручни скуп Дани психологије, Задар, стр.103. UDK 159.9 (063)(048)ISBN 978-953-7237-65-3 M34

  Стефановић Станојевић, Т., (2010) Attachment patterns in relation to dimensions of sexuality and risk tendency, (књига резимеа) XVII Међународни знанствено-стручни скуп Дани психологије, Задар , стр. 104 ISBN 978-953-7237-65-3 M34

  Стефановић Станојевић Татјана, Тошић Милица, (2010), Обрасци афективног везивања у односу на димензије сексуалности и склоност ризику, 58. Научно стручни скуп психолога Србије, стр.130. ISBN 978-86-83797-79-0 M64

  Тошић Милица, Стефановић Станојевић Татјана, (2010) Процена сексуалне схеме у односу на обрасце афективног везивања 58. Научно стручни скуп психолога Србије, стр.13. ISBN 978-86-83797-79-0 M64

  Анђелковић Весна, Видановић Снежана, Милићевић Небојша, Стефановић Станојевић Татјана и Тодоровић Јелисавета (2010): Интернет и слободно време младих из приградске и сеоске средине, Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш (књига резимеа), стр. 36, ISBN 978-86-7379-199-9 M64

  Тошић Милица, Стефановић Станојевић Татјана (2010): Повезаност образаца афективне везаност и формирања сексуалних схема код студенткиња, Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш (књига резимеа), стр. 51. ISBN 978-86-7379-199-9 M64

  Стефановић Станојевић Татјана, Војводић Мирјана (2010): Вредносне оријентације омладине Ниша, Дани примењене психологије, Филозофски факултет, Ниш (књига резимеа), стр. 32. ISBN 978-86-7379-199-9 M64

  Стефановић Станојевић Татјана; Тодоровић Јелисавета (2011), Интернет зависност и обрасци афективне везаности код ученика сеоских и приградских школа, II конгрес психолога Босне и Херцеговине. (књига резимеа). ИСБН 978-99955-721-0-5 M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2011), Афективно везивање из транс-културалног угла, пленарно предавање, II конгрес психолога Босне и Херцеговине с међународним учешћем, књига резимеа, фебруар 2011(књига резимеа). ИСБН 978-99955-721-0-5 M64

  Стефановић Станојевић Татјана, Драгићевић Даниела (2011), Обрасци афективне везаности из угла раних маладаптивних схема, 59. научно стручни скуп психолога, Сабор психолога, Соко Бања стр. 25. ISBn 978-86-83797-85-1 M64

  Ивковић Снежана, Стефановић Станојевић Татјана, (2011) Резилијентност и афективна везаност деце самохраних мајки, 59. научно стручни скуп психолога, Соко Бања ISBn 978-86-83797-85-1 стр. 28 M64

  Стефановић Станојевић Татјана, Тошић Милица (2011) Чиниоци који одређују задовољство партнерском везом, Сабор психолога, Соко Бања стр. 53. ISBn 978-86-83797-85-1 M64

  Стефановић Станојевић Татјана, Опсеница Костић Јелена (2011), Satisfaction with life of adolescents and their parents  and perceived parental behavior - in Serbia, Second World Congress on Positive Psychology, July 23-26. Philadelphia, Pennsylvania M34

   

  Тошић Милица, Стефановић Станојевић Татјана, (2011), Љубомора у партнерској вези у односу на обрасце везаности и партнерске стилове , СТуП, Међународни научно стручни скуп, Филозофски факултет, Нови Сад,  стр 149,  ISBN 978-86-6065-080-3 M34

  Стефановић Станојевић Татјана, Недељковић Јасмина (2011), Резилијентност и партнерска афективна везаност, СТуП, Међународни научно стручни скуп, Филозофски факултет, Нови Сад  стр. 158, ISBN 978-86-6065-080-3 M34

  Тошић Милица, Стефановић Станојевић Татјана (2011) Склоност превари у партнерској вези у одосу на афективну везаности и стил љубави партнера, Књига резимеа, VII конференција са међународним учешћем: Дани примењене психологије, Ниш, стр. 72.  ИСБН 978-86-7379-228-6 M64

  Стефановић Станојевић Татјана, Недељковић Јасмина (2011) Заступљеност маладаптивних схема  у обрасцима афективне везаности, Књига резимеа, конференција: VII конференција са међународним учешћем: Дани примењене психологије, Ниш, стр. 76 ИСБН 978-86-7379-228-6 M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2012) Романса као привилегија несигурне афективне везаности, 60. Научно стручни скуп психолога Србије, Београд,. стр 36 ИСБН 978-86-83797-93-6 M64

  Стефановић Станојевић Татјана (2012) Romance as a privilege of insecure attachment pattern, Научно стручни скуп психолога Србије, Београд, 30.05.- 02.06; стр 37.  ИСБН 978-86-83797-93-6 M64

  Тошић Милица, Стефановић Станојевић Татјана (2012) Одлагање завршавања послова и обрасци везаности у Србији, 60. Научно стручни скуп психолога Србије, Београд, стр. 43. ИСБН 978-86-83797-93-6 M64

  Опсеница Костић, Стефановић Станојевић, Панић (2012) Разлике у перципираном родитељском понашању код адолесцената из породица са различитим бројем деце, 60. Научно стручни скуп психолога Србије, Београд, стр.70. ИСБН 978-86-83797-93-6 M64

  Стефановић Станојевић, Опсеница Костић (2012) Сексуално понашање, брига и приврженост из кута контролних сустава, XVIII  Дани психологије у Задру, 24-26. Мај 2012   стр. 142. ИСБН 978-953-7237-34-9 M34

  Стефановић Станојевић Татјана (2012) Дезорганизовани образац везаности мајки и АДХД поремећај код деце: прилог етиологији поремећаја, Књига резимеа, конференција: Дани примењене психологије, Ниш, стр 72, IsBN 978 -86-7379- 257-6 M64

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 06 mart 2014 17:02