Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 11.12.2013.

Uroš Zdravković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 16.04.1984.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2007.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ostvarivanje distributivne pravde u sistemu rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom : doktorska disertacija / Uroš I. Zdravković. - Niš : [U. I. Zdravković], 2018. - 387 listova : tabele ; 30cm.

   Rešavanje sporova u Svetskoj trgovinskoj organizaciji / Uroš Zdravković. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije, 2019. - X, 285 str. ; 25 cm

   

   

 • Knjige i udžbenici:

  Međunarodno ekonomsko pravo / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2020. – 219 str. ; 24cm
     ISBN 978-86-7148-269-1

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   Ex officio Claimant: A Challenging Proposal for Reforming the WTO / Uros Zdravkovic
     U: Journal of World Trade. – Dordrecht: Kluwer academic, 2020. – Vol. 54, Issue 2 (2020), pp. 265 – 286.
     ISSN 1011-6702

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  The Principle of mutual recognition in the single European market: national technical regulations and free movement of goods / Uros Zdravkovic 
      U: Časopis Kijivskogo universitetu prava. – Kijev: Kijivski universitet prava NAN Ukrajini, Institut deržavi i prava, 2010. - No. 4 (2010), str. 360-362.
      ISSN 2219-5521

   Javno-privatno partnerstvo u pravnom sistemu Republike Srbije - polazna razmatranja / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 147-168.
     ISSN 0350-8501

  Primena principa proporcionalnosti kroz načelo uzajamnog priznanja na jedinstvenom tržištu Evropske unije: unutrašnje tehničko zakonodavstvo i sloboda kretanja robe / Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : zbornik radova studenata doktorskih akademskih studija. Tematski broj, Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije / [urednici Milan Petrović, Vojislav Đurđić, Nataša Stojanović ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - 60 (2012), str. 235-248.
     ISSN 0350-8501

  Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Ruske Federacije / Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 571-592.
     ISSN 0350-8501

  Damping i antidampinške mere / Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 309-322.
     ISSN 0350-8501

   Interpretativna nadležnost panela i apelacionog tela u postupku rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom / Uroš Zdravković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2014. - Br. 4-6 (2014), str. 462-475.
     ISSN 0354-3501

  O uzrocima i karakteristikama sporova u okviru Svetske trgovinske organizacije / Uroš Zdravković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2015. - Br. 7-9 (2015), str. 254-268.
     ISSN 0354-3501

   Multilateralni sistem rešavanja međudržavnih trgovinskih sporova od GATT-a 1947 do osnivanja Svetske trgovinske organizacije / Uroš Zdravković
     U: Strani pravni život. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2015. - 3(2015), str. 199-212.
     ISSN 0039-2138

  Koncept distributivne pravde u Svetskoj trgovinskoj organizaciji / Uroš Zdravković
     U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Srbije, 2016. - Br. 7-9 (2016), str. 286-296.
     ISSN 0354-3501

  Rešavanje sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom i granice merodavnog prava / Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Br. 72 (2016), str. 311-328.
     ISSN 0350-8501

   Aktivna legitimacija u postupku rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom / Uroš Zdravković
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 79 (2018), str. 415-428.
     ISSN 0350-8501

  Uspostavljanje sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji / Miroslav Lazić, Uroš Zdravković
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 109-130.
     ISBN 978-86-7148-087-1

  Isključiva sudska nadležnost u zakonodavstvu Srbije kao smetnja za rešavanje sporova pred međunarodnom trgovinskom arbitražom / Uroš Zdravković
      U: Pristup pravosudju – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Repulike Srbije: tematski zbornik radova.   Knj. 3 / [urednica: Nevena Petrušić]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. - Str. 240-253. 
     ISBN 978–86–7148–103-8.

   Slobodne zone u međunarodnoj trgovini – opšta razmatranja / Uroš Zdravković 
     U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Repulike Srbije: tematski zbornik radova. Knj. 5 / [urednica Nevena Petrušić]. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 459-480. 
     ISBN 978–86–7148–121-2

   Javno-privatno partnerstvo kao oblik korišćenja vodnog bogatstva / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 573-588.
     ISBN 978-86-7148-146-5

  Mogućnost primene trgovinskih sankcija u skladu sa pravom Svetske trgovinske organizacije kao načina suzbijanja trgovine ljudima i drugih oblika savremenog ropstva / Predrag Cvetković, Uroš Zdravković
     U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 92-110.
     ISBN 978-86-7148-137-3

   Uloga interpretativnih pravila Bečke konvencije o ugovornom pravu iz 1969. godine u reševanju sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom / Uroš Zdravković
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 463-478. 
     ISBN 978-86-7148-178-6

  Načelo efikasnosti u STO sistemu rešavanja sporova / Uroš Zdravković
     U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 199-216.
     ISBN 978‐86‐7148‐198‐4

   

  Consultations and early settlement of disputes in the World Trade Organizations / Uroš Zdravković
     U: South Eastern Europe and the European Union - Legal Perspectives, Series of papers, Vol.3, Ed. Mareike Fröhlich and Corina Voda. - Verlag Alma Mater : Saarbrücken, 2017. - pp. 159-173.
     ISBN 978-3-946851-14-1

    Dodatni CEFTA protokol 5 o olakšanju trgovine / Uroš Zdravković
     U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 5 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2018. - Str. 127-147.
     ISBN 978-86-7148-248-

  Kontramere u pravnom sistemu Svetske trgovinske organizacije / Uroš Zdravković
     U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XV, Br. 55 (2018), str. 631-649.
     ISSN 1840-0272

    Aktivna legitimacija u postupku rešavanja sporova pred Svetskom trgovinskom organizacijom / Uroš Zdravković
  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 79 (2018), str. 415-428.
     ISSN 0350-8501

  Појам битне повреде код уговора о међународној продаји робе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 92 (2021), стр. 97-114. ISSN 0350-8501.

  The Relationship Between the DSU Articles 21(5) and 22 and The Issue of the Litigation Deadlocks in the Dispute Settlement System of the World Trade Organization, Teme, Year XLVI, No. 2 (2022), pp. 615-638. ISSN 0353-7919. 

  Право купца на смањење цене услед продавчеве повреде уговора о међународној продаји робе, Право и привреда, 60/2, 2022, стр. 317-334. ISSN 0354-3501. 

  Правна средства продавца за случај купчеве повреде уговора о међународној продаји робе, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 96, 2022, стр. 179-200.  ISSN 0350-8501.

   

  Materijalnopravni uslovi za raskid ugovora o međunarodnoj prodaji robe od strane kupca / Uroš I. Zdravković. - Dostupno i na: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/952/918. - Dostupno i na: https://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0039-2138&lang=en. - "Rad je nastao kao rezultat istraživanja na projektu „Odgovornost u pravnom i društvenom kontekstu” koji finansira Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, u periodu 2021-2025."--> fusnota. - Summary: Substantive conditions for avoidance of contract on international sale of goods by the buyer. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 486-489. - Sažetak ; Summary. - U: Strani pravni život. - ISSN 0039-2138. - God. 67, br. 3 (2023), str. 471-489. - doi: 10.56461/SPZ_23306KJ. - 339.5. - COBISS.SR-ID 129520905

  Право на суспендовање извршења обавезе услед антиципативне повреде уговора о међународној продаји робе / Урош Здравковић. - Доступно и на: http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2023_99.pdf. - "Рад је настао као резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“ који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021−2025. године"---->фуснота. - "Рад је изложен на међународној научној конференцији „Право и друштвене вредности“, одржаној 21. априла 2023. године на Правном факултету у Нишу"---->фуснотa. - Summary: The Right to Suspend Performance in case of Anticipatory Breach of Contract on International Sale of Goods. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 204-205. - Aпстракт ; Summary. - У: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - ISSN 0350-8501. - Год. 62, бр. 99 (2023), стр. 189-206. - doi: 10.5937/zrpfn0-45444. - 339.5:347.4. - 347.4. - COBISS.SR-ID 132379913

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Izazovi preferencijalnog statusa Republike Srbije u trgovini sa Ruskom Federacijom / Uroš Zdravković    
     U: Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima / priredili Marko Nikolić, Dragoljub Todić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013. - Str. 699-712.    
     ISBN 978-86-7067-194-2

  The role of the WTO Dispute Settlement Mechanism in Providing Security and Predictability to the Multilateral Trading System / Uroš Zdravković   
     U: Bratislava Legal Forum 2013 = Bratislavské právnické fórum 2013: prvý ročník medzinárodnej vedeckej, 10-11. oktobar 2013. - Bratislava : Právnická fakulta, 2013. - Str. 1256-1263.
     ISBN 978-80-7160-365-8

   Characteristics of the European Union's membership in the World trade organization / Uroš Zdravković
     U: The Old and the New World Order - between European integration and the historical burdens: Prospects and challenges for Europe of 21st century / editor Duško Dimitrijević. - Belgrade: Institute of International Politics and Economics, 2014. - Str. 552-567.
     ISBN 978-86-7067-207-9

  Mehanizam rešavanja sporova u funkciji interpretacije prava Svetske trgovinske organizacije / Uroš Zdravković, Aleksandra Vasić
     U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 167-182.
     ISBN 978-86-6083-039-7

  Unapređenje trgovinske integracije između članica CEFTA sporazuma - mogućnosti i ograničenja / Uroš Zdravković
     U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch University, 2014. - Str. 1169-1187.
     ISBN 978-9958-834-42-4

  Dispute settlement system under the World Trade Organization / Uroš Zdravković    
     U: The milestones of law in the area of Central Europe 2015 / editor Jana Šmelková ... [et al.]. - Bratislava : Comenius University, Faculty of Law, 2015. - Str. 58-64. 
     ISBN 978-80-7160-394

  Princip nediskriminacije u savremenim međunarodnim trgovinskim odnosima / Uroš Zdravković
     U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 347-362.
     ISBN 978-86-6083-031-4

    Coverage and application of the WTO dispute settlement mechanism / Uroš Zdravković 
     U: Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook. Vol. 6, Global Governance and Its Effects on State and Law / editor Martin Belov. - Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2016. - Str. 213-228.
     ISBN 978-3-631-67308-9 

   Trgovinske sankcije u funkciji zaštite ljudskih prava / Uroš Zdravković
     U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 195-204.
     ISBN 978-86-6083-042-7

  Princip sigurnosti i predvidivosti u pravu Svetske trgovinske organizacije /
  Uroš Zdravković
     U: Pravna sigurnost kao pospešujući faktor za direktne strane investicije: zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2016. - Str. 154-162.
     ISBN: 978-86-7623-075-4

   Sistem rešavanja sporova u okviru Svetske trgovinske organizacije / Uroš Zdravković
      U: Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme". T. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2017. - Str 323-340.
     ISBN 978-86-6083-047-2

   Dodatni CEFTA protokol 5 o olakšanju trgovine / Uroš Zdravković, Aleksandra Vasić
     Книга на апстракти = Book of abstracts / 5-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото=5th International Scientific Conference Ohrid School of Law / Злоупотреба на правото и „ненормалното“ право наспроти владеење на правото=Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Скопје : Институт за правно-економски истражувања и едукација Јуридика прима=Institute for Legal - Economic Research and Education Iuridica prima, 2019. – str. 41.

  Mogućnosti i ograničenja za on-line rešavanje sporova u međunarodnom trgovinskom pravu / Uroš Zdravković
     U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 131-132.
     ISBN 978-86-7148-279-0

  Блокада апелационог тела Светске трговинске организације и привремени жалбени арбитражни аранжман (MPIA) / Урош Здравковић, Магдалена Крњаић. Излагање је одржано на Међународној научној конференцији под називом „Деловање институција система у ванредним ситуацијама: искуства и изазови”, која је одржана на Правном факултету у Нишу, 20. априла 2022. године.  Саопштење је објављено у изводу у Зборнику сажетака са Конференције на страни 143-144. ISBN 978-86-7148-290-5.

  The Singapore Convention - A new Mechanism for resolving International Trade Disputes / Magdalena Krnjajić, Uroš Zdravković. Излагање је одржано на Деветој Међународној конференцији под називом "Social changes in the global world", одржаној на Правном и Економском факултету Универзитета Гоце Делчев у Штипу, 01. и 02. септембра 2022. године. Саопштење је објављено у целости у Зборнику радова са Конференције под називом Ninth International scientific conference: proceedings (Том. 1) / [уред. Jordanka Galeva ... и др.], Stip : University "Goce Delchev", Faculty of Law : Университет им. "Гоце Делчева", Юридический факультет, 2022. - стр. 249-264. ISBN 978-608-244-905-0.  

  Право купца да тражи извршење обавезе од продавца услед повреде уговора о међународној продаји робе/ Урош Здравковић, Магдалена Крњаић. Излагање је одржано на Осмој међународној научној конференцији „Охридска школа права“, на тему Улога и значење кодификације права у савременом законодавству, која се одржала у организацији у организацији Институра за правно-економска истраживања и едукацију Јуридика Прима, у Охриду од 12. до 15 маја 2022. године. Рад на тему која је била предмет излагања је претходно објављен у Тематском зборнику радова Правног факултета у Нишу (уред. Горан Обрадовић), 2021, стр. 225-240. ISBN 978-86-7148-285-1.

Poslednji put izmenjeno petak, 26 januar 2024 13:35