Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Miomira Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.03.1964
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Godina diplomiranja: 1986
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Dete kao žrtva kriminaliteta : magistarska teza / Miomira Kostić. - Niš : /autor/, 1995. - 157 lst. ; 30 cm
  2. Deca ubice : doktorska disertacija / Miomira Kostić. - Niš : /autor/, 2001. - 251 lst. ; 30 cm
  3. Kultura zdravog života / urednik Milutin Đorđević. – Novi Sad : Panonija, 2003. – 210 str. ; 24 cm
  4. Izvršenje kazni i drugih krivičnih sankcija u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. – Niš : Sven, 2006. – 118 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-084-5
  5. Penologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. – Niš : Sven, 2006. – 329 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-083-7
  6. Pravo na pravnu pomoć i kvalitet pravne pomoći pružene građanima u krivičnom postupku i postupku izdržavanja kazne / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić, Dušica Miladinović. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. – 188 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-077-2
  7. Kriminologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić. – Niš : Pelikan print, 2009. – 558 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7888-001-8
  8. Socijalna misao. god 15, br. 1 (2009) / /glavni i odgovorni urednik Radul Jopvanović ; gost urednik za temu broja Miomira Kostić/. - Beograd : Socijalna misao, 2009. ISSN 0354-401X
  9. Kriminologija / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Vesna Nikolić-Ristanović, Miomira Kostić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Prometej, 2010. - 558 str. ; 24 cm ISBN 978-86-87971-15-8
  10. Viktimitet starih ljudi / Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - 247 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-108-3
  11. Kriminologjia / Sllobodanka Konstantinoviq-Viliq, Vesna Nikolliq-Ristanoviq, Miomira Kostiq. - Bot. i 3. i ndrzshuar dhe i plotesuar. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 624 str. ; 24 cm ISBN 978-86-6187-036-1
  12. Manuali nga viktimologjia: zgjedhje artikujsh / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 267 str. ; 24 cm ISBN 978-86-6187-030-9
  13. Penologija / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 343 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-140-3
  14. Penologjia / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 362 str. ; 24 cm ISBN 978-86-6187-029-3
  15. Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - 256 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-123-6
  16. Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 212 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-124-3
  17. Sistemi i ekzekutimit te sanksioneve penale dhe trajtimi ne Serbi / Sllobodanka Konstantinoviq Villiq, Miomira Kostiq. - Beograd : Trupi Koordinues i Qeverise se Republikes se Serbise per Komunat Presheve, Bujanoc dhe Medvegje, 2011. - 243 str. ; 24 cm ISBN 978-86-6187-026-2
  18. Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - 454 str. ; 24cm ISBN 978-86-7148-137-3
  19. Kriminologija / Slobodanka Konstantinovič Vilić, Vesna Nikolić Ristanović, Miomira Kostić. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakultet, 2012. - 536 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-162-5
  20. Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - 209 str ; 24 cm ISBN 978-86-7148-163-2
  21. Politika suzbijanja kriminaliteta / Dragan Jovašević, Miomira Kostić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 455 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-7148-153-3
  22. Viktimologija / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 458 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-160-1
  23. Porodica u lavirintu porodičnog nasilja / urednici Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2013. - 209 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-173-1
  24. Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 260 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-171-7
  25. Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - 334 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-181-6
  26. Nove usluge u lokalnoj zjednici - odgovor na potrebe porodica i osoba sa smetnjama u razvoju / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2014. - VI, 164 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-195-3
  27. Socijalna misao. God. 21, br. 2 (2014) / [urednica teme broja Miomira Kostić]. – Beograd : Socijalna misao, 2014. ISSN 0354-401X
  28. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2015. - Vol. 13, no. 1, 2(2015). ISSN 1450–5517
  29. Maloletnička delinkvencija kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu Politika 1904-1941 / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2015. - 316 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-207-3
  30. Saradnja sistema na zaštiti posebno osetljivih grupa = Collaboration of systems on protection, particularly vulnerable groups / 20. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti ; priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Jelena Stanojević. - Niš : Pravni Fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2015. - 162 str. : ilustr. ; 24 cm.
  31. Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - 183 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-7148-221-9
  32. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1-4(2016). ISSN 1450–5517
  33. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2017. - Vol. 15, no. 1-4 (2017). ISSN 1450–5517
  34. Mobilna pravna klinika : pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - 286 str. ; 24cm. ISBN 978-86-7148-237-0
  35. Izazovi odrastanja u svetu savremenih tehnologija / priredili Darko Dimovski, Miomira Kostić, Jelena Stanojević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2018. - 130 str. ; 24cm. ISBN 978-86-920449-1-5
  36. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2018. - Vol. 16, no. 1 (2018). ISSN 1450–5517
  37. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2018. - Vol. 16, no. 2 (2018). ISSN 1450–5517
  38. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2018. - Vol. 16, no. 3 (2018). ISSN 1450–5517
  39. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2019. - Vol. 17, no. 1 (2019). ISSN 1450–5517
  40. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2019. - Vol. 17, no. 2 (2019). ISSN 1450–5517
  41. Roditeljstvo, dar, teškoća i šansa / priredili Darko Dimovski, Jelena Stanojević, Miomira Kostić. - Niš : Centar za socijalni rad "Sveti Sava" : Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2019. - 202 str. ; 24cm. ISBN 978-86-920449-4-6
  42. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2019. - Vol. 17, no. 3 (2019). ISSN 1450–5517
  43. Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2019. – Br. 18 (2019). - Editorijal. - str. [9-11]. ISSN 1451-6373
  44. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. 18, no. 1 (2020). ISSN 1450–5517
  45. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. 18, no. 2 (2020). - Editorijal. - str. i-ii. ISSN 1450–5517
  46. Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2020. – Br. 20 (2020). - Editorijal. - str. [9-12]. ISSN 1451-6373
  47. Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. 18, no. 3 (2020). - Editorijal. - str. i-iv. ISSN 1450–5517
  48.  Nasilje nad decom - reakcija sistema / priredili Darko Dimovski, Jelena Stanojević, Miomira Kostić. - Niš : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2021. - 137 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-920449-5-3
 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
  1. Fenomenologija privrednog kriminaliteta / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1990. – Br. 30 (1990), str. 303-312 ISSN 0350-8501
  2. Objašnjenja kriminaliteta psihoanalitičkom teorijom / Miomira Kostić U: Niški zbornik. Nissa.. – Niš : Narodne novine, 1991. - Br. 3-4 (1991), str. 379-385 ISSN 0353-9587
  3. Devijantno ponašanje kod dece kao posledica pretrpljene viktimizacije / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 5-6 (1995), str. 137-142
  4. Fenomenološke karakteristike seksualnog zlostavljanja dece / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 7-8 (1995), str. 103-111
  5. Analiza na pravata na deteto na planot na nacionalnoto zakonodavstvo / Miomira Kostić U: Slobodite i pravata na čovekot i graganinot vo Republika Makedonija. - Skopje : Praven fakultet, 1996. - Str. 249-260
  6. Istorijski prikaz pravne zaštite deteta na međunarodnom i nacionalnom planu / Miomira Kostić U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 1996. - Vol. 38, br. 1-4 (1996), str. 37-47 ISSN 0351-1790
  7. Kriminalna viktimizacija dece / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 9-10 (1996), str. 74-94
  8. Obeležja socijalnog položaja deteta i rizik kriminalne viktimizacije / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 11-12 (1996), str. 114-127
  9. Odrednice u enciklopediji / Saša Đurić, Miomira Kostić U: Enciklopedija Niša : školstvo, obrazovanje, nauka. - Niš : Gradina, 1996
  10. Strategija pomoći detetu žrtvi zlostavljanja / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 1995. – Br. 34-35 (1994-1995), str. 188-196 ISSN 0350-8501
  11. Zloupotreba ličnih prava deteta u porodici / Miomira Kostić U: Međunarodna konferencija Zloupotreba prava / /urednik Radmila Kovačević-Kuštrimović/. - Niš : Pravni fakultet, Institut za pravna i društvena istraživanja, 1996. - Str. 418-423
  12. Decata pred krivičnoet sud : (so poseben osvrt na decata ubijci) / Miomira Kostić U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata država . - Skopje : Praven fakultet, 1997. - Str. 209-223
  13. Odnos učinilac - žrtva i ponašanje žrtve kao uzroci kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kostić U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1997. - Str. 183-199
  14. Pojavni oblici i struktura kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kostić U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Beograd : Ministarstvo pravde RS ; Kruševac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 109-123
  15. Potrebe, socijalne razlike i kriminalitet / Miomira Kostić U: Uzroci i posledice socijalne diferencijacije u našem društvu danas : zbornik radova. - Priština : Pravni fakultet, 1997. - Str. 223-229
  16. Prof. dr Vidoje Miladinović, prof. dr Slobodanka Kostantinović-Vilić, prof. dr. Vojislav Đurđić, “Kriminalitet maloletnica” : (prikaz knjige) / Miomira Kostić U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Kruševac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 319-323
  17. Psihološki razvoj i društvena neprilagođenost / Miomira Kostić U: Naučni podmladak. Humanitas. – Niš : Univerzitet, 1997. - Vol. 39, br. 1-4 (1997), str. 46-58 ISSN 0351-1790
  18. Specifični i nespecifični oblici krivičnopravne zaštite deteta u savremenim društvima / Miomira Kostić U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruženje pravnika Crne Gore, 1997. - God. 42, br. 1-2 (1997), str. 105-113 ISSN 0350-6630
  19. Starost kao doba života i rizik viktimizacije / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 2 (1997), str. 89-98
  20. Uticaj procesa urbanizacije i rurizacije na delikventno ponašanje / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 4 (1997), str. 43-54
  21. Dr Slobodanka Konstantinović-Vilić, Dr Vesna Nikolić-Ristanović, “Kriminologija” : (prikaz kinjige) / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. – Br. 3 (1998), str. 172-177
  22. Heroine sopstvenih života : /prikaz knjige/ : Zorica Mršević, “Incest između mita i stvarnosti” / Miomira Kostić U: Teme. - Niš : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 183-189 ISSN 0351-6637
  23. Istraživanje socijalno-ekonomskih osobina delinkvencije dece / Miomira Kostić, Saša Đurić U: Ekonomika. – Niš : Ekonomski fakultet, 1998. - God. 44, br. 4-6 (1998), str. 179-189 ISSN 0350-137X
  24. Međunarodnopravno priznanje i zaštita osnovnih prava deteta / Miomira Kostić U: Teme. – Niš : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 151-167 ISSN 0351-6637
  25. Protiv detetove volje : dete, porodica i seksualno zlostavljanje / Miomira Kostić U: Seksualnost, agresivnost, delinkventnost : medicinski, pravni i socijalni aspekti seksualne delinkvencije : međunarodni simpozijum. - Novi Sad : /s.n./, 1998. - Str. 141-152
  26. Vaspitne mere u maloletničkom pravosudnom sistemu / Miomira Kostić, Saša Đurić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. - Br. 2 (1998), str. 119-127
  27. Kriminalni abortus / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 3-4 (2000), str. 171-179
  28. Slobodanka Konstantinović-Vilić, Mileva Milosavljević, Nevena Petrušić, Abortus - pravni, medicinski i etički pristup : (prikaz knjige) / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 1-2 (2000), str. 169-172
  29. Narkomanija i delinkventno ponašanje dece / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 4 (2001), str. 113-118
  30. Pregled teorijskih shvatanja o destruktivnom ponašanju dece / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 2-3 (2001), str. 95-108
  31. Uticaj mera neformalne društvene kontrole na neprilagođeno ponašanje dece / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2001. – Br. 40-41 (2000-2001), str. 153-169 ISSN 0350-8501
  32. Formalna društvena kontrola i maloletnički homicid / Miomira Kostić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, knj. 469, tom 1, br. 9 (2002), str. 573-586 ISSN 0350-0500
  33. Kriminogeni uticaj makro socijalnih faktora na delikte nasilja / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2002. – Br. 42 (2002), str. 211-229 ISSN 0350-8501
  34. Deca ubice : (kriminološko istraživanje fenomenoloških i etioloških osobina homicidnog ponašanja dece) / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2003. – 1/3 (2003), str. 145-156
  35. Krivičnopravne i kriminološke karakteristike ubistva / Miomira Kostić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. - God. 52, knj. 477, tom 1, br. 9 (2003), str. 675-689 ISSN 0350-0500
  36. Model restorativne pravde / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2003. – Br. 43 (2003), str. 213-234 ISSN 0350-8501
  37. Kriminološki značaj bio-psiho-socijalnih promena u detinjstvu i mladosti / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2004. – Br. 44 (2004), str. 173-193 ISSN 0350-8501
  38. Kultura zdravog života : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2004. - Br. 1 (2004), str. 174-179
  39. Pogled na istoriju razvitka krivičnopravne zaštite i odgovornosti deteta kod nas / Miomira Kostić U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2004. - God. 2 , br. 2 (2004), str. 135-149 ISSN 1451-6373
  40. Standardi i vrednosti restorativne pravde / Miomira Kostić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2003. - God. 53, knj. 485, tom 1, br. 9 (2004), str. 693-706 ISSN 0350-0500
  41. Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe / Miomira Kostić, Radmila Đorđević U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2004. - Br. 2 (2004), str. 3-11 ISSN 1450-6637
  42. Evropska integracija na polju krivičnopravnog delovanja : (evropski nalog za hapšenje) / Marco Palmieri ; prevod Miomira Kostić ; lektura Gordana Ignjatović U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 4 (2005), str. 37-43
  43. Evropski standardi za izvršenje krivičnih sankcija i Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović-Vilić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2005. – God. 54, knj. 493, tom 1 (2005), str. 887-902 ISSN 0350-0500
  44. Istorijski pregled krivičnopravnog položaja maloletnika u našem zakonodavstvu / Miomira Kostić U: Srbija 1804 – 2004. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. – Str. 241-256. ISBN 86-7148-056-9
  45. Neki savremeni oblici krivičnih sankcija umesto kazne lišenja slobode : (drugi oblici zatvorskog tretmana) / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 46. – Niš : Pravni fakultet, 2005. – Br. 46 (2005), str. 177-196. ISSN 0350-8501
  46. Psihološke radionice sa izbeglicama – posebna iskustva u radu sa starim osobama / Miomira Kostić, Radmila Đorđević U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 1 (2005), str. 43-48
  47. Restorativna pravda – smisao i mogućnosti primene / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2005. – God. 12, br. 2-3 (2005), str. 45-66. ISSN 0354-401X
  48. Slobodanka Konstantinović-Vilić, Nevena Petrušić: Krivično delo nasilja u porodici, Niš, 2004 : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2005. – God. 8, br. 1 (2005), str. 55-58 ISSN 1450-6637
  49. Uređenje zatvorskih ustanova u Evropi i kod nas (stanje i perspektive) / Miomira Kostić U: Pravni sistem Republike Srbije – usaglašavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet, 2005. – Str. 445-458 ISBN 86-7148-058-5
  50. Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe / Miomira Kostić, Radmila Đorđević U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2005. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 293-306. ISBN 86-7148-054-2
  51. Vrste kazni i oblici kažnjavanja u Srbiji do kraja Drugog svetskog rata / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2005. – God. 3, br. 3 (2005), str. 13-23 ISSN 1451-6373
  52. Alternative criminal sanctions in the Serbian Criminal Code / Z. Ćirić, M. Kostić, S. Knežević, V. Đurđić U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 30-31.
  53. Alternativne sankcije u domaćem zakonodavstvu / Miomira Kostić U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – Str. 461-479. ISBN 86-7148-067-4
  54. Domestic violence - two methods of judical protection in Serbia / M. Kostić, S. Konstantinović, Z. Ćirić U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 22.
  55. Formalni sistem u ustanovama za izvršenje kazne lišenja slobode / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2006. – God. 13, br. 2 (2006), str. 187-200. ISSN 0354-401X
  56. Kriminološki značaj delinkventnog ponašanja u detinjstvu i mladosti / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Mladost slomljenih krila : zbornik radova. – Vrnjačka banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. – Str. 95-114.
  57. Legal Frame of Prevention Trafficking in Human Beings in Serbia / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Trafficking in Human Beigns / Editors Bistra Netkova, Ismail Zejneli. – Tetovo : South East European University, 2006. – Str. 95-106. ISBN 9989-2211-3-8
  58. Nasilje u porodici - dve metode sudske zaštite / Miomira Kostić U: Novine u porodičnom zakonodavstvu. – Niš : Pravni fakultet, 2006. – Str. 235-254. ISBN 86-7148-066-6
  59. Nasilje u porodici i primena restorativne pravde / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i humana budućnost. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2006. – Br. 10, tom 2 (2006), str. 95-112. ISSN 0350-0500
  60. Nastanak i razvitak krivičnopravne zaštite i odgovornosti maloletnika u Srbiji / Miomira Kostić U: Godišnik na Pravniot fakultet „Justinian prvi“ : vo čest na Todorka Orovčanec. – Skopje : Praven fakultet „Justinijan prvi“, 2006. – Tom 42 (2006), str. 526-539. ISSN 0583-5062
  61. Nastanak i razvoj javne reakcije na kriminalitet do perioda novog veka / Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2006. – God. 4, br. 4 (2006), str. 75-88. ISSN 1451-6373
  62. Protection of persons who are above criminal repression - forensic psychiatric and legal approach / S. Knežević, Z. Ćirić, M. Kostić U: Psychiatry - today and tomorrow : program and resumes. - Sofia : Bulgarian psychiatric association, 2006. - Str. 31.
  63. Psihiatrični i viktimologični aspekti na juvenilnija homicid : (specialen pogled km otceubistvoto) / Zoran Čirič, Miomira Kostič U: Receptor : Blgarski psihiatričen žurnal. – Sofija : Kolegium častna psihiatrija, 2006. – God. 3, br. 2 (2006), str. 23-26.
  64. Psychiatric and victimological aspect of juvenile homicide (a special view to paricide) / Zoran Ciric, Miomira Kostic U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 406-411. ISBN 86-7148-063-1
  65. Restorativna pravda u domaćem zakonodavstvu / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. – 47 (2006), str. 63-76 ISSN 0350-8501
  66. Samo moj život : rehabilitacija žrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, Lise Bjerkan (ur.) : /prikaz knjige/ / Miomira Kostić U: Temida. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije, 2006. – God. 9, br. 1 (2006), str. 84-87. ISSN 1450-6637
  67. Uređenje zatvorskih ustanova u Evropi i kod nas (stanje i perspektive) / Miomira Kostić U: Makroprojekt Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i društveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske države : zbornik radova [Elektronski izvor]. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 2006. - CD ROM ; 12 cm. - Str. 430-442. ISBN 86-7148-063-1
  68. Ustanove za izvršenje zavodskih sankcija / Miomira Kostić U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. – 2. izd. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. -Str. : 321-337. ISBN 99938-57-06-8
  69. Diverzioni modeli i alternativne krivične sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 50. – Niš: Pravni fakultet, 2007. – Br. 50 (2007), str. 87-102. ISSN 0350-8501
  70. Maloletnička delinkvencija – pregled članaka objavljenih u dnevnom listu „Politika“ 1924-1928 / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv grada Niša, 2007. – Br. 5 (2007), str. 175-197. ISSN 1451-6373
  71. Normativni okvir za sprečavanje trgovine ljudima u Srbiji / Miomira Kostić U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2007. – God. 14, br. 1 (2007), str. 87-100. ISSN 0354-401X
  72. Prevencija viktimizacije ostarelih lica / Miomira Kostić U: Porodično nasilje, empatija i profesionalizam pomagača : zbornik radova. – Vrnjačka Banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2007. – Str. 113-129.
  73. Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu / Miomira Kostić U: Temida. – Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2007. – Br. 1 (2007), str. 5-14 ISSN 1450-6637
  74. Zaštita dece od zlostavljanja i zanemarivanja : (Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja i Posebni protokol o postupanju policijskih službenika i zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja) / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Pravni život. Tematski broj, Pravo i sloboda. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2007. – Tom 2, br. 10 (2007), str. 339-356. ISSN 0350-0500
  75. Kriminološka obeležja nasilja u sportu / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2008. – Br. 51 (2008), str. 53-72. ISSN 0350-8501
  76. Razlike u fenomenološkim obeležjima kriminaliteta na selu i kriminaliteta u gradu / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović-Vilić U: Selo u tranziciji : zbornik radova. – Beograd : Zavod za proučavanje sela : Srpsko udruženje za sociologiju sela i poljoprivrede, 2008. – Str. 482-495. ISBN 978-86-87067-04-2
  77. Starenje i viktimizacija - međunarodni dokumenti o sprečavanju diskriminacije/viktimizacije starih osoba / Miomira Kostić U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 4 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 343-369. ISBN 978-86-7148-087-1
  78. Zadovoljavanje potreba u uslovima siromaštva : (kriminološki osvrt) / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2008. – Br. 4 (2008), str. 119-132. ISSN 0354-401X
  79. Zaštita svedoka žrtava krivičnog dela nasilja u porodici / Slobodanka Konstatinović-Vilić, Miomira Kostić U: Pravni život : tematski broj. Pravo i međunarodne integracije. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2008.- God. 57, tom 2, br. 10 (2008), str. 301-322 ISSN 0350-0500
  80. Zaštita žrtava trgovine ljudima prema Konvenciji Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić U: Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava : zbornik radova / /urednik Zoran Radivojević/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. – Str. 135-154. ISBN 978-86-7148-085-7
  81. Izveštavanje o delinkvenciji maloletnika u dnevnom listu „Politika“ od 1929. do 1933. godine / Miomira Kostić, Dušica Miladinović, Darko Dimovski U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2009. – Br. 7 (2009), str. 169-199. ISSN 1451-6373
  82. Juvenile homicide - psychiatric and victimological aspect / M. Kostic, Z. Ciric, D. Dimovski U: Makedonski medicinski pregled. Kniga na apstrakti / IV makedonski psihijatrijski kongres, Ohrid, maj 2009 . - Skopje : Makedonsko lekarsko društvo, 2009. - Supl. 75 (2009), str. 38. ISSN 0025-1097
  83. Nasilje u sportu – neophodnost socijalnog sagledavanja / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2009. – Br. 1 (2009), str. 7-14. ISSN 0354-401X
  84. Pregled međunarodnih dokumenata o sprečavanju diskriminacije/viktimizacije starih osoba / Miomira Kostić U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2009. – Br. 20 (2009), str. 709-724. ISSN 1840-0272
  85. Sport, nasilje i društvo / Miomira Kostić U: Vox iuris : časopis za primenu i kulturu prava. - Beograd : Projuris, 2009. - Br. 3-4 (2009), str. 11-30. ISSN 1821-1194
  86. Ulični kriminalitet / Miomira Kostić U: Pravni život : tematski broj. Pravo i vreme. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2009.- God. 58, tom 2, br. 10 (2009), str. 413-434. ISSN 0350-0500
  87. Ustanogve za izvršenje krivičnih sankcija / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Zbornik radova iz penologije / /glavni i odgovorni urednik Pero Đukanović/. - Banja Luka : Penološka organizacija KPZ, 2009. - God. 1, br. 1 (2009), str. 10-32.
  88. Viktimitet starih osoba / Miomira Kostić U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 3 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2009. – Str. 349-388. ISBN 978-86-7148-103-8
  89. Viktimologija - savremeni naučni pogled na kriminalitet i njegovu žrtvu / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2009. – Br. 53 (2009), str. 161-182. ISSN 0350-8501
  90. Deca sa ulice - viktimološko i pravno sagledavanje / Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruđenje pravnika Republike Srpske, 2010. - God. 7, br. 23 (2010), str. 241-256. ISSN 1840-0272
  91. Kriminalitet "belog okovratnika" / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2010. - God. 17, br. 4 (2010), str. 21-36. ISSN 0354-401X
  92. Krivično pravni položaj maloletnika kroz prizmu novinskih izveštaja u dnevnom listu "Politika" 1904-1941 / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2010. - God. 8, br. 8 (2010), str. 143-152. ISSN 1451-6373
  93. Odrednice u enciklopediji / Miomira Kostić U: Srpsko-albanski pravni leksikon = Leksikoni juridik serbisht-shqip //glavni urednik Nevena Petrušić/. - Beograd : Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, 2010. - 749 str. ; 24 cm ISBN 978-86-6187-014-9
  94. Pravna klinika kao metod nastave i pružanja besplatne pravne pomoći / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2010. – Br. 1 (2010), str. 76-14. ISSN 0354-401X
  95. Restorativna pravda u zakonodavstvu Republike Srbije / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch University, 2014. - Str. 169-182. ISBN 978-9958-834-42-4 Dostupno i na: http://ssrc.ibu.edu.ba/bs/publikacije/zbornici-sa-konferencija.html
  96. Prevencija kriminaliteta - pojam i istorijski razvoj / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2010. - 55 (2010), str. 89-110. ISSN 0350-8501
  97. Socijalna zaštita ostarelih ljudi kod nas / Miomira Kostić U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2010. - Br. 1 (2010), str. 41-64. ISSN 1450-5800
  98. Tekovine socijalne politike OUN i evropskih zemalja prema starijima / Miomira Kostić U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2010. - Br. 2 (2010), str. 21-38. ISSN 1450-5800
  99. Viktimitet beskućnika / Miomira Kostić U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 100. ISBN 978-86-7148-112-0
  100. Viktimology : A Contemporary Theoretical Approach to Crime and its Victimes / Miomira Kostić U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2010. - Vol. 8, No 1 (2010), str. 65-78. ISSN 1450 – 5517
  101. Viktimološki pristup i reforma krivičnog pravosuđa / Miomira Kostić U: Reforma krivičnog pravosuđa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav Đurđić/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 241-268. ISBN 978-86-7148-109-0
  102. Bavljenje kriminologijom - prilog rasvetljavanju pitanja primene adekvatne metodologije / Miomira Kostić U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 265-280. ISBN 978-86-7148-148-9
  103. Delikventno područje - prilog učenju ekološke teorije / Miomira Kostić U: Ekologija i pravo: tematski zbornik / [urednici Predrag Dimitrijević, Nataša Stojanović ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 39-52. ISBN 978-86-7148-146-5
  104. Delikventno područje - prilog učenju ekološke teorije / Miomira Kostić U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - Str. 8 ISBN 978-86-7148-129-8
  105. Društvena prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2011. - God. 8, br. 29 (2011), str. 347-368. ISSN 1840-0272
  106. Klasični penitencijarni sistemi / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2011. - God. 9, br. 9 (2011), str. 217-227. ISSN 1451-6373
  107. Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima / Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 111-129. ISBN 978-86-7148-137-3
  108. Ličnost maloletnog delinkventa - kriminološka obeležja / Miomira Kostić U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2011. - Br. 2 (2011), str. 475-493. ISSN 0353-7919
  109. Postpenalna pomoć kao oblik tretmana i/ili kriminalnopolitička mera (prostor i načini njene primene)/ Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni fakultet, 2011. - 58 (2011), str. 23-40. ISSN 0350-8501
  110. Postpenalna pomoć kao oblik tretmana i/ili kriminalnopolitička mera (prostor i načini njene primene)/ Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje : vo čest na Gorgi Marjanovik. - Skopje : Praven fakultet, 2011. - Str. 231-248. ISBN 978-608-4655-08-4
  111. Pravno regulisanje položaja starijih osoba u Srbiji / Miomira Kostić U: Pravna klinika za zaštitu prava žena : priručnik za rad studentkinja/studenata / priredile Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić. - Niš : Pravni fakultet : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2011. - str. : 119-138. ISBN 978-86-7148-123-6
  112. Ranija periodizacija razvoja kriminologije u Nemačkoj / Miomira Kostić U: Uvod u pravo Nemačke / urednici Mirko Vasiljević, Vladimir Čolović. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet, 2011. - Str. 373-391 str. ISBN 978-86-80059-74-7
  113. Savremena shvatanja prevencije kriminaliteta / Miomira Kostić U: Pravni sistem i društvena kriza : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2011. - Str. 333-344. ISBM 978-86-6083-013-7
  114. The General Framework of Resilience in Victimology and Criminology Policy / Miomira Kostić U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor-in-chief Milan Petrović. - Niš : Univerzitet, 2011. - Vol. 9, No 2 (2011), str. 135-143. ISSN 1450 – 5517
  115. Viktimitet starih ljudi / Miomira Kostić U: Stari u Srbiji : problemi i izazovi : zbornik radova. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2011. - Str. 83-96. ISBN 978-86-7148-132-8
  116. Beskućništvo - način života ili oblik viktimizacije / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2012. – Br. 4 (2012), str. 55-74. ISSN 0354-401X
  117. Borba protiv zloupotrebe prava na privatnost u svetlu Konvencije Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu / Miomira Kostić, Vida Vilić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 63 (2012), str. 83-94. ISSN 0350-8501
  118. Counteracting and preventing human trafficking inthe Republic of Serbia / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2012. - Vol. 10, No 2 (2012), str. 101-110. ISSN 1450-5517
  119. Fenomenološki pokazatelji zločina (vreme, mesto, prostor) i pravna norma / Miomira Kostić U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru". - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2012. - Str. 319-338. 978-86-6083-021-2
  120. Fenomenološki pokazatelji zločina (vreme, mesto, prostor) i pravna norma / Miomira Kostić U: Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Pravne Norme u vremenu i prostoru": zbornik rezimea. - Kosovska Mitrovica : Prani fakultet, 2012. - Str. 46. 978-86-6083-015-1
  121. Mas mediji, socijalna kontrola i kriminalitet / Miomira Kostić U: Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - Str. 42 ISBN 978-86-7148-156-4
  122. Mas mediji, socijalna kontrola i kriminalitet / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Mediji i ljudska prava. - Niš : Pravni fakultet, 2012. - Br. 61 (2012), str. 257-270. ISSN 0350-8501
  123. Međunarodnopravna zaštita djece / Borislav Petrović, Miomira Kostić U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Br. 55 (2012), str. 329-344. ISSN 0581-7471
  124. Porotno suđenje u Srbiji - tradicija duga 140 godina / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2012. - God. 10, br. 10 (2012), str. 234-243. ISSN 1451-6373
  125. Različiti modeli restorativne pravde primenjeni prema maloletnim delinkventima / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić U: Krivičnopravni položaj i socijalna zaštita maloletnih prestupnika / priredili Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2012. - Str. 73-88 ; 24 cm ISBN 978-86-7148-163-2
  126. Resrorativna pravda kao oblik reagovanja prema maloletnicima s delinkventnim ponašanjem / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2012. - God. 9, br. 33 (2012), str. 315-328. ISSN 1840-0272
  127. Uticaj antropologije na nastanak i razvoj kriminologije / Miomira Kostić U: Program i izvodi saopštenja / LI kongres Antropološkog društva Srbije. - Novi Sad : Antropološko društvo Srbije, 2012. - Str. 78. ISBN 978-86-6265-005-4
  128. Uticaj antropologije na nastanak i razvoj kriminologije / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu : tematski broj. Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru. - Niš : Pravni akultet, 2012. - Br. 62 (2012), str. 177-190. ISSN 0350-8501
  129. Viktimitet starih ljudi : empirijsko istraživanje građe Gerontološkog centra Niš / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2012. – Br. 1 (2012), str. 49-65. ISSN 0354-401X
  130. Biological and psychological theories on juvenile delinquency / Miomira Kostić U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Nataša Stojanović. - Niš : Univerzitet, 2013. - Vol. 11, No 1 (2013), str. 1-10. ISSN 1450-5517
  131. Imovinski kriminalitet kroz pravne spomenike starog srpskog prava / Miomira Kostić, Rade Bogojević U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2013. - God. 11, br. 11 (2013), str. 301-311. ISSN 1451-6373
  132. Kriminalitet na ulicama / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2013. – Br. 4 (2013), str. 71-86. ISSN 0354-401X
  133. Kriminalitet u gradskom području - od istraživanja do delinkvencije / Miomira Kostić U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - Str. 157-170. ISBN 978-86-7148-178-6
  134. Kriminološke teorije o maloletnom prestupniku / Miomira Kostić, Tatjana Skakavac U: Teški oblici kriminaliteta i državna reakcija : zbornik radova. - Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2013. - Str.503-517. ISBN 978-99955-691-6-7
  135. Krivična dela ubistva u srpskim pravnim spomenicima / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Međunarodni naučni skup "1700 godina Milanskog edikta" : [zbornik sažetaka]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 31.
  136. Krivična dela ubistva u srpskim pravnim spomenicima / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: 1700 godina Milanskog edikta : zbornik radova. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013. - Str. 153-166. ISBN 978-86-7148-176-2
  137. Osuđeničke bande u Sjedinjenim Američkim Državama / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 65 (2013), str. 219-236. ISSN 0350-8501
  138. Pravna klinika kao metod nastave/učenja i/ili pružanja besplatne pravne pomoći na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Nišu / Miomira Kostić U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 31-38. ISBN 978-86-87505-12-4
  139. Pravno regulisanje položaja starijih osoba u Srbiji / Miomira Kostić U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 93-106. ISBN 978-86-87505-12-4
  140. Privatnost korisnika društvenih mreža / Miomira Kostić, Vida Vilić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2013. - Br. 64 (2013), str. 53-78. ISSN 0350-8501
  141. Sleng osuđenika / Miomira Kostić i Jelena Papović U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2013. - God. 10, br. 37 (2013), str. 373-382. ISSN 1840-0272
  142. Zlostavljanje na radnom mestu - mobing i sajber mobing / Miomira Kostić, Vida Vilić U: Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić . - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 113-130. ISBN 978-86-87505-12-4
  143. Dva modela sudske zaštite od nasilja u porodici / Miomira Kostić U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 237-252 str. ISBN 978-86-7148-181-6
  144. Globalizacijske teorije o kriminalitetu / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Međunarodna naučna konferencija "Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije": zbornik sažetaka. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 78.
  145. Globalizacijske teorije o kriminalitetu / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 68 (2014), str. 535-546. ISSN 0350-8501
  146. Kriminološka obeležja maloletničkog homicida / Miomira Kostić U: Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU: tematski zbornik radova / glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazić. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 171-190. ISBN 978-86-7148-187-8
  147. Kriminološka obeležja maloletničkog ubistva / Miomira Kostić U: Maloletnička delinkvencija u svetu i Srbiji : trendovi i društveni odgovori / urednice Vesna Nikolić-Ristanović, Ljiljana Stevković. - Beograd : Prometej : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 2014. - Str. 145-178. ISBN 978-86-87971-54-7
  148. Kriminološko određenje kvaliteta života / Miomira Kostić U: Pravo i društvena stvarnost : naučni skup sa međunarodnim učešćem. Sv. 1. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2014. - Str. 287-302. ISBN 978-86-6083-039-7
  149. Kvalitet života - multifaktorski koncept sadašnjice / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2014. – Br. 2 (2014), str. 11-26. ISSN 0354-401X
  150. Legal frame of the combat against trafficiking in human beings in Serbia / Mimira Kostić, Darko Dimovski U: International Yearbook. - Skopje : Faculty of Security, 2014. - Str. 90-97. ISSN 1857-6508
  151. Međunarodnopravna zaštita dece / Miomira Kostić U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - Str. 71-88. ISBN 978‐86‐7148‐198‐4
  152. Notar u pravnom sistemu Srbije / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2014. - God. 12, br. 12 (2014), str. 250-254. ISSN 1451-6373
  153. Penalna antropologija - od retributivne ka restorativnoj pravdi / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Glasnik antropološkog društva Srbije. - Niš : Antroploško društvo Srbije, 2014. - Vol. 49 (2014), str. 19-27. ISSN 1820-7936 Dostupno na: http://www.antropoloskodrustvosrbije.com/node/91
  154. Pravna klinika kao metod nastave / Miomira Kostić U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 11-28. ISBN 978-86-7148-181-6
  155. Prevencija nasilja (ubistava) putem penitencijarnih programa / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u rayvoju: zbornik rezimea. - Beograd : Resursni centar za specijalnu edukaciju, 2014. - Str. 41. ISBN 978-86-89713-01-5
  156. Primena restorativne pravde na slučajeve seksualne delinkvencije / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. – Novi Sad: Pravni fakultet, 2014. – Vol. 48, br. 1 (2014), str. 175-187. ISSN 0550-2179
  157. Pružanje besplatne pravne pomoći kao veština na osnovnim akademskim studijama prava / Miomira Kostić U: Nove usluge u lokalnoj zjednici - odgovor na potrebe porodica i osoba sa smetnjama u razvoju / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2014. - Str. 133-144. ISBN
  158. Restorativna pravda u zakonodavstvu Republike Srbije / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch Universitz, 2014. - Str. 169-182. ISBN 978-9958-834-42-4 Dostupno i na: http://ssrc.ibu.edu.ba/bs/publikacije/zbornici-sa-konferencija.html
  159. Stariji osuđenici / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2014. - Br. 67 (2014), str. 99-116. ISSN 0350-8501
  160. Viktimitet starih ljudi / Miomira Kostić U: Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 107-128. ISBN 978-86-7148-181-6
  161. Žrtve elementarnih nepogoda / Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2014. - God. 11, br. 40 (2014), str. 97-110. ISSN 1840-0272
  162. Beskućništvo - neostvareno pravo na adekvatno stanovanje / Miomira Kostić U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. - Niš: Pravni fakultet, 2015. - Str. 85-104. ISBN 978-86-7148-203-5
  163. Deca sa ulice - viktimološko i pravno sagledavanje / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Saradnja sistema na zaštiti posebno osetljivih grupa = Collaboration of systems on protection, particularly vulnerable groups / 20. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti ; priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Jelena Stanojević. - Niš : Pravni Fakultet : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2015. - Str. 129-148.
  164. Dvostruki odraz nepismenosti - viktomogena predispozicija / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 69 ; 24 cm ISBN 978-86-7148-200-4
  165. Dvostruki odraz nepismenosti - viktomogena predispozicija / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. - Niš : Pravni akultet, 2015. - Br. 70 (2015), str. 409-422. ISSN 0350-8501
  166. Juvenile delinquency or juvenile crime / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Facta universitatis. - Niš : University, 2015. - Vol. 13, no. 1 (2015), str. 45-50. ISSN 1450-5517 Dostupno na: http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FULawPol/article/view/1440/872
  167. Ličnost maloletnika kao determinanta izvršenja krivičnog dela / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Maloletnici kao učinioci i žrtve krivičnih dela i prekršaja / priredila Ivana Stevanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istrivanja, 2015. - Str. 309-322. ISBN 986-83287-85-7
  168. Maloletni delinkventi iz vizure restorativnog postupanja / Miomira Kostić U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 2. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 419-431. ISBN 978-99955-22-87-2
  169. Modern understanding of violence in sport / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Dani Arčibalda Rajsa: tematski zbornik radova. T. 1. - Beograd : Кriminalističko-policijska akademija, 2015. - Str. 195-202. ISBN 978-86-7020-319-8
  170. Način reakcije na nasilje u školi / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta: zbornik radova. T. 2. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Str. 443-452. ISBN 978-86-7020-323-5
  171. Penološki pristup prevelikom broju osuđenih lica u penitencijarnom sistemu Republike Srbije / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: NBP: Žurnal za kriminalistiku i pravo. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015. - Br. 2 (2015), str. 167-176. ISSN 0354-8872
  172. Pismenost i nepismenost u prošlosti i savremenom dobu / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Aleksandar Mihajlović U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2015. - God. 13, br. 13 (2014), str. 215-225. ISSN 1451-6373
  173. Položaj starijih osuđenika u penitencijarnim ustanovama / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Krivično zakonodavstvo - de lege lata et de lege ferenda, Prijedor, 17-18. aprila 2015. - Prijedor : Ministarstvo pravde Republike Srpske...[etc.], 2015. - Str. 399-416. ISBN 978-99938-22-51-6
  174. Pravna zaštita od nasilja u porodici / Miomira Kostić, Milaca Stanković U: Bilten sudske prakse Višeg suda u Nišu. - Beograd : Intermex, 2015. - 33 (2015), str. 23-36. ISSN 2335-0504
  175. Prevencija viktimizacije/diskriminacije starijih / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Pravni sistem i zaštita od diskriminacije: zbornik radova. Sv. 2. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2015. - Str. 83-102. ISBN 978-86-6083-031-1
  176. Psycho-social treatment of domestic abusers as a form of prevention of domestic violence / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Revija za kriminalistiko in kriminologijo. - Ljubljana : Republiški sekretariat za notranje zadeve Republike Slovenije, 2015. - 66, 4 (2015), str. 353-361. ISSN 0034-690X
  177. Restorativna pravda - smisao i mogućnosti primene / Miomira Kostić U: Nauka, društvo, tranzicija: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa. Tom 2. - Banja Luka : Evropski defendologija centar, 2015. - Str. 506-519. ISBN 978-99955-22-87-2
  178. Restorativna pravda u penitencijarnim ustanovama / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Suđenje u razumnom roku i drugi krivičnopravni instrumenti adekvatnosti državne reakcije na kriminalitet / LV redovno godišnje savetovanje udruženja. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2015. - Str. 687-701.
  179. Restorativna pravda u zakonodavstvu Republike Srbije / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Društveni ogledi. - Sarajevo : Centar za društvena istraživanja - International Burch University, 2015. - God. 2, br. 1 (2015), str. 217-231. ISSN 2303-5706
  180. Žene osuđenice - o kriminološkom diskursu i penološkom tretmanu / Miomira Kostić, Ivan Ilić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 44 (2015), str. 325-344. ISSN 1840-0272
  181. Hate speech on the internet / Miomira Kostić, Vida Vilić U: Facta universitatis. Series Law and Politics. - Niš : Univerzitet, 2016. - Vol. 14, no. 1(2016), str. 31-40. ISSN 1450–5517
  182. Maloletni delinkventi iz vizure restorativnog postupanja / Miomira Kostić U: Socijalna misao. – Beograd : Socijalna misao, 2016. – Br. 1 (2016), str. 13-26. ISSN 0354-401X
  183. Mogućnosti rešavanja prenatrpanosti penitencijarnog sistema u Republici Srbiji / Darko Dimovski, Miomira Kostić. U: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo / LVI redovno godišnje savetovanje Udruženja, [Zlatibor], 2016. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu : Intermex, 2016. - Str. 633-642. ISBN 978-86-6411-010-5
  184. New criminology and crime prevention / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str. 419-430. ISBN 978-86-7148-229-5
  185. Nova kriminologija i prevencija kriminaliteta / Miomira Kostić, Filip Mirić U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 98-99. ISBN 978-86-7148-217-2
  186. Opšta viktimologija i žrtve elementarnih nepogoda / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti: zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016. - Str. 431-446. ISBN 978-86-6083-042-7
  187. Osobine kriminaliteta - neki fenomenološki pokazatelji / Miomira Kostić U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - Str. 93-112 ISBN 978‐86‐7148‐227-1
  188. Primena evropskih standarda u postupanju prema osuđenicima / Miomira Kostić, Ivan Ilić U: Evropske inegracije: pravda, sloboda i bezbednost. T. 3. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016. - Str. 463-480. ISBN 978-86-7020-355-6
  189. Primena restorativne pravde prema maloletnicima u sukobu sa zakonom / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Aleksandar Mihajlović U: Deca i mladi kao deo sistema - zaštita ili sekundarna traumatizacija / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski, Zdravko Grujić. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2016. - Str. 113-124. ISBN 978-86-7148-221-9
  190. Skice o neophodnosti izučavanja savremenih/klasičnih pitanja osnova kriminologije / Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2016. - God. XIII, br. 48 (2016), str. 175-192. ISSN 1840-0272
  191. Seksualna delinkvencija i restorativna pravda / Darko T. Dimovski, Miomira Kostić U: Zbornik radova / Međunarodni naučni skup Krivičnopravni instrumenti suprotstavljanja terorizmu i drugim krivičnim djelima nasilničkog karaktera. - Teslić : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2016. - Str. 259-271. ISBN 978-99976-669-2-5
  192. Osuđenička kriminologija / Miomira Kostić U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Globalizacija i pravo, Niš, 21-22. april 2017. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2017. - Str. 104-105. ISBN 978-86-7148-233-2
  193. Zdravstveni status i obrazovanje i veštine kao pokazatelji kvaliteta života / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović, Irina Đorđević U: Krivično zakonodavstvo između prakse i propisa i usklađivanje sa evropskim standardima: međunarodna naučno - stručna konferencija. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske, 2017. - Str. 69-78. ISBN 978-99976-681-1-0
  194. Psihologija zločina i suđenja – savremenost izvornih postavki / Miomira Kostić U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2017. - God. XIV, br. 52 (2017), str. 239-248. ISSN 1840-0272
  195. Contemporaneity of the Learning of Enrico Altavilla / Miomira Kostić U: Дани Арчибалда Рајса : тематски зборник радова. T. 1, вол. 1. – Beograd : Кriminalističko-policijska akademija, 2017. - стр. 45-51. ISBN 978-86-7020-378-5 ISBN 978-86-7020-190-3
  196. Convict criminology / Miomira Kostić U: International Scientific Conference ’’Globalisation and law’’ : collection of papers / Editors-in chief Saša Knežević, Maja Nastić. - Niš : Faculty of Law, 2017. - str. 221-232 ISBN 978-86-7148-242-4
  197. Pojava i razvoj pametnih gradova u kontekstu kriminološke i kriminalnopolitičke vizure / Miomira Kostić U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 85-86. ISBN 978-86-7148-245-5
  198. Economic victimisation of Women in the Labour market / Darko Dimovski, Dragan Đurđević, Aleksandar Mihajlović, Miomira Kostic U: Archibald Reiss days : Thematic Conference Proceedings of International significance. –Volume I. – Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2018. – pp. 73-82. ISBN 978-86-7020-404-1 ISBN 978-86-7020-190-3
  199. Osuđenička kriminologija / Miomira Kostić U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 5 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević]. - Niš : Pravni fakultet, 2018. - Str. 69-82. ISBN 978-86-7148-248-6
  200. Victimization on the labour market in the proces of globalization / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Општествените промени во глобалниот свет. [1-2] / Петта меѓународна научна конференција, 6-7 септември, 2018, Штип = Fifth international scientific conference = Пятый международная научная конференция. - Штип ; Shtip : Универзитет Гоце Делчев, Правен факултет : Goce Delcev University, Faculty of law, 2018. - Str. 481-497. ISBN 978-608-244-548-9
  201. Govor mržnje i sloboda izražavanja u praksi Evropskog suda za ljudska prava / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Luka Anđelković U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. – Godina XV, Br. 56 (2018), str. 471-490. ISSN: 18840-0272
  202. Istorijsko pravno nasleđe normiranja sigurnosti života i zdravlja ljudi i životinja i o čistoći u Srbiji / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2018.- God. 16, br. 16 (2018), str. 266-275. ISSN 1451-6373
  203. Labour Segregation of Waste Pickers / Miomira Kostić, Saša Knežević U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 8 / [urednik Predrag Dimitrijević]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2018. - Str. 39-52. ISBN 978-86-7148-252-3
  204. General victimology and victims of natural disasters / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Ivan Ilić U: Security, political and legal challenges of modern world : book of apstracts. - Bitola : University "St. Kliment Ohridski", 2018. - p. 11.
  205. Karakteristike osuđeničih bandi u Republici Srbiji / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2018. - God. XLII, Br. 3 (2018), str. 1043-1060. ISSN 0353-7919
  206. Dokazivanje zločina mržnje / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. – Novi Sad: Pravni fakultet, 2018. – Vol. 52, br. 3 (2018), str. 1113–1129 ISSN 0550-2179
  207. General victimology and victims of natural disasters / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Ivan Ilić U: Security, political and legal challenges of modern world : conference proceedings. - Bitola : University "St. Kliment Ohridski", 2018. – Vol. 1, 2018. - pp. 54-65. ISBN 978-9989-870-79-8
  208. Labour Segregation of Waste Pickers: The Need to Implement the Envisaged Normative Framework / Miomira Kostić, Saša Knežević U: Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw człowieka : Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania / urednici Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - Str. 550-560. ISBN 978-83-66220-85-0
  209. Criminological Theories on Juvenile Delinquency / Miomira Kostić, Saša Knežević U: Annales Universitatis Apulensis Series Jurisprudentia. - Bucharest : Pro Universitaria House of Printing, 2018. Vol. 21 (2018), str. 127-143. ISSN 1454-4075
  210. Mehanizmi zaštite prava lica lišenih slobode na nacionalnom nivou / Jelena Papović Miladinović, Miomira Kostić Книга на апстракти = Book of abstracts / 5-та Меѓународна научна конференција Охридска школа на правото=5th International Scientific Conference Ohrid School of Law / Злоупотреба на правото и „ненормалното“ право наспроти владеење на правото=Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Скопје : Институт за правно-економски истражувања и едукација Јуридика прима=Institute for Legal - Economic Research and Education Iuridica prima, 2019. – str. 23-24.
  211. Zločin, red i bezbjednost u savremenom društvu / Marina M. Simović, Darko T. Dimovski, Miomira P. Kostić U: Zbornik radova / Kaznena politika i prevencija kriminaliteta, Deveta međunarodna naučno-stručna konferencija, Trebinje 18-20. april 2019. Godine. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2019. – str. 411-422. ISBN 978-99976-36-42-3
  212. Prevention of Hate Crime / Darko Dimovski, Ivan D. Milić, Miomira Kostić U: Towards a better future : democracy, EU integration and criminal justice : conferece proceedings / International scientific conference, Bitola, 10-12 May, 2019. – Bitola : ’’St. Kliment Ohridski’’ University, Faculty of Law, 2019. – str. 147-156. ISBN 978-608-4670-04-9 (V. 1)
  213. Faktičke prepreke implementacije Zakona o sprečavanju nasilja u porodici / Darko Dimovski, Jelena Papović, Miomira Kostić U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 225. ISBN 978-86-7148-255-4
  214. Criminological Theories on Juvenile Delinquency / Miomira Kostić, Saša Knežević U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Saša Knežević, Dušica Miladinović-Stefanović]. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - Str. 61-78. ISBN 978-86-7148-257-8
  215. Serbian-American Relationship – Reminder of the Bilateral Treaties in the field of Criminal Law from a Century-long Perspective / Miomira Kostić, Gordan Pantić, Nikola Obradović U: Proceedings / International scientific conference "Serbian-American relations", Belgrade, September 11, 2019 ; [editors-in-chief Nebojša Kuzmanović, Darko Trifunović]. - Novi Sad : Archives of Vojvodina ; Belgrade : Institute for National and International Security, 2019. - str. 131-150. ISBN 978-86-80017-61-7
  216. Romi kao žrtve povrede člana 8. ESLJP / Darko Dimovski, Miomira Kostic, Marina M. Simovic U: Zbornik radova / Izmene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet : međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji : 59. redovno godišnje savetovanje Udruženja. - Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2019. – str. 574-588 ISBN 978-86-6411-012-9
  217. Stalking – the challenges of new incrimination / Darko Dimovski, Milica Stanković, Miomira Kostić U: Општествените промени во глобалниот свет : зборник на трудови / Шеста меѓународна научна конференција = Social change in the global world : proceedings / Sixth international scientific conference = Социальные изменения в глобальном мире : сборник материалов / Шестой международная научная конференция. - Штип : Универзитет "Гоце Делчев" - Штип, Правен факултет ; Shtip : Goce Delcev University, Faculty of law, 2019. – str. 153-161. ISBN 978-608-244-647-9
  218. Tretman delinkvencije – od krivičnog postupka do otpusta / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2019. – Godina XVI, Br. 60 (2019), str. 395-414. ISSN: 18840-0272
  219. Rodna ravnopravnost u javnim politikama / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Naučni skup "Pravo, tradicija i promjene" : Zbornik sažetaka [priredio Dimitrije Ćeranić]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2019. - str. 75. ISBN 978-99938-57-48-8
  220. Dete u porodici i društvu - nekad i sad / Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2019.- God. 17, br. 18 (2019), str. 44-56. ISSN 1451-6373
  221. Social Policy Heritage of the UN and European Countries towards Elderly Persons / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Rocznik Administracji Publicznej : Public Administration Yearbook. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019(5). - pp. 231-249. ISSN 2449-7800 (online), ISSN 2449-7797 (print) http://www.ejournals.eu/RAP/
  222. Siromaštvo i zločin na ulicama gradova / Marina M. Simović, Aleksandar D. Mihajlović, Miomira Kostić U: Srpska pravna misao. - Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, 2019. - God. 25, Br. 52(2019). - Str. 157-176. ISSN 1840-0493
  223. Romi kao žrtve sločina mržnje: savremeni kontekst (slučaj Italije) / Darko Dimovski, Zdravko Grujić, Miomira Kostić U: Pravni zapisi. – Beograd : Pravni fakultet univerziteta Union, 2019. – God. 10, br. 2 (2019). – Str. 453-471. ISSN 2217-2815
  224. Mehanizmi zaštite prava lica lišenih slobode na nacionalnom nivou / Miomira Kostić, Jelena Papović Miladinović U: 5-th International Scientific Conference Ohrid School of Law (5 ; 2019 ; Ohrid), Abuse of the Law and “Abnormal” Law Versus Rule of Law. - Skopje : Institute for Legal-Economic Research an Education Iuridica Prima, 2019. - str. 151-166. ISBN 978-608-66152-1-5 (knj. 9)
  225. Criminology - Security threats and challenges nowdays / Miomira Kostić, Marina Simović, Darko Obradović U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2019. - God. XLIII, Br. 4 (2019), str. 1217-1232. ISSN 0353-7919
  226. Uzbunjivači kao sredstvo borbe protiv korupcije / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Pravni položaj uzbunjivača u uporednom i domaćem pravu (pravni i etički aspekti) : knjiga apstrakata / Okrugli sto, 6. februar 2019. godine. - Banja Luka : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – str. 42-68. ISBN 978-99938-50-85-4
  227. Uloga i značaj postpenalne pomoći u prevenciji kriminaliteta / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Zbornik radova : Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta : norma i praksa / Jedanaesta međunarodna naučno-stručna konferencija, Trebinje 23. I 24. april 2020. godine. - Laktaši : Grafomark ; Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2020. – str. 565-587. ISBN 978-99976-36-62-1
  228. The significance of Illiteracy: The past or Contemporary Phenomenon / Miomira Kostić U: Projekat "Usklađivanje prava Srbije sa pravom EU": zbornik radova. Knj. 7 / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet, 2020. - Str. 49-58. ISBN 978-86-7148-266-0
  229. Homeless children - Right to adequate Housing (European Perspective) / Miomira Kostić, Saša Knežević, Darko Dimovski U: Regionalne systemy ochrony praw czlowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej / urednici Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - Str. 85-100. ISBN 978-83-8180-191-1
  230. Savremenost učenja kao pojedinačne teme kroz vreme - bogatstvo građe pravne biblioteke kod nas / Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2020.- God. 18, br. 20 (2020), str. 28-36. ISSN 1451-6373
  231. Kriminološki diskurs porodice i porodičnih odnosa / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Zbornik radova / peta međunarodna naučna konferencija „Porodica i savremeno društvo - izazovi i perspektive“. - Banja Luka: Centar modernih znanja : Resursni centar za specijalnu edukaciju : Beograd, 2020. - str. 476-487. ISSN 2566-3224
  232. Suzbijanje organizovanog kriminaliteta – međunarodni i domaći dokumenti i standardi / Miomira P. Kostić, Marina M. Simović, Zdravko V. Grujić U: Pravna riječ. – Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2020. – Godina XVII, Br. 63 (2020), str. 481-502. ISSN 18840-0272
  233. Politika suzbijanja kriminaliteta i nauka bezbjednosti / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Zbornik sažetaka "Izazovi pravnom sistemu" = Collection of Abstracts "Shallenges to the legal system" / Naučni skup, održan 24. oktobra 2020. god. na Palama ; [organizatori] Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Международный союз юристов, Moskva, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd ; [priredio Dimitrije Ćeranić]. – Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2020. – str 101-102. ISBN 978-99938-57-52-5
  234. Sketches on the Necessity of Studying Contemporary/Classic Themes of the Basis of Criminology / Miomira Kostić U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / [glavni i odgovorni urednik Goran Obradović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2020. – str. 31-46. ISBN 978-86-7148-274-5
  235. Aging in Europe / Miomira Kostić, Saša Knežević 277-289 U: Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku / urednici Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - Str. 277-289. ISBN 978-83-8180-423-3
  236. Sketches on the Necess ity of Studying Contemporary/Class ic Themes of the Basis of Criminology / Miomira Kostić In: Studia Prawnicze KUL (Legal Studies of The John Paul II Catholic University of Lublin). - Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin, 2020. - No 2 (82) 2020. – pp. 175-192. ISSN 1897-7146 eISSN 2719-4264
  237. Tehnološki napredak i penalna reforma / Miomira Kostić U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Pravo i digitalizacija, Niš, april 2021. = Collection of summaries / International Scientific Conference Law and digitalization. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. – str. 91-92. ISBN 978-86-7148-279-
  238. Politika suzbijanja kriminaliteta i nauka bezbjednosti / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić
   U: Zbornik radova "Izazovi pravnom sistemu". tom 1 = Collection of Papers "Shallenges to the legal system". Vol. 1 / IX Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta održan je u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, i suorganizaciji Međunarodnog saveza pravnika, Moskva, Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, i Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 24. oktobra 2020. god. na Palama ; [kourednici Stanka Stjepanović, Radomir V. Lukić, Dimitrije Ćeranić]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2021. – str. 376-390. ISBN 978-99938-57-61-7

  239. Od nepismenosti ka rodno senzitivnom jeziku - neophodnost novog pristupa klasičnim kriminološkim temama / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić
   U: Zbornik sažetaka "Protivrječja savremenog prava" = Collection of Abstracts "Contradictions of the Contemporary Law" / X Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, Međunarodni naučni skup održan 30. oktobra 2021. god. na Palama ; [organizatori] Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Meždunarodnый soюz юristov, Moskva, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd, Srpsko fiskalno društvo (Ogranak za Srbiju Međunarodne fiskalne asocijacije / International fiscal association), Beograd, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd ; [priredio Dimitrije Ćeranić]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2021. – str. 112-113. ISBN 978-99938-57-60-0

  240. Politika suzbijanja kriminaliteta - odjeci prošlosti i savremenost shvatanja / Miomira Kostić U: Peščanik. – Niš : Istorijski arhiv, 2021.- God. 19, br. 21-22 (2021), str. 183-196. ISSN 1451-6373
  241. Family Solidarity in Serbia (Special Review On Pandemic Conditions) / Miomira Kostić U: Odgovornost u pravnom I društvenom kontekstu : tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / glavni i odgovorni urednik Goran Obradović. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. - str. 47-66. ISBN 978-86-7148-289-9
  242. E-Public Policies and the Issue of Gender Equality / Miomira Kostić
   U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu / glavni i odgovorni urednik Goran Obradović. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2021. - str. 45-62.
   ISBN 978-86-7148-285-1

  243. Rodni pristup penalnoj pravdi / Marina M. Simović, Miomira Kostić
   U: Razvoj društva kroz prizmu nauke : zbornik radova / [glavni i odgovorni urednik Nebojša Macanović ; urednici Muhamed Omerović, Srećko Potić, Slavko Milić]. - Banja Luka : Centar modernih znanja ; Beograd : Resursni centar za specijalnu edukaciju ; Nikšić : ǂCentar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ǂ"Defendologija", 2022. – str. 45-58.
   ISBN 978-99976-934-4-0 (Centar modernih znanja)

  244. Family Solidarity in Serbia (Special Review on Pandemic Conditions) / Miomira Kostić
   U: System ochrony praw człowieka w Europie w czasie wyzwań pandemicznych / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - Str. 509-606.
   ISBN 978-83-8180-540-7

  245. E-Public Policies and Gender Equality/ Miomira Kostić
   U: Main Challenges for Democracy, the Rule of Law and the Protection of Human Rights in the Modern World / Scientific editors Monika Bator-Bryła, Stanisław Adam Paruch, Kamil Spryszak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - Str. 717-733. ISBN 978-83-8180-606-0

  246.  E-Public Policies and the Issue of Gender Equality / Miomira Kostić
      In: E-administracjaSkuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej / Editors Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata Śliwa.- Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022. – pp. 287-304. ISBN 978-83-8138-673-9
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Prevencija kao sredstvo politike suzbijanja kriminaliteta / Miomira Kostić U: Pristup pravosuđu – instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. Knj. 5 / /urednik Nevena Petrušić/. – Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. – Str. 301-352. ISBN 978-86-7148-121-2
  2. Viktimitet beskućnika / Miomira Kostić U: Aktuelne tendencije u razvoju i primeni evropskog kontinentalnog prava : tematski zbornik radova. Sv. 1. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2010. - Str. 617-638. ISBN 978-86-7148-118-2
  3. Zaštita dece i maloletnika prema Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica / Slobodanka Konstantinović Vilić, Miomira Kostić U: Trgovina ljudima: pravna zaštita u međunarodnim i nacionalnim okvirima / uredili Predrag Dimitrijević, Miomira Kostić, Saša Knežević. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2011. - Str. 207-215. ISBN 978-86-7148-137-3
  4. Značaj međunarodnih i domaćih dokumenata i standarda u prevenciji i suzbijanju organizovanog kriminala / Miomira Kostić, Aleksandar Mihajlović U: Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2012. - Br. 1 (2012), str. 71-96. ISSN 2303-4653
  5. Pravna zaštita od nasilja u porodici / Miomira Kostić U: Porodica u lavirintu porodičnog nasilja / urednici Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet : Centar za socijalni rad, 2013. - Str. 141-158. ISBN 978-86-7148-173-1
  6. Penalna antropologija - od retributivne ka restorativnoj pravdi / Miomira Kostić U: 53. Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem: program i izvodi saopštenja. - Niš : Antropološko društvo Srbije, 2014. - Str. 23. ISBN 978-86-6233-048-2
  7. Restorativna pravda u zakonodavstvu Republike Srbije / Miomira Kostić, Darko Dimovski U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučno-stručna konferencija Izgradnja modernog pravnog sistema, Sarajevo, 24. oktobar 2014. godine. - Sarajevo : International Burch Universitz, 2014. - Str. 59-60. ISBN 978-9958-834-40-0
  8. Ulični kriminalitet / Miomira Kostić U: Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - Str. 71-94. ISBN 978-86-7148-212-7
  9. Osvrt na kriminološko nasleđe u Kraljevini Jugoslaviji od 1904-1941. godini / Miomira Kostić, Darko Dimovski, Filip Mirić U: Peščanik. - Niš : Istorijski arhiv, 2016. - God. 14, br. 14 (2016), str. 284-289. ISSN 1451-6373
  10. Ustanove za izvršenje mere bezbednosti - obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi / Darko Dimovski, Miomira Kostić, Ivan Milić U: Teme. - Niš : Univerzitet, 2017. - Vol. 40, no. 4 (2016), str. 1441-1454. ISSN 0353-7919
  11. Uzbunjivači kao sredstvo borbe protiv korupcije / Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Knjiga apstrakata / Okrugli sto ’’Pravni položaj uzbunjivača u uporednom i domaćem pravu (pravni i etički aspekti), Banja Luka 6. februar 2019. – Banja Luka : Pravni fakulet, 2019. – str. 11-12.
  12. Pojava i razvoj pametnih gradova u kontekstu kriminološke i kriminalnopolitičke vizure / Miomira Kostić U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2019. – Br. 82 (2019), str. 119-138. ISSN 0350-8501
  13. Kvalitet života i politika oporezivanja u Evropskoj Uniji / Marina M. Simović, Aleksandar D. Mihajlović, Miomira P. Kostić U: Dijalog - Časopis za filozofiju i društvenu teoriju. - Sarajevo : Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine : Međunarodni centar za mir, 2018. - br. 3-4, 2018. - str. 52-65. ISSN 0350-6177
  14. Rodna ravnopravnost u javnim politikama / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić U: Zbornik radova „Pravo, tradicija i promjene“, tom I = Collection of papers “Law, Tradition, and Changes“ Vol. I. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2020. - Str. 252-270. ISBN 978-99938-57-50-1
  15. Gender Approach to Penal Justice / Marina M. Simović, Miomira P. Kostić
      In: Thematic conference proceedings of international significance [Elektronski izvor] / International Scientific Conference "Archibald Reiss Days", Belgrade, 9-10 November 2021 ; [editor-in-chief Nenad Koropanovski]. - Belgrade : University of Criminal Investigation and Police Studies, 2021. – pp. 143-152. ISBN 978-86-7020-470-6 ISBN 978-86-7020-190-3
  16. Intergenerational Family Solidarity in Serbia Special Review on Criminal and Social Legislation / Miomira Kostic In: La loi de solidarité, vers une fraternisation selon la théologie et le droit [Texte imprimé] / [6e Rencontres internationales de Montauban, 16-18 septembre 2019] ; [organisées par le] Centre toulousain d'histoire du droit et des idées politiques ; sous la direction de Christine Mengès-Le Pape. - Toulouse : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2021. – pp 677-696. ISBN 978-2-36170-247-2
  17. Mehanizmi sprečavanja sekundarne viktimizacije – uspostavljanje novih normativnih okvira zaštite žrtava krivičnih dela / Zdravko Grujić, Darko Dimovski, Miomira Kostić U: Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija Delovanje institucija sistema u vanrednim situacijama: iskustva i izazovi, Niš, april 2022. = Collection of summaries / International scientific conference Systemic agency in extraordinary situations: experiences and challenges ; [organizator konferencije, conference organizer Centar za pravna i društvena istraživanja ; urednici konferencije, editors-in chief Anđelija Tasić, Marko Dimitrijević]. Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2022. – str. 109-110.
      ISBN 978-86-7148-290-5
  18. Ecology of Crime and Ecological explanations in Criminology / Miomira Kostić In: Деветта Меѓународна конференција "Општествените промени во глобалниот свет" : зборник на трудови / [уредници Јорданка Галева ... и др.] = Ninth International scientific conference "Social changes in the global world" : proceedings / [editors Jordanka Galeva ... и др.]. - Штип : Универзитет "Гоце Делчев", Економски факултет ; Stip : University "Goce Delchev", Faculty of Law : Университет им. "Гоце Делчева", Юридический факультет, 2022. - str. 235-248.
      ISBN 978-608-244-905-0 (Том. 1)
Poslednji put izmenjeno petak, 16 septembar 2022 19:42