Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 18.12.2013.

Aleksandar Mojašević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.08.1977.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: -
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Појам и значај економске анализе права / Александар Мојашевић, У: Зборик радова Правног факултета у Нишу. 50. – Ниш: Правни факултет, 2007. - бр. 50 (2007), стр. 189-209. ISSN 0350-8501

  Економска анализа одговорности за штету од ствари са недостатком / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, 2008. - бр. 52 (2008), стр. 235-248. ISSN 0350-8501 

  Правни и економски аспекти одштетног права у Америци и Француској / Александар Мојашевић, У: Страни правни живот. – Београд: Институт за упоредно право, 2009. - бр. 1 (2009), стр. 149-168. ISSN 0039-2138

  Два приступа у економској анализи одштетног права / Александар Мојашевић, У: Правни живот: тематски број. Право и време. - Београд: Удружење правника Србије, 2009.- Год. 58, том 3, бр. 11 (2009), стр. 999-1016. ISSN 0350-0500

  Економска анализа еколошког права и политике / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу / главни и одговорни уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић / – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2009. - бр. 53 (2009), стр. 199-219. ISSN 0350-8501

  Економска анализа одговорности предузећа и других правних лица према трећем / Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2010. - бр. 56 (2010), стр. 197-216. ISSN 0350-8501

  Како препознати монетарну политику централне банке / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу – Ниш: Правни факултет, Центар за публикације, 2011. - бр. 58 (2011), стр. 57-70.

  Казнена одштета у америчком праву / Александар Мојашевић, У: Страни правни живот. - Београд: Институт за упоредно право, 2011. - бр. 1 (2011), стр. 197-216. ISSN 0039-2138

  Економски ефекти различитих правила о одговорности за непажњу / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2012. - Бр. 63 (2012), стр. 63-82. ISSN 0350-8501

  Вишестраначке арбитраже у САД / Дејан Јанићијевић, Александар Мојашевић, У: Правни живот : тематски број. Право и морал. - Београд : Удружење правника Србије, 2012. - Бр. 11, том 3 (2012), стр. 305-318. ISSN 0350-0500

  Агенцијски проблем у уговорном односу адвоката и клијента / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни акултет, 2013. - Бр. 64 (2013), стр. 79-98. ISSN 0350-8501

  Економска анализа пропорционалне одговорности / Александар Мојашевић, Дејан Јанићијевић, У: Страни правни живот. - Београд : Институт за упоредно право, 2013. - Бр. 2 (2013), стр. 185-206. ISSN 0039-2138

  Импликације владавине права на привредни раст / Александар Мојашевић У: Теме. - Ниш : Универзитет, 2013. - Бр. 4 (2013), стр. 1731-1748. ISSN 0353-7919

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Рана неутрална евалуација - коректив судске анексиране медијације / Дејан Јанићијевић, Александар Мојашевић, У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1 / [уредник Предраг Димитријевић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 357-370. ISBN 978-86-7148-148-9

  2. Србија у процесу европске интеграције / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1 / [уредник Предраг Димитријевић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 171-184. ISBN 978-86-7148-148-9

  3. Организација финансијских тржишта / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, 2012. - Бр. 62 (2012), стр. 113-128. ISSN 0350-8501

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:
  1. Принципи европског одштетног права - компаративна правно-економска анализа / Александар Мојашевић, У: Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права: тематски зборник радова. Св. 2. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2010. - стр. 269-290. ISBN 978-86-7148-1129-9
  2. Улога државе и тржишта у интернализацији еколошких екстерних ефеката / Александар Мојашевић, У: Екологија и право: тематски зборник / [уредници Предраг Димитријевић и Наташа Стојановић; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш: Центар за публикације Правног факултета, 2011. - стр. 661-686. ISBN 978-86-7148-146-5

  3. Стање слободе медија у Србији - импликације на економско благостање / Љубица Николић, Александар Мојашевић, У: Међународна научна конференција „Медији и људска права“: тематски зборник радова Правног факултета у Нишу / [главни и одговорни уредник Предраг Димитријевић]. - Центар за публикације Правног факултета, 2012. - стр. 285-301. YU ISSN 0350-8501

Poslednji put izmenjeno petak, 10 januar 2014 12:50