Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 16.06.2020.

Marija Dragićević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.03.1988
 • Mesto rođenja: Prokuplje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2012.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Marija Dragićević, Upravljanje savremenim poreskim administracijama, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2014, str. 225-245. UDK 336.225.2, ISBN 978-86-7148-186-1

  Marija Dragićević, Princip neutralnosti uprave ciljnog društva u pravu preuzimanja Republike Srbije, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš, 2014, str. 255-272. UDK 347.72.04, ISBN 978-86-7148-204-2

  Milena Jovanović Zattila, Marija Dragićević, Pretpostavke (ne)uspešne primene instituta reorganizacije u praksi Republike Srbije, Časopis za privrednopravnu teoriju i praksu „Pravo i privreda“, Udruženje pravnika u privredi Srbije, br. 7/9 (2015), str. 309-326. UDK broj 347.7, ISSN 0354-3501

  Milena Jovanović Zattila, Marija Dragićević, Načelo javnosti emisije hartija od vrednosti, Tematski zbornik Pravnog fakulteta u Nišu „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“, Knjiga peta, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, 2015, str. 95-114. UDK 347.728.4, ISBN 978-86-7148-212-7

  Marija Dragićević, Pojmovno određivanje, osobine i vrste hartija od vrednosti kao predmeta emisije, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, NIš, 2016, str. 89-105. UDK 336.763, ISBN 978-86-7148-215-8

  Marija Dragićević, Moguće izmene domaćeg zakonodavstva o sudskom rešavanju radnih sporova po ugledu na nemački model radnog sudstva, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Pravni fakultet u Nišu, br. 78 (2018), str. 335-360. ISSN 0350-8501

  Marija Dragićević, Rešavanje individualnih radnih sporova arbitražom – uporednopravni prikaz, za privrednopravnu teoriju i praksu „Pravo i privreda“, Udruženje pravnika u privredi Srbije, br. 7-9 (2018), str. 534-549. ISSN 0354-3501

  Marija Dragićević, Pojam "prenosa preduzeća" u smislu evropskog radnog prava, Pravo i privreda, Udruženje pravnika u privredi Srbije, br. 7-9 (2019), str. 617-633. ISSN 0354-3501

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Marija Dragićević, Odgovornost za dospela potraživanja iz radnog odnosa u slučaju promene poslodavca, Zbornik radova "Nacionalno i međunarodno pravo - aktuelna pitanja i teme", T. 2., Pravni fakultet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2017, str 335-356.  ISBN 978-86-6083-048-9

  Marija Dragićević, Regulatorni i faktički nedostaci mehanizma zaštite upućenih radnika u pravu EU, International Scientific Conference Ohrid School of Law (3; 2017; Ohrid), Effective Protection of Human Rights and Liberties: Reality or Ideal, Skopje: Iuridica Prima, 2017, str. 235-254. ISBN 978-608-66152-1-5 (kn. 6).

  Marija Dragićević, Savremene tehnologije i pravo zaposlenog na poštovanje privatnog života, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, Pravni fakultet u Nišu, br. 80 (2018), str. 421-444.  ISSN 0350-8501

  Marija Dragićević, Zaštita ličnih podataka zaposlenih i kandidata za zaposlenje, International Scientific Conference Ohrid School of Law (8; 2018; Ohrid), Refforms in the Law: Step Forward to Rule of Law, Skopje, Iuridica Prima, 2018, str. 163-188. ISBN 978-608-66152-3-9(kn 8)

  Aleksandar S. Mojašević, Marija R. Dragićević, Pravno-ekonomski aspekti upućivanja radnika u Evropskoj uniji, Pravni aspekti migracija u regionu - balkanska ruta: tematski zbornik , Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Centar za izdavačku delatnost, 2019, str. 173-196. ISBN 978-86-7774-204-1

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Marija Dragićević, Tehničke i pravno-logičke manjkavosti Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, Radno i socijalno pravo, časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava, Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, br. 1(2019), str. 293-315. ISSN 1450-5800

Poslednji put izmenjeno utorak, 16 jun 2020 15:56