Odštampajte ovu stranicu
Datum kreiranja: 23.03.2021.

Lidija Tasić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20. 3. 1996.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Srbistika
 • Godina diplomiranja: 2019.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Станковић Б., Тасић, Л. (2021). 'Курс опште лингвистике' и критичари Сосирових идеја, Годишњак за српски језик, бр. 19, Ниш: Филозофски факултет у Нишу, стр. 271–281.
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Б. Станковић, Тасић, Л. (2021). Мора да бринеш кад мораш да бринеш – модал 'морати' у призренско-тимочком дијалекту“, у: М. Ковачевић/Јелена Петковић (ур.), Модалност у српском језику, књ. 1, зборник радова са XV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, стр. 127–140.

  Тасић, Л., Станковић, Б. (2021, април, 15–16). Модели за процесуирање говора: алтернативни приступ [Апстракт са излагања на научном скупу]. Међународни научни скуп Језик, књижевност, алтернативе, Филозофски факултет, Ниш.

  Станковић, Б. Тасић, Л. (2017, октобар, 27–28). Курс опште лингвистике и критичари Сосирових идеја [Излагање на научном скупу]. XII међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Тасић, Л. (2020, септембар, 26). Позиција и природа Кедине приче у роману Бука и бес Вилијама Фокнера [Апстракт са излагања на научном скупу]. XII научни скуп Савремена проучавања језика и књижевности, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац.

  Тасић, Л. (2019, мај, 10–11). Ко метеор да те волим: фонетски окидач мондегрина и ментални лексикон [Излагање на научном скупу]. VIII студентска лингвистичка конференција СТУЛИКОН, Филолошки факултет, Београд

  Станковић Б., Тасић, Л. (2017, новембар, 10). О удвајању клитике у урбаном говору Врања [Апстракт са излагања на научном скупу]. Научни скуп Наука и савремени универзитет 7, Филозофски факултет, Ниш.

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 06 jun 2022 21:58