Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 12.05.2021.

Violeta Babić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 08.12.1973.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Poslovna ekonomija
 • Godina diplomiranja: 1997/2013
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1. Babić V., Simić, V. (2019) ”TOURISM, AGRICULTURE AND VILLAGE DEVELOPMENT - STRATEGIC OBJECTIVES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF KRUSEVAC”, IV International Thematic Monograph – Thematic Proceedings: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, p. 441-458., UDECOM Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, Belgrade, 2019,    ISBN 978-86-80194-29-5 ISSN 2683-5673 (M-14)

  DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2019;   DOI: https://doi.org/10.31410/tmt.2019.441

   Babić, V., Stanković Dj. Lj., Amanović, B. (2019) STRATEGIJA ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA KRUŠEVCA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ POLJOPRIVREDE”, Nacionalna monografija 1 – Nacionalni naučni skup – SAVREMENI PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA STRATEGIJE I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA, SPSSM 2019, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd, Srbija, ISBN 978-86-81400-08-1, str.193-212. (Monografija je rezultat projekta: Informacione tehnologije u funkciji razvoja upravljanja i strategijskog poslovanja, br. 451-0373/2019-14) (M-44)

  1. Stanković Dj. Lj., Babić V., Amanović, B. (2019) “Strateški pristup i regulisanje nepoštenih trgovačkih praksi na jedinstvenom evropskom tržištu”, Nacionalna monografija 2 - Nacionalni naučni skup – SAVREMENI PROBLEMI I MOGUĆA REŠENJA STRATEGIJE I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA, SPSSM 2019, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd, Srbija, ISBN 978-86-81088-26-5, str. 177-196. (Monografija je rezultat projekta: Informacione tehnologije u funkciji razvoja upravljanja i strategijskog poslovanja, br. 451-0373/2019-14) (M-44)
  2. Stanković Dj. Lj., Babić V., Amanović, B. (2019) „Razvoj e-uprave u cilju povećanja konkurentnosti privrede Republike Srbije“, Nacionalna monografija „Dalji pravci ekonomske transformacije i ekonomski razvoj“, Fakultet za poslovne studije i pravo Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu, 2019., rukovodilac projekta i urednik monografije prof. dr Branko Tešanović (monografija je nastala kao rezultat istoimenog istraživačkog projekta broj: FP DH/PE/0717-0119/2017-2019), ISBN 978-86-81088-20-3, str. 53-74. (M-45 – poglavlje u knjizi M42)
  3. Stanković, Đ., Lj., Babić, V., Amanović, B. (2018) “Izazovi i strateški pravci razvoja sektora usluga u Republici Srbiji”, II Nacionalni naučni skup – SAVREMENI PROBLEMI STRATEGIJE I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA “SPSSM 2018”, Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Univerziteta „Union – Nikola Tesla" u Beogradu, 5. marta 2018. – Beograd, Zbornik apstrakata, ISBN 978-86-81088-05-0, strana 41. i 42., Monografija „Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta", ISBN 978-86-81088-06-7, str. 297-308.  (M-44)
  4. Babić, V., M. Stojiljković (2016) “AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN RASINA DISTRICT TOURISM”, International Thematic Monograph – Thematic Proceedings: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, p.442-456., UDECOM Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, Belgrade, 2016. ISBN 978-86-80194-04-2 (M-14)
 • Radovi u ostalim časopisima:
  1. Babić V., Petrović M., Stanković Dj. Lj., Kezić M. (2020) “ECONOMIC STRUCTURE OF THE POPULATION OF THE RASINA DISTRICT WITH THE SPECIFIC REFERENCE TO THE EMPLOYMENT IN AGRICULTURE”, SJGS - Serbian Journal of Geosciences, Vol. 6 (2020) No. 1, Article 3 (p. 23-31), University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Geography, ISSN 2466-3581, ISSN 2466-3549, COBISS.SR-ID 220219916 (M-52)

  https://doi.org/10.18485/srbjgeosci.2020.6.1.3

  1. Babić, V., Stanković Đ. LJ. (2017) “Javni rashodi i ekološki porezi kao odgovor javnog sektora na eksternalije”, Medjunarodna naučna konferencija “Ciljevi održivog razvoja u III milenijumu”, 20-22. april 2017. Beograd, Srbija, časopis Ecologica br. 88/2017., str. 997-1002, ISSN 0354 – 3285, Ecologica COBISS.SR – ID 80263175 (M-51)
  2. Babić V., Lukić I. (2017) „Finansiranje nacionalne odbrane i bezbednosti – Srbija i zemlje Evropske unije“, Vojno delo 6/2017., Beograd, str. 330-349., UDC 355/359, ISSN 0042-8426 (M-51)
  3. Babić, V., N. Ivannikov, A. Milosavljevic (2015) “MONETARY POLICY WITHIN THE FEDERAL RESERVE SYSTEM IN THE FUNCTION OF ECONOMIC POLICY OBJECTIVES”, International Journal of Economics and Law, Vol. 5, No. 14, p. 17-25., Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, Serbia, UDK 338.23:336.74 331:338.5, ISSN:2217-5504; COBISS.RS-ID 183119116 (M-53)
  4. Maksimović G., Milošević B., Babić V. (2015) “Agricultural cooperatives as a development factor of  Serbian enclaves  in Kosovo and Metohija”, Agroekonomika 68/2015., vol. 44, str. 136-148., UDC: 347.726 , UDK:338.43, ISSN 0350-5928 (Print), ISSN 2335-0776 (Online) (M-52)
  5. Babić V., Milošević B., Maksimović G. (2015) Economic subsidies in agriculture, Economics of Agriculture 3/2015, str.693-704., UDC:336.56:631; UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, COBISS.RS-ID 27671 (M-24)
  6. Babić, V. (2014) “Mere aktivne politike zapošljavanja u funkciji smanjenja nezaposlenosti”, FBIM Transactions, 1/2014, Vol.2 No 1. MESTE, Beograd, str. 101-110, DOI 10.12709/fbim.02.02.01.10; ISSN 2334-718, DOI 10.12709/ISSN 2334-704, COBISS.SR – ID 196184844 (M-54)
  7. Babić V. (2012) „Eksterni efekti javnih rashoda i javno-privatna partnerstva“, BIZ info 5/2012, časopis iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike, VPŠ Blace, str.81-90, ISSN 22217-2769, COBISS.SR-ID 176122636 (M-53)
  8. Babić V. (2011) „Javni dug i kamata na javni dug“, BIZ info 4/2011, časopis iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike, VPŠ Blace, str.71-80, ISSN 22217-2769, COBISS.SR-ID 176122636 (M-53)
  9. Babić V. (2010) „Zdravstvena zaštita – troškovi i finansiranje“, BIZ info 2/2010, časopis iz oblasti ekonomije, menadžmenta i informatike, VPŠ Blace, str.69-77, ISSN 2217-2769, COBISS.SR-ID 176122636 (M-53)
  10. Babić V. (2010) „Finansiranje programa socijalne pomoći, Časopis IMK –14 „Istraživanje i razvoj“ br. (34), 1/2010., Kruševac, str. 71-76, UDK 364.65.05, UDK 621, ISSN 0354-6829 (M-52)
  11. Babić V. (2009) „Nauka i obrazovanje u funkciji održivog razvoja, Časopis IMK –14 „Istraživanje i razvoj“ br. (32-33), 3-4/2009., Kruševac, str. 55-59, UDK 37.014.5;330.341:5/6,  UDK 621, ISSN 0354-6829 (M-52)
  1. Babić V. (2008) „Finansiranje javnih rashoda u oblasti socijalnog osiguranja, Časopis IMK –14 „Istraživanje i razvoj“ br. (28-29), 1-2/2008., Kruševac, str. 99-105., UDK:364.32/.35:336.5 UDK 621, ISSN 0354-6829 (M-52)

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  1. Simić V., Milosavljević M., Babić V. (2019) “Ispitivanje kvaliteta vode reke Ibar na prostoru severa Kosova i Metohije”, III naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem MENADŽMENT I INŽENJERSTVO U ZAŠTITI VODA, 16. oktobar 2019., Univerzitet „UNION - Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Zbornik radova, str. 193-205., UDC: 628.161.1(282)(497.115) 502.51:404.453(282)(497.115), ISBN 978-86-81400-14-2 (predavanje po pozivu – izlaganje u plenarnom delu skupa) (M-31)
  1. Babić V, Milosavljević M., Stanković Dj. Lj. (2019) “WASTEWATER MANAGEMENT IN THE STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL COSTS“, III naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem MENADŽMENT I INŽENJERSTVO U ZAŠTITI VODA, 16. oktobar 2019., Univerzitet „UNION - Nikola Tesla“, Beograd, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd i Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Zbornik radova, str. 19-32., UDC: 628.3 502:336.5(497.11) 502:336.5(4-672EU), ISBN 978-86-81400-14-2 (M-33)
  2. Babić V. (2019) “Health Services Market and the achieved level of Health Care” - Proceedings of the 9th International Conference "Economics and ManagementBased on New Technologies" (EMoNT-2019); Vrnjačka Banja, Serbia; 23-26 June 2019. Vrnjačka Banja (Serbia): SaTCIP Publisher Ltd., 2019. – 452 pp. ISBN-10 86-6075-067-5 and ISBN-13 97886-6075-067-1., str.110-117. (M-33)
  3. Stanković Dj. Lj., Babić V., Amanović, B. (2019) “Regulisanje nepoštenih trgovačkih praksi na tržištu Republike Srbije”, Šesta Međunarodna naučna konferencija "Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima - LEMiMA 2019", 19.april 2019. Zborni radova, knjiga II, str.315-327, ISBN 978-86-81088-30-2 (M-33)
  4. Babić, V., Stanković Dj. Lj.(2018) LOŠE KORIŠĆENJE VODNIH POTENCIJALA – SLABOST SRPSKE POLJOPRIVREDE“, Naučno-stručni skup " “Inženjerski menadžment u zaštiti vodnih resursa", Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija, 16. oktobar 2018., Zbornik radova, str. 97-106., UDC 502/338(497.11)(4-672EU), ISBN 978-86-87333-93-2 (M-33)
  5. Babić, V., Stanković, Dj. Lj., Amanović, B. (2018) “UTICAJ JAVNOG DUGA I BUDŽETSKOG DEFICITA NA INFLATORNA KRETANJA”, 6th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT, ANTIM 2018, Beograd, Srbija, str. 225-238., 19-21. aprila 2018., Zbornik radova, knjiga 1, ISBN 978-86-81088-10-4 (M-33)
  6. Babić, V., Milosavljević, A. (2018) “KARL POPPER FALSIFICATION THEORY AS THE DRIVING FORCE OF SCIENTIFIC PROGRES”, KNOWLEDGE – International Journal Vol. 22.6 Vrnjacka Banja, Serbia, March, 2018., str. 1862-1867., UDK 37, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X (M-33)
  7. Babić V., Kezić M. (2017) “Educational structure of the population in Rasina District – indicator of the workforce quality”, УДК [001+13](061.6) ББК 72 я5+60 я5 К 65  Наука, образование и духовность в контексте концепции устойчивого К 65 развития [Текст]: материалы всероссийской научно-практической конференции (23–24 ноября 2017 г.). В4 ч. Ч. 1/под общ. ред. Е.П. Шеболкиной. – Ухта: УГТУ, 2018. –  260 с.: ил., ISBN  978-5-906991-78-2 ISBN (серия) 978-5-88179-932-8, str. 159-165. (M-33)
  8. Babić V., Kaličanin M., Kostić D. (2017) „Finansiranje očuvanja i zaštite voda – Srbija i zemlje Evropske unije“, Naučno-stručni skup "Perspektive očuvanja i zaštite voda", Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd, Srbija, oktobar 2017., Zbornik radova, str. 97-104., UDC 502/338(497.11)(4-672EU), ISBN 978-86-87333-93-2 (M-33)
  9. Babić, V., Gajdobranski, A., Krmpot, V. (2017) “Merdžeri i akvizicije kao metodi korporativnog restruktuiranja”, Peta medjunarodna konferencija “Pravo, ekonomija i menadžment u savremenim uslovima” LEMIMA 2017., 20-22. april 2017., Beograd, Srbija, Zbornik radova Knjiga I, str. 159-167., UDC 336.76:005.591.4, ISBN 978-86-87333-78-9 (M-33)
  10. Gajdobranski, A., Krmpot, V., Babić, V. (2017) “Produktivnost i troškovi kao važni društveno-ekonomski aspekti privredjivanja”, Peta medjunarodna konferencija “Pravo, ekonomija I menadžment u savremenim uslovima” LEMIMA 2017., 20-22. april 2017., Beograd, Srbija, Zbornik radova Knjiga I, str. 317-326., UDC 005.61, ISBN 978-86-87333-78-9 (M-33)
  11. Babić, V., Milosavljević, A. (2017) “Situation analysis and principe of rationality Karl Poper in economic science”, Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 16.4, p.1387-1391., ISSN 1857-923X (M-33)
  12. Babić V. (2016) „Razvoj lanaca snabdevanja kroz poverenje i saradnju u kompaniji Holcim (Srbija) D.O.O“, 5th International Conference ²Application of New Technologies in Management and Economy² ANTiM 2016, 21-23. April 2016., Belgrade, Serbia, str.185-192., UDC 658.7; ISBN 978-86-87333-68-0 (M-33)
  13. Babić V. (2016) Research Work as a Factor of Successful Development”, Стратегічні імперативи сучасного менеджменту, Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17–18 березня 2016 року, Частина 2, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ (України), str. 150-156. УДК 005.1, ББК 62.291.21я43; ISBN 978-966-926-069-7 (M-33)
  14. Babić V. (2015) „Nivo zaduženosti Srbije“, 4th International Conference "Law, Economy and Management in Modern Ambiance", LEMiMA 2015, 17-19. April 2015. Belgrade, Serbia, str.180-193., UDC 336.1/.5:657.3(497.11),  ISBN 978-86-87333-78-9 (M-33)
  15. Babić V. (2014) “Nauka, inovacije i obrazovanje – preduslovi ekonomskog rasta i razvoja” Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURE - NEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE –Ohrid, 20-23 May 2014. Republika Makedonija, str. 180-185., JPMN- Journal of Process Management – New Technologies, International - Special Edition, IKM Skoplje, ISSN 1857-923,  ISSN 2334-7449 (online) (M-33)
  16. Babić V. (2014) „Ulaganja u ljudski kapital – izvor konkurentske prednosti“, Zbornik naučnih radova - Peta medjunarodna naučna konferencija – Medjunarodni dijalog: Istok-zapad (kultura, slavjanstvo, ekonomija), Medjunarodni slavjanski univerzitet „G.R. Deržavin“ – Sveti Nikole, Republika Makedonija – Tambov, Ruska Federacija, 25-26. april 2014., str. 466-471., UDC 331.101.262:37, ISSN (print) 1857-9299, ISSN (online) 1857-9302 (M-33)
  17. Babić V. (2012) „Zaposlenost u javnom sektoru Republike Srbije i uticaj na ukupnu zaposlenost“, Zbornik naučnih radova - Treća medjunarodna naučna konferencija – Medjunarodni dijalog: Istok-zapad (kultura, slavjanstvo, ekonomija), Medjunarodni slavjanski univerzitet „G.R. Deržavin“ – Sveti Nikole, Republika Makedonija – Tambov, Ruska Federacija, 15-17. mart 2012., str.438-445, ISBN 978-608-4559-04-7, COBISS.MK-ID 88973322 (M-33)
  18. Babić V. (2011) „Zdravstvena zaštita u uslovima svetske finansijske krize – Srbija i zemlje okruženja“, Zbornik naučnih radova - Druga medjunarodna naučna konferencija – Medjunarodni dijalog: Istok-zapad (kultura, slavjanstvo, ekonomija), Medjunarodni slavjanski univerzitet „G.R. Deržavin“ – Sveti Nikole, Republika Makedonija – Tambov, Ruska Federacija, 17-18. mart 2011., str.229-235, ISBN 978-608-4559-04-7, COBISS.MK-ID 88973322 (M-33)
  19. Babić V. (2010) „Mojsinjske planine kao faktor ruralnog razvoja opštine Ćićevac“, XV medjunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Zbornik radova „Poljoprivreda i hrana – izazovi 21. vijeka“, Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Trebinje, 2010. (M-34)
  20. Babić V. (2010) „Finansiranje zaštite životne sredine u Srbiji“, XV savetovanje o biotehnologiji - Zbornik radova – Vol.15.(17), Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku, Čačak, 26-27. mart 2010. godine, str.957-962, ISBN 978-86-87611-13-9, COBISS.SR-ID 174237196 (M-33)
  21. Babić V. (2009) „Budžetsko podsticanje razvoja poljoprivrede u Srbiji“, Zbornik radova sa Simpozijuma „Poljoprivreda, lokalni razvoj i turizam“, Univerzitet u Prištini, Poljoprivredni fakultet Zubin Potok-Lešak, Vrnjačka Banja, 21-23.12.2009. str. 304-311, ISBN 978-86-80737-16-4, COBISS.SR-ID 173965836 (M-33)
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:
  1. Babić, V. (2017) ”Analiza okruženja kao aktivnost strategijskog menadžmenta”, Nacionalni naučni skup – SAVREMENI PROBLEMI STRATEGIJE I STRATEGIJSKOG MENADŽMENTA “SPSSM 2017”, str.41-51, 23. februar 2017., Fakultet za strateški i operativni menadžment, Beograd, Srbija,  ISBN 978-86-87333-83-3 (M-63)
Poslednji put izmenjeno četvrtak, 13 maj 2021 10:00