Naučne publikacije akademskog osoblja

Naučne publikacije i umetničke reference

akademskog osoblja Univerziteta u Nišu

 

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.

Poštovani korisnici NPAO portala,
obaveštavamo vas da su na stranice profila / kartona akademskog osoblja Univerziteta u Nišu dodata sledeća polja:

1. "Knjige i udžbenici"(za sve kategorije korisnika)
2. "Patenti i tehnička rešenja" (za odgovarajuće fakultete, kao nova grupa polja u dnu forme, otvara se klikom)

Molimo sve korisnike da, ukoliko imaju publikacije tog tipa, unesu odgovarajući sadržaj u pomenuta polja prilikom sledećeg uređivanja lične stranice.
Hvala!