Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Ivko Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 9.2.1963.
 • Mesto rođenja: Arandjelovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Uciteljski fakultet Beograd
 • Odsek / Grupa / Smer: Razredna nastava
 • Godina diplomiranja: 1997.
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:  Nikolić,I.(2011) Objekti  za izvodjenje nastave prirode i drustva, Atos, Kragujevac,  ISBN 978-86-83427-99-4


 • Radovi u ostalim časopisima:  Nikolić I. Učenička percepcija dobrog i lošeg nastavnika – Stručni rad ,,Direktor škole,,


   br. 4/2009. UDK: 37.012, str. 60-65. YU ISSN 0354-1282


  Nikolić I. Vrste i metodičke specifičnosti objekata rada u nastavi prirode i društva ,    Stručni rad  ,,Obrazovna tehnologija,, 3/2010. UDC:371.621.5 str.383-390. YU  ISSN 1450-9407


   Prof. dr M. Vilotijevic i mr Ivko Nikolić Teorijsko-koncepcijske osnove škole koja se ubrzano menja – Originalni naučni rad  ,,Direktor škole,,  br. 3/2010.   UDC: 37.013  str.262-274


     YU ISSN 0354-1282


  Nikolic I. Objekti rada u školi – Pregledni naučni rad  ,,Direktor škole,, br.4/2010.  UDC:371.621.4.5.   str. 417 – 426. YU ISSN 0354-1282


    Nikolić I. Egzemplarna ( paradigmatska ) nastava - ,,Metodička praksa,, br.3/2002.            str.     38-43.


  Nikolić,I.(2011) Objekti  za izvodjenje nastave prirode i drustva, Atos, Kragujevac,


            ISBN 978-86-83427-99-4


    Nikolić, I.  Kako organizovati roditeljski sastanak na kraju skolske godine u IV razredu


      objavljeno u Prosvetnom pregledu u rubrici Pedagoska praksa


   Nikolić, I.   Pojacan vaspitni rad Prosvetni pregled od 20. 9. 2000. god.


   Nikolić, I.  Zasto se u skoli  predaje knjizevnost- Prosvetni pregled rubrika Pedagoska


       praksa   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  Nada Vilotijevic, Danimir Mandic, Ivko Nikolic: Constructivist Approach to Planning and Implementation Didactic-IT Innovation in Education 370  SELECTED TOPICS in EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY  9th WSEAS International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGY (EDU '10) Iwate Prefectural University, Japan  October 4-6, 2010  Published by WSEAS Press  www.wseas.org  ISSN: 1792-5061   ISBN: 978-960-474-232-5 ,


     Danimir Mandic, Nada Vilotijevic, Ivko Nikolic Decision Support System in Modern Education (Rad na SSCI listi) Applied Mathematics in Electrical and Computer Engineering, Harvard, Cembridge, USA January 25-27, 2012. pp 222-227  Published by WSEAS Press  www.wseas.org  ISBN: 978-1-61804-064-0


   Dejan T. Riznić, Tamara Rajić, Ivko Nikolić ECONOMIC REQUIREMENTS AND EDUCATIONAL PROCESS IN SERBIA, 11th International Conference ,,Reserch and Development in mechanical Industry” RaDMI 15-18. Septembar 2011, Sokobanja, Serbia.

  Nikolić I. Evaluatorska uloga nastavnika u savremenoj skoli, Originalni naučni rad Naučni skup Srpske akademije obrazovanja UDK: 371.1 – Međunarodni naučni skup pod nazivom  Osposobljavanje  nastavnika za nove uloge, Beograd,  9. 12. 2010. str.707-720


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:  Dejan Riznić, Ivko Nikolić Obrazovanje u funkciji privrede, Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju (RPPO11) ISBN: 978-86-7776-128-8, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Čacak, 23-25. 9.  2011. str. 454-463