Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.02.2014.

Hidajet Memić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.06.1964.
 • Mesto rođenja: Olovo; Bosna i Hercegovina
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet pravnih nauka
 • Odsek / Grupa / Smer: opšte pravna studijska grupa
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

     1.  Hidajet Memić; „Istraga odbrane - teorijski i praktični aspekt“  Zbornik radova - Internacionalna asocijacija kriminalista - Banja Luka,  Volumen 5, Broj 1 (Novembar 2012.) str. 418-431. ISBN 978-99955-691-5-0


  2. Hidajet Memić;Zaštita ljudskih prava i sloboda u odnosu mjera obezbjeđenja prisustva osumnjičenog ili optuženog u krivičnom postupkuZbornik radova Pravnog fakulteta  Internacionalnog Univerziteta u Travniku, (April 2013.) str. 263-280.


  3.  Hidajet Memić; Korupcija u  pravosuđu  privid  ili  stvarnost Zbornik radova Fakulteta pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta "Vitez", 2013. Broj 5 str.405-420. ISSN 1986-5546


  4. Hidajet Memić; „Elektronski nadzor - kao mjera obezbjeđenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka de lege ferenda „Godišnjak Fakulteta  pravnih nauka“- Banja Luka, - Godina 3,  (Jul 2013.) Broj 3. str.184-202. ISSN 2232-9668 (Print) ISSN 2232-9684 (Online)


  5. Hidajet Memić; Značaj dokaza i dokaznih radnji u reformisanom krivičnoprocesnom zakonodavstvu Bosne i HercegovineZbornik radova - Internacionalna asocijacija kriminalistaBanja Luka, - Volumen VI, (Oktobar 2013.) Broj 1. str. 225-234. ISBN: 978-99955-691-8-1


  6. Hidajet Memić; „Pravo odbrane na paralelnu istragu u krivičnoprocesnom zakonodavstavu Bosne i Hercegovine” Zbornik radova – Međunarodna naučno-stručna konferencija “Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka” ; (Sjenica, 4-5 april 2014.); str.146-159. 1. Internacionalni Univerzitet, Departman za pravne nauke (Novi Pazar); 2. Internacionalna asocijacija kriminalista (Banja Luka) ,  ISBN 978-86-84389-41-3 a) Krivični postupak – Zbornici; COBISS.SR-ID 206270732


  7. Hidajet Memić; „Međunarodna  krivičnopravna pomoć između država Zapadnog Balkana“ Zbornik radova -  PIM Univerzitet, Pravni fakultet u Lukavici i Internacionalna  asocijacija  kriminalista  – Banja Luka, - Volumen VII, (Novembar 2014.) Broj 1. str. 44-60. ISBN: 978-99955-691-2-9


   


   


   Poslednji put izmenjeno petak, 29 januar 2016 23:59