Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.04.2014.

Izet Kahrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.04.1968.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Sport i fizičko vaspitanje
 • Odsek / Grupa / Smer: Borilački sportovi
 • Godina diplomiranja: 2006
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Murić, B., i Kahrović, I. (2014). PRAKTIKUM IZ ATLETIKE. Novi Pazar: Državni Univerzitet u Novom Pazaru.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:


  M24


  Kahrović, I., Nurkić, M., Bratić, M., Jovanović, S., & Radenković, O. (2014). Differences between Karate Practitioners of Varied Competition Orientations in Specific Motor Tests Results. FACTA UNIVERSITATIS, 12 (3), 227-239.


  Kahrović, I., Radenković, O., Mavrić, F., & Murić, B. (2014). Effects of the Self-Talk Strategy in the Mental Training of Athlete. FACTA UNIVERSITATIS, 12 (1), 51-58.


  Pljakić, B., Krsmanović, B, Krsmanović, O., Čeković, N., Šćepanović, T., Međedović, E., Međedović, A., & Kahrović, I. (2013). Results of motor skills final primary school to the standards of physical education. ANNALS OF THE ORADEA UNIVERSITY, 2,  234-239.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  M51


  Mavrić, F., Kahrović, I., Murić, B., & Radenković, O. (2014). Efekti redovne fizičke aktivnosti na organizam čoveka. Fizička kultura Beograd, 68 (1), 29 - 38.  Radenković, O., Kahrović I. i Milić, V. (2009). Effects of aerobic dance on VO2max. Fizička kultura, 2, 37-40. 


  Kahrović, I., Murić, B. i Radenković, O. (2009). Relations between blood pressure and physical fitness of adults . Fizička kultura, 2, 198-201.


  Murić, B., Kahrović, I. i Milić, V. (2009). Anthropometric characteristics of students and urban and rural areas. Fizička kultura, 2, 49-52.


  Milić, V., Murić, B., Kahrović, I. i Radenković, O. (2010). The effect of speed, flexibility and explosive strength in the vertical jump volleyball pioneering age. Fizička kultura, 1, 71-72.


  Kahrović, I., Murić, B., Bogdanović, Z. i Radenković, O. (2010). The effects of physical activity in obesity in adults. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 1, 29-33.


  Murić, B., Milić, V., & Kahrović, I. (2010). Relation ship and mutual conditionalyty issues of rest, fatigue and recovery. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences, 39, 241-244.


  Kahrović, I., Murić, B., Mujanović, R., Špirtović, O., (2011). Sociological aspects of  boxing ih the working environment. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. 40 (2), 221-224.


  Mujanović, R., Kahrović, I., Vidaković, H.M. (2011). Effects of model kate (hei an sho dan) on transformation processes of functional ability karate. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. 40 (2), 215-220.


  Murić, B., Kahrović, I., & Mujanović, R. (2011). Konative characteristics of promising boxers. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences. 40 (2), 155-159.


  Bogdanović, Z., Marković, Ž., & Kahrović, I. (2010). Participation of parents in recration and sports lordotic posture presence at children. Activities in Physical Education and Spor, 1, 17-22.


  Kahrović, I., Radenković, O., Murić, B. (2013). Physical activity and education of parents in children rehabilitation with lokomotor dysfunction. Activities in Physical Education and Sport, 3 (1), 98-100.


  Murić, B., Kahrović, I., Radenković, O. (2013). Motor abilities of urban and rural environment students. Activities in Physical Education and Sport, 3 (1), 22-25.


  Radenković, O., Kahrović, I., Murić, B. (2013). Role of physical activity in the prevention and Treatment of diabetes. Activities in Physical Education and Sport, 3 (1), 41-43.


  Murić, B., Kahrović, I., Milić, V., Mujanović, R. (2011).  Struktura kognitivnih sposobnosti perspektivnih boksera. Sport Mont, 31,32,33(IX), 364-368.


  Kahrović, I., Radenković, O., Mujanović, R. (2011). Kinematička analiza aperkata boksera reprezentativnog nivoa. Sport Mont,  31,32,33(IX), 343-347.


  Mujanović, R., Kahrović, I., i Murić, B. (2011). Efekti modela kate (hei an sho dan) na transformacione procese motoričkih sposobnosti karatista. Sport Mont, 31,32,33(IX), 348-354.


  Murić, B., Kahrović, I. i Radenković, O. (2010) „Razlike u motoričkim sposobnostima boksera i nesportista”. Sport Mont, 25, 26, 27 (VIII), 49–253.


  Kahrović, I., Murić, B. i Radenković, O. (2010). Razlike u morfološkim karakteristikama između boksera i nesportista. Sport Mont, 25, 26, 27 (VIII), 244 – 248.


  Kahrović, I., Murić, B. i Radenković, O. (2008). Primena vijače u kondicionoj pripremi boksera. Sport Mont, 15, 16, 17(VI), 730-733.


  Murić, B., i Kahrović, I. (2008). Struktura morfoloških karakteristika kod boksera. Sport Mont, 15, 16, 17(VI), 946-951.


  Kahrović, I., Murić, B. i Radenković, O. (2009). Direktni udarci u boksu. Sport Mont, 18,19,20(VI), 253-258.


  Murić, B., Mavrić, F. i Kahrović, I. (2009) „Uticaj materijalnih uslova na realizaciju nastave fizičkog vaspitanja”.  Sport Mont, 18,19,20(VI), 229-232.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  Kahrović, I. (2009). Faktori nastanka i prevencija posturalnih poremećaja kod školske dece. In Živanović, N. (Ed.) 5-ti FIEP European Congress and 2-nd Serbian Congress of P.E. Teachers (587-592). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.   


  Vidaković, H.M., Drašković, V., Mekić, H., Kahrović, I. i Radenković, O. (2010). Coach: Role and importance of training. U A. Al-Emadi, ICHPER-SD, (108-113).


  Vidaković, H.M., Drašković, V., Međedović, E., Mekić, H., Kahrović, I. & Višnjić, S. (2008). Impact of programmed recreational exercise in the UNESCO reserve Biosvere Palanka Studenica 1987-2007. U Y. Hatano, National Institute of fitness and Sports in Kanoya, Kagoshima, Japan, (63-66).


  Vidaković, H.M., Drašković, V., Međedović, E., Mekić, H., Kahrović, I. i Višnjić, S. (2008). Prayer Askew and sport. U Yoshiro Hatano, National Institute of fitness and Sports in Kanoya, Kagoshima, Japan, (155-161).


  Kahrović, I., i Mujanović, R. (2011). Razlike u brzini i snazi između karatista i boksera. U A. Biberović, IV međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“, (211-214). Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:


  Kahrović, I., Radenković, O. (2010). Efekti telesnih aktivnosti na hipertenziju kod odraslih. U R. Stanković (Ur.), IV Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem FIS KOMUNIKACIJE 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Zbornik radova (173-182). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.


  Radenković, O., Kahrović, I. Stanković, M. (2010). Kinematička analiza aperkata i direktnih udaraca u boksu. U R. Stanković (Ur.) XIV Nacionalni skup sa međunarodnim učešćem FIS KOMUNIKACIJE 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji. Zbornik radova (370-374). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.


  Kahrović, I., Radenković, O. i Mujanović, R. (2011). Relacije motoričkih sposobnosti i tehničke efikasnosti karatista. U N. Živanović i S. Bubanj (Ur.), Međunarodna naučna konferencija FIS komunikacije (133-144). Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 25 januar 2015 23:48