Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.06.2014.

Edib Hajrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.07.1973
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Ekonomski fakultet u Prištini
 • Odsek / Grupa / Smer: Preduzetništvo i marketing
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:  1.Project Modernization and Reform of Education System Through the New Methods of Lerning, TTEM-Technics and Tehnologics Education Management, Vol 8, No 1/2013., pp.260-263, ISSN 1840-1503 (Evica Petrović,Milica Nicić, Sefedin Šehović, Edib Hajrović)


  2.PROJECT EXCELLENCE MODEL IN SERBIA -Edib Hajrović,Srećko Milačić,Milica Nicić.(Romanian Metallurgical Foundation Scientific Publishing House-HONORARY PRESIDENT OF SCIENTIFIC PUBLISHING HOUSE F.M.R.)str.118 vol.8.(2013).god.                                                                    


   


   


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1.Globalizovano finansijsko tržište i međunarodno kretanje kapitala-Poslovna politika 2011, vol. 40, br. 1-2, str. 19-22


  2.Uticaj prognoziranja i asimetrične informisanosti na izbor strategije upravljanja portfoliom individualnog investitora-Međunarodni časopis za ekonomsku teoriju i praksu i društvena pitanja "EKONOMIKA" godina LVII,I-III 2011,broj 1,str.209


   


   
 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.Management of risk and added value of firm- I Međunarodna naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND.28-30.maj 2010.god

Poslednji put izmenjeno utorak, 03 jun 2014 18:46