Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.02.2015.

Ivan Barun

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 26.09.1986.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
 • Godina diplomiranja: 2010.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Ivan Barun MOR i sloboda sindikalnog udruživanja;


  U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“; 2011; Knjiga prva (2011);


  str. 629-642.


  2. Ivan Barun / Reprezentativnost sindikata- međunarodni standardi i domaća praksa;


  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, tematski broj „Savremene tendencije u razvoju pravnog sistema Republike Srbije“; 2012; Broj LX (2012);


  str. 287-300.


  3. Ivan Barun /International standards on the protection of employees' rights to privacy;


  U: FACTA UNIVERSITATIS Series: Law and Politics; 2013; Vol. 11 No3;


  str. 121-133.


  4. doc. dr Dejan Vučetić, Ivan Barun Pravo na štrajk zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave;


  U: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu „Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru“; Niš-  Pravni fakultet- centar za publikacije, 2012, Broj LXII,


  str. 358-375.


  5. Ivan Barun /Zaštita prava na privatnost zaposlenih;


  U: Radno i socijalno pravo, časopis za teoriju i praksu radnog i socijalnog prava; Beograd- Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, 2013. Broj 1/2013,


  str. 215-233.

Poslednji put izmenjeno sreda, 18 februar 2015 14:08