Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.09.2015.

Milena Jovanović - Kranjec

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 15.01.1980.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nisu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena, LUKOVIĆ, Maja. Socijalna karta stanovništva na području grada Kragujevca. У: MAKSIMOVIĆ, Ljiljana (ur.), STANIŠIĆ, Nenad (ur.). Stanje i perspektive ekonomskog razvoja grada Kragujevca. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta, 2014, str. [141]-149, ilustr. http://ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Zbornik/12%20-%20M.%20Jovanovic-Kranjec%20i%20M.%20Lukovic.pdf,http://www.ekfak.kg.ac.rs/ZBORNIK_Stanje_i_perspektive_ekonomskog_razvoja_grada_Kragujevca. [COBISS.SR-ID 513330012


  2. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Reforme visokog obrazovanja i tranzicija u Srbiji. У: MAKSIMOVIĆ, Ljiljana (ur.), MARJANOVIĆ, Gordana (ur.), OBRADOVIĆ, Saša (ur.). Efekti tranzicije i perspektive privrede Srbije. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2013, str. 229-242. [COBISS.SR-ID 513091932


  3. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena, LUKOVIĆ, Maja. Socijalno-ekonomski aspekti prikljucivanja Srbije Evropskoj uniji. U: Jaksic, M., Stojanovic-Aleksic, V., Mimovic, P. Ekonomsko-socijalni aspekti prikljucivanja Srbije Evropskoj uniji. Kragujevac: Ekonomski fakultet, 2015.god., str. 175-181.


   4. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena, LUKOVIĆ, Maja. Uticaj globalizacije na socijalno-ekonomski razvoj Šumadije У: Petar Veselinović(ur.), Nikola Makojević(ur.) Marko Slavković. Uticaj globalizacije na poslovno upravljanje i ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Kragujevac: Ekonomski fakultet Univerziteta, 2017, str. 37-45, ISBN 978-86-6091-0732-0

 • Knjige i udžbenici:

  Milena Jovanovic-Kranjec (2010) Ostvarivanje uloge i zadataka strucnih timova za zastitu ucenika osnovne skole od nasilja. Filozofski fakultet Univerzieta u Nisu. (Neobjavljemi magistarski rad)

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  1. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Испитивање ставова о остваривању улоге и задатака тимова за заштиту ученика од насиља. Годишњак за социологију, ISSN 1451-9739, 2011, год. 7, бр. 7, стр. 69-85.http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo/images/casopisi/sociologija/2011/godisnjak/Milena%20Jovanovic%20Kranjec.pdf. [COBISS.SR-ID 512925276


  2. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Ка новим компетенцијама наставника = Тоwардс неw теацхер цомпетенциес. Економика, ISSN 0350-137X, 2010, год. 56, бр. 3, стр. 148-158. http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0350-137X,http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=8772. [COBISS.SR-ID 512925020


  3. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Demokratizacija obrazovanja. Inovacije u nastavi, ISSN 0352-2334, 2010, vol. 24, br. 4, str. 142-149. http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-2334,http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=8846. [COBISS.SR-ID 512924508]


  4.  JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Ekonomizacija visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Ekonomski horizonti, ISSN 1450-863X. [Štampano izd.], 2013, god. 15, br. 1, str. 87-96. http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/,http://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/files/Casopis/2013_1/SR/Milena_Jovanovic_Kranjec.pdf, doi: 10.5937/ekonhor1301087J. [COBISS.SR-ID 198003980


  5. (PRIKAZ KNJIGE). JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Лисманова критика европске образовне политике. Годишњак за социологију, ISSN 1451-9739, 2009, год. 5, бр. 5, стр. 225-227. [COBISS.SR-ID 512924764


  6. (PRIKAZ KNJIGE) JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Попустљиви одгој. Теме, ISSN 0353-7919, 2011, год. 35, бр. 2, стр. 741-743. http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme%202-2011-21.pdf,http://teme.junis.ni.ac.rs/teme2-2011/teme2-2011.htm,http://scindeks.ceon.rs/journalDetails.aspx?issn=0353-7919,teme.junis.ni.ac.rs/. [COBISS.SR-ID 512925788


  7. Драгана С. Захаријевски, Филозофски факултет у Нишу
  Милена Л. Јовановић Крањец, Економски факултет у Крагујевцу  Угроженост потреба за сигурношћу и стратешко деловање, Социолошки годишњак број 12, Социолошко друштво Републике Српске, 2017. Пале, UDK 316.624:37.048, стр. 37-52; ISSN 1840-1538; COBISS.BH-ID 15307536.


  8. Н. Јовановић, М. Јовановић-Крањец, Сигурност и безбедност ученика у законодавним документима Србије, Социолошки годишњак, Социолошко друштво Републике Српске, Пале, no. 12, pp. 53 - 74, issn: 1840-1538, udc: 316.624-057.874, Dec, 2017. • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena. Humanisticko obrazovanje na Univerzitetu danas. (str. 265-273) U: Humanisticki ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije. Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Nauka i savremeni Univerzitet 4. Nis: Filozofski fakultet.


   


  2. JOVANOVIĆ-KRANJEC, Milena.Uključivanje studenata sa invaliditetom u sistem visokog obrazovanja u Republici Srbiji.(str. 225-232) U:Zbornik radova naučnog skupa sa međunarodnim učešćem NAUKA I EVROINTEGRACIJE, 2016. godina. Filozofski fakultet Pale- Istočno Sarajevo.


  3. Jovanović-Kranjec, Milena. Kvalitetno obrazovanje za sve-unapređenje socijalne Bolonjskog procesa. str. (281-287)  U: (ed.) Safet Brdarević, (ed.) Sabahudin Jašarević. QUALITY 2017. Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem.ISSN 1512-9268.


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 18 januar 2018 13:52