Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 17.09.2015.

Isidora Acin

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.12.1977
 • Mesto rođenja: Subotica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti
 • Godina diplomiranja: 2002
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Odgovornost proizvođača za proizvode s nedostatkom i zaštita potrošača, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2011 str.87, ISBN 978-86-7244-962-24, COBISS.SR-185592588

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Politika zaštite potrošača u Evropskoj uniji, Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 21/2009, str. 181-187 ISBN 0350-2120 UDK: 005.322:159.942 (4-672 EU; 346.548.


  Odgovornost proizvođača za proizvode s nedostatkom, Poslovna ekonomija, Fakultet za uslužni biznis, SremskaKamenica, 1/09 str. 161-172, ISBN 1820-6859, UDK: 658.5.018.4. 658-567.


  Determinante proizvoda s nedostatkom, Poslovna ekonomija, Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica, 2/267 vol. 5 str. 267-277, ISBN 1820-6859, UDK 685-5.018.4


  Osiguranje od odgovornosti za proizvod sa nedostatkom – sudska praksa, Evropska revija za pravo osiguranja, ISSN 2334, UDK 347.76, COBISS.sr.id.197415692.


  Zdravstveno bezbednosni standardi prehrambenih proizvoda kao oblik zaštite potrošača u Evropskoj uniji, Poslovna ekonomija, vol. 7. br 1/2013. str. 259-277. SCI Index, ISBN 10-8672-449622. ISBN 13-978-8672-449624


  Objektivna odgovornost proizvođača za proizvode sa nedostatkom, Zbornik radova studenata master i doktorskih studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, 2015, ISSN 0350-8501

Poslednji put izmenjeno utorak, 22 septembar 2015 11:37