Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.10.2016.

Aleksandar Ristic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 31.08.1976.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinsko-arhitektonski
 • Odsek / Grupa / Smer: Arhitektura
 • Godina diplomiranja: 2005.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Ristić, A. and Mitković, P.: Impact Of Changes in Economic Structure on The Territorial and Demographic Growth of Settlements in The Post-Socialist Period, The Example of Nišavski Administrative District, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 15, No 3, 2017. pg. 371-385, DOI 10.2298/FUACE170704021R, ISSN 2406-0860

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ристић, А.: Принципи неолибералне економије у стратешким документима и њихов утицај на структурне промене предузећа Нишавског Управног Округа, Наука и пракса, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, бр. 20, 2017. стр. 82-93, ISSN 1451-8341, UDK : 334.012.63(497.11) 334.012.64(497.11)


  Ристић, А.: Трансформација приступа организацији и пројектовању радних и послових зона у пост-социјалистичком периоду на примеру Града Ниша, Зборник радова Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу, бр. 32, 2017. стр. 100-124, ISSN 1452-2845, UDK: 711.554(497.11) 711.552(497.11) 338(497.11)

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ристић, А. и Митковић, П.: Просторна и функционална трансформација радних зона под утицајем информационих технологија – Студија случаја Нишавског управног округа, Зборник радова прве међународне научне конференције Места и технологије, Places and Technologies, 2014. ISBN 978-86-7924-114-6, стр. 130-137


  Ристић, А. и Митковић, П.: Анализа вредновања културног наслеђа у контексту имплементације просторних планова, Зборник радова IV међународног симпозијума студената докторских студија из области грађевинарства, архитектуре и заштите животне средине, PhiDAC, 2012. ISBN 978-86-88601-05-4, стр. 127-134

  Ристић, А.: Анализа примене савремених начела у урбанистичком планирању бањских места, Зборник радова V научно-стручног скупа са међународним учешћем: Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, 2014. ISBN 978-86-6283-013-5, стр. 553-557

  Ристић, А., Лечић, Н. и Ђурић, Ј.: Савремене тенденције развоја насеља у просторном плану административног подручја Града Ниша, Зборник радова VI међународног научно-стручног скупа Летња школе урбанизма: Процеси легализације и усвајање и реализација урбанистичких и просторних планова, 2011. ISBN 978-86-84275-25-9, стр. 219-226

  Ристић, А.: Значај унапређења система мониторинга за стратешке процене утицаја на животну средину, Зборник радова I научно-стручног скупа са међународним учешћем: Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља, 2010. ISBN 978-86-87857-02-5, стр. 587-597

  Ристић, А. и Нешић, В.: Теорија превенције криминала кроз дизајн окружења – урбанистички концепт безбедних места, Зборник радова Научног скупа са међународним учешћем: Примењена психологија друштво, породица и понашање, 2007. ISBN 978-86-7379-139-5, УДК 711.5:343.85 стр. 191-208
 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ристић, А. и Митковић, П.: Третман контекста кроз развој урбанистичке теорије, Научно-стручни скуп „Forum Urbanum - Сајам урбанизма“, Урбанизам у контексту, 2015.


  Ристић, А. и Турншек, Б.: Традиционална архитектура у контексту руралног туризма, Зборник радова са Научно-стручног саветовања са међународним учешћем: Образовање и култура у селима Србије, Балканска асоцијација за социологију села и пољопривреде, 2009.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 11 mart 2021 10:34