Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.11.2016.

Selvedin Avdić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.03.1985.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Opšti
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1.  Porodica kao faktor maloletničke delinkvencije / Selvedin Avdić U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nišu ISSN: 0350-850. – LX (2012), str. 53-65.


  2.  Uticaj socijalnih faktora na psihički status maloletnih delinkvenata / Filip Mirić, Selvedin Avdić U: Socijalna misao: časopis za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse ISSN: 0354-401X.- God. 18, br. 3 (2011), str. 29-43.


  3.  Pravna regulativa prema maloletnicima nakon II svetskog rata / Selvedin Avdić U:, Peščanik, ISSN: 1451-6373, IX, Niš 2011. godina, str. 228-235.


  4. Istorijsko-pravni pogled na razvoj maloletničkog krivičnog zakonodavstva / Selvedin Avdić U: Novopazarski zbornik ISSN: 0351-3017. - Knj. 33 (2010), str. 355-367


  5. Razvoj maloletničkog krivičnog procesnog prava od nastanka Kraljevine Jugoslavije do danas / Selvedin Avdić U: Novopazarski zbornik ISSN: 0351-3017. -Knj. 34 (2011), str. 197-212.

Poslednji put izmenjeno petak, 18 novembar 2016 11:14