Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.12.2016.

Milica Ž. Zajić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.03.1987.god
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Departman za psihologiju
 • Godina diplomiranja: 2011
 • Spisak publikacija

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Zajić M., Živković S. (2016). Obrasci afektivne vezanosti i kvalitet braka, Naučno stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, 25.-28. maj, knjiga rezimea, str.40-41 (M64)


  Zajić M. (2015). Obrasci afektivne vezanosti i modaliteti agresivnosti kod delinkvenata i njihovih vršnjaka nedelinkvenata, Naučno stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, 27.-30. maj, knjiga rezimea, str.13-14 (M64)


  Zajić M. (2014). Patterns of affective attachments and modalities of agression among delinquents, 10th days of applied psychology 2014, International conference Individual and the Environment, Department of Psychology, Faculty of Philosophy,  Niš, 26-27th September 2014, book of abstracts,   page  127, ISBN 978-86-7379-338-2 (M34)


  Zajić M., Stanković J., Todorović D. (2011). Taktike manipulacije i pojedine sociodemografske varijable kod mladih, Naučno stručni skup „Dani primenjene psihologije“- sedma konferencija sa međunarodnim učešćem, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, 23.-24. septembar., saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 50 (M64)


  Zajić M., Stanković J., Todorović D. (2011). Obrasci partnerske afektivne vezanosti i pojedine demografske i socioekonomske varijable, Naučno stručni skup „Savremeni trendovi u psihologiji“, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 14., 15. i 16. oktobar, knjiga rezimea,  ISBN 978-86-6065-080 (M64)


  Stanković J., Zajić M., Đoković M., Veljković M. (2011). Obrasci afektivne vezanosti i taktike manipulacije u partnerskim relacijama,  Naučno stručni skup psihologa Srbije, Sokobanja, 1.-4.jun, saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str.52 (M64)


  Đorić S., Stanković J., Ilić M., Zajić M. (2010). Obrasci afektivne vezanosti i dimenzije seksualnosti kod muškaraca, 58. Naučno stručni skup psihologa Srbije, Zlatibor, saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea,  str.132-133 (M64)


  Đorić S., Zajić M.,Stanković J., Ilić M. (2010). Seksualnost muškaraca u svetlu afektivne vezanosti, Naučno stručni skup „Dani primenjene psihologije“, šesta konferencija, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, Niš, saopštenje sa štampanim rezimeom, knjiga rezimea, str. 52-53  (M64)


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 13 decembar 2016 23:18