Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 11.01.2017.

Ljiljana Rajsic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 17.05.1954.
 • Mesto rođenja: Užice
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 1979.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  1. Rajšić, Lj. (2008). Homo Oeconomicus – Homo Ludens? (Contribution to Philosophy of Competition), HARMONIZACIJA PRIVREDNO-SISTEMSKIH REŠENJA REPUBLIKE SRBIJE SA EVROPSKOM UNIJOM, str. 85-97.

  2. Rajšić, Lj. (2012). Šta može mišljenje o krizi u vremenu krize? Tematski zbornik "Nauka i svetska ekonomska kriza", knjiga druga. Ekonomski fakultet, Niš, str. 517-522.

  3. Rajšić, Lj. (2015). Politika, ekonomija, pravo i moral (o nekoliko dimenzija savremene istorijske situacije, s obzirom na problem ostvarivawa jedne velike ideje). Tematski zbornik "Nauka i svetska ekonomska kriza". Ekonomski fakultet, Niš, str. 101-116. 

   

   

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Rajšić, Lj. (2000). Mitovi dvadesetog veka, Teme, 3-4/2000, str. 269-280.

  2. Rajšić, Lj. (2000). Univerzalističko i apokaliptičko shvatanje istorije BOžidara Kneževića. Ekonomske teme, 2/2000, str. 99-112.

  3. Rajšić, Lj. (2001). Filozofsko mišljenje tranzicije. Ekonmske teme, 1-2/2001, str. 153-161.

  4. Rajšić, Lj. (2002). Čovek, priroda, ekonomija. Ekonomika, 3-4/2000, str. 269-280.

  5. Rajšić, Lj. (2003). What is the use of the philosophy of history? Economic themes 6/2003, str. 9-17.

  6. Rajšić, Lj. (2004). Menadžment u procesu globalizacije - ka filozofskom razumevanju savremene društvene stvarnosti. Ekonomske teme, 1-2/2004, str. 17-25.

  7. Rajšić, Lj. (2005). Unus mundus - as a Utopia and as a reality. Facta univeritatis. Series: Philosophy, Socilogy and Psychology, Vol. 4, No. 1, str. 69-78.

  8. Rajšić, Lj. (2005). The ethical foundation of the acting side in the philosophical-historical teaching of Kant and Fichte. Economic Themes, 6/2005, str. 87-100.

  9. Rajšić, Lj. (2006). Ekonomska globalizacija i ljudsko usavršavanje. Ekonomske teme,1-2/2006, str. 555-562.

  10. Rajšić, Lj. (2007). O problemu (zlo)upotrebe reči. Ekonomske teme, Vol. XLV, br. 3, str. 139-146. 

  11. Rajšić, Lj. (2011). Filozofija i ekonomija: filozofija na piramidi znanja (prilog kritici "ekonomskog imperijalizma"). Ekonomske teme, 3/2011, str. 483-507.

  * Rajšić, Lj. (2016). Kriza kao filozofsko-ekonomski problem (rad predat 28.11.2016. godine za časopis "Ekonomske teme")

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1.  Rajšić, Lj. (2008). Homo Oeconomicus – Homo Ludens? (Contribution to Philosophy of Competition), Rad objavljen u tematskom zborniku radova sa međunarodne naučne konferencije “Competitiveness in the Conditions of a Global Economy”, 17.-18. oktobar 2008., Ekonomski fakultet, Niš, str. 497-507.

  2. Rajšić, Lj. (2016). Filozofija razvoja: tehnika, ekonomija, rat, ljudske potrebe i poredak. Zbornik radova sa skupa "Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope". Ekonomski fakultet, Niš, str. 593-611.

Poslednji put izmenjeno sreda, 11 januar 2017 12:36