Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 14.12.2013.

Elizabeta Matorkić - Bisenić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 18.05.1964.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: slikarstvo
 • Godina diplomiranja: diplomske studije1991; magistarske studije 2000; doktorske studije 2014.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


  Matorkić Bisenić, E. (2018): Pokretljivost kože i ekspresije lica u nauci i umetnosti.  Artefakt Umetničko-naučno-stručni časopis BROJ 01 / GODINA IV / 2018 Artistic Scientifi c Journal NO 01 / YEAR IV / 2018, Univerzitet u Nišu Fakultet umetnosti u Nišu, str.27-40 ISSN 2406-3150


  Matorkić Bisenić, E. (2016): Duga pesma o linijama dlana. POLJA:  časopis za književnost i teoriju- svetla komora, No 497 januar-februar  MMXV. CIP- Katalogizacija u publikaciji, Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, str. 225-27 . POLJA:  časopis za književnost i teoriju / urednik Alen Bešić – god. 1, br.1 (1955) – Novi Sad: Kulturni centar Novoga Sada, 1955-.- 23cm.Šest brojeva godišnje, ISSN 0032/3578 COBISS.SR-ID S 5142786 


   (2016): Ja sam preglavni -likovni lajt motiv  na naslovnoj strani su radovi sa izložbe Elizabete Matorkić Bisenić, održanoj u u Malom likovnom salonu KCNS 25.01-6.02.  POLJA:  časopis za književnost i teoriju- svetla komora, No 497 januar-februar  MMXV2016.CIP- Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad, str. , 82(05) POLJA:  časopis za književnost i teoriju / urednik Alen Bešić – god. 1, br.1 (1955) – Novi Sad: Kulturni centar Novoga Sada, 1955-.- 23cm.Šest brojeva godišnje ISSN 0032/3578, COBISS.SR-ID S 5142786


  (2000): Likovni prilog u broju crteži Elizabete Matorkić.  Književne novine list za književnost  i društvena pitanja, Beograd, 1. i 15.  XII  2000. God. LIII.,  str. 1-19


   (2020): „Likovnjaci“ , „prirodnjaci“ i vežbe iz anatomije. Uvodni tekst za katalog izložbe anatomskog crteža studenata Fakulteta umetnosti u Nišu departmana za slikarstvo i departmana za grafički dizajn „Vežbe iz anatomije“ održanoj na Medicinskom fakultetu u Nišu. 
  Izdavač: Univerzitet u Nišu Fakultet umetnosti u Nišu


   (2019): Klub anatomskih crtača Balkana u Nišu/Balkan anatomical Drawings Artist Club in Nish -  uvodni tekst za katalog istoimene izložbe Izdavač: Fakultet umetnosti u Nišu


  (2016): Suzno jezerce - uvodni tekst u katalogu za izložbu Elizabete Matorkić “Suzno Jezerce”održanoj u Galeriji zadužbine Ilija Kolarca. Izdavač: Zadužbina Ilije M. Kolarca, Sekretarijat za kulturu grada Beograda


   (2018): Ukras/ Adorno/ Decoration . Uvodni tekst za  katalog izložbe Ksenije Kostić (Porodične serije: iskustvo saznanja na putu polimorfije/ Serie familiar : una experiencia de conocimiento en el camino de los podomorfos/ family series: an experiensce of knowedge on the path of podomorfos) Izdavač: Gradska kuća Puerto Rosario Kanarska ostrva, Dom kulture/ Ayuntamento Puerto Rosario Casa de la Cultura


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti međunarodnog značaja:

   Samostalne izložbe u inostranstvu:


   2019.     Zagreb, Hrvatska, Galerija Događanja,„Pesma o rastu/ Pjesma o rastu“, izložba objekata 


   2018.  Bankia, Bugarska , „Crtaj kao što dišeš/RISUVAЙ KAKTO DIŠAŠ/ DRAW AS YOU BREATHE “ Elizabeta Matorkič Bisenič/ Dobrica Bisenič, crteži i objekti


   2017.    Plovdiv, Bugarska, Galerija Rezonans,  „Čaj od ruže / Čaй ot rozi / Rose Tea" Elizabeta Matorkič, Lidiя Uzelac i Miron Mutaovič , izložba crteža . Po pozivu na učešće u Međunarodnom projektu Balkanske resonance/ Meždunaroden proekt- Balkanski rezonans (Učastiя v sъbitiя na galeriя Rezonans) 2017. 


   Međunarodne grupne izložbe:


  2020. Srbija, Kragujevac, Spomen park kragujevački oktobar,Galerija Mostovi Balkana, 0.2 Medjunarodno bijenale umetnosti "ARTiJA"


   2020-19. Бугарска, Пловдив, ArtGalleryResonance Резонанс, Пловдив- ЕвропеЙска столица на културата 2019,  100 гледни точки към Пловдив – завършващ етап 


   2018.    Beograd, Srbija, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, „Klub anatomskih crtača Balkana“


   2018.    Skoplje, Makedonija, 13-ta Meѓunarodna likovna kolonija "SKOPJE", vo organizacija na Grad Skopje, Muzej na grad Skopje, Dela od Meѓunarodnata likovna  kolonija "SKOPJE" 2018, izloženi vo Makedonska Filharmonija, vo  ramki na Programata za odbeležuvanje na denot na osloboduvanjeto na Skopje, 13-ti noemvri“


   2018.    Sofija,  Bugarska, Galerija „Alma Mater“ Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ „Dijalog: belo i crno“ Izložba crteža Fakulteta umetnosti u Nišu, Sofia, Bulgaria, Gallery ALMA MATER, University "St. Kliment Ohridski", Dialogue: White and Black, Exhibition of drawings, Faculty of Arts in Nis, Serbia


   2017.     Veliko Trnovo, Bugarska/ Bulgaria,  Izložbena sala "Rafael  Mihailov"/Gallery Raphael Mihailov,Izložba radova na papiru nastavnika i saradnika FU u Nišu. Izložba je ponovljena:


   2017.     Lom, Bulgaria, Gallery Polomie, Izložba radova na papiru  nastavnika i saradnika FU    


   2017.    Sofia, Bulgaria, Gallery Tehne, Technological University of Sofia, Izložba radova na papiru nastavnika i saradnika FU   


   2016.    Sofija, Bugarska/ Sofia, Bulgaria, Galerija Tehničkog univerzitete Sofija/Gallery Tehne, Technological University of Sofia, izložba nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu


   2015.    Sofija, Bugarska/ Sofia, Bulgaria, ALMA MATER - Galerija Univerziteta „Sveti   Kliment  Ohridski“,„Postmoderni prikazi/Postmoderni prikazki“,  izložba nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu. Izložba je ponovljena:


   2015.    Lom, Bugarska /Lom, Bulgaria, "Polomie"- Galerija grada Loma Gallerz Polomie, „ Postmoderne priče“ izložba radova na papiru nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu


  2015.    Orjahovo, Bugarska/Orjahovo, Bulgaria, Umetnička galerija „Ivanov“/ Gallery Svetievi,„Postmoderne priče / Exhibition of Postmodern Stories“, izložba nastavnika i saradnika FU u Nišu,


   2015.    Niš, Srbija, Paviljon u tvrđavi, „Sićevo 2015“ izložba učesnika međunarodne kolonije Sićevo


   2014.    Veliko Trnovo, Bugarska,  Izložba nastavnika i saradnika odseka ѕa likovne i primenjene umetnosti   Fakulteta umetnosti u Nišu. izložba je ponovljena:


   2014.    Bugarska, Lom,   Izložba nastavnika i saradnika odseka ѕa likovne i primenjene umetnosti   Fakulteta umetnosti u Nišu u Galeriji u Lomu


   2010.    Gornji Milanovac, KC Gornji Milanovac, 10. međunarodni bijenale umetnosti minijature


   2008.    Veliko Trnovo, Bugarska, Izložbena sala "Rafael  Mihailov", maj-jun, izložba radova nastavnika i saradnika FU u Nišu


   2007.    Herceg Novi, Crna Gora, Galerija Josip Pepo Benković, 40. Hercegnovski zimski salon


   1997.   Belgrade, Yugoslavia,  Gallery Zvono Schedule, Women, beyond borders , November 11 – 19.


   Učešće u međunarodnim projektima:


   2019.     Plovdiv, Bugarska, MALЪK GOLЯM PROEKT – 2019 / Malъk golяm muzeй/ Proektъt "9 rakli"


  2017.    Plovdiv, Bugarska, Međunarodni projekt - 100 pogleda na  Plovdiv II etapa – 2017 u okviru programa Plovdiv- Evropska prestonica kulture za 2019 PLOVDIV – EVROPEЙSKA STOLICA NA KULTURATA 2019 Galeriя "Rezonans"predstavя 100 gledni točki kъm Plovdiv - II etap


   2017.     Bugarska, Međunarodni umetnički festival Gorski Rezonans 2017/Meždunaroden art FestGorski Rezonans – 2017


  2018/19. „KLUB ANATOMSKIH CRTAČA BALKANA“  pod pokroviteljstvom Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakulteta primenjenih umetnosti. Aktivnosti:


  2019.    Niš, Srbija, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti , Klub anatomskih crtača Balkana,Okrugli sto „ Razgovori o anatomiji“, organizator  i voditelj 


  2019.    Niš, Sala Fakulteta umetnosti u Nišu, Klub anatomskih crtača Balkana, „ Klub anatomskih crtača Balkana u Nišu/ Balkan anatomical Drawings Artist Club in Nish“  Organizator ,izlagač i autor  postavke međunarodne izložbe


  2018.    Beograd, Srbija, Univerzitet u Beogradu, Fakultet primenjenih Umetnosti, Klub anatomskih crtača Balkana, „ Anatomski crtež danas“ –okrugli sto, Učešće u  internacionalnom skupu 


  2018.    Beograd, Srbija, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić,Klub anatomskih crtača Balkana, „Klub anatomskih crtača Balkana“, kolektivna izložba, učesnik


  019. Skoplje, Severna Makedonija, Univerzitet Sveti Kiril i Metodije u Skoplju, Arhitektonski fakultet u Skoplju. U okviru platforme Novi dijalozi,  predavanje  pod nazivom: “The relation of science and art toward movement and its depiction/ Odnos nauke I umetnosti prema kretanju i njegovo prikazivanje”


   2019.    Zagreb, Svučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti ,  Republika Hrvatska. U sklopu kolegija Povijest umjetnosti na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu prezentacija doktorskog umjetničko istraživačkog projekta pod nazivom „Oponašanje prirodnog crteža ljudske kože- tehnike vizualuzacije nevidljivih otisaka


   Međunarodne likovne kolonije:


  2020. Medjunarodna likovna kolonija "Poganovski manastir", Centar za kulturu Dimitrovgrad (Културен центр Цариброд)


   2018.    Skoplje, Makedonija, „13-ta Meѓunarodna likovna kolonija "SKOPJE", vo organizacija na Grad Skopje, Muzej na grad Skopje i Hotel Arka“ 


   2015.    Sićevo, Srbija, 110 Jubilarna međunarodna Sićevačka kolonija 

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  Samostalne izložbe u zemlji:


   2016.   Novi Sad, Kulturni centar Novoga Sada- Mali likovni salon, „Ja sam preglavni“ izložba objekata


   2015.    Niš,  Paviljon u tvrđavi,  „Vazduh i snovi-omaž Gastonu Bašlaru“, ambijentalna postavka sa  Ivanom  Dragutinović Sokolovski


   2014.    Beograd, Galerija FLU,doktorski umetnički istraživački projekat  „Oponašanje   prirodnog   crteža ljudske kože-tehnike vizualizacje nevidljivih otisaka“ , slike icrteži- objekti


   2013.     Niš,  Galerija NKC, „Anatomski crtež“, crteži, Izložba po pozivu 


  2012.     Smederevo,  Galerija savremene umetnosti, „Lice sna“, slike i objekti 


  2010.     Beograd, Galerija zadužbina Ilije M. Kolarca, „Suzno jezerce“,  slike. _Izložba je ponovljena:


  2011.     Kruševac, Narodni muzej, Gradska galerija, slike (5-25.maja)


  2012.     Novi Sad, KC Novoga Sada, „Suzno jezero “, slike 


  2013.     Požarevac, Narodni muzej Požarevac, slike (26. 09-10.10.2013.)


  2010.     Negotin, Dom kulture Stevan Mokranjac, „Portreti“, crteži 


  2008.     Smederevska palanka, Narodni muzej, Galerija moderne umetnosti, slike 


  2008.     Velika Plana, Galerija Doma omladine, „Model“, crteži  


  2006.     Beograd, Galerija DOB-a, „Maco ti mnogo pokazuješ osećanja“, slike. Izložba je ponovljena:


  2009.     Niš, Paviljon u tvrđavi (sa Dobricom Bisenićem)„Maco ti mnogo pokazuješ osećanja/ Brisani   prostor“, Slike i crteži


  2009.     Prokuplje, Narodni muzej(sa Dobricom Bisenićem), Slike i crteži


  2009.     Gornji Milanovac, Moderna galerija kulturnog centra, slike 28.maj-20.jun


  2000.     Beograd, Galerija FLU, „Presvlačenje košuljice“, slike 


  2000.     Beograd, Media centar,  Slike, izložba po pozivu 


  1996.     Beograd, Galerija DOB-a , „Crtež u satima-nazivi u poređenjima“, slike i crteži 


  1993.     Beograd,  Galerija Andrićev venac, „Rumen“  Nagradna izložba crteža za „Perspektive“ 


     Grupne izložbe u zemlji:


   2019. Niš, Oficirski dom, "Granica", niški crtež


    2019.    Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Godišnja izložba u organizaciji vajarske sekcijeULUS-a, Letnji salon skulpture, Izložba vajara/ki Srbije 2019. Izložba je ponovljena:


  2019.     Pančevo, Narodni muzej Pančevo, Godišnja izložba u organizaciji vajarske sekcije ULUS-a, Letnji   salon skulpture, Izložba vajara/ki Srbije 2019. 


   2018.     Niš, Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Paviljon u tvrđavi, 5-16.juni  „15 godina“ - Izložba nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti u Nišu


   2018.     Niš, Izložbena sala Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“, „15 godina“ – izložba crteža nastavnika i saradnika Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu povodom 15 godina rada Fakulteta    umetnosti u Nišu u okviru programa obeležavanja Dana Univerziteta u Nišu


   2017.    Niš, Oficirski dom, 14. Decembar, Galerija savremene likovne umetnosti  „Pro & Contra , Za i   protiv“,  Niški crtež


   2017.     Niš, Galerija Univerziteta, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Izložba nastavnika i saradniikaFakulteta umetnosti u Nišu, „ 15 godina“


   2017.    Kraljevo, Galerija Narodnog muzeja Kraljevo, Novembarski salon vizuelnih umetnosti 2017.


   2017.    Niš, Galerija Srbija , Niški crtež


   2016.    Niš, Galerija Srbija, „Rekapitulacija“  Niški crtež, 2016.


   2015.    Niš, Galerija Univerziteta, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Izložba nastavnika i saradniika povodom dana FU u Nišu, 1-31. Decembra


   2015.    Leskovac,  izložba FU povodom 50 godina univerziteta u Nišu


   2015.    Niš, Galerija Srbija , izložba FU povodom 50 godina univerziteta u Nišu


   2015.    Niš, Galerija univerziteta, nastavnici i saradnici FU u  Nišu 


   2014.    Aleksinac, Art galerija- centar za kulturu i umetnost Aleksinac,  „28. Prolećni likovni  salon“


   2014.    Niš, Galerija Univerziteta u Nišu, Izložba nastavnika i saradnika povodom dana Fakulteta umetnosti u Nišu


   2013.    Niš, Galerija Srbija, Niški crtež  2013.  „Destrukcija“


   2013.    Aleksinac, Art galerija- centar za kulturu i umetnost Aleksinac „31. jesenji likovni salon“


   2013.    Aleksinac, Galerija centra za kulturu i umetnostIzložba nastavnika i saradnika Odseka za likovne iprimenjene umetnosti  FU u Nišu


   2013.    Niš, Galerija  Srbija, Izložba nastavnika i saradnika odseka za likovne i primenjene   umetnosti Fakulteta umetnosti u Nišu


   2011.    Niš, Galerija Srbija, „Reminscencije“ niški crtež 2011.


   2010.    Beograd, Galerija zadužbine Ilije M. Kolarca, godišnja izložba


   2009.    Niš, Galerija Srbija, Niški crtež


   2009.     Niš, koncertno-izložbena Sala FU Niš, izložba crteža nastavnika i saradnika odseka za likovne umetnosti


   2009.    Gornji Milanovac, KC, izložba radova 15. Saziva Likovne kolonije „Mina  Vukomanović Karadžić“ Savinac 2008.


   2008.    Niš, Galerija Srbija, „Tolerancija“


   2008.    Niš, Paviljon u tvrđavi, Nastavnici i saradnici FU Univerziteta u Nišu


   2008.    Niš, Galerija Srbija, Likovni umetnici jugoistočne Srbije- članovi ULUS-a


   2008.    Beograd, umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić, Prolećna izložba


   2007.    Niš, Sala FU, izložba nastavnika i saradnika odseka za likovne umetnosti FU u Nišu


   2007.    Niš, Galerija  Savremene likovne umetnosti, Niški crtež


   2007.    Beograd, Galerija Stara kapetanija, Prolećna izložba


   2006.    Niš, Galerija Srbija, „Pet godina fakulteta umetnosti“


   2005.    Aleksinac, Galerija Centra za kulturu i umetnost, izložba nastavnika i saradnika FU u Nišu


   2004.    Čačak, Likovni salon DK Čačak, „Gral u Bibliteci čuda“


   2003.    Beograd, VŠUP, stvaralačko gostovanje likovnih   umetnika


  2001.    Kruševac, Narodni muzej- umetnička galerija, „Gral u biblioteci čuda 3“


   2001.    Užička Požega, Gradska galerija , „Gral u biblioteci čuda 4“


   2001.    Beograd, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić,  „Gral u Biblioteci čuda“


   2000.    Beograd, Galerija FLU, „Biblioteka čuda“ 


  1998.    Beograd, Narodni univerzitet Braća Stamenković, „Portret kroz vreme“


   1998.    Beograd, bivši Muzej 25. Maj,  „Prva izložba samostalnih likovnih umetnika članova ULUS-a“


   1995.    Beograd, Umetnički paviljon Cvijete Zuzorić, „II beogradski bijenale crteža i male plastike“


   1994.    Sremski Karlovci, Gal. palata Stefaneum, „Prvi karlovački salon“


   1994.    Beograd, Srećna galerija SKC-a,  „Urbazona“


   1994.    Beograd, Muzej 25. Maj, „ 35. Oktobarski salon“


   1993.    Beograd, Galerija Dannya art, „Slike i crteži“1993.    Beograd, Galerija ULUS-a, „Novoprimljeni članovi ULUS-a“


   1991.    Beograd, Galerija DOB-a, „Izložba crteža studenata FLU“


   1991.    Beograd, DK Studentski grad,„Bijenale studentskog crteža“


   1991.    Beograd, Galerija Andrićev venac, „Perspektive IX“ nagradna izložba


   1990.    Sremska Mitovica, Galerija DO, „Izložba nagrađenih radova studenata“


   1990.   Beograd, Galerija DOB-a, „XIX izložba crteža studenata FLU“


   1990.    Beograd, Galerija FLU, „Izložba nagrađenih radova studenata“


   1990.    Sremska Mitrovica, dom omladine 11.novembar, Studenti FLU Beograd  dobitnici nagrada za 1989/90.


   1989.    Beograd, Galerija DOB-a, „XVIII Izložba crteža studenata FLU“


   1989.    Beograd, Galerija FLU, „Izložba nagrađenih radova studenata“


   1988.    Beograd, Galerija DOB-a, „XVII izložba crteža studenata FLU“


   Radovi u okviru originalnih umetničko-pedagoških projekata:


  2020. „VEŽBE IZ ANATOMIJE “ ( na polju  međufakultetske saradnje između Fakulteta umetnosti i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu- katedra za anatomiju). Aktivnosti:  


  2020.    Niš, Hol  Medicinskog fakulteta u Nišu, izložba anatomskih crteža studenata Fakulteta umetnosti povodom Jubileja 60 godina postojanja i rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. 2020.    Povodom Jubileja 60 godina postojanja i rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu osnovana je Poklon- Zbirka anatomskih crteža studenata FU za Medicinski fakultet u Nišu


  2000/2004.  „BIBLIOTEKA ČUDA“ Projekat je  ostvaren u saradnji sa studentima klase prof. Čedomira Vasića, na FLU-a u Beogradu Univerziteta umetnosti u Beogradu kao i sa renomiranim umetnicima i izdavačkom kućom Klio iz Beograda.  Autorske izložbe:


  2000.     Beograd, Galerija FLU,„Biblioteka čuda“ (23.03.-02.04)


  2001.     Beograd, Paviljon Cvijete Zuzorić, „Gral u Biblioteci čuda“ (20-25.juni)


  2001.     Užička Požega, Gradska galerija, „Gral u Biblioteci čuda II “


  2001.     Kruševac, Narodni muzej umetnička galerija „Gral u Biblioteci čuda III“


  2004.     Čačak,  DK Čačak,  „Biblioteka čuda- Čitači u Čačku“ (23.01-6.02.)


  Komercijalna realizacija umetničkog dela i projekta po pozivu:


  2002.     Banja Koviljača, ”Biblioteka čuda u parku Banje Koviljače”, u okviru autorskog  projekta „Bibliteka čuda“ . Na poziv međunarodne multimedijalne likovne kolonije u Tršiću u organizaciji Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice sa grupom studenata FLU-a na svoj i predloge studenata , u park- šumi Banje Koviljače u saradnji sa lokalnom fabrikom za preradu drveta napravljene su, oslikane i postavljene klupe uz intervenciju u prirodi.


  predavanja:


  2019.  Smederevska palanka, Narodni muzej u Smederevskoj palanci, "Mimika i bore - mašta i sećanja kože lica", predavanje iz ciklusa  "Pokretljivost ljudske kože", izvod iz doktorskog umetničko istraživačkog projekta  „Oponašanje prirodnog crteža ljudske kože- tehnike vizualuzacije nevidljivih otisaka“ 


  2014.    Novi Sad, Srbija, Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti. Realizacija predavanja„Treperenje tela“ u okviru projekta „Razgovori o crtežu – drugi ciklus, 7-28. novembra“ finansiranog sredstvima Gradske uprave za kulturu grada Novoga Sada.  Rukovodilac projekta: mr Dragana B. Stevanović, docent. 


    Slikarske kolonije u zemlji:


   2008.    Savinac, Likovna kolonija „Mina Vukomanović Karadžić“ Savinac 2008.


  2002.    Beograd Avala, Srbija, Stvaralačko gostovanje likovnih umetnika u VŠUP, Avala, oktobra 2002  

 • Nagrade i priznanja:

     Nagrade za umetnički rad:


   2008.     „Zlatna paleta“ nagrada Prolećnog salona ULUS-a za 2008. godinu („Plavi Bole, bez misli bez želja“, akrilik na platnu 100x90cm, 2004-2006.)


   1991.    „Perspektive IX“, Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd(“Portret modela” ulje na platnu 41x30cm, 1991.; “Prozor” ulje na platnu 41x30cm, 1991.)


   1990.     Nagrada FLU-a u Beogradu za portret iz fonda Đorđa Bošana(„Šporetić“, ulje na platnu 25x34,5 cm, 1989; „Tatin portret“, ulje na platnu 25x30 cm, 1989.)


   1989.     II Lubardina nagrada FLU-a u Beogradu za slikarstvo  („Nanin portret“, ulje na platnu 27x41 cm, 1986; “Model bez dojke”, ulje na platnu , 1986.)  

Poslednji put izmenjeno utorak, 11 maj 2021 15:19