Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 13.05.2021.

Neda Nikolić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.10.1995.
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Univerzitet u Beogradu, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu (osnovne i master akademske studije i treća godina doktorskih akademskih studija)
 • Odsek / Grupa / Smer: Muzička teorija
 • Godina diplomiranja: 2017. osnovne studije; 2018. master studije; 2018/2019. upisane doktorske studije
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Nikolić, N. (2022). Humor u "Maloj serenadi" Mihovila Logara. SLOVENIKA, Časopis za kulturu, nauku i obrazovanje VIII (str. 75–92). Republika Srbija: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Republici Srbiji. UDK: 786.2.083.089.6 78.071.1 Логар М, ISSN: 2466-555X ISSN: 2466-2852 (Online) M52


  https://slovenci.rs/wp-content/uploads/2023/02/Neda_Nikolic.pdf


   


  Nikolić N. (2021). THE DIALOGUE BETWEEN SOLOIST AND ORCHESTRA WITHIN THE CONCERTO PRESENTED THROUGH PEIRCES THEORY OF SIGNS. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol. 7, No 1, 2021: 41−52. https://doi.org/10.22190/FUVAM2101041N, UDC 785.6+78.087.1: 781.1 Peirce's "Theory of Signs" Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895 M53


  http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUVisArtMus/article/view/7694/4194


   


  Nikolić N. (2020). INSTRUMENTAL THEATER IN THE WORKS OF MAURICIO KAGEL, GEORGES APERGHIS AND HEINER GOEBBELS. Facta Universitatis, Series: Visual Arts and Music, Vol. 6, No. 1, 2020: 33–48. https://doi.org/10.22190/FUVAM2001033N, UDC 78.071.1:792 Print ISSN: 2466-2887, Online ISSN: 2466-2895 М54


   http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUVisArtMus/article/view/6171/3667

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Николић, Н. (2022). Фолклор као инспирација у Клавирском квинтету оп. 81 бр. 2 Антоњина Дворжака у Тематском зборнику са Међународног научног скупа 2021. године Владо С. Милошевић: Традиција као инспирација (стр. 257–278). Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске. ISBN 978-99938-27-37-5 (АУБЛ); COBISS.RS-ID 137143809 M14


   


  Н. Николић (2022). Елегија као инспирација у делима Клода Дебисија, Еитора Вила-Лобоса и Милана Михајловића у Зборнику радова са XVI Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (стр. 73–92). Крагујевац: Филолошко уметнички факултет. ISBN 978-86-80596-17-4 (низ) 978-86-80596-12-9; UDK 78.01:82-143 COBISS.SR-ID 77782025 M14


  https://drive.google.com/file/d/1kn_czAfAI2Ht2HmqO5Au0Luqd3ochzjS/view?pli=1


   


  Николић, Н. (2021). Елегија као инспирација у делима Клода Дебисија, Еитора Вила-Лобоса и Милана Михајловића. XVI Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност. Књига резимеа (стр. 215). Крагујевац: Филолошко уметнички факултет. ISBN 978-86-80796-87-1 M34


  https://drive.google.com/file/d/13zlG3HAlEb66JGHnvKgPp1hDNxu18IAG/view


   


  Николић, Н. (2021). Фолклор као инспирација у „Квинтету оп. 81, број 2” Антоњина Дворжака. Међународни научни скуп Владо С. Милошевић: Традиција као инспирација. Књига сажетака (стр. 130–133). Бања Лука: Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија наука и умјетности Републике Српске, Музиколошко друштво Републике Српске. ISBN 978-99938-27-35-1; COBISS.RS-ID 132568577 M34


   


  Nikolić, N. (2020). Musical Flow Segmentation and Emotional Response of Music Students to Impressionistic Musical Piece. U: Bogunović, B. & Nikolić, S. (Eds.) Prva internacionalna konferencija Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters. Proceedings of PAM-IE Belgrade 2019 (str. 172–180). Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. ISBN 978-86-81340-20-2 M33


  https://www.fmu.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2020/12/psychology-and-music-22_nikolic.pdf


   


  Nikolić, N. (2019). Musical flow segmentation and music student’s emotional response during listening impressionistic musical piece. The First International Conference: Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters. Abstract Booklet (pp. 225−227). Belgrade: Faculty of Music, University of Arts in Belgrade. ISBN 978-86-81340-14-1 M34


  https://psychologyandmusicconference2019.files.wordpress.com/2019/11/ab_pam-ie-2019.pdf


   


   

 • Koncertne / izložbene aktivnosti nacionalnog značaja:

  15.11.2016 - Nastup na klaviru u Studentskom Kulturnom Centru u Beogradu „Eriku Satiju u čast” u klasi profesorke Jelene Đajić Levajac


  12.03.2016 - Nastup na klaviru u Narodnoj biblioteci u Beogradu „Eriku Satiju u   čast” u klasi profesorke Jelene Đajić Levajac


  2014 - Nastup na klaviru u Artget galeriji u Beogradu u klasi profesorke Jelene Đajić Levajac

 • Nagrade i priznanja:

  18.12.2023 - Завршена онлајн обука, преко Зум (Zoom) апликације, на тему „Обука за коришћење портала еНаука за истраживаче (функционално-технички аспект портала из корисничке улоге истраживача)” - Министарство науке, технолошког развоја и иновација у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије 


  02.11.2023 - Излагач на трибини „Жена: моћна сила у свету уметности и културе” која је одржана на Филозофском факултету у Нишу организована од стране фондације Ане и Владе Дивац


  12.10.2023 - Конферанса Свечане академије поводом Дана Факултета уметности у Нишу


  20-21.05.2023 - Ангажована као екстерни члан Комисије за солфеђо и теорију музике на пријемном испиту за упис ученика у први разред Музичке школе у Нишу


  06.12.2022 - Завршена обука из области „Заштите од пожара” организована од стране Службе за одржавање и обезбеђење објеката у оквиру Факултета уметности у Нишу


  22.11.2022 - Сертификат о похађању обуке на даљину „Етика и интегритет” и успешно положеном тесту знања, организовано од стране Агенције за спречавање корпуције, Београд


  25.10.2022 - Николић, Н., Јовановић, М. и Цветковић Црвеница, Ј. Трибина Градски дечји хор „Звездице“ поводом 20 година од оснивања – педагошко и уметничко мапирање, одржана у Центру за стручно усавршавање у образовању у оквиру Фестивала ЛЕДАМУС (Лесковачки дани музике)


  08.10.2022 - Модератор Десетог националног научног скупа са међународним учешћем Balkan Art Forum 2022 (BARTF 2022) у Нишу, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу са Огранком САНУ у Нишу


  07.10.2022 - Водитељ за отварање Десетог националног научног скупа са међународним учешћем Balkan Art Forum 2022 (BARTF 2022) у Нишу, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу са Огранком САНУ у Нишу


  03.10.2022 - Конферанса Свечане академије поводом 20 година Факултета уметности у Нишу


  20.09.2022 - Члан истраживачког тима пројекта „О-10-17 Музичко наслеђе југоисточне Србије, савремено стваралаштво и образовање укуса” у оквиру Огранка САНУ у Нишу. Координатор пројекта је дописни члан САНУ Јелена Јовановић, руководилац пројекта је проф. др Данијела Здравић Михаиловић


  07-08.10.2022 - Члан организационог одбора за Десети национални научни скуп са међународним учешћем Balkan Art Forum 2022 (BARTF 2022) у Нишу, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу са Огранком САНУ у Нишу


  05.09.2022 - Члан Комисије за отпис Библиотечког фонда Факултета уметности у Нишу


  16.03.2022 - Објављен чланак под називом „Дводелна и троделна форма у инструменталној музици” у Појмовнику музичке теорије под окриљем Српског друштва за музичку теорију


  https://pojmovnik.sdmt.rs/dvodelna-i-trodelna-forma-u-instrumentalnoj-muzici/


  26.12.2021 - Објављен чланак под називом „Инструментални концерт” у Појмовнику музичке теорије под окриљем Српског друштва за музичку теорију https://pojmovnik.sdmt.rs/instrumentalni-koncert/


  08-09.10.2021 - Модератор последње, четврте сесије другог дана на Деветом националном научном скупу са међународним учешћем Balkan Art Forum 2021 (BARTF 2021) у Нишу, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу са Огранком САНУ у Нишу


  07.10.2021 - Објављен чланак под називом „Интервали” у Појмовнику музичке теорије под окриљем Српског друштва за музичку теорију https://pojmovnik.sdmt.rs/intervali/


  09-10.10.2020 - Модератор на Осмом националном научном скупу са међународним учешћем Balkan Art Forum 2020 (BARTF 2020) у Нишу, у организацији Факултета уметности Универзитета у Нишу са Огранком САНУ у Нишу


  09-10.10.2020 - Члан Српског друштва за музичку теорију - СДМТ (SDMT)


  15.03-05.05.2020 - Волонтер у Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Лесковца од 2013. до 2020. За волонтерски и хуманитарни рад у време ванредног стања изазваног Ковидом 19 и свакодневна дежурства додељена је захвалница Центра (сертификат)


  05.03.2020 - Сертификат о похађању Семинара о рецензирању за истраживаче у организацији Центра за промоцију науке, одржаном у Нишу


  24.10.-26.10.2019 - Сертификат о волонтирању у оквиру организације прве интернационалне конференције Psychology and Music – Interdisciplinary Encounters (Conference Organizers Faculty of Music, University of Arts in Belgrade – main organizer Institute of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade Psychology of Music section, Serbian Psychological Society)


  04.10-06.10.2019 - Сертификат за учешће на интернационалној конференцији MUSIC AND SPATIALITY  katedre Muzička teorija i analiza u Beogradu (13th Biennial International Conference on Music Theory and Analysis Belgrade) - радионица професора Ника Шулера (Nico Schüler, University Distinguished Professor of Music Theory and Musicology, School of Music, Texas State University)


  04.04.2019 - Награда (лауреат) „Дејан Деспић” Факултета музичке уметности у Београду за најбољи мастер рад „Обликотворност формалног типа песме у Другом виолинском концерту Станојла Рајичића” под менторством ванр. проф. др ум. Ивана Бркљачића


  2016. i 2017 - Двоструки добитник националне стипендије Доситеја Фонда за младе таленте Републике Србије - Палата Србија, Београд


  2014 - 2018 - Петоструки добитник Финансијске подршке младим талентима коју додељује Канцеларија за младе градске управе града Лесковца


  2014/2015. i 2015/2016 - Двоструки добитник републичке стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 18 decembar 2023 13:35