Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.12.2013.

Dubravka Stošić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 21.03.1964.
 • Mesto rođenja: Aleksandrovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet muzičke umetnosti
 • Odsek / Grupa / Smer: Muzička teorija
 • Godina diplomiranja: 1987
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Kompakt disk sa autorskim kompozicijama za decu ,,Zoka", CD p&c 2006 SOKOJ, SIIC records Niš, 2006.


  Kompakt disk sa autorskim kompozicijama za decu ,,Deca pevaju'', CD p&c 2007 SOKOJ, SIIC records Niš, 2007.


  Kompakt disk sa autorskim kompozicijama za decu ,,Muzička bajka'', CD p&c 2009 SOKOJ, SIIC records Niš, 2009.      

 • Knjige i udžbenici:

  Priručnik za studente FU ,,Ritam kao element muzikalnosti", ISBN 86-7178-082-1 SIIC Niš, 2004.


  Zbirka autorskih pesama za decu ,,Zoka", ISBN 86-7178-083-X, SIIC Niš, 2006.


  Priručnik za studente FU i nastavnike muzičke kulture u Osnovnoj školi ,,Metodika nastave muzičke kulture", ISBN 978-86-7746-193-5, SVEN Niš, 2009.


  Zbirka autorskih kompozicija za decu ,,Muzička bajka", ISMN M-979-9014151-0-7, SVEN Niš, 2009.


  Zbirka autorskih kompozicija za decu ,,Pevajmo zajedno", ISMN 979-0-802007-07-9, Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti u Nišu, 2016.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Časopis ,,Aperto'' broj 10-11 YU ISSN 1450-52-66 SKC NIŠ 2001. ,,Doživljavanje i uočavanje dinamike u nastavi muzičke kulture u osnovnoj školi'', str.6

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   Drugi međunarodni simpozijum kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara  Sokobanja 2006. - ,,Analiza doživljavanja osnovnih metro-ritmičkih oblika'', II I III SIMPOZIJUM KOMPOZITORA, MUZIKOLOGA, ETNOMUZIKOLOGA I MUZIČKIH TEORETIČARA  Sokobanja 2006, 2007. Zbornik radova ISBN 978-86-82623-14-4 Narodna biblioteka Stevan Sremac, Sokobanja, str.90                                          


  Treći međunarodni simpozijum kompozitora, muzikologa, etnomuzikologa i muzičkih teoretičara Sokobanja 2007. - ,,Uloga i značaj brojalica u nastavi muzičke kulture i metodski rad na njihovom usvajanju'' II I III SIMPOZIJUM KOMPOZITORA, MUZIKOLOGA, ETNOMUZIKOLOGA I MUZIČKIH TEORETIČARA  Sokobanja 2006, 2007. Zbornik radova ISBN 978-86-82623-14-4 Narodna biblioteka Stevan Sremac, Sokobanja, str. 110


  Drugi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BARTF, Niš 2014. -,,Specifičnosti džez muzike kroz analizu interpretacije poznatih džez muzičara dvadesetog veka"


  Prva međunarodna naučno-stručna konferencija  M-inistar, Istočno Sarajevo - Republika Srpska 2014. -,,Kritičko mišljenje o uticaju književnosti na instrumentalne kompozicije programskog karaktera u romantizmu", 1. MEĐUNARODNA NAUČNO-SREUČNA KONFERENCIJA M-INISTAR Zbornik radova Istočno Sarajevo 2015. ISBN 978-99955-634-6-2  Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu, str 23


  Šesta međunarodna naučno-stručna konferencija ,,Unapređivanje kvaliteta života djece i mladih", Ohrid - Makedonija 2015. -,,Savremeni pristup nastavi fizičkog vaspitanja mlađeg školskog uzrasta implementacijom sistematskog vežbanja ritmičke gimnastike i plesova", Tematski zbornik I dio  VI MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA ,,UNAPREĐIVANJE KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH'' 19.-21.06.2015. godine, Ohrid, Makedonija ISSN 1986-9886 Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Tuzla 2015. str.102


  Treći nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BARTF, Niš 2015. -,,Kriza autorstva u savremenim udžbenicima muzičke kulture"

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Prvi godišnji skup Katedre za opštu muzičku pedagogiju ,,Savremeni pristup nastavi muzičke kulture u osnovnoj školi'' -  Fakultet umetnosti Niš 2006.


  Četvrti godišnji skup Katedre za opštu muzičku pedagogiju ,,Pojam muzikalnosti'' - Fakultet umetnosti Niš 2009. 

 • Nagrade i priznanja:

  Kao koautor kompozicija za decu učestvovala je na preko 40 festivala, od nagrada izdvajamo:


  Festival ,,Majska pesma" Niš, apsolutni pobednik festivala, 2004. i 2012. godine;


  Međunarodni festival TIN Donji Milanovac, ,,Grand prix" festivala 2007. i 2015. godine;


  Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme ,,Banjaluka 2009.", druga nagrada stručnog žirija;


  Međunarodni festival ,,Naša radost" Podgorica, druga nagrada stručnog žirija 2013. godine.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 25 februar 2016 16:21