Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 10.05.2021.

Natalija Tosic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.01.1993.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet zaštite na radu
 • Odsek / Grupa / Smer: Upravljanje vanrednim situacijama
 • Godina diplomiranja: 2016.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  N. Tošić, D. Vasović, B. Nešić, N. Petrović, „Leachate treatment by reverse osmosis method - regional sanitary landfill „Zeljkovac“ case study“, Facta Universitatis, Series: Working and Living Environmental Protection, 2020., Vol.17, No.3, pp.175-184, ISSN 2406-0534


  N. Tošić, D. Vasović, „Analysis of contemporary municipal waste management practice in the Republic of Serbia“ Safety Engineering, 2020., Vol 10, No. 2, pp. 89-96, ISSN 2217-7124

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  B. Nešić, P. Umićević, N. Nešić, L. Nešić, N. Petrović, N. Tošić, D. Milinčić, A. Aleksić, D. Stevanović, „Cost and profit analysis of proposed composting technology in PWW company“, XXIV International Eco-conference XI Safe food, 23-25th eptember 2020, Novi Sad, pp. 371-377, ISBN 978-86-83177-56-1


  D. Milinčić, B. Nešić, N. Petrović, N. Nešić, N. Tošić, L. Nešić, A. Aleksić, D. Stevanović, „Food waste management as a global problem“, XXIV International Eco-conference XI Safe food, 23-25th september 2020, Novi Sad, pp. 473-478, ISBN 978-86-83177-56-1


  N. Tošić, D. Vasović, „EMAS standard application experiences in the Republic od Serbia“, 18th International Conference - Man and Working Environment, Faculty of Occupational Safety, 06-08. december 2018., pp. 287-293, ISBN 978-86-6093-089-9

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  N. Tošić, D. Vasović, B. Nešić, N. Petrović, „Analysis of landfill leachate impact on surface waters quality“, 49. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda „Voda 2020“, Trebinje, 2020., pp. 133-140, ISBN 978-86-916753-7-0


  N. Tošić, D. Vasović, M. Cvetković, N. Petrović, “Primena i značaj EMAS sistema u zemljama Evrpske Unije i u Republici Srbiji“ 14. međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni iženjering, 11-13. Januar 2019. Kopaonik, str 201-209, ISBN 978-86-6211-112-8


  M. Cvetković, A. Boričić, D. Blagojević, N. Tošić, M. Spasić, „Monitoring postrojenja za tretman medicinskog otpada“ 14. međunarodno savetovanje Rizik i bezbednosni iženjering, 11-13. Januar 2019. Kopaonik, str. 297-305, ISBN 978-86-6211-112-8


  N. Tošić, A. Boričić, J. Bijeljić, M. Pavlović, „Ispitivanje fizičko hemijskih parametara vode iz reke Nišave na karakterističnim mernim mestima“ 4. savetovanje sa međunarodnim učešćem- Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad, 22. i 23. maj, Subotica 2018., str 92-98, ISBN 978-86-80464-11-4


  N. Tošić, N. Petrović, J. Bijeljić, „ Poplave kao uzrok degradacije životne sredine “XIII međunarodno savetovanje ''Rizik i bezbednosni inženjering'', Kopaonik, 9-11. januar 2018, str. 306-313. ISBN 978-86-6211-112-8


  N. Petrović, N. Tošić, J. Bijeljić, M. Pavlović, „Analiza koncentracije čađi u vazduhu u Gradu Nišu za period od 2010. do 2017. godine“, 17. Nacionalni naučni skup sa Međunarodnim učešćem „Upravljanje komunalnim sistemom i zaštita životne sredine“, 2017. godina, Niš, 06-08 decembar 2017. godine, str 182-188, ISBN 978-86-6093-084-4


  J. Bijeljić, N. Petrović, N. Tošić, N. Ristić, „ Građevinski otpad iz javnih objekata kao posledica koncepta linearnog upravljanja otpadom “4. naučno- stručni skup Politehnika 2017., Zbornik radova, Politehnika, Beograd, 8. decembar 2017. godine , str. 47- 52, ISBN 978-86-7498-074-3


  J. Bijeljić, N. Tošić, S. Stanković, „Uticaj građevinskog otpada na životnu sredinu“, XII međunarodno savetovanje ''Rizik i bezbednosni inženjering'', Kopaonik, 9-11. januar 2017, str. 208-217, ISBN 978-86-6211-107-4


  J. Bijeljić, N. Tošić, „ Analiza kampanje za sakupljanje otpadnih baterija“, Druga naučno-stručna konferencija ARA 2017. Aranđelovac, 26. maj, 2017., str. 56-61, ISBN 978-86-81089-04-0

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 10 maj 2021 20:18