Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 18.03.2014.

Goran Golubović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 24.10.1967.
 • Mesto rođenja: Bor
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski
 • Odsek / Grupa / Smer: medicina
 • Godina diplomiranja: 1992.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Golubović G. Z. (Ed). Homo religiosus: psihološko-teološki dijalog. Filozofski fakultet, Niš, 2008. (ISBN 978-86-7379-149-4; COBISS.SR-ID 147076108) – uređivanje M 49 

  Golubović G. Z., Jerotić B. Teološko-psihološki ogledi. Unigraf, Niš, 2009. (ISBN 978-86-83863-67-9; COBISS.SR-ID 170308620) – M 41

  Golubović G. Avgustinovsko-kalvinistička antropologija i savremena sekularna psihoanaliza. U: Homo religiosus: psihološko-teološki dijalog. Golubović G. Ed. 13-23. Filozofski fakultet, Niš, 2008. (ISBN 978-86-7379-149-4; COBISS.SR-ID 147076108) – rad u monografskoj publikaciji.

  Golubović G. Monoteizam i seksualno biće čoveka. U: Homo religiosus: psihološko-teološki dijalog. Golubović G. Ed. 119-135. Filozofski fakultet, Niš, 2008. (ISBN 978-86-7379-149-4; COBISS.SR-ID 147076108) – rad u monografskoj publikaciji.

 • Knjige i udžbenici:

  Golubović G. Z., Lakić A., Ilić B. (Urednik Golubović G. Z.) Osnovi forenzičke psihologije i psihopatologije. Zdravstveni centar, Bor, 2002. (ISBN 86-902791-2-1;COBISS-ID 100737548) – M 45 + M 49

  Golubović G. Z. Psihopatologija – opšti deo. Zdravstveni centar, Bor, 2004. (ISBN 86-902791-3-X; COBISS-ID 111677452) – M 42 

  Golubović G. Z. Osnovi opšte psihopatologije. Unigraf, Niš, 2008. (ISBN 978-86-83863-60-0; COBISS.SR-ID 152231948)M 42

  Golubović G. Z. Psihijatrija za psihologe. Unigraf, Niš, 2011. (ISBN 978-86-83863-82-2; COBISS.SR-ID 187284236) – M 42

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Golubović G. Z. Resocijalizacija maloletnih prestupnika u kontekstu Bekovog transgresionog modela. U: Godišnjak za psihologiju (godina II, broj 2). 95-101. Nešić B. Ed. Filozofski fakultet, Niš, 2003. (UDC 316.624-053.6) M 51

  Golubović G. Z. Klinički aspekti zlostavljanja dece. U: Godišnjak za psihologiju (godina III, broj 3). 65-72. Nešić B. Ed. Filozofski fakultet, Niš, 2004. (UDC 179.2) M 51

  Golubović G. Istorijski razvoj psihopatologije i psihijatrije. U: Godišnjak za psihologiju (Vol. 5 No. 6-7). Zlatanović LJ. Ed. 63-80. Filozofski fakultet, Niš, 2008. (UDK: 159.97(091), 616.89(091); ISSN 1451-5407)M 53

   

  Golubović G. Z. Digitalizovana ehoencefaloventrikulografija u malim neurološkim i psihijatrijskim ordinacijama. Engrami: časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i srodne discipline vol. 31 (2009), 3-4: 95-105. (UDK: 616.89-073.43:614.254)M 24

  Golubović G. Z. Religija i neurofilozofija: osvrt na cerebralnu kosmologiju i antropologiju Ante Matkovića. Crkvene Studije 7-2010: 177-188. (UDK 27-284:572; 572:929; ISSN 1820-2446; COBISS.SR-ID 115723532)M 51

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Golubović G. Z., Lakić A. Odabrana poglavlja iz forenzičke psihologije i psiho-patologije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, XXVIII-XXIX (Separat). 1-114. Krulj R. Ed. Priština-Blace, 2001. M 45

  Golubović G. Z. Čovek i mržnja: socijalni aspekti destruktivnosti. U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, XXX. 257-263. Milutinović B. Ed. Priština-Blace, 2001. YU ISSN-0354-3293 (UDC 177.8) M 45

  Đurić S., Golubović G. Z. Monosimptomatski tikovi u detinjstvu – rana dijagnostika i psihijatrijsko-defektološki tretman. U: Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine (Zbornik radova). 27-30. Golubović G. Ed. Zdravstveni centar, Bor, 2002. М 45 + M 49

  Todorović R., Golubović G. Z. Analiza problema prevežbavanja dominantne late-ralizovanosti kroz prikaz jednog slučaja. U: Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine (Zbornik radova). 35-43. Golubović G. Ed. Zdravstveni centar, Bor, 2002. M 45

  Golubović G. Z. Hrišćanstvo i duševni život mladih. U Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine (Zbornik radova). 13-21. Golubović G. Ed. Zdravstveni centar, Bor, 2002. M 45

  Golubović G. Hrišćanska i islamska religioznost pred izazovom globalne svesti U: Društvo, porodica i ponašanje – primenjena psihologija. Jovanović V. Ed. 27-36. Filozofski fakultet, Niš, 2007. (UDK 27-184.3 + 28-184.3)M 45

  Golubović G. Stavovi prema seksualnosti u hrišćanstvu i islamu. U: Studenti, seks i droga – rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihova iskustva sa narkoticima. Tatjana Stefanović-Stanojević. Ed. 17-24. Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš, 2009. (UDK 159.922.1:27/28; ISBN 978-86-7025-481-7) M 45

  Golubović G. Psihologija korporacijskog ponašanja u kontekstu savremenih obra-zovnih tendencija. U: Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije. Denić S. Ed. 122-129. Učiteljski fakultet, Vranje, 2010. (ISBN 978-86-82695-71-4; COBISS.SR-ID 176593932) – rad u tematskom zborniku. M 45 

  Golubović G. Z. Treba li nam pravoslavna psihoterapija. Teološki časopis, 10  (2011): 9-19. (UDC 27, ISSN 1451-0938; UDK 124:159.9) M 45 + M 49 

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Golubović G. Z. Kult zdravlja i lepote kao loša religija. U: Zbornik radova sa Prvog međunarodnog naučnog skupa Naučno razumevanje jezika religije. Šorđan Z. Ed. 31-39. Teološki institut, Beograd, 2011. (ISBN 978-86-423-0309-3; COBIS.SR-ID 182546188) – predavanje po pozivu – M  31 

  $1·        Golubović G. Z. Neurofilozofija Ante Matkovića. Rad izložen na 1. međunarodnom naučnom skupu Naučno razumevanje jezika religije, Teološki fakultet, Teološki institut, Beograd, 3. april 2009. (saopštenje) M 34 

  $1·        Golubović G. Psihologija korporacijskog ponašanja u kontekstu savremenih obrazovnih tendencija. Rad izložen na skupu: „Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije“, Učiteljski fakultet, Vranje, 07.04.2010. (saopštenje na skupu sa međunarodnim učešćem) – M 64 

  $1·        Golubović G. Z. Sufizam i verska tolerancija – saopštenje na Međunarodnom naučnom skupu Opasna sećanja i pomirenje: kontekstualna promišljanja o religiji u postkonfliktom društvu održanom u Beogradu 10. i 11. 06 2011. (Organizatori: Centar za otvoreni dijalog – centar za interdisciplinarna istraživanja religije, Ex-libris i evropska mreža za promociju književnosti i knjiga Traduki). M 34

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Golubović G. Z., Stanišić V., Antić M., i ost. Kognitivni pristup u modifikaciji socijalnih predrasuda. Zbornik saopštenja sa VII Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke Krajine, Borsko Jezero,9. – 11. VI 1994. M 64

  Golubović G. Z. i sar. Alkohol i mladi. Zbornik radova sa VIII Stručnog sastanka preventivne medicine Timočke Krajine, Borsko Jezero, 31. V – 2. VI 1995. M 64

  Hadži Pešić M., Žikić O., Trajanović LJ., Golubović G. Psihološki aspekti kardiovaskularnih oboljenja. VI Kongres interne medicine Jugoslavije, Beograd, 12. – 15. XI 2000. M 64

  Golubović G. Z. Fitoterapija u svakodnevnoj psihijatrijskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2004; (Suplement 2): 17. M 64

  Đorđević M., Dimitrijević B., Todorović J., Golubović G. Vaspitni stilovi roditelja i sklonost ka zloupotrebi alkohola. 54. Naučno-stručni skup Sabor psihologa, Zlatibor, 24-27 maj 2006. M 64 

  Golubović G. Seksualnost u hrišćanstvu i islamu. Simpozijum: Studenti, seks i droga – rizično seksualno ponašanje studenata Univerziteta u Nišu i njihova iskustva sa narkoticima, Niš, 2009. –  M 64

  Golubović G. Z. Hipotetska transgresija kao sredstvo medijske manipulacije. Saopšenje izloženo na Danima primenjene psihologije, Niš, 2009. M 64

  Golubović G. Z. Digitalizovana ehoencefaloventrikulografija u malim neuro-loškim i psihijatrijskim ordinacijama. Rad izložen na 1. kongresu privatne lekarske prakse Srbije, 02.10.2009., Beograd (saopštenje). – M 64 

  Golubović G. Psihologija korporacijskog ponašanja u kontekstu savremenih obrazovnih tendencija. Rad izložen na skupu: „Mogućnost nacionalnog vaspitanja u vreme globalizacije“, Učiteljski fakultet, Vranje, 07.04.2010. (saopštenje na skupu sa međunarodnim učešćem) – M 64 

  Golubović G. Kult zdravlja i lepote i religiozna zavisnost kao zablude novoga doba. Konferencija: Pluralizam, tolerancija i budućnost svetskih religija u XXI veku, Protestantski teološki fakultet u Novom Sadu, 09.11.2010. – M 64 

  Golubović G. Plenarno predavanje na skupu zdravstvenih radnika pod naslovom Depresija – bolest današnjice, Ćuprija, 14.12.2010. (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta pod brojem 153-02-3968/2010-02; D-1-2895/10). M 64 

  Golubović G. Z. Sufizam i verska tolerancija – saopštenje na Međunarodnom naučnom skupu Opasna sećanja i pomirenje: kontekstualna promišljanja o religiji u postkonfliktom društvu održanom u Beogradu 10. i 11. 06 2011. (Organizatori: Centar za otvoreni dijalog – centar za interdisciplinarna istraživanja religije, Ex-libris i evropska mreža za promociju književnosti i knjiga Traduki). M 34

  Golubović G. Z. Digitalizovana ehoencefaloventrikulografija – saopštenje na stručnom sastanku zdravstvenih radnika u Ćupriji 25.10.2011. god. (adreditovano od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije odlukom br. 153-02-278/2011-01; D-1-2256/11) M 64

  Narkomanija – bolest ili društveno zlo. – Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2012

  Shizofrenija – misterija koja još uvek nije rešena. Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2012..

  Zapadni herbalizam i zvanična medicina – kako deluje integracija u praksi - Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2013.

  Komplementarna medicinska dijagnostika u psihijatriji. Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2013.

  Anksiozni poremećaji dijagnostika i tretman. Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2013.

  Psihijatrijski intervu. Plenarno predavanje na Skupu zdravstvenih radnika (akreditovano od strane Nacionalnog zdravstvenog saveta), Ćuprija, .2013.

  .