Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.12.2013.

Božica Mladenovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.01. 1963.
 • Mesto rođenja: Доња Речица, Прокупље
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Филозофски факултет у Београду
 • Odsek / Grupa / Smer: Историја
 • Godina diplomiranja: 1987.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

   

  M 41 Истакнута монографија националног значаја:

   

  Град у аустроугарској окупационој зони у Србији од 1916. до 1918. године, Београд: Чигоја штампа, 2000, 256 стр.

   

   

  М 42 Монографија националног значаја:

   

  Жена у Топличком устанку 1917. године, Београд : Социјална мисао, 1996, 175 стр.

   

  Коста Миловановић – Пећанац / са Момчилом Павловићем. – Београд: Институт за савремену историју, 2003, 362 стр. 

   

  Породица у Србији у Првом светском рату, Београд: Историјски институт, 2006, 220 стр.

   

  Коста Миловановић – Пећанац / са Момчилом Павловићем. Друго издање – Београд: Институт за савремену историју, 2006, 360 стр.

   

  Судбина жене у рату : Роса Пантић (1891-1945), Београд: Историјски институт, 2012, стр. 112.

   

  М 42 Монографско издање грађе:

   

  Наредбе, извештаји и писма војвода и четовођа Топличког устанка / приредила Б. Младеновић. – Лесковац: Народни музеј; Прокупље: Раде Драинац, 1992, 188 стр.

   

  Казивања о Топличком устанку / приредила Б. Младеновић. – Нови Сад: Издавачка делатност М&Н, 1995, 112 стр.

   

  Дневник Косте Миловановића Пећанца од 1916. до 1918. године / приредила Б. Младеновић. – Београд: Историјски институт, 1998, 198 стр.

   

  Павле Блажарић, Мемоари, приредила Б. Младеновић. – Лепосавић: Центар за културу ''Сава Дечанац'', Институт за српску културу, Савез удружења ратника Ослободилачких ратова Србије 1912-1920. и потомака, 2006, 381 стр.

   

  Топлички устанак 1917. године, / приредила Б. Младеновић. – Београд: Историјски институт, 2007, 164. стр.

   

   Казивања о Топличком устанку, / приредила Б. Младеновић, друго издање. – Нови Сад: Издавачка делатност ''M&N'', 2007, 132.стр. 

   

   Радомир Радосављевић, Мемоари о Топличком устанку 1917. године, приредила Б. Младеновић, Београд 2010, стр.89.

   

  ПИТОМЦИ ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ. Списак свршених питомаца 1-46 класе 1855-1914. године, приредили Б. Младеновић М. Милићевић , Београд 2012, стр. 87

   

  Жив се не предајем !!!, Дневник Косте Војиновића Косовца за 1916.и 1917.годину, прир. Божица Младеновић, Талија издаваштво, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2017

  ISBN 978-86-80406-27-5 (ТИ)   ISBN 978-86-7379-454-9 (ФФН)

  COBISS.SR-ID 239511820

  Жив се не предајем !!!, Дневник Косте Војиновића Косовца за 1916.и 1917.годину, прир.Б. Младеновић, Талија издаваштво, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2017, друго издање.

  Жив се не предајем !!!, Дневник Косте Војиновића Косовца за 1916.и 1917.годину,, прир. Б. Младеновић, Талија издаваштво, Филозофски факултет Ниш, Ниш 2018, треће измењено и допуњено издање.

   Уточишта ни код кога, Дневник Тошка Влаховића из 1917. године, прир. Б. Младеновић, Нови Сад 2018, ИСБН 978-86-515-1397-1   

  М 41 Поглавље у књизи:

   

  Историја Топлице, Топлички крај / редактор Иван Ивановић. – Београд, 1998, стр.87-99.

   

  Писмо у Првом светском рату, У: Писмо: зборник радова. – Београд : Удружење за српску повесницу, 2001, стр.237-252.

   

  Рат и приватност: Први светски рат, Приватни живот код Срба у двадесетом веку, уредник Милан Ристовић, Београд 2007, стр.771-794.

   

  Приручник за гимназију:

   

  Србија у Великом рату, Београд 2008, стр. 139.

   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  М 24 Рад у часопису међународног значаја верификованог  посебном одлуком:

  Пољакиња у Топличком устанку 1917. године, Теме, XXXVI, бр. 3, јул-септембар, Ниш 2012, стр. 1371-1378.

  Женско друштво између љубави и страха: Дневник Наталије Аранђеловић од 1915. до 1918. године, Теме, XXXVIII, бр. 2, Ниш, април-јун 2014, 23-732  UDK 304.3 Aranđelović N. 392(407. II Beograd)

  ''1915/1918''

  Women's Mobilization for War (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. URL: http://www.1914-1918-

  online.net/Bo%C5%BEica_Mladenovi%C4%87_Womens_Mobilization_for_War_(South_East_Europe)_2014_10_08.

   

  Miroslav D. Pešić, Božica B. Mladenović, Establishment and organisation of Serbien political parties in the 19 th century, Теме, г. XXXIX, бр. 3.јул – септембар 2015, 945-964.     UDK 329(497.11)''18''    ISSN 0353-7919

   

  Мирослав Пешић, Божица Младеновић, Фунционисање парламентарног система у Краљевини Србији од 1889.до 1892.године, Историјски часопис књ. LXV (2016), Београд 2016, 331-353 УДК 342.533:329(497.11)''1889/1982''

  ISSN 0350-0802=Историјски часопис

  COBISS.SR-ID 3687170

  Божица Младеновић, Критика – Лексикон Првог светског рата у Србији, уредници Станислав Сретеновић и Данило Шаренац, Институт за савремену историју, Друштво историчара ''Стојан Новаковић'', Београд 2015, 423 стр. Историјски часопис, књ. LXV (2016), Београд 2016, стр. 465- 471.

  ISSN 0350-0802=Историјски часопис

  Мирослав Д. Пешић, Божица Б. Младеновић, Криза парламентарног система у Краљевини Србији од 1892.до 1894.године, Историјски часопис, књ. LXVI, Београд 2017, 401-436, ISSN 0350-0802  УДК: 342-53:94](497.11)''1892/1894''

 • Radovi u ostalim časopisima:

   

  М 51 Рад у водећем часопису националног значаја:

   

  Нови извори о Јовану Илићу и Синиши Стефановићу, Историјски часопис 40-41 (1993-1994), 1995, стр.341-344.

   

  Два извора о одговорности Косте Пећанца за рад у српској герили и током Топличког устанка, Мешовита грађа (Miscellanea) 20 (1990), стр.127-138.

   

  Нови наративни извори о Топличком устанку, Историјски часопис 42-43 (1995-1996), 1997, стр.311-317.

   

  Здравствена заштита становника Београда од 1916. до 1918. године, Годишњак за друштвену историју 1 (1997), стр.35-42.

   

  Школе у Београду од 1916. до 1918. године, Историјски часопис 44 (1997), 1998, 167-180.

   

  Софија Пећанац : 1889-1961, Токови историје 1-4, (1999) стр.409-420.

   

  Промена назива улица у градовима Војно-генералног гувернмана : Прилог проучавању односа између паралелних друштава, Историјски часопис 45-46 (1998-1999), 2000, стр.289-305.

   

  Школе у градским насељима три јужна округа Војно-генералног гувернмана у Србији од 1916. до 1918. године, Историјски часопис 47 (2000), 2002, стр.175-181.

   

  Српска елита у Првом светском рату, Историјски часопис 49 (2002), 2003, стр.243-259.

   

  Живана Терзић – ратник са Дрине, Историјски часопис 49 (2002), 2003, стр.275-278.

   

  Породица Аранђеловић у Првом светском рату, Историјски часопис 51 (2004), 2004, стр. 157-170.

   

  Из ратних бележака потпоручника Иванка Обреновића (1915-1919), /са Н. Радосављевићем/  Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXIV (2005), стр. 277-286.

   

  Срби у делу немачке штампе 1912-1913. године,  Историјски часопис 53 (2006), 2006, стр. 301-316.

   

  Живот и дела војводе Косте Пећанца, Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXVIII  (2007), Београд 2007, стр. 365-377.

   

  Записи Животе Живковића, Мешовита грађа, (Miscellanea) књ. XXVIII  (2007), Београд 2007, стр. 307-339.

   

  Списак српских ђака за школовање у Француској  у 1916. години, Мешовита грађа (Miscellanea) књ.XXX (2009), Београд 2009, стр.135-142.

   

  О боравку српске војске на Крфу 1916. године /са М. Милићевићем, Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXXII (2011), Београд 2011, 543-552.

   

  Казивања Радоша Николића о Топличком устанку /са М. Милићевићем/, Мешовита грађа (Miscellanea), књ. XXXII (2011), Београд 2011, 553-560.

   

  ''Beogradske novine'' – Оглед о паралелним друштвима у Војно-генералном гувернману Србија 1915-1918 /са М. Милићевићем/, Историјски часопис, књ. LX (2011), Београд 2011, 541-554.

   

  Песме четничког војводе Косте Војиновића Косовца, Српске студије, књ. 5, Београд 2014, 187-205. ISSN 2217-5687=СРПСКЕ СТУДИЈЕ УДК: 94(=163.41)

  Љубав у доба Топличког устанка 1917.године: Коста Војиновић и Станка Петровић-Димић, Српске студије, књ.8, Београд 2017, 360-366. M 51

  ISSN 2217-5687=СРПСКЕ СТУДИЈЕ

  COBISS.SR-ID 183613964

           

  Божица Младеновић, Властимир Вуковић у Великом рату: од битке на Мачковом камену до преласка на Солунски фронт, Токови историје, 2-1918, Београд 2018, 12-29.

  ИССН 0354-6497(штампано издање=, ИССН 2560-547Х (онлине)УДК 355:929 Вуковић В. 94(497.11)''1914/1918''  ДОИ https://doi.org/10.31212/tokovi.2018.2.mla.29-38

  М 52

   

  Култура у окупираној Србији 1916–1918, Први светски рат (зборник радова), приредили Слободан Владушић и Ђорђе Ђурић, Матица српска, Нови Сад 2015, стр. 281–294. ISBN 978-86-7946-150-6

  Милунка Савић: између мита и стварности”, Летопис Матице српске, год. 191, књ. 496, св. 5, новембар 2015, стр. 667–672.

  ISSN 0025-5939

   

  Божица Младеновић, Два наративна извора о Топличком устанку, Мешовита грађа (Мiscellanea), књ. XXXVIII, Београд 2017, 225-238    

   ISSN 0350-5650 УДК: 94:323.269.6](497.11)„1917“

  М 53 Рад у научном часопису:

   

   

  Топлички устанак – спонтана народна побуна и организовани покрет отпора, Лесковачки зборник 28 (1988), стр.11-15 .

   

  Велимир Николић о стрељању и страдању мештана у Горњем Матејевцу 1917. године, Расковник 53-54 (1988), стр. 64-69.

   

  Казивања Чедомира Чукурановића, војника XII коњичког пука, Расковник 53-54 (1988), стр.57-63.

   

  Арбанаси и Топлички устанак, Лесковачки зборник 33 (1993), стр.119-122.

   

  Казивања Глигорија Аксентијевића о Топличком устанку, Даница 2 (1995), стр.341-344.

   

  Коста Миловановић Пећанац, Моја казивања о Драгутину Димитријевићу Апису и друговима, Српски југ 6 (1996), стр.179-182.

   

  Демографске прилике у ваљевском округу од 1916. до 1918. године, Гласник Историјског архива Ваљево 34 (2000) стр.151-158.

   

  Извештаји Косте Пећанца о пљачкању манастира Високи Дечани у Првом светском рату, Гласник Историјског архива Ваљево 35 (2001), стр.143-146.

   

  Топлички устанак 1917. године – (не) истраженост теме и могућност даљег истраживања, Баштина, свеска 20/2, Приштина-Лепосавић, 2006, стр. 313-322.

   

  Војска Краљевине Србије за време Балканских ратова – у огледалу немачке штампе, Баштина, свеска 22, Приштина-Лепосавић, 2007, стр. 161-171.

   

  Топлички устанак 1917. – особитости и значај у српској историји , Братство, XI, Београд 2007, стр. 41-46.

   

  Павле Блажарић Бистрички о Кости Миловановићу Пећанцу,  Баштина, свеска 23, Приштина-Лепосавић, 2007, стр.327-339.

   

  Демографске прилике у Чачанском округу 1916-1918. године,  Наша прошлост, 8, Краљево 2007, стр. 65-71.

   

  Вучко  Пантић, Из времена Топличког устанка 1917. године Весник 36, Београд 2009, стр.168-177.

   

  Софија Пећанац (од поштоване жене до ''народног непријатеља''), Караџић, часопис за историју, етнологију, археологију и уметност, нова серија, број 2/2010, Алексинац 2010, 102-110.

   

  Србија у Великом рату, у: Велики рат и мали човек, изложбени каталог, Етнографски музеј, Београд 2014, 196-217

   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   

  М 14 Рад у тематском зборнику међународног значаја:

   

  Између овлашћења и самовоље – Коста Миловановић Пећанац и Павле Блажарић Бистрички у герилским борбама на територији Македоније 1904-1908, Герила на Балкану: зборник радова са међународног научног скупа – Београд: Институт за савремену историју – Београд, Факултет за безбедност – Београд, Универзитет Меији – Токио, Београд – Токио, 2007, 103-118.

   

  Уређење простора у градовима Војно-генералног гувернмана у Србији 1916-1918: прилог проучавању односа између паралелних друштава, Просторно планирање у југоисточној Европи (до Другог светског рата), Београд 2011, 269-281.

   

  Два мемоарска записа о повлачењу српске војске кроз Црну Гору крајем 1915. године, Први светски рат и Балкан – 90 година после, тематски зборник радова, Београд 2011, 252-264.

   

  Toplica uprising in the year 1917 – (un)explored topic ant the possibility of further researches, Научни диалози, Сборник посветен на 10-годишнината от научното партньорство между Филологическия и Философския факултет на Университете във Търново и Ниш, Велико Търново 2013, 271-280

   

  Топлички устанак у српској историји и традицији, зборник радова Наука и традиција, главни уредник Владимир Милисављевић, Пале 2013, 117-124.

   

  Први  балкански рат  у  Мемоарима  Павла Блажарића, међународни тематски зборник радова Први балкански рат 1912/1913. године : друштвени и цивилизацијски смисао (поводом стогодишњице ослобођења Старе Србије и Македоније 1912), приредио Александар Растовић, Филозофски факултет Ниш, 2013, 287-299.

   

  ’’If I could get anything from you…’’ : The war correspondence in the newspaper ‘’Velika Srbija’’ in 1916. year, Along Clio’s ways … Topical problems of modern historical science, edited by: Mihovil Vojnovič, Saša Kožuh, University of Primorska, Faculty of Education, A.F.M Krakow University, Koper 2013, 53-69.

   

  Балкански ратови у српској периодици / са М. Милићевићем/, Зборник радова Балкански ратови 1912/1913: нова виђења и тумачења, 425-448, Уредници: Срђан Рудић, Миљан Милкић , Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд 2013.

   

   Б. Младеновић, М. Пешић, Други балкански рат у Мемоарима Павла Блажарића, Зборник радова Историографија и савремено друштво, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 9-19.

  ISBN 978-86-7379-346-7  UDK 94(497.11)’'1912/1913'' 355:929 Blažarić P.

  Привредне прилике у Војно-генералном гувернману Србија (1916-1918), Први светски рат, Србија, Балкан и велике силе, Историјски институт , Институт за стратегијска истраживања, Зборник радова, књ. 30, Београд 2015, 363-373.

  УДК: 338.1:94(497.11)“1916/1918“

  ISBN 978‐86‐7743‐111‐2

  М. Пешић, Б. Младеновић, Развој либералних идеја у Кнежевини Србији од 1858.до 1869.године, Наука и слобода. Филозофске науке : зборник радова са научног скупа, Пале 6.-8.јуни 2014. [главни уредник Вера Вујевић]. Пале : Филозофски факултет, 2015, 27-39.

  DOI 10.7251 (ZRNSFFP0915027P)

  COBISS.RS-ID 5016856

  М. Пешић, Б. Младеновић, Делатност Светоникољског одбора на доношењу Устава из 1869, у: Државност, демократија и култура мира, Тематски зборник радова са четвртог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 4 (2014), Том II, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2015, 37-50. 

  ISBN 978-86-7379-391-7   УДК 94(497.11)''1869'' 342.4(497.11)''1869''

   Божица Младеновић, Мирослав Пешић, На "кућном фронту" - Српкиње у Великом рату, Међународни тематски зборник: Велики рат 1914-1918, узроци, последице, тумачења, Ниш 2016, 511-522;  УДК 94(497.11)”1914/1918” 355.1-058.65.055.2(497.11)”1914/1918” ; ISBN 978-86-7379-406-8.

  М 34 Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу:

  Настава опште историје новог века II (XIX века) на Департману за историју Филозофског факултета у Нишу, Књига резимеа са научног скупа Наука и савремени универзитет, 10-11. новембар 2011, Ниш 2011, 200-201

  Тhe Balkan Wars in the Serbian illustrated periodicals. From statistics to poetry, /у коауторству са М. Милићевићем, Abstract Proceedings Internacional Conference ''The Balkan Wars 1912/1913: New views and interpretations'', Belgrade, October 24 to 25, 2012, p. 29.

  Б. Младеновић (у коауторству са М. Пешићем), Други балкански рат у Мемоарима Павла Блажарића, Књига сажетака научног скупа са међународним учешћем ''Наука и савремени универзитет 3'', Ниш, 15. и 16. новембар 2013, 179-180, Ниш 2013.    

  Economic conditions in the Military-general Guvernman of Sеrbia 1916-1918, International Conference ''Great War, Serbia, Balkans and Great Powers'', Abstract proceedings, Belgrade, September 24 to 25, 2014, 28-29.

   Божица Младеновић, Милић Милићевић, Добровољци у Топличком устанку, у: Добровољци у Великом рату 1914-1918, Зборник радова, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Матица српска, Београд 2018, 185-209.

  Божица Младеновић, Ратне операције на Македонском фронту у јесен 1916. године у мемоарима Павла Блажарића, у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, Наука и савремени Универзитет, бр. 6, Ниш 2017, 105-114. ISBN 978-86-7379-462-4  

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  М 44 Рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја:

  Здравствене прилике у окупираној Србији 1915-1918, Историја медицине, фармације и народне медицине: зборник радова – Београд: Институт за савремену историју, Зајечар – Историјски архив ''Тимочка крајина'', Београд-Зајечар,  2007, 29-38.

  Српско село у Првом светском рату, Српско село – могућности и даљи правци истраживања : зборник радова – Београд : Историјски институт, Београд, Музеј на отвореном ''Старо село'', Сирогојно, Београд, 2003, 103-115.

  Злочини у устаничком подручју Србије 1917. године,  Геноцид у 20. веку на просторима југословенских земаља : зборник радова – Београд : Музеј жртава геноцида, Крагујевац – Београд, Институт за новију историју Србије, Београд, 2005, стр.  59-64.

  Коста Миловановић Пећанац у четничкој акцији 1903-1912. године, Ратно добровољaштво Југославије у Другом светском рату: зборник радова – Београд: Удружење ратних добровољаца 1912-1918, њихових потомака и поштовалаца, Београд, 2005, стр. 244-250.

  Српске династије у мемоарима пуковника Павла Блажарића Нововековне српске династије у мемоаристици : зборник радова – Београд: Историјски институт, Београд 2007, стр. 366-377.

   Зов слободе: ''обични људи'' у Српској револуционарној организацији на територији Османског царства почетком 20. века, Устанци и побуне Срба у Турској у XIX веку, зборник радова, Ниш : Филозофски факултет, 2012, 131-140.

  Слика другог: Срби у огледалу немачке штампе за време балканских ратова 1912-1913, Други о Србима Срби о другима, зборник радова, Ниш: Филозофски факултет, 2012, 41-61.

  М 63 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини:

  Комитски преки суд, Научни скуп Србија 1917. године. – Београд: Историјски институт, 1988, стр.81-94.

  Штампа Босне и Херцеговине о дочеку српске војске новембра 1918. године, Научни скуп Србија 1918. године и стварање југословенске државе. – Београд: Историјски институт, 1989, стр.379-387.

  Одштетни захтеви Србије према Бугарској на Конференцији мира у Паризу 1919-1920, Научни скуп Србија на крају Првог светског рата. – Београд : Историјски институт, 1990, стр.101-104.

  Дневник  Косте Миловановића Пећанца као историјски извор, Топлички устанак : зборник радова са научног скупа. – Прокупље; Лесковац, 1997, стр.324-329.

  Устаничке борбе у косаничком срезу 1916-1918. године, Куршумлија кроз векове: зборник радова са научног скупа. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; Историјски институт САНУ; Куршумлија: Туристичка организација општине Куршумлија, 2000, стр.163-168.

  Димитрије Димитријевић, ученик Призренске Богословије, Историја и значај Призренске Богословије, Зборник радова са научног скупа, Ниш: Филозофски факултет, Ниш 2013, 121-131.

  Б. Младеновић, М. Пешић, Југоисточна Србија у првим годинама српске револуције (1804-1806), у: Српски народ на Балканском полуострву од 6. до 20. века, Тематски зборник радова, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Ниш 2014, 277-289.

  ИСБН 978-86-7379-343-6 UDK 94(497.11)''1804/1806''  

Poslednji put izmenjeno utorak, 01 januar 2019 14:41