Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.08.2023.

Igor Stamenović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 8.3.1991.
 • Mesto rođenja: Pirot
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Istorija
 • Godina diplomiranja: 2015.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Стаменовић, Игор. “Була папе Николе V деспоту Ђурђу Бранковићу (Рим, 24. октобар 1453. године) у контексту папске крсташке политике.” Синеза: Часопис за хуманистичке и друштвене науке, год. 4, бр. 1, 2023, стр. 59–75, https://doi.org/10.7251/SIN2301003S. UDK 321`.727“1453“:929Бранковић Ђ.  ISSN 2712-1259 (штампано издање)  ISSN 2712-1291 (Online) [ERIH+ листа] (М23)

  Стаменовић, Игор. “Функције утврђења горњег и средњег Понишавља у XIV и XV веку – примери Тајанице, Темца и Градишта.” Врањски гласник поводом 110 година од Балканских ратова и ослобођења Старе Србије: тематски зборник од националног значаја, ур. Дејан Антић, Врање: Народни музеј Врање, 2023, стр. 63–74. УДК 904:725.182(497.11)”13/14”  ISBN 978-86-80653-25-9; COBISS.SR-ID 114382857 (М45)

  Стаменовић, Игор. “Српска деспотовина као друштво на граници у антиосманским крсташким ратовима и плановима (1402–1459),” Балканске синтезе, год. 9, бр. 2, 2022, стр. 49–62, https://doi.org/10.46630/bs.2.2022.04. УДК 94(497.11)"1727"  ISSN 2406 – 1190  COBISS.SR-ID 210639116 (М53)

  Стаменовић, Игор. “Подизање цркве Рождества Христовог и Саборне цркве Успења Пресвете Богородице у Пироту.” Пирот – Од турске касабе до модерног града, преко Берлина и Версаја: зборник радова, ур. Милош Јагодић, Пирот: Историјски архив Пирот, 2018, стр. 42–49. УДК 94(497.11 Пирот)"1839/1941"(082) 316.728(497.11)"1839/1941"(082)  ISBN 978-86-80412-06-1 COBISS.SR-ID 268417548 (М45)

  Стаменовић, Игор, и Владимир Алексић. “Простагма цара Стефана Душана за земљу Лабинову.” Стари српски архив, бр. 15, 2016, стр. 79–87. УДК 930.2:003.074(947.11) "1351" 091=163.41"1351"  ISSN 1451-3072 (М51)

  Алексић, Владимир, и Игор Стаменовић. “Црква Светог Николе у Станичењу и српско-бугарско разграничење у Понишављу у XIII и XIV веку.” Београдски историјски гласник, бр. 6, 2015, стр. 99–117. УДК: 94:327(497.11:497.2)”12/13” 271.222(497.11)-523.4”1331/1332” ISSN 2217-4338 COBISS.SR-ID 219139596 (М51)

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Стаменовић, Игор. “Крајинска архиепископија и спровођење црквене уније у Зетском приморју у XV веку.” Књига сажетака - Научни скуп "Српска православна црква: изазови и искушења кроз историју", Бачка Паланка, 22-23. октобар 2022, Нови Сад; Бачка Паланка: Филозофски факултет у Новом Саду, 2023, стр. 45. УДК 271.222(497.11)-9(048.3) ISBN 978-86-6065-724-6  COBISS.SR-ID 77570569 (М64)

Poslednji put izmenjeno nedelja, 03 septembar 2023 17:12