Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 24.01.2014.

Jelena Opsenica Kostić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 14.11.1976
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Novi Sad
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 2000
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Opsenica Kostić J. (2017). Novi životni stilovi i forme porodice. Filozofski fakultet Niš. ISBN 978-86-7739-457-0

 • Knjige i udžbenici:

  Opsenica Kostić, J., Todorović, J. i Janković I. (2017). Izazovi savremene porodice - praktikum. Univerzitet u Nišu. ISBN 978-86-7181-097-5  

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Opsenica Kostić J., & Stefanović Stanojević T., (2010) Perceptions of Parental Behavior With Regard to Parents’ Gender and Respondents’ Age and Gender, Psihologija, 43 (4), 427-439.  DOI: 10.2298/PSI1004427O   ISSN 0048-5705

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Opsenica Kostić, J, Pedović, I. & Panić, T (2018). Problematic Internet Use among Adolescents: Psychometric Properties of the Index of Problematic Online Experiences (I-POE). Temida 21(2), 207-227. ISSN:1450-6637 DOI: https://doi.org/10.2298/TEM1802207O

  Opsenica Kostić, J., Panić, T. (2017). Internet and mental health of adolescents. Collection of Papers of the Faculty of Philosophy of Priština XLVII (3) , in thematic section School and Mental Health (guest ed. Dušan Ranđelović), p.197-216. Kosovska Mitrovica, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082 COBISS.SR-ID 10455311 DOI:10.5937/ZRFFP47-14986

  Nikolić, M., Panić, T., i Opsenica Kostić, J. (2017). Mišljenje vaspitača o darovitosti na predškolskom uzrastu. Vaspitanje i obrazovanje, 1-2, 91-104. UDK 371.213.2:159.928   ISSN 0350-1094

  Опсеница Костић, Ј., Панић Т. (2017). Разлике у перцепцији родитељског понашања код адолесцената из исте породице. Годишњак за психологију, 12(14), 35-47. ISSN 1451-5407

  Opsenica Kostić, J., Panić, T., Pedović, I. (2016). Problematic Online Behaviors and Experiences of Adolescents: Correlations with Parental Mediation, Information Disclosure and Personality Characteristics. British Journal of Education, Society & Behavioural Science 18(4), 1-14. ISSN: 2278-0998 DOI:10.9734/BJESBS/2016/30251

  Opsenica Kostić, J., Panić T., Pedović I. (2016). Rezilijentni adolescenti u svetlu PART teorije: vaspitni stil, osobine ličnosti i strategije prevladavanja. Pedagoška stvarnost, LXII, 1, 184-199. ISSN 0553-4569

  Opsenica Kostić, J., Panić T., Cakić V. (2015). Karakteristike nosilaca uloga u elektronskom maltretiranju. Primenjena psihologija, 8(2), str.131-146. ISSN 1821-0147

  Panić, T., & Opsenica Kostić, J. (2014), Child well-being from the perspective of parents. Research in Pedagogy, 4(1), 119-127.  ISSN 2406-2006

  Панић Т., Опсеница Костић Ј., Дедај М. (2014). Процена дечјег функционисања у предшколском и школском окружењу. Педагошка стварност, LX, 2, стр. 342-355.  ISSN 0553-4569

  Opsenica Kostić J., Panić T., (2006), Perfekcionizam srednjoškolaca-povezanost sa nekim socio-demografskim varijablama, Godišnjak za Psihologiju, IV, 4-5, 143-156.  ISSN 1451-5407

  Opsenica Kostić J. (2004), Analize slike „Nuda Veritas“ Gustava Klimta, Godišnjak za psihologiju, III(3), 195-203.  ISSN 1451-5407

  Opsenica J. (2003), Komparacija vaspitnih ciljeva čitanke za osmi razred i vaspitnih ciljeva Plana i programa osnovnoškolskog vaspitanja i obrazovanja, Godišnjak za Psihologiju, II(2), 165-179. ISSN 1451-5407

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Opsenica Kostić, J., Pajević, A., i Panić, T. (2019). Odnos upotrebe pametnih telefona i društvenih mreža sa afektivnom vezanošću za prijatelje. U Nikolić M. i Vantić-Tanjić, M. (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih – Improving the quality of life of children and youth [Tematski zbornik], str.345-354. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886.

  Panić, T., Opsenica Kostić, J., Dedaj, M. I Cvijić, M. (2019). Motivacija mladih za roditeljstvom – negativni aspekti. U Nikolić M. i Vantić-Tanjić, M. (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih – Improving the quality of life of children and youth [Tematski zbornik], str.355-365. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886.

  Opsenica Kostić, J,. Spasojević, M. & Mitrović, M. (2018). Fathering: experience in the family of origin and father involvement. International Psychological Applications Conference and Trends – InPACT 2018, Book of Proceedings, 323-325. ISSN: 2184-2205  ISBN: 978-989-99864-5-9 http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2018/05/Psychological-Applications-and-Trends-2018.pdf

  Panić, D., Hadži-Pešić, M. & Opsenica Kostić, J. (2018). Effects of early maladaptive schemas to type D personality and type A behavior pattern. International Psychological Applications Conference and Trends – InPACT 2018, Book of Proceedings, 299-301.  ISSN: 2184-2205  ISBN: 978-989-99864-5-9 http://inpact-psychologyconference.org/wp-content/uploads/2018/05/Psychological-Applications-and-Trends-2018.pdf

  Opsenica Kostić, J., Lekić, M., i Panić, T. (2018). Anksioznost i depresivnost u ranoj adolescenciji. U Nikolić M. i Vantić-Tanjić, M. (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih – Improving the quality of life of children and youth [Tematski zbornik], str.149-158. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886.

  Panić, T., Opsenica Kostić, J. i Dedaj, M. (2018). Podrška razvoju dece predškolskog uzrasta. U Nikolić M. i Vantić-Tanjić, M. (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih – Improving the quality of life of children and youth [Tematski zbornik], str.207-216. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886.

  Panić T., Dedaj M. & Opsenica Kostić J. (2018). How Kindergarten Teachers Estimate the Need for Additional Support. In Schmidt Krajnc, M., Rus Kolar, D. &  Kranjec, E. (eds.) Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju, p.189-200. Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta. ISBN: 978-961-286-161-2  DOI: https://doi.org/10.18690/978-961-286-161-2

  Opsenica Kostić, J. & Panić. T. (2017). New lifestyles of the adult population. In Opsenica Kostić, J., Tošić Radev, M., Pešikan A., Todorović D. (eds.) International Thematic Proceedia Contemporary Psychology and Practice, p.181-195. Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš. UDK 159.922.62:316.6 ISBN 978-86-7389-460-0

  Opsenica Kostić J., Panić T. (2017). Positive and negative aspects of online relationships from the perspective of theoreticians and adolescents. Tematski zbornik radova međunarodnog značaja "Obrazovanje, elektronske komunikacije i informaciono - komunikacione tehologije". ISBN 978-86-80326-03-0

  Opsenica Kostić, J., Panić T. Cakić V., (2016). Cyberbullying among adolescents: it`s specific role distribution, most frequent forms, and participants’ attachment. In Marković Z., Đurišić Bojanović M., Đigić G. (eds) International Thematic Proceedia Individual and Enviroment, 155-166. ISBN 987-86-7379-418-1

  Panić T., Nikolić M., Dedaj M., Opsenica Kostić J. (2016). Talent and talented children as perceived by teachers. In Marković Z., Đurišić Bojanović M., Đigić G. (eds) International Thematic Proceedia Individual and Enviroment, 321-329. ISBN 987-86-7379-418-1

  Opsenica Kostić, J., Milenković A., Panić T. (2015). Onlajn emocionalne veze adolescenata: povezanost sa socijalnom podrškom i stidljivošću. U Kaljača S., Nikolić M (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih [Tematski zbornik],  str.289-300. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886

  Panić T., Nikolić M., Opsenica Kostić J., Dedaj, M. (2015). Procena kvaliteta života dece predškolskog uzrasta. U Kaljača S., Nikolić M (ur.) Unapređenje kvalitete života djece i mladih, [Tematski zbornik],str.141-150. Tuzla, BIH: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih, Univerzitet u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. ISSN 1986-9886.

  Opsenica Kostić, J., Panić, T., Dedaj, M. (2016). Adoption of children with special needs – Experiences from the United States of America. IV International scientific conference „Special education and rehabilitation – Early intervention“, abstract book, p.182. ISSN 0354-8759 

  Dedaj, M., Panić, T., Opsenica Kostić J. (2016). Forms of cooperation between parents and special education teacher in early intervention. IV International scientific conference „Special education and rehabilitation – Early intervention“, abstract book, p.148. ISSN 0354-8759  

  Panić, T., Opsenica Kostić J., Dedaj, M. (2016). Early assesment– early intervention. IV International scientific conference „Special education and rehabilitation – Early intervention“, abstract book, p.43. ISSN 0354-8759

  Opsenica Kostić, J. (2016). New Family Forms. Symposium: Chalenges of modern family, 12th International conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, 59. ISBN:  978-86-7379-422-8 

  Panić T., Opsenica Kostić J., Dedaj M. (2016). Anxiety in adulhood. 12th International conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, 19. ISBN 978-86-7379-422-8 

  Opsenica Kostić, J., Panić T., Pedović I. (2016). Predikcija problematičnih online iskustava adolescenata. 3. Otvoreni dani psihologije Banja Luka, knjiga sažetaka, str. 88. ISBN 987-99955-59-78-6 

  Panić T., Opsenica Kostić J., Dedaj M. (2016). Uloga vaspitača u proceni ranog razvoja predškolskog deteta. 3. Otvoreni dani psihologije Banja Luka, knjiga sažetaka, str. 89. ISBN 987-99955-59-78-6 

  Panić T., Opsenica Kostić, J., Dedaj M., Panić N. (2015). Zadovoljstvo poslom, radno okruženje i polne razlike. Savremeni trendovi u psihologiji 2015 – Current trends in psychology 2015, Filozofski fakultet Novi Sad, 29-31.10. 2015, knjiga sažetaka, str. 59. ISBN 978-86-6065-333-0 

  Opsenica Kostić, J., Cakić V., Panić T., (2015). Pozitivni i negativni aspekti onlajn emocionalnih veza iz ugla teoretičara i adolescenata. Savremeni trendovi u psihologiji 2015 – Current trends in psychology 2015, Filozofski fakultet Novi Sad, 29-31.10. 2015, knjiga sažetaka, str.234. ISBN 978-86-6065-333-0

  Opsenica Kostić, J., Milenković A., Panić T. (2015). Internet relationships – theories and evidence about positive and negative aspects: adolescents’point of wiev. 11th conference Days of applied psychology 2015, Book of abstracts. ISBN 978-86-7379-384-9 str 34 

  Panić T., Opsenica Kostić J., Dedaj M. (2015). Life satisfaction and Job satisfaction. 11th conference Days of applied psychology 2015, Book of abstracts. str 45 ISBN 978-86-7379-384-9 

  Panić T., Nikolić M., Opsenica Kostić, J, Dedaj M. (2014). Talent and talented children as perceived by teachers. 10th conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, p.86. 

  Opsenica Kostić, J., Panić T., Cakić V. (2014). Cyberbullying – characteristic of role playing persons and anonimity in violence. 10th conference Days of Applied Psychology, Book of abstracts, p.43. 

  Панић Т., Николић М., Опсеница Костић Ј. (2014). Даровитост на предшколском узрасту из угла васпитача. V међународна научна конференција Савремени приступи у инклузивном образовању, књига резимеа, стр.46. ISBN 978-86-7447-120-3 

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Опсеница Костић, Ј. (2017). Породице настале путем сурогат материнства. Друштвене науке пред изазовима савременог друштва (тематски зборник радова), 417-426.  UDK 159.942:159.923.3  ISBN 978-86-7379-466-2   COBISS.SR-ID 251938828

  Опсеница Костић Ј., и Панић, Т. (2017). Подршка старењу у сопственом дому. „Унапређење квалитета живота старих лица – дневне услуге у заједници“ зборник научних и стручних радова на тему дневних услуга у заједници за старе особе, стр. 16-24. Удружење послодаваца установа социјалне заштите старих и одраслих лица Војводине, Нови Сад; Друштво чланова Матице Српске Бачка Паланка. ISBN 978-86-921049-1-6 COBISS.SR.ID 317017607

  Опсеница Костић Ј., Стојчић, Ј. (2016). Неки животни услови и самопоштовање старих укључених у програм помоћ у кући. У Митровић Љ. (ур.) Становништво југоисточне Србије: Социјални и здравствени проблеми становништва југоисточне Србије – са посебним освртом на положај остарелих. 201-210. ISBN 978-86-7025-587-6 

  Панић Т., Опсеница Костић Ј., (2014). Чиниоци менталног здравља код запослених и незапослених особа, У Видановић С., Милићевић Н. и Опсеница Костић Ј. (ур.) Рaзвoj и мeнтaлнo здрaвљe [Тематски зборник] 221-233. Ниш:
  Филoзoфски фaкултeт, Унивeрзитeт у Нишу. ISBN 978-86-7379-317-7

  Opsenica Kostić J. (2012) Percipirano ponašanje očeva i majki: povezanost sa samopoštovanjem i perfekcionizmom adolescenata, U Stefanović Stanojević T., Todorović J., Dimitrijević B. (ur.) Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad, 24-35.  Filozofski fakultet Niš. ISBN 978-86-7379-258-3

  Опсеница Костић Ј., Панић Т. (2012) Перципирано родитељско понашање и неке карактеристике родитеља и деце, У Стефановић Станојевић Т. (ур,) Породица, адолесценти, транзиција, 31-48. Центар за научно-истрживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.  ISBN 978-86-7025-581-4

  Панић Т., Опсеница Костић Ј. (2012) Опште благостање и самопоштовање адолесцената и социоекономски статус родитеља, У Стефановић Станојевић Т. (ур,) Породица, адолесценти, транзиција, 83-95. Центар за научно-истрживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. ISBN 978-86-7025-581-4

  Opsenica Kostić, J., Panić T., Pedović I. (2016). Problematična online ponašanja: relacije sa roditeljskom medijacijom, otkrivanjem informacija i osobinama ličnosti. Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici, Filozofski fakultet Osijek, 25-27.2.2016, knjiga sažetaka, str.83. ISBN: 978-953-314-085-8 

  Panić, T., Dedaj, M., Opsenica Kostić (2015). Zadovoljstvo poslom zaposlenih u osnovnoj školi. Nauka i nastavna praksa, VI naučni skup sa međunarodnim učešćem. Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Pedagoški fakultet Bijeljina. Bijeljina. Zbornik sažetaka, 61-62. 

  Опсеница Костић Ј., Цакић В., Панић Т. (2013). Сајбер малтретирање и афективна везаност код адолесцената, Научно-стручни скуп Савремени трендови у психологији, Нови Сад, књига сажетака, стр. 207.

  Панић Т., Опсеница Костић Ј., (2013). Карактеристике родитеља у улози процењивача дечијег функционисања, IX конференција Дани примењене психологије Ниш, књига резимеа, стр. 59. ISBN 978-86-7379-295-9

  Опсеница Костић Ј., Панић Т., Цакић В. (2013). Сајбер малтретирање код адолесцената, Научно-стручни скуп  психолога Србије, књига резимеа, стр. 53.

Poslednji put izmenjeno petak, 12 jul 2019 13:12