Naučne publikacije akademskog osoblja
Datum kreiranja: 30.01.2014.

Kristina Ranđelović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.12.1982.
 • Mesto rođenja: Delčevo, Makedonija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: master psiholog Filozofski fakultet u Novom Sadu; osnovne studije - Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: Psihologija
 • Godina diplomiranja: 2007 - diplomirani psiholog; 2009 - master psiholog
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Ranđelović, K., Stojiljković, S. (2013). Sindrom izgaranja, u: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. Veka (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, 165-171, ISBN 978-86-7379-313-9

  Ranđelović, K., Milojević, M. i Rakić-Bajić, G. (2013). Psihometrijske karakteristike primenjenih psiholoških skala, u: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, 215-243, ISBN 978-86-7379-313-9

  Milojević, M., Ranđelović, K. i Belić, M. (2013). Razlike u izraženosti varijabli s obzirom na najznačajnije sociodemografske karakteristike, u: Odnosi na poslu i u porodici u Srbiji početkom 21. veka (ured. V. Hedrih, J. Todorović, M, Ristić), Niš, Filozofski fakultet, 321-341, ISBN 978-86-7379-313-9

 • Knjige i udžbenici:

  Snežana Vidanović, Vladimir Hedrih, Kristina Ranđelović (uređivanje) (2012). Knjiga rezimea sa VIII Dana primenjene psihologije, 28-29. septembar, Niš: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-7379-257-6 COBISS.SR-ID 193636364 

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Milojević, M., Stojiljković, S., Todorović, J., Kašić, K. (2009). Ciljevi postignuća i perfekcionizam gimnazijalaca, Psihologija, Vol. 42 (4), 517-535. ISSN 0048-5705 UDC 159.947.5.072-057.87

  Rad je dostupan online na http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0048-57050904517M YU ISSN 0048-5705 http://www.doiserbia.nbs.bg.ac.yu/journal.aspx?issn=0048-5705

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Ранђеловић, К., Стојиљковић, С. и Милојевић, М. (2013). Персонални фактори синдрома изгарања код наставника у оквиру теорије самоодређења. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(2) (260-281). UDK BROJEVI: 159.944.4:371.12.011.3-051 ; 159.923.2 ID BROJ: 203649292 DOI: 10.2298/ZIPI1302260R

  Milojević, M., Mitrović, M. i Ranđelović, K. (2013). Obrasci afektivnog vezivanja adolescenata i njihovih roditelja, u: Milosavljević, V. (ur.) Zbornik radova: Nauka i tradicija. Filozofski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 973-990. ISBN 978-99938-47-47-2COBISS.BIH-ID 3643160 

   

  Ranđelović, K. i Ranđelović, D. (2013). Mogućnost primene teorije samoodređenja na objašnjenje radne motivacije i dobrobiti zaposlenih. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini, 1, 471-488. ISSN 0354-3293

  Krstić, M., Ranđelović, D., Minić, J., Ranđelović, K. (2010). Psihološki resursi nastavnika u uslovima društvene krize. Godišnjak Srpske akademije obrazovanja. str.817- 831. ISSN 1820-5461COBISS.SR- ID 140963340 UDK: 371

  Mitrović, M., Milojević, M. i Ranđelović, K. (2012). Partnerska afektivna vezanost, samopoštovanje i emocionalna kompetentnost. Radovi Filozofskog fakulteta, 14, 445-459. ISSN 1512-5858COBISS.BIH-ID 7948294 UDK:0/9

  Ranđelović, K. i Smederevac, S. (2011). Relacije životnih ciljeva, bazičnih psiholoških potreba i dobrobiti. Primenjena psihologija, IV/3, 263-278. ISSN 1821-0147 UDC 159.9 UDC 159.974.5-057.875 http://primenjena.psihologija.edu.rs/index.php?godina=2011&broj=3

  Ranđelović, D., Kašić, K. (2009): Bazične dimenzije ličnosti i profesionalno opredeljenje učenika četvrtog razreda srednjih škola, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, XXXIX/2009, Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica, str 437-450. UDK>159.923.2.072-057.874 (497.11)''2008''; 37.048.4-057.874 (497.11)''2008''. ISSN  0354-3293.

  Kašić, K., Stojiljković, S., Todorović, J. (2008). Vaspitni ciljevi učitelja,  Godišnjak za psihologiju, Vol. 5, No 6-7, 131-146. ISSN 1451-5407 

  Kašić, K., Stojiljković, S., Todorović, J. (2009). Uloga učitelja u afirmaciji autonomije ličnosti kao vaspitnog cilja, u: Protivrečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira, Niš: Filozofski fakultet, 91-101. ISBN 978-86-7379-179-1

  Kašić, K. i Stojiljković, S. (2009). Neke psihometrijske karakteristike skale za ispitivanje sindroma izgaranja na poslu kod nastavnika, u: Stojiljković, S., Nešić, V., Hedrih, V. (ured.)  Ličnost, profesionalno usmerenje i radni kontekst, Niš: Filozofski fakultet, 41-52. ISBN 978-86-7379-190-6

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Ranđelović, K. (2013). Osobine ličnosti i socijalna anksioznost. Naučni skup Nauka i tradicija, Filozofski fakultet: Pale, 17-19. maj, knjiga rezimea, str. 329-330. ISBN 978-99938-47-49-6

  1.  

  Milojević, M., Mitrović, M., Ranđelović, K. (2012).Obrasci afektivnog vezivanja adolescenata i njihovih roditelja. Naučni skup Nauka i tradicija, Filozofski fakultet: Pale, 18-19. maj, knjiga rezimea, str. 186. ISBN 978-99938-47-40-3

  Kasic, K., Milojevic, M. i Hedrih, V. (2009): Vocational interests of serbian psyshology students, South-East European Regionl Conference of Psychology (SEERCP 2009),  30 October – 1 November, Sofia, Bulgaria, knjiga rezimea na CD-u.

  Milojevic, M., Kasic, K. i Hedrih, V. (2009). Vocational interests of recreational sportsman, South-East European Regionl Conference of Psychology (SEERCP 2009),  30 October – 1 November, Sofia, Bulgaria, knjiga rezimea na CD-u.

  Minić, J., Ranđelović, D. i Kašić, K. (2009): Sense of coherence in conditions of social  crisis, 19th  Ramiro and Zoran Bujas’ Days, International scientific Psychology Conference, (Zagreb, 22.-25.03.2009), Book of apstracts, p.204.  Školska knjiga , Zagreb. ISBN: 978-953-175-339-5.

  Ranđelović, D., Stanković, J. i Kašić, K. (2006): Needs of students of the University of Nis for services of student's psychology counselin office, 26th International Congress of Applied Psychology, July 16-21, Athens, Greece, Abstract book, pp. 1108.

  Randjelovic, D., Kašić, K. & Strahinić, A. (2003): The Expression of agressiveness amongst the student population [Abstract]. XVII        Conference of European Psychology Students, O’Porto, Portugal.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ranđelović, K., Stojiljković, S., Milojević, M. (2012). Odnosi na poslu i sindrom izgaranja kod zaposlenih u privatnom i državnom sektoru. LX naučno stručni skup psihologa Srbije, Beograd, 30.05-02.06, Knjiga rezimea “Merenje i procena ponašanja”, Beograd: DPS, CPP, str. 74-75 ISBN 978-86-83797-93-6 

  Stojiljković, S., Ranđelović, K. (2012). Bazične dimenzije ličnosti i sindrom izgaranja kod zaposlenih u privatnom i državnom sektoru. LX naučno stručni skup psihologa Srbije, Beograd, 30.05-02.06, Knjiga rezimea “Merenje i procena ponašanja”, Beograd: DPS, CPP, str. 75-76, ISBN 978-86-83797-93-6   

  Stojiljković, S., Hedrih, V., Ranđelović, K., Todorović, J. (2012). Distribucija crta ličnosti u populaciji Srbije, LI Kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš, 6-9 jun, 2012, Program i izvodi saopštenja, Novi Sad: Antroploško društvo Srbije, Niš: Sven, str. 151, ISBN 978-86-6265-005-4  COBISS.SR-ID 191268364   

  Stojiljković S, Hedrih V, Nešić M, Hadži Pešić M, Ranđelović K. (2012). Povezanost osobina ličnosti i psihosomatskih bolesti. 51 Kongres antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš 2, 6-9 jun, 2012, Program i izvodi saopštenja, Novi Sad: Antroploško društvo Srbije, Niš: Sven, str 150, 167  ISBN 978-86-6265-005-4 

  Hedrih, V., Milojević, M. i Ranđelović, K. (2012). Odnosi na poslu, zlostavljanje, burnout i vreme provedeno na radu i zadovoljstvo poslom kao prediktori konflikta posao-porodica. Empirijska istraživanja u psihologiji XVIII, Beograd, 10-11. februar, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, knjiga rezimea, str. 140-141. ISBN 978-86-86563-33-0

  1.  

  Stojiljković, S., Ranđelović, K. (2011). Usklađivanje porodičnih i poslovnih uloga kod porodica s decom, Simpozijum Porodica sa adolescentom u tranziciji, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Niš, 9. decembar.

  1.  

  Ranđelović, K. i Milojević. M. (2010). Zadovoljenje bazičnih psiholoških potreba, self-orijentacija  i sindrom izgaranja na poslu kod prosvetnih radnika. Empirijska istraživanja u psihologiji XVI, knjiga rezimea, str. 127-128. СOBISS.SR-ID 172795916 ISBN 978-86-86563-29-3

  1.  

  Ranđelović, K. (2010). Predikcija nekih indikatora dobrobiti  na osnovu bazičnih psiholoških potreba. Empirijska istraživanja u psihologiji XVI, knjiga rezimea, str. 128. ISBN 978-86-86563-29-3.

  1.  

  Ranđelović, K. i Milojević, М. (2010). Self-orijentacija kao prediktor nekih indikatora dobrobiti. Dani primenjene psihologije VI, Niš, Filozofski fakultet, 24-25. septembar, knjiga rezimea, str. 16-17. СOBISS.SR-ID 178285580 ISBN 978-86-7379-199-9

  1.  

  Stojković, I., Kašić, K. i Milojević, M. (2009). Vaspitni stilovi roditelja i ciljevi postignuća gimnazijalaca, Empirijska istraživanja u psihologiji XV, knjiga rezimea, str. 37-38. COBISS.SR-ID 155494924 ISBN 978-86- 86563-28-6   

  1.  

  Milojević, M., Stojković, I. i Kašić, K. (2009). Samopoštovanje i ciljevi postignuća gimnazijalaca, Empirijska istraživanja u psihologiji XV, knjiga rezimea, str. 84-85. COBISS.SR-ID 155494924 ISBN 978-86- 86563-28-6 

  1.  

  Kašić, K. i Stojiljković, S. (2008). Psihometrijska evaluacija skale za ispitivanje sindroma izgaranja na poslu kod nastavnika, Dani primenjene psihologije IV, Niš, Filozofski fakultet, 28-29. novembar, knjiga rezimea, str. 39. ISBN 978-86-7379-168-5 www.psihologijanis.org/dpp

  Kašić, K., Stojiljković, S. i Todorović, J. (2007). Vaspitni ciljevi učitelja. Dani primenjene psihologije III, Niš, Filozofski fakultet, 28-29. septembar, knjiga rezimea, str. 67.

  Kašić, K. i Stojiljković, S. (2007). Životni stilovi učitelja, saopštenje na naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem (Novi Sad, 19-20. oktobar), knjiga rezimea str. 44. Tema skupa: Psihologija i društvo. Novi Sad: Filozofski fakultet.

  Ranđelović, D., Stanković, J. i Kašić, K. (2006): Psihološko savetovalište: potreba i stav studenata Univerziteta u Nišu. Naučno-stručni skupu Dani primenjene psihologije u Nišu, II konferencija (Niš, 29 i 30. septembar), Niš: Filozofski fakultet.

  Ranđelović, D., Strahinić, A., Kašić, K.(2003) : Ispoljavanje agresivnosti kod studentske populacije, saopštenje na  51. Naučno-stručnom skupu psihologa Srbije (Banja Koviljača, 21-24.maja), knjiga rezimea, str.97. Tema skupa: Psihologija, biznis, etika. Beograd : Društvo psihologa Srbije.