Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 03.02.2014.

Dusan Cvetkovic

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 12.04.1967.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Građevinski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: putevi i železnice
 • Godina diplomiranja: 1993.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Damnjanović D, Milićević A, Cvetković D: Usklađivanje konstruktivnih elemenata puta prema očekivanoj brzini u slobodnom toku; Monografija Građevinsko arhitektonski fakultet u Nišu, 2002.godina

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

   


  .
 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Dr Aca Milićević, Cvetković D, Rehabilitacija kolovoznih konstrukcija. Nauka+praksa br.8/2005.


  2. Dr Aca Milićević, Cvetković D: Harmonizacija naše i evropske regulative iz oblasti projektovanja, građenja i održavanja puteva. Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, br. 21/2006.


  3. Prof. Dragorad Damnjanović, Ph. D. C.E., Prof. Radojka Dončeva Ph. D. C.E. Dušan Cvetković M.Sc. C.E The determination of highway capacity and level of service for two-lane rural highways, Put i saobraćaj, Časopis Društva za puteve Srbije, Broj 4 ●  Oktobar-Decembar 2009.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Damnjanović D, Cvetković D: Funkcionalno vrednovanje saobraćajnih deonica vangradskih dvotračnih puteva, TEIK, mart, 2010. godine;


  2. Cvetković D, Milićević A, - Modeli za predvidjanje brzine na putevima, TEIK, mart, 2010. godine;


  3. Damnjanović D, Dončeva R, Cvetković D, - Postupak za određivanje kapaciteta i nivoa saobraćajne usluge dvotračnih puteva, TEIK, mart, 2010. godine


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Damnjanović D, Cvetković D, Dončeva R – Softver"DIP" za vozno-dinamičko ispitivanje i usklađivanje elemenata puta prema profilu projektne brzine, XIV Kongres DPJ Beograd, 1995.


  2. Dr Aca Milićević, Cvetković D, - Prognoza saobraćajnih nezgoda na putu M1.12 deonica Niška Banja – granica sa Bugarskom. Rad saopšten na naučno-stručnom skupu sa temom Projektovanje i održavanje vangradskih puteva i gradskih saobraćajnica, Niš, 13. 10. 2005. godine

Poslednji put izmenjeno sreda, 16 septembar 2015 15:04