Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.01.2014.

Predrag Dimitrijević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 09/09/1959
 • Mesto rođenja: Ниш, Србија
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Правни факултет Универзитета у Нишу
 • Odsek / Grupa / Smer: општи
 • Godina diplomiranja: 1982
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:
  1.    Управни акти и савремена технологија : магистарска теза / Предраг Димитријевић. – Београд /аутор/, 1991.
  2.    Управни акти и савремена технологија : прилог технолошкој трансформацији управног система / Предраг Димитријевић. - Ниш : Економика, 1995. - II, 114 стр. ; 25 цм. - (Библиотека часописа "Економика" ; књ. 46)
  3.    Одговорност управе за нечињење са посебним освртом на " ћутање " управе : докторска теза / Предраг Димитријевић. - Београд : /аутор/, 1996 ; 30 цм
  4.    Управно право : универзитетски уџбеник / Стеван Лилић, Петар Кунић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - Београд : Савремена администрација, 1999. - XX, 619 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-387-0595-6

  1.    Наука о управљању : са елементима правне информатике / Стеван лилић, Милан Ј. Марковић, Предраг Димитријевић. - Београд : Савремена даминистрација, 2001. - XII, 380 стр. ; 24 цм
  2.    Прекршајно право : општи део : са судском праксом, обрасцима за примену и регистром појмова / Предраг Димитријевић. - Београд : Службени гласник : Савет за државну управу владе РС, 2001. - 320 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-7549-222-7

  1.    Управно право : универзитетски уџбеник / Стеван Лилић, Петар Кунић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - 2. измењено изд. - Београд : Савремена администрација, 2002. - XВИ, 509 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-387-0677-4

  1.    Local self-government : reform of local self-government in Montenegro / Đorđije Blažić, Predrag Dimitrijević…/ет ал./. – Подгорица : Center for Tolerance and Dialogue, 2003. – 207 стр. ; 24 цм
  2.    Управно право : универзитетски уџбеник : усклађено са уставном повељом СЦГ / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - Београд : Савремена администрација, 2004. - XVI, 493 стр. ; 25 цм

     ISBN 86-387-0729-0

  1.    Коментар Закона о локалној самоуправи Републике Српске / Предраг Димитријевић, Брано Јовичић. – Брчко : Савез општина и градова Републике Српске, 2005. – 102 стр. ; 24 цм
  2.    Одговорност управе за нечињење : са посебним освртом на " ћутање " управе / Предраг Димитријевић. – Источно Сарајево : Правни факултет, 2005 - 276 стр. ; 24 цм
  3.    Прекршајно право / Предраг Димитријевић, Драган Јовашевић. – Београд : Службени лист СЦГ, 2005. – 488 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-355-0697-9

  1.    Референдум и грађанска иницијатива=Референдум анд Цивил Инитиативе / /аутори Wалтер Калин, Стеван Лилић, Предраг Димитријевић...ет ал./. – Краљево : Швајцарска агенција за развој и сарадњу Програм подршке општинама, 2006. – 50 стр. ; 24 цм
  2.    Увод у право / Момчило Димитријевић, Мирољуб Симић, Предраг Димитријевић. – 3. измењено и допуњено изд. - Ниш : СВЕН, 2005. – VIII, 372 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-7746-067-5

  1.    Управно право / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Ј. Марковић. – 2. измењено и допуњено изд. – Београд : Савремена администрација, 2006. – XVI, 493 стр. ; 24 цм

     ISBN 86-387-0765-7

  1.    Управно право / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Ј. Марковић. – 3. измењено и допуњено изд. усклађено са Уставом Србије и управним законодавством у Србији и Црној Гори – Београд : Савремена администрација, 2007. – XVI, 493 стр. ; 24 цм

     ISBN 978-86-387-0775-1

  1.    Управно право : општи део. Књ. 1 / Предраг Димитријевић. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2008. – 311 стр ; 20 цм

     ISBN 978-86-7148-081-9

  1.    Управно право : општи део. Књ. 2 / Предраг Димитријевић. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2008. – 315 стр ; 20 цм

     ISBN 978-86-7148-083-3

  1.    Управно право Црне Горе / Предраг Димитријевић, Ђорђије Блажић. – Подгорица : Факултет за државне и европске студије, 2008. – XV, 652 стр. ; 24 цм

     ISBN 9778-9940-537-00-5

  1.    Увод у право : општа теорија о држави и праву : са практикумом / Момчило Димитријевић, Предраг Димитријевић, Јелена Димитријевић. – Ниш : Свен, 2008. – 293 стр. ; 24 цм

     ISBN 978-86-7746-149-2

  1.    Право информационе технологије : основи компјутерског права / Предраг Димитријевић. – Ниш : Свен, 2009. – 273 стр. ; 24 цм

     ISBN 978-86-7746-169-0

  1.    Право информационе технологије : основи компјутерског права / Предраг Димитријевић. – 2. измењено и допуњено изд. - Ниш : Свен, 2010. – 323, 39 стр. : илустр. ; 24 цм

     ISBN 978-86-7746-203-1

  1.    Основи медијског права / Предраг Димитријевић, Јелена Димитријевић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - 109, 21 стр. ; 24 цм

     ISBN 978-86-7148-135-9

  1.     Систем локалне самоуправе / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. - Београд : Службени гласник ; Ниш : Правни факултет, 2011. - 294 стр. : табеле ; 24 цм. - (Правна библиотека. Едиција Уџбеници и приручници ; књ. 21)

     ISBN 978-86-519-0947-7

  1.    Систем локалне самоуправе : норма и процес / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - 296, 32 стр. : табеле ; 24 цм

     ISBN 978-86-7148-130-4

  Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 1 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 642 str. ; 24 cm  ISBN 978-86-7148-148-9

   Zbornik sažetaka / Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš, 18. maj 2011 ; glavni i ogovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović/. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011. - 116 str. ; 24 cm  ISBN 978-86-7148-129-8

   Međunarodna naučna konferencija "Mediji i ljudska prava" : zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević]. - Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 95 str. ; 24 cm  ISBN 978-86-7148-156-4

   Upravno pravo : procesni deo / Predrag Dimitrijević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2012. - 315 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7148-154-0

   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 61, Mediji i ljudska prava : trematski broj / glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović. - Niš : Pravni akultet, 2012. - 586 str. ; 24 cm.  ISSN 0350-8501

   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 62, Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru : trematski broj / glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović. - Niš : Pravni akultet, 2012. - 636 str. ; 24 cm.  ISSN 0350-8501

   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 63 / glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović. - Niš : Pravni akultet, 2012. - 489 str. ; 24 cm.  ISSN 0350-8501

  Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 3 / [urednik Predrag Dimitrijević ; prevod Gordana Ignjatović]. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 495 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7148-178-6

   Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. 64 / glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović. - Niš : Pravni akultet, 2013. - 489 str. ; 24 cm.  ISSN 0350-8501

  Upravno pravo: opšti deo / Predrag Dimitrijević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Atlantis, 2014. - 625 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-917623-4-6

  Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 4 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2014. - 223 str. ; 24 cm.  ISBN 978‐86‐7148‐198‐4

  Medijsko pravo / Predrag Dimitrijević, Jelena Vučković. - Niš : Sven, 2015. - 194, 24 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7746-535-3

   Upravno pravo / Iskra Aćimovska Maletić, Predrag Dimitrijević. - Skopje : Fakultet za bezbednost, 2015. - 563 str. ; 24 cm.  ISBN 978-608-4532-65-1

  Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 5 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2015. - 212 str. ; 24 cm.  ISBN 978‐86‐7148‐212‐7

  Medijsko pravo / Predrag Dimitrijević, Jelena Vučković. - Niš : Sven, 2016. - 189 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7746-608-4

  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

  Sistem lokalne samouprave: norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - Niš : Sven, 2016. - 324 str. ; 24 cm  ISBN 978-86-7746-588-9

   Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova. Knj. 6 / [glavni i odgovorni urednik Predrag Dimitrijević ; prevodi Gordana Ignjatović]. - Niš : Pravni fakultet, 2016. - 136 str. ; 24 cm.  ISBN 978‐86‐7148‐227-1

   Upravno pravo : opšti deo / Predrag Dimitrijević. - Niš : Medivest, 2017. - 607 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-80842-11-0

   Sistem lokalne samouprave : norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Medivest, 2018 (Niš : Medivest). - 250 str. : tabele ; 25 cm  ISBN 978-86-80842-23-3

   Osnove menadžmenta javne uprave / Predrag Dimitrijević. - Niš : Medivest, 2018 (Niš : Medivest). - 202 str. ; 25 cm  ISBN 978-86-80842-24-0

  Menadžment javne uprave / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić. - Beograd : Dosije studio : SeCons - grupa za razvojnu inicijativu ; Niš : Univerzitet, 2021. - 192 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-6047-362-4

   

 • Knjige i udžbenici:

  Управно право : универзитетски уџбеник / Стеван Лилић, Петар Кунић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - Београд : Савремена администрација, 1999. - XX, 619 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-387-0595-6

  Наука о управљању : са елементима правне информатике / Стеван лилић, Милан Ј. Марковић, Предраг Димитријевић. - Београд : Савремена даминистрација, 2001. - XII, 380 стр. ; 24 цм

  Прекршајно право : општи део : са судском праксом, обрасцима за примену и регистром појмова / Предраг Димитријевић. - Београд : Службени гласник : Савет за државну управу владе РС, 2001. - 320 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-7549-222-7

  Управно право : универзитетски уџбеник / Стеван Лилић, Петар Кунић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - 2. измењено изд. - Београд : Савремена администрација, 2002. - XВИ, 509 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-387-0677-4

  Управно право : универзитетски уџбеник : усклађено са уставном повељом СЦГ / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Марковић. - Београд : Ссавремена администрација, 2004. - XВИ, 493 стр. ; 25 цм

     ISBN  86-387-0729-0

  Прекршајно право / Предраг Димитријевић, Драган Јовашевић. – Београд : Службени лист СЦГ, 2005. – 488 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-355-0697-9

  Увод у право / Момчило Димитријевић, Мирољуб Симић, Предраг Димитријевић. – 3. измењено и допуњено изд. - Ниш : СВЕН, 2005. – ВИИИ, 372 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-7746-067-5

  Управно право / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Ј. Марковић. – 2. измењено и допуњено изд. – Београд : Савремена администрација, 2006. – XВИ, 493 стр. ; 24 цм

     ISBN  86-387-0765-7

  Управно право / Стеван Лилић, Предраг Димитријевић, Милан Ј. Марковић. – 3. измењено и допуњено изд. усклађено са Уставом Србије и управним законодавством у Србији и Црној Гори – Београд : Савремена администрација, 2007. – XВИ, 493 стр. ; 24 цм

     ISBN  978-86-387-0775-1

  Управно право : општи део. Књ. 1 / Предраг Димитријевић. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2008. – 311 стр ; 20 цм

     ISBN  978-86-7148-081-9

  Управно право : општи део. Књ. 2 / Предраг Димитријевић. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2008. – 315 стр ; 20 цм

     ISBN  978-86-7148-083-3

   Управно право Црне Горе / Предраг Димитријевић, Ђорђије Блажић. – Подгорица : Факултет за државне и европске студије, 2008. – XВ, 652 стр. ; 24 цм

     ISBN  9778-9940-537-00-5

  Увод у право : општа теорија о држави и праву : са практикумом / Момчило Димитријевић, Предраг Димитријевић, Јелена Димитријевић. – Ниш : Свен, 2008. – 293 стр. ; 24 цм

     ISBN  978-86-7746-149-2

  Право информационе технологије : основи компјутерског права / Предраг Димитријевић. – Ниш : Свен, 2009. – 273 стр. ; 24 цм

     ISBN  978-86-7746-169-0

  Право информационе технологије : основи компјутерског права / Предраг Димитријевић. – 2. измењено и допуњено изд. - Ниш : Свен, 2010. – 323, 39 стр. : илустр. ; 24 цм

     ISBN  978-86-7746-203-1

  Основи медијског права / Предраг Димитријевић, Јелена Димитријевић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - 109, 21 стр. ; 24 цм

     ISBN  978-86-7148-135-9

  Систем локалне самоуправе / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. - Београд : Службени гласник ; Ниш : Правни факултет, 2011. - 294 стр. : табеле ; 24 цм. - (Правна библиотека. Едиција Уџбеници и приручници ; књ. 21)

     ISBN  978-86-519-0947-7

  Систем локалне самоуправе : норма и процес / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - 296, 32 стр. : табеле ; 24 цм

     ISBN  978-86-7148-130-4

     Управно право : процесни део / Предраг Димитријевић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2012. - 315 стр. ; 24 цм.

     ISBN  978-86-7148-154-0

  Osnovi medijskog prava / Predrag Dimitrijević, Jelena Vučković. - 2. dopunjeno izd. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2013. - 133, 21 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7148-166-3  

   Upravno pravo : opšti deo / Predrag Dimitrijević. - Niš : Sven, 2013. - 578, 59 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-7746-368-7

  Uvod u pravo : opšta teorija o državi i pravu / Momčilo Dimitrijević, Predrag Dimitrijević, Jelena Dimitrijević. - Niš : Medivest KT, 2018 (Niš : Medivest). - 293 str. ; 25 cm  ISBN 978-86-80842-20-2

  Upravno pravo : opšti deo / Predrag Dimitrijević. - Niš : Medivest, 2019. - 465 str. ; 24 cm.  ISBN 978-86-80842-66-0

   Pravo lokalne samouprave / Predrag Dimitrijević, Zoran Lončar, Dejan Vučetić. - Beograd: Službeni glasnik, 2020. - 291 str. ; 24cm.  ISBN 978-86-519-2508-8

   Sistem lokalne samouprave : norma i proces / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković. - 6. dopunjeno i izmenjeno izd. - Niš: Medivest, 2020. - 294 str. ; 24cm.  ISBN 978-86-80842-75-2

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:
   1.    Нормативизам-формално логичка терија важења правне норме / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 1987. – Бр. 27 (1987), стр. 291-308   ISSN 0350-8501

   1.    Важење правне норме као сложени концепт / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 1989. – Бр. 29 (1989), стр. 269-280

      ISSN 0350-8501

   1.    Појам управног акта у југословенској правној теорији / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 1990. – Бр. 30 (1990), стр. 271-289

      ISSN 0350-8501

   1.    Право и информатика / Предраг Димитријевић

      У: Нишки зборник. Нисса. – Ниш : Нишке новине, 1991. - Бр. 3-4 (1991), стр. 367-377

      ISSN 0353-9587

   1.    Објективно право и држава : полазне основе за једну могућу филозофију државе / Предраг Димитријевић

      У: Зборник Матице српске за друштвене науке. - Нови Сад : Матица српска, 1993. - Бр. 95 (1993), стр. 325-341

   1.    Одговорност за управне акте донете путем рачунара / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 1993. - Бр. 32-33 (1993), стр. 147-152

      ISSN 0350-8501

   1.    Маргиналије уз појам субјективног права / Предраг Димитријевић

      У: Живот и дело проф. др Андре Ђорђевића : (1854-1914) : општи семинар грађанског права Српска цивилистика / (уредник Гордана Станковић). - Ниш : Правни факултет, Катедра за грађанскоправне науке : Студентски културни центар : Народна библиотека, 1994. - Стр. 39-44

   1.    Маргиналије уз појам субјективног права / Предраг Димитријевић

      У: Правни зборник. - Подгорица : Удружење правника Црне Горе, 1994. - Бр. 1-2 (1994), стр. 117-123

      ISSN 0350-6630

   1.    Нека критичка запажања о теоријском концепту управе / Предраг Димитријевић

      У: Теме. - Ниш : Универзитет, 1994. - Бр. 1-2 (1994), стр. 143-151

      ISSN 0351-1685

   1.    Одговорност за управне акте донете путем рачунара / Предраг Димитријевић

      У: Економика. - Ниш : Економски факултет, 1994. - Бр. 3-4 (1994), стр. 151-159

      ISSN 0350-137X

   1.    Управни уговори / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. – Београд : Удружење правника Србије, 1994. - Бр. 1-2 (1994), стр. 121-123

      ISSN 0350-0500

   1.    Администартивно пропуштање, злоупотреба власти и субјективна јавна права / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. - Београд : Удружење правника Србије, 1995. - Бр. 9 (1995), стр. 789-808

      ISSN 0350-0500

   1.    Одговорност државе и морално утемељење политичког живота / Предраг Димитријевић

      У: Правна и политичка мисао Михаила Илића : зборник радова. - Београд : Правни факултет, 1995. - Стр. 146-159

   1.    "Ћутање управе" као злоупотреба власти : елементи теорије злоупотребе у случају "ћутања" управе / Предраг Димитријевић

      У: Међународна конференција Злоупотреба права / (уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић). - Ниш : Правни факултет, Институт за правна и друштвена истраживања, 1996. - Стр. 242-254

   1.    Одговорност јавних предузећа и субјективна јавна права / Предраг Димитријевић

      У: Право теорија и пракса. – Нови Сад : Савез удружења правника Војводина, 1996. - Бр. 7-8 (1996), стр. 31-51

      ISSN 0352-3713

   1.    Правна заштита на слободите и правата на граганите : "молчење на управата" и превенција на одговорноста / Предраг Димитријевић

      У: Слободите и правата на човекот и граганинот во Република Македонија : зборник радова. - Скопје : Правни факултет, 1996. - Стр. 169-182

   1.    Закон о општем управном поступку и "ћутање управе" / Предраг Димитријевић

      У: Актуелна питања југословенског процесног законодавства : зборник радова. - Будва : /с.н./, 1996. - Стр. 427-449

   1.    Борислав Благојевић о неким отвореним и општим правним питањима одговорности у јавном праву : (са посебним освртом на политичку одговорност) / Предраг Димитријевић

      У: Борислав Т. Благојевић / (уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић). - Ниш : Правни факултет, Институт за правна и друштвена истраживања, 1997. - Стр. 151-153

      ISBN  86-7148-004-6

   1.    Границе неделотворности локалне (само)управе и њена одговорност / Предраг Димитријевић

      У: Локална самоуправа. – Ниш : Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, 1997. - Бр. 2 (1997), стр. 33-50

      ISSN 1450-524X

   1.    Информатика и управни поступак / Предраг Димитријевић

      У: Компјутер и право. – Београд : Југословенско друштво за правну информатику, 1997. - Бр. 1 (1997), стр. 101-120

      ISSN 0354-3757

   1.    Мр Ђорђије Блажић: "Престоница и систем локалне самоуправе у Црној Гори", Обод-Цетиње, 1994 : приказ / Предраг Димитријевић

      У: Локална самоуправа. – Ниш : Балкански центар за изучавање локалне самоуправе, 1997. - Бр. 1 (1997), стр. 135-136.

      ISSN 1450-524X

   1.    Правне границе неделотворности локалне (само)управе и одговорност / Предраг Димитријевић

      У: Право теорија и пракса. – Нови Сад : Савез удружења правника Војводина, 1997. - Бр. 8 (1997), стр. 16-31

      ISSN 0352-3713

   1.    Правни односи органа централне власти и локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Међународни научни скуп Локална власт, управа и самоуправа : зборник резимеа. - Ниш : Правни факултет, 1997. - Стр. /15/.

   1.    Сложеност односа надзора, контроле и одговорности локалне самоуправе као јавне службе / Предраг Димитријевић

      У: Актуелна питања југословенског својинског, радног и управног законодавства : зборник радова. - Будва : /с.н./, 1997. - Стр. 229-245

   1.    Управно-правно одлучивање и компјутерска технологија : нека основна питања / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. – Београд : Удружење правника Србије, 1997. - Бр. 9 (1997), стр. 903-927

      ISSN 0350-0500

   1.    Правна држава, управа и јавна субјективна права / Предраг Димитријевић

      У: Живот и дело проф. др Миливоја Марковића : (1908-1986) : општи семинар грађанског права "Српска цивилистика", нишки цивилисти / (уредник Гордана Станковић). - Ниш : Правни факултет, Катедра за грађанскоправне науке, 1998. - Стр. 142-155

   1.    "Природа ствари" у управном и управно-судском поступку / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. – Београд : Удружење правника Србије, 1998. - Бр. 10 (1998), стр. 73-87

      ISSN 0350-0500

   1.    Основни елементи одговорности управе / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета. - Српско Сарајево : Правни факултет, 1999. - Бр. 1 (1999), стр. 163-178

   1.    Јавни интерес и управни поступак / Предраг Димитријевић

      У: Актуелна питања југословенског законодавства : зборник радова. - Будва : /с.н./, 1999. - Стр. 109-132

   1.    Животно дело проф. др Славољуба Поповића / Предраг Димитријевић

      У: Усклађивање права СР Југославије са правом Европске уније : зборник радова са научно-стручног скупа одржаног на Правном факултету у Нишу 24-25. децембра 1998. године у част проф. др Славољуба Поповића и проф. др Миодрага Матејића / /уредник Милан Петровић/. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 1999. - Стр. 13-15

      ISBN  86-7148-018-6

   1.    Јавни интерес и креативност управне функције / Предраг Димитријевић

      У: Стварање права : зборник радова. - Београд : Југословенско удружење за теорију, филозофију и социологију права, 2000. - Стр. 161-180

   1.    Јавни интерес и локална самоуправа / Предраг Димитријевић

      У: Актуелна питања савременог законодавства : зборник радова. - Будва : /с.н./, 2000. - Стр. 143-149

   1.    Електронска влада / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и људске вредности. – Београд : Удружење правника Србије, 2001. – Том 1, бр. 9 (2001), стр. 683-693

      ISSN 0350-0500

   1.    Прекршајна ствар / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета. - Српско Сарајево : Правни факултет, 2001. - Бр 2 (2001), стр. 154-165

   1.    Реформисање и редефинисање послова локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Актуелна питања савременог законодавства : зборник радова. - Будва : /с.н./, 2001. - Стр. 283-301

   1.    Реформисање и редифинисање послова локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот.Тематски број, Право и људске вредности. - Београд : Удружење правника Србије, 2001. – Том 1, бр. 9 (2001), стр. 113-131

      ISSN 0350-0500

   1.    Примереност управног одлучивања за информатичку обраду / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и светски поредак. – Београд : Удружење правника Србије, 2002. – Том 1, бр. 9 (2002), стр. 847-856

   1.    Градски менаџер / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и културне разлике. – Београд : Удружење правника Србије, 2004. – Том 1, бр. 9 (2004), стр. 1123-1143

      ISSN 0350-0500

   1.    Модели локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Научно саветовање Уставно питање у Србији, Ниш, 20-21. мај 2004. године / /уредник Милан Петровић/. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2004. - Стр. 441-463

      ISBN  86-7148-046-1

   1.    Реформисање вандредних правних лекова у управном поступку / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. - Ниш : Правни факултет, 2004. – Бр. 44 (2004), стр. 145-173

      ISSN 0350-8501

   1.    Градски менаџер / Предраг Димитријевић

      У: Макропројект Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе : зборник радова [Електронски извор]. - Ниш : Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета, 2005. - ЦД РОМ ; 12 цм. - Стр. 182-198.

      ISBN  86-7148-054-2

   1.    Менаџмент локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и универзалне вредности. – Београд : Удружење правника Србије, 2005. – Том 2, бр. 10 (2005), стр. 89-109.

      ISSN 0350-0500

   1.    Принцип квалитета ЕУ и реформа јавне управе у Србији / Предраг Димитријевић

      У: Правни систем Републике Србије – усаглашавање са правом Европске уније : зборник радова. - Ниш : Правни факултет, 2005. – Стр. 397-408

      ISBN  86-7148-058-5

   1.    Локални омбудсман / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и хумана будућност. – Београд : Удружење правника Србије, 2006. – Бр. 10, том 2 (2006), стр. 317-328.

      ISSN 0350-0500

   1.    Менаџмент локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Макропројект Стварање услова за развој модерног правног и друштвено-економског система Србије као демократске државе : зборник радова [Електронски извор]. - Ниш : Институт за правна и друштвена истраживања Правног факултета, 2006. - ЦД РОМ ; 12 цм. - Стр. 304-326.

      ISBN  86-7148-063-1

   1.    Омбудсман Републике Српске – заштитник људских права / Предраг Димитријевић

      У: Зборник Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. – 2. изд. – Источно Сарајево : Правни факултет, 2006. -Стр. : 211-228.

      ISBN  99938-57-06-8

   1.    Референдум и грађанска иницијатива / Предраг Димитријевић

      У: Функционисање правног система Републике Србије : зборник радова. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2006. – Стр. 371-401.

      ISBN  86-7148-067-4

   1.    Некои новини во управниот спор во Република Српска / Предраг Димитријевић

      У: Годишник на Полициската академија. – Скопје : Полициска академија, 2007. – Год. 2, бр. 1 (2007), стр. 103-116.

      ISSN 1857-5188

   1.    Проблеми у функционисању локалног омбудсмана / Предраг Димитријевић

      У: Научна конференција "Изградња правног система Републике Србије" : зборник сажетака. - Ниш : Правни факултет, 2007. - Стр. 49.

   1.    Проблеми у функционисању локалног омбудсмана / Предраг Димитријевић

      У: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. 2 / /уредник Неваена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2007. – Стр. : 75-88.

      ISBN  978-96-7148-080-2

   1.    Проблеми у функционисању локалног омбудсмана / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 2007. – Бр. 49 (2007), стр. 159-176.

      ISSN 0350-8501

   1.    Реформисање управно-судске заштите / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот. Тематски број, Право и слобода. – Београд : Удружење правника Србије, 2007. – Том 2, бр. 10 (2007), стр. 741-762.

      ISSN 0350-0500

   1.    До Wе Неед Лоцал Омбудсман-Протецтор оф Хуман Ригхтс / Предраг Димитријевић

      У: Фацта Университатис. Сериес Лаw анд Политицс. – Ниш : Университy оф Ниш, /2008/. - Вол. 3, Но 1 (2005), стр. 25-36.

      ISSN 1450-5517

   1.    Е-потпис и управни поступак / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот : тематски број. Право и међународне интеграције. - Београд : Удружење правника Србије, 2008.- Год. 57, том 2, бр. 10 (2008), стр. 571-584

      ISSN 0350-0500

   1.    Повеља о енергији као правни оквир инвестирања у сектор енергетике земаља западног Балкана / Предраг Димитријевић

      У: Друштвена истраживања. – Зеница : Правни факултет, 2008. – Бр. 2 (2008), стр. 65-78.

      ISSN 1840-3131

   1.    Право на приватности на Интернету / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу. – Ниш : Правни факултет, 2008. – Бр. 52 (2008), стр. 49-62.

      ISSN 0350-8501

   1.    Правна заштита података о личности – да ли контролишемо наше контролоре? / Предраг Димитријевић

      У: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 4 / /уредник Невена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2008. – Стр. 81-98.

      ISBN  978-86-7148-087-1

   1.    Електронски документ / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу / /главни и одговорни уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић / – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2009. – Бр. 53 (2009), стр. 55-70.

      ISSN 0350-8501

   1.    Европски управни простор и регионализација - страх од децентрализације / Предраг Димитријевић

      У: Шумадија - путоказ за регионализацију и децентрализацију Републике Србије : зборник радова / главни и одговорни уредник Слободан Нешковић. - Београд : Центар за стратешка истраживања националне безбедности ; Крагујевац : Град Крагујевац, 2009. - Стр. 125-142.

      ISBN  978-86-85985-07-2

   1.    Модел информационо умрежене управе / Предраг Димитријевић

      У: Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе : зборник радова. Св. 1 / уредници Наташа Стојановић и Срђан Голубовић. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2009. - Стр. 139-164.

      ISBN  978-86-7148-098-7

   1.    Модел информационо умрежене управе / Предраг Димитријевић

      У: Право Републике Србије и право Европске уније - стање и перспективе : зборник сажетака / /уредници Наташа Стојановић и Срђан Голубовић/. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2009. - Стр. 26.

      ISBN  978-86-7148-091-8

   1.    Основи евалуације јавне политике / Предраг Димитријевић

      У: Правна ријеч. – Бања Лука : Удружење правника Републике Српске, 2009. – Бр. 18 (2009), стр. 411-426.

      ISSN 1840-0272

   1.    Право Интернета / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета. - Пале : Правни факултет, 2009. - Бр. 5 (2009), стр. 77-88.

      ISBN  978-99938-57-17-4

   1.    Умрежена јавна управа / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот : тематски број. Право и време. - Београд : Удружење правника Србије, 2009.- Год. 58, том 3, бр. 11 (2009), стр. 113-132.

      ISSN 0350-0500

   1.    Време да се судови суоче са електронском трговином / Предраг Димитријевић

   У: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 3 / /уредник Невена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2009. – Стр. 257-273.

      ISBN  978-86-7148-103-8

   1.    Јавне агенције у управном систему Републике Србије / Предраг Димитријевић

      У: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. Књ. 5 / /уредник Невена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2010. – Стр. 3-10.

      ISBN  978-86-7148-121-2

   1.    Одреднице у енциклопедији / Предраг Димитријевић

      У: Српско-албански правни лексикон = Лексикони јуридик сербисхт-схqип //главни уредник Невена Петрушић/. - Београд : Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 2010. - 749 стр. ; 24 цм

      ISBN  978-86-6187-014-9

   1.    Реформа локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

      У: Правни живот : тематски број. Право и простор. - Београд : Удружење правника Србије, 2010. - Бр. 10, том 2 (2010), стр. 329-338.

      ISSN 0350-0500

   1.       У сусрет новом Закону о општем управном поступку у Републици Србији / Предраг Димитријевић

      У: Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права : тематски зборник радова. Св. 1. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2010. - Стр. 19-32.

      ISBN  978-86-7148-118-2

   1.    У сусрет новом Закону о општем управном поступку у Републици Србији / Предраг Димитријевић

      У: Актуелне тенденције у развоју и примени европског континенталног права : зборник сажетака. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2010. - Стр. 10.

      ISBN  978-86-7148-112-0

   1.    Допринос Славољуба Поповића утемељењу правне кибернетике / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број посвећен Славољубу Поповићу. – Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2011. – 57 (2011), стр. 21-28

      ISSN 0350-8501

   1.    Јавна управа за еколошко доба / Предраг Димитријевић

   У: Екологија и право: тематски зборник / [уредници Предраг Димитријевић, Наташа Стојановић ; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр. 465-476.

      ISBN  978-86-7148-146-5  

   1.    Јавна управа за еколошко доба / Предраг Димитријевић

       У: Зборник сажетака / Међународна научна конференција "Екологија и право", Ниш, 18. мај 2011 ; главни и оговорни уредник Предраг Димитријевић ; превод Гордана Игњатовић/. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр. 74

      ISBN  978-86-7148-129-8

   1.    Правна регулатива електронске комуникације и право на приватност / Предраг Димитријевић

      У: Актуелност и значај људских права и слобода : зборник радова. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2011. - Стр. 199-211.

      ISBN  978-99938-57-20-4

   1.    Прекршајноправна заштита и Закон о равноправности полова / Предраг Димитријевић

      У: Правна клиника за заштиту права жена : приручник за рад студенткиња/студената / приредиле Слободанка Константиновић Вилић, Миомира Костић. - Ниш : Правни факултет : Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију, 2011. - стр. : 195-202.

      ISBN  978-86-7148-123-6

   1.    Управноправни положај странаца у вези с њиховим боравком у функцији спречавања трговине људима / Предраг Димитријевић

      У: Трговина људима: правна заштита у међународним и националним оквирима / уредили Предраг Димитријевић, Миомира Костић, Саша Кнежевић. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2011. - Стр. 157-169.

      ISBN  978-86-7148-137-3

   1.    Важење по закону силе или етатистичка теорија важења правне норме / Предраг Димитријевић

      У: Заштита људских и мањинских права у европском правном простору: тематски зборник радова. Књ. 1 / [уредник Предраг Димитријевић ; превод Гордана Игњатовић]. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр. 133-140.  

   1. 978-86-7148-148-9
   2.    Нека питања медијске концентрације / Предраг Димитријевић

      У: Међународна научна конференција "Медији и људска права" : зборник сажетака / [главни и одговорни уредник Предраг Димитријевић]. - Центар за публикације Правног факултета, 2012. - Стр. 26.

      ISBN  978-86-7148-156-4

   1.    Нека питања медијске концентрације / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Медији и људска права. - Ниш : Правни факултет, 2012. - Бр. 61 (2012), стр. 131-154.

      ISSN 0350-8501

   1.    Организација државне управе у Републици Србији / Предраг Димитријевић

      У: Зборник радова Правног факултета у Нишу : тематски број. Заштита људских и мањинских права у европском правном простору. - Ниш : Правни акултет, 2012. - Бр. 62 (2012), стр. 73-90.

      ISSN 0350-8501

   1.    Сукоб интереса / Предраг Димитријевић

      У: Начела и вриједности правног система - норма и пракса : зборник радова са међународног научног скупа. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2012. - Стр. 331-343.

      ISBN  978-99938-57-24-2

  1. Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić  U: Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić  U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nišu – Niš: Pravni fakultet, 2015. – Br. 70 (2015), str. 229-251.  ISSN 0350-8501

  2. Pravna priroda Narodne Banke Srbije u svojstvu vršioca uprave (centralno bankarstvo, položaj i pravni karakter Narodne banke) / Milan Rapajić, Predrag Dimitrijević  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2018. – Br. 81 (2018), str. 187-220.  ISSN 0350-8501

    Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković  U: Pravni život : tematski broj. Pravo i zapovest razuma. – Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2018 – Br. 10, tom 2 (2018), str. 261-282.  ISSN 0350-0500

  3. Svrha pravnih sredstava u upravnom sporu / Predrag Dimitrijević, Nevena Milenković  Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije / Marina Dimitrijević  U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu. – Niš : Pravni fakultet, 2020. – Br. 88 (2020), str. 93-110.  ISSN 0350-8501

    Delotvornost vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić  U: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. decembar 2020. Tom 2. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, 2020. – str. 227-251.  ISBN 978-86-903009-9-0  ISBN 978-86-903009-7-6 (za izdavačku celinu)

    Is the link between Serbian local governments’ public policy goals and local civil servants’ performance goals strong enough?/ Dejan Vučetić, Predrag Dimitrijević  U: Facta universitatis. Series Law and Politics / editor of series Miomira Kostić. - Niš : Univerzitet, 2020. - Vol. 18, no. 3 (2020). - str. 147-160.  ISSN 1450–5517

    Delotvornost vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku / Predrag Dimitrijević  U: Unifikacija prava i pravna sigurnost : zbornik radova 33. susreta Kopaoničke škole prirodnog prava - Slobodan Perović : međunarodna naučna konferencija, Beograd, 23. decembar 2020. Tom 2 / [glavni i odgovorni urednik, Jelena S. Perović Vujačić]. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava - Slobodan Perović, 2020. – str. 227-250.  ISBN 978-86-903009-9-0 (broš.)  ISBN 978-86-903009-7-6 (za izdavačku celinu)

 • Radovi u ostalim časopisima:

   Ocenjivanje zaposlenih kao faktor motivacije u javnoj upravi / Predrag Dimitrijević  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2015. - God. 12, br. 42 (2015), str. 335-344.  ISSN 1840-0272

   Ljudska prava, mediji i novinarska profesija / Predrag Dimitrijević, Jelena Vučković  U: Pravna riječ. - Banja Luka : Udruženje pravnika Republike Srpske, 2018. - God. XV, br. 54 (2018), str. 343-362.  ISSN 1840-0272

   Analiza medijskog zakonodavstva u Republici Srbiji [Elektronski izvor] / Predrag Dimitrijević, Jelena Vučković  (Onlajn izd.). - El. članak. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2018. - 16 str.  Način pristupa (URL): http://www.fcjp.ba/

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

     "Ћутање управе" као злоупотреба власти : елементи теорије злоупотребе у случају "ћутања" управе / Предраг Димитријевић

     У: Међународна конференција Злоупотреба права / (уредник Радмила Ковачевић-Куштримовић). - Ниш : Правни факултет, Институт за правна и друштвена истраживања, 1996. - Стр. 242-254

   Правни односи органа централне власти и локалне самоуправе / Предраг Димитријевић

     У: Међународни научни скуп Локална власт, управа и самоуправа : зборник резимеа. - Ниш : Правни факултет, 1997. - Стр. /15/.

  Проблеми у функционисању локалног омбудсмана / Предраг Димитријевић

     У: Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије : тематски зборник радова. 2 / /уредник Неваена Петрушић/. – Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2007. – Стр. : 75-88.

     ISBN  978-96-7148-080-2

  Јавна управа за еколошко доба / Предраг Димитријевић

      У: Зборник сажетака / Међународна научна конференција "Екологија и право", Ниш, 18. мај 2011 ; главни и оговорни уредник Предраг Димитријевић ; превод Гордана Игњатовић/. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2011. - Стр. 74

     ISBN  978-86-7148-129-8

  Нека питања медијске концентрације / Предраг Димитријевић

     У: Међународна научна конференција "Медији и људска права" : зборник сажетака / [главни и одговорни уредник Предраг Димитријевић]. - Центар за публикације Правног факултета, 2012. - Стр. 26.

     ISBN  978-86-7148-156-4

  Сукоб интереса / Предраг Димитријевић

     У: Начела и вриједности правног система - норма и пракса : зборник радова са међународног научног скупа. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2012. - Стр. 331-343.

     ISBN  978-99938-57-24-2

   

  Međunarodna naučna konferencija "Pravo u funkciji zaštite slabijeg": zbornik sažetaka / [glavni i odgovorni urednici Milena Jovanović Zattila, Miroslav Lazić]. - Niš : Pravni fakultet, Centar Za publikacije, 2015. - Str. 34 ; 24 cm  ISBN 978-86-7148-200-4

  Efekti prigovora kao redovnog pravnog sredstva u upravnom postupku Srbije i Crne Gore / Predrag Dimitrijević, Slobodan Martinović  U: Kontrola u unutrašnjem, međunarodnom i pravu Evropske unije: zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2016. - Str. 28-29.  ISBN 978-86-7148-217-2

   The effects of complaint as a regular legal remedy in the administrative procedure of Serbia and Montenegro / Predrag Dimitrijević, Slobodan Martinović  U: Legal, social and political control in national, international and EU law: collection of papers / Editors-in-Chief Miroslav Lazić and Saša Knežević. - Niš : Faculty of Law, 2016. - Str.99-118.  ISBN 978-86-7148-229-5

   Pravna sredstva u novom ZUP-u Republike Srbije / Predrag Dimitrijević  U: Zbornik na trudovi / Mežunarodnata konferencija "Iskustva od primenata novite zakoni za opšta upravna postapka vo zemjite od regionot", 5-7. maj 2017, Ohrid. - Skopje : Praven fakultet, 2017. - Str. 45-64.  ISBN 089-608-4655-64-0

  Pravna priroda Narodne banke srbije u svojstvu vršioca uprave / Milan Rapajić, Predrag Dimitrijević  U: Međunarodna naučna konferencija „Pravo pred izazovima savremenog doba“ : zbornik sažetaka. –Niš : Pravni fakultet, 2018. – str. 76-77.  ISBN 978-86-7148-245-5

  Delotvornost vanrednih pravnih sredstava u upravnom postupku / Predrag Dimitrijević  U: Međunarodna naučna konferencija “Pravo i multidisciplinarnost”, Niš, 12-13. april 2019 = Collection of Summaries / International Scientific Conference “Law and multidisciplinarity”, [Nis, 12th-13th April 2019] : zbornik sažetaka. - Niš : Pravni fakultet, 2019. - str. 153-154.  ISBN 978-86-7148-255-4

   Delotvornost administrativnih procedura u jedinicama lokalne samouprave / Predrag Dimitrijević  U: Pravo u funkciji razvoja društva : zbornik radova = The Role of Law in Social Development : collection of papers. Tom 1. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet Univerziteta, 2019. – Str. 499-518.  ISBN 978-86-6083-059-5

   U.S. influence on the Public agencies system in Serbia / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković  U: Proceedings / International scientific conference "Serbian-American relations", Belgrade, September 11, 2019 ; [editors-in-chief Nebojša Kuzmanović, Darko Trifunović]. - Novi Sad : Archives of Vojvodina ; Belgrade : Institute for National and International Security, 2019. - str. 103-130.  ISBN 978-86-80017-61-7

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   Животно дело проф. др Славољуба Поповића / Предраг Димитријевић

     У: Усклађивање права СР Југославије са правом Европске уније : зборник радова са научно-стручног скупа одржаног на Правном факултету у Нишу 24-25. децембра 1998. године у част проф. др Славољуба Поповића и проф. др Миодрага Матејића / /уредник Милан Петровић/. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 1999. - Стр. 13-15

     ISBN  86-7148-018-6

  Implementacija standarda Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji / Predrag Dimitrijević, Dejan Vučetić, Jelena Vučković  U: Europeizacija hrvatske lokalne samouprave / Godišnji znanstveno-stručni skup Instituta za javnu upravu, 1. ožujak 2018, Zagreb. - Zagreb : Institut za javnu upravu, 2018. - (Biblioteka za stručno usavršavanje ; knj. 14). - Str. 617-641.  ISBN 978-953-7935-07-8

   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 25 novembar 2021 08:40