Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 15.10.2021.

Ivana Zlatanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 01.07.1988.
 • Mesto rođenja: Niš
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: Hemija
 • Godina diplomiranja: 2012
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Gordana Stojanović, Ivana Zrnzević, Ivana Zlatanović, Miroslava Stanković, Vesna Stankov Jovanović, Violeta Mitić, Aleksandra Đorđević. Chemical profile and biological activities of Peltigera horizontalis (Hudson) Baumg. thallus and apothecia extracts. Natural product research. 2020, 34(4), 549-552.


  Gordana Stojanović, Ivana Zlatanović, Nataša Lazarević, Violeta Mitić, Aleksandra Đorđević, Miroslava Stanković, Bojan Zlatković, Contribution to the knowledge of the chemical composition, biological activities and radionuclides activity of the lichen Evernia prunastri (L.) Ach.  Journal of Serbian Chemical Society. 2018, 83(11), 1209-1221.


  Ivana Zrnzević, Miroslava Stanković, Vesna Stankov Jovanović, Violeta Mitić, Aleksandra Đorđević, Ivana Zlatanović, Gordana Stojanović, Ramalina capitata (Ach.) Nyl. acetone extract: HPLC analysis, genotoxity, cholinesterase, antioxidant and antibacterial activity. EXCLI Јournal. 2017, 16, 679-687.


  Ivana Zrnzević, Olga Jovanović, Ivana Zlatanović, Igor Stojanović, Goran Petrović, Gordana Stojanović, Constituents of Ramalina capitata (Ach.) Nyl. Extracts. Natural Product Research. 2017, 31 (7), 857-860.


  Gordana Stojanović, Ivana Zlatanović, Ivana Zrnzević, Miroslava Stanković, Vesna Stankov Jovanović, Bojan Zlatković, Hypogymnia tubulosa extracts: chemical profile and biological activities. Natural product research. 2017, (DOI: 10.1080/14786419.2017.1375926)


  Ivana Zlatanović, Miroslava Stanković, Vesna Stankov Jovanović, Violeta Mitić, Ivana Zrnzević, Aleksandra Đorđević, Gordana Stojanović, Biological activities of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey acetone extract. Journal of Serbian Chemical Society. 2017,82(2) 141-150 (doi.org/10.2298/JSC161019014Z).


  Ivana Zlatanović, Ivana Zrnzević, Olga Jovanović, Igor Stojanović, Goran Petrović, Gordana Stojanović. Chemical composition of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey and Umbilicaria cylindrica (L.) Duby extracts. Natural product communication. 2017, 12 (7) 1105-1105.


   


   


   


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Zlatanović Ivana, Stojanović Gordana. Chemical composition and biological activities of Umbilicaria crustulosa and Umbilicaria cylindrica extracts.  Chemia Naissensis, 2019. 2 (2): 30-41.


  Ivana Zlatanović, Goran Petrović, Olga Jovanović, Gordana Stojanović. Isolation and identification of secondary metabolites of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey. Facta Universitatis, Series Physics, Chemistry and Technology. 2016, 14 (2), 125-133 (DOI: 10.2298/FUPCT1602125Z)


  Ivana Zrnzević, Ivana Zlatanović, Jelena Lazarević, Olga Jovanović, Gordana Stojanović. GC-MS analysis of Ramalina capitata (Ach.) Nyl. extract. Facta Universitatis, Series Physics, Chemistry and Technology, 2015, 13 (2), 91-97 (DOI: 10.2298/FUPCT1502091Z)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Miroslava Stanković, Igor Stojanović, Ivana Zlatanović, Vesna Milovanović, Gordana Stojanović. An overview of the effect of Hypogymnia physodes, Hypogymnia tubulosa, Umbilicaria crustulosa and Umbilicaria cylindrica acetone extracts on frequencies and distribution of micronucleus in human limfocytes. 7th International Conference in Radiation in various fields of research RAD, Herceg Novi, (Crna Gora), 10-14 Jun, 2019, pp.139.


  Ivana Zlatanović, Olga Jovanović, Bojan Zlatković, Gordana Stojanović ,,HPLC profiles of Umbilicaria crustulosa and U. cylindrica extractsˮ 13th Symposium on the flora of southeastern Serbia and  Neighboring Regions, Stara planina Mt. 20-23 Jun, 2019, (Book of Abstracts), pp.191.


  Violeta Mitić, Vesna Stankov Jovanović, Jelena Nikolić, Marija Dimitrijević, Ivana Zlatanović, Gordana Stojanović ,, Heavy metals in Morchella esculenta mushrooms from Serbiaˮ 13th Symposium on the flora of southeastern Serbia and  Neighboring Regions, Stara planina Mt. 20-23 Jun, 2019, (Book of Abstracts), pp.175.


  Ivana Zrnzević, Olga Jovanović, Ivana Zlatanović, Igor Stojanović, Goran Petrović, Gordana Stojanović "Constituents of Ramalina capitata (Ach.) Nyl extracts“ 6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants CIPAM, Coimbra (Portugalija), 29. Maj – 1. Jun 2016, (Book of Abstracts)  pp. 138.  


  Jovana Ickovski, Ivan Palić, Aleksandra Đorđević, Goran Petrović, Radomir Ljupković, Ivana Zlatanović ,,HPLC profile of methanolic extract of Cynara scolymus L.ˮ 12 th Symposium on the flora of southeastern Serbia and Neighboring Regions, Kopaonik Mt. 16-19 Jun 2016, (Book of Abstracts)  pp. 106.


  Ivana Zlatanović, Ivana Zrnzević Olga Jovanović, Igor Stojanović, Goran Petrović, Gordana Stojanović ,,GC-MS profile of Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey and Umbilicaria cylindrica (L.) Duby extractsˮ, 12 th Symposium on the flora of southeastern Serbia and  Neighboring Regions, Kopaonik Mt. 16-19 Jun, (Book of Abstracts), 2015, pp. 87. usmena prezentacija

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Ivana Zrnzević, Ivana Zlatanović, Vladimir Dimitrijević, Gordana Stojanović. Biološka aktivnost sekundarnih metabolita lišaja. Prvi naučni skup sa medjunarodnim učešćem ,, Nastava i nauka u vremenu i prostoru ˮ, Leposavić 6-7 mart, (Book of Abstracts) 2015, pp. 95.


  Ivana Zlatanović, Goran Petrović,,Chemical composition of Parmelia sulcata Taylor acetone extractˮ 2nd Conference of the Young Chemists of Serbia, Niš 5-7. Jun 2014, broj strane 137.

Poslednji put izmenjeno petak, 15 oktobar 2021 12:56