Naučne publikacije akademskog osoblja

Ukoliko želite, kartone naučnog osoblja ovog fakulteta možete da pogledate i na sajtu Prirodno - matematičkog fakulteta

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 31.01.2014.

Selim Šaćirović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 10.04.1958.
 • Mesto rođenja: Novi Pazar
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Prirodno-matematički fakultet u Prištini
 • Odsek / Grupa / Smer: Geografija
 • Godina diplomiranja: 1982
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Selim Šaćirović (2013). Urbana transformacija Novog Pazara.Prirodno matematički fakultet Niš


  Vidoje Stefanović, Тatjana Đekić, Selim Šaćirović (2013). Menadžment prirodnih resursa pograničnih opština istočne i jugostočne Srbije. Prirodno matematički fakultet Niš


   

 • Knjige i udžbenici:

  Selim Šaćirović (1995). Seoska naselja sjeničkog kraja, Geografska enciklopedija naselja Srbije


  Sebečevac, Fikret, Šaćirović, Selim (1995). Naselja novopazarskog kraja, Geografska enciklopedija naselja Srbije


  Selim Šaćirović (1995). Seoska naselju tutinskog kraja. Geografska enciklopedija naselja Srbije

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Selim Šaćirović, Ivan Filipović, Mila Pavlović, Vidoje Stefanović, Vukašin Šušić, Aleksandar Radivojević (2013). Theoretical analysis of natural and anthropogenic values of Novi Pazar area. Technics Technologies Education Management, vol.2.


  Selim Šaćirović, Jasminka Asotić, Radmila Maksimović, Borislav Radević, Benin Murić, Hasim Mekić, Rade Biočanin (2013). Monitoring and Prevention of Anemia Relying on Nutrition and Environmental Conditions in Sports. ScopeMed, Jurnal Management System, vol.2, 136-139


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Šaćirović, Selim (2011). Osnove za razvoj sportskog turizma u sjeničkom kraju. Fizička kultura : spisanie na Sojuzot na pedagozite za fizička kultura na Makedonija


  Ivanović, Radomir, Šaćirović, Selim, Ivanović, Marko (2011). Prostorni plan razvoja turizma Ibarskog Кolašina. Novopazarski zbornik,  Novi Pazar, 173-184


  Stefanović Vidoje, Šaćirović Selim (2010). Međusobna zavisnost turističkog i ekonomskog razvoja. Facta universitatis - series: Economics and Organization 7/1,129-136


  Šaćirović, Selim, Đekić, Тatjana (2010). Biološke i društvene strukture stanovništva Novog Pazara. Novopazarski zbornik, 323-341


  Šaćirović, Selim, Šehović, Sefedin, Međedović, Enver (2009). Savremeni pristup nastavi u prirodi kao imperativ vremena u kome živimo. Fizička kultura : spisanie na Sojuzot na pedagozite za fizička kultura na Makedonija


  Šaćirović, Selim, Filipović, Ivan (2009). Demografski razvoj i urbanizacioni tokovi Novog Pazara. Novopazarski zbornik 32, 177-200


  Šemsudin Plojović, Selim Šaćirović (2008). SWOТ analiza turističkih resursa kao komponente održivog razvoja novopazarskog kraja.Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova“Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka, 67-73


  Selim Šaćirović, Šemsudin Plojović (2008). Тuristička valorizacija resursa kao faktor održivog razvoja novopazarskog kraja. Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka, 73-81


  Selim Šaćiriović (2005). Ekonomsko-geografski potencijali i razvoj Novog Pazara i okoline. 593-603


  Đekić Тatjana, Srećković Danica – Batočanin, Šaćirović Selim, Stanković Aleksandra, Gajić Violeta (2013). Jedan primer očuvane životne sredine – kanjon reke Zabava. Ecologica 70, 239-244


  Redžep Škrijelj, Selim Šaćirović, Enver Međedović, Enes Pljakić (2008). Planiranje sportsko rekreativne nastave sa aspektom na aktivnosti ekološki zdravim uslovima. Srpske duhovne i ekološke vrednosti

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Selim Šaćirović, Šemsudin Plojović (2008). Тurističko – finansijski aspekti organizacije škole u prirodi. Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih“ međunarodni multidisciplinarni simpozijum Novi Sad

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Žarko Barbarić, Selim Šaćirović, Ramiz Alić, Hidajet Džanković (2012). Zagađenje eko sistema kopnenih voda. Simpozijum ekoloških nauka, Ekologija i održivi razvoj, 332-342