Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 12.07.2023.

Marija Dejković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05. 03. 1985. g.
 • Mesto rođenja: Beograd
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pedagoški fakultet u Vranju
 • Odsek / Grupa / Smer: učiteljski
 • Godina diplomiranja: 2009.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Zdravković, V., Malinović-Jovanović, N., Dejković, M. (2018). Musical games in classroom teaching, Facta Universitatis, series: Teaching, Learning and Teacher Education, vol. 2, No 1, 2018, pp.105-112.

  Здравковић, В., Дејковић, М. (2016). Елементи природних наука при интегративном учењу музике и математике у разредној настави, Годишњак Педагошког факултета у Врању, година седма, стр. 393-401.

  Марковић, М., Дејковић, М. (2015). Тумачење бајке у нижим разредима основне школе, Методичка пракса, бр. 1-2/2015, стр. 55-66.

  Дејковић, М. (2014). Комплексни метод у функцији усменог и писменог изражавања ученика, Годишњак Учитељског факултета у Врању, година пета, стр. 511-519.

  Дејковић, М. (2013). Књижевни текстови и развој дечје моралности, Годишњак Учитељског факултета у Врању, година четврта, стр. 391-401.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Дејковић, М. (2014). Место и улога домаћих задатака у савременој школи, Могућности модификовања методике васпитно-образовног рада и методике разредне наставе, тематски зборник са научног скупа, Учитељски факултет у Врању, Врање, стр. 173-179.

Poslednji put izmenjeno sreda, 12 jul 2023 14:27