Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 25.01.2014.

Vesna Zdravković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.2.1973.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet muzicke umetnosti u Skoplju / Pedagoski fakultet u Bijeljini
 • Odsek / Grupa / Smer: Instrumentalni- klavir / Metodika nastave muzicke kulture
 • Godina diplomiranja: 1997., 2004. (magistratura)
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  *Доц. мр Весна Здравковић, доц. мр Јелена Вучковски, Ана Спасић-Стошић, (2013): Зборник песама за музичку наставу, (друго издање), Приручник за студенте учитељских факултета, УФ у Врању, ISBN 978-86-6301-003-1, COBISS.SR-ID 199142412

   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, (2010): Интегративни приступ музичкој настави у млађим разредима основне школе, стручни рад, 371.3:78,  Годишњак Учитељског факултета, Књига I, УФ у Врању, стр. 393-406., ISSN 0354-5997, ISSN 1820-3396

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, (2011): Интеграција уз музику кроз предмете у разредној настави, прегледни научни рад, 371.311.4:78,  Годишњак Учитељског факултета, Књига II, УФ у Врању, стр. 489-496., ISSN 1820-3396

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, (2012): Интеграција наставних садржаја у разредној настави, Стручни рад УДК: 371.3, Методичка пракса, бр.3, Vol 13, Учитељски факултет Врање и “Школска књига” ДОО Београд, стр. 415-422., YU ISSN 0354-9801 UDK 37

  *Доц. мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2013): Потреба за индивидуализацијом почетне музичке наставе у основној школи, прегледни научни рад, 371.311:781.028.31, Годишњак Учитељског факултета, Књига IV, УФ у Врању, стр. 363-371., ISSN 1820-3396,  COBISS.SR-ID 174488844

  *Доц. мр Весна Здравковић, мс Владан Стојковић, (2013): Развој когнитивних структура и вештина у васпитно-образовном процесу кроз призму интеграције музичких и математичких елемената, Прегледни рад УДК: 37.037, Методичка пракса, бр.4, Vol 13, Учитељски факултет Врање и “Школска књига” ДОО Београд, стр. 553-560., YU ISSN 0354-9801 UDK 37

  *Доц. мр Весна Здравковић, (2014): Музичке способности ученика I разреда основних школа у Врању, стручни рад, 371.3::78 78.37-028.31, Годишњак Учитељског факултета, Књига V, УФ у Врању, стр. 453-466., ISSN 1820-3396,  COBISS.SR-ID 174488844


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, Александра Трајковић, (2010): Сцена у вртићу, УДК 323.2.016:78, „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Тематски зборник, стр. 498-518., ISBN 978-86-82695-78-3, COBISS.SR-ID 176368140, УФ Врање

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, доц. мр Јелена Вучковски, (2011): Утицај музичког васпитања и образовања на сузбијање насиља у оквиру Школе у природи, „Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи“, Тематски зборник, стр. 269-280., ISBN 978-86-82695-81-3, COBISS.SR-ID 185612300, УФ Врање

  *Доц. мр Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, (2011): Улога учитеља у реализацији музичке наставе у основној школи, „Учитељ у балканским културама“, Тематски зборник, стр. 539-552., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, УФ Врање

  *Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2011): Музичком игром до хуманих односа у савременом друштву, (UDK 37.333:37.017.92), „Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе“, Тематски зборник, стр. 514-523., ISBN 978-86-7379-233-0, COBISS.SR-ID 188518412, ФФ Ниш.

  *Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2012): Стих и ритам у функцији музичког васпитања, стручни рад, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста“, Тематски зборник, стр. 321-332., ISBN 978-86-82695-92-9, COBISS.SR-ID 193002508, УФ Врање.

  *Доц. Мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2012): Породица и школа у функцији развоја дечје музикалности, стручни рад, Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць за заг. ред. к.філос.н. Журби М.А. – Частина ІI. – Луганськ: вид-во СНУ, стр. 152-161., УДК 3(045), ББК 60Я43, Ф 56

  *Мс Александар Стојадиновић, мр Весна Здравковић, (2013): Интегративна компонента дечје песме у настави музичке културе и српског језика, Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Тематски зборник, стр. 433-444., ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540, Учитељски факултет у Врању.

  *Доц. мр Јелена Вучковски, мр Весна Здравковић, (2013): Песма за децу у функцији развоја музичких способности, Међународни научни скуп „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Тематски зборник, стр. 403-412., ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540, Учитељски факултет у Врању.

   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  *Доц. мр Весна Здравковић, мс Александар Стојадиновић, (2010): Музичка традиција и национално васпитање у глобализацијском контексту, „Могућност националног васпитања у време глобализације“, Тематски зборник, стр. 252-264., ISBN 978-86-82695-71-4, COBISS.SR-ID 176593932, УФ Врање

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 06 mart 2014 19:17