Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 28.01.2014.

Jelena Vučkovski

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 11.7.1974.
 • Mesto rođenja: Vranje
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet muzicke umetnosti u Skoplju
 • Odsek / Grupa / Smer: Muzicka teorija i pedagogija i Horsko dirigovanje / Horsko dirigovanje
 • Godina diplomiranja: 1997., 2007. (magistrarura)
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:

  Доц. мр Весна Здравковић, доц. мр Јелена Вучковски, Ана Спасић-Стошић, (2013): Зборник песама за музичку наставу, (друго издање), Приручник за студенте учитељских факултета, УФ у Врању, ISBN 978-86-6301-003-1, COBISS.SR-ID 199142412

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, Јелена Вучковски, (2010): Интегративни приступ музичкој настави у млађим разредима основне школе, стручни рад, 371.3:78,  Годишњак Учитељског факултета, Књига I, УФ у Врању, стр. 393-406. ISSN 0354-5997, ISSN 1820-3396

  Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2011): Хорско певање као ваннаставна активност у основној школи, стручни рад, 371.3:78.087.684, Годишњак Учитељског факултета, Књига II, УФ у Врању, стр. 497-504. ISSN 1820-3396


  Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2012): Мокрањац – Музичко стваралаштво и педагошки рад, стручни рад, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 4/2012, Vol13, УДК 37.036, стр. 659-664., YUISSN 0354/9801 UDK – 37, Београд


  Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2013): Ритам и говор – елементи музике и језика, прегледни научни рад, 781,62:81’276.3-053.3, Годишњак Учитељског факултета,УФ у Врању, стр. 357-362.,ISSN 1820-3396, COBISS.SR – ID 174488844

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, Јелена Вучковски, Александра Трајковић, (2010): Сцена у вртићу, УДК 323.2.016:78, „Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци“, Тематски зборник, стр. 498-518., ISBN 978-86-82695-78-3, COBISS.SR-ID 176368140, УФ Врање


  Весна Здравковић, Ана Спасић-Стошић, Јелена Вучковски, (2011): Утицај музичког васпитања и образовања на сузбијање насиља у оквиру Школе у природи, „Школа у природи као фактор социјализације и могућност сузбијања насиља у школи“, Тематски зборник, стр. 269-280., ISBN 978-86-82695-81-3, COBISS.SR-ID 185612300, УФ Врање


  Јелена Вучковски, Александар Стојадиновић, (2011): Народни музички инструменти у настави Музичке културе, „Учитељ у балканским културама“, Тематски зборник, стр. 553-560., ISBN 978-86-82695-80-0, COBISS.SR-ID 186201100, УФ Врање


  Јелена Вучковски, Весна Здравковић, (2013): Песма за децу у функцији развоја музичких способности, „Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста“, Тематски зборник, стр. 403-412, ISBN 978-86-6301-005-5, COBISS.SR-ID 199702540, Учитељски факултет у Врању