Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 21.02.2014.

Nebojša Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 23.12.1959
 • Mesto rođenja: Sarajevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet - Niš
 • Odsek / Grupa / Smer: Medicina
 • Godina diplomiranja: 1985
 • Spisak publikacija

 • Knjige i udžbenici:


  1. 1. Marković N, Ćirić S, Stojanović N. Ekstrakorporalna litotripsija.” Nefrologija, principi i praksa” Strahinić S. Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu-2002. 659-665.   


   

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. 1. Stojanović N, Ignjatović I, Đenić N, Bogdanović D. Adverse effects of pharmacological therapy of benign prostatic hyperplasia on sexual function in men. Srp Arh Celok Lek (prihvaćen 11. 2014); 

  2. 2. Stojanović N, Bogdanović D. Improvement of sexual function in men with benign prostatic hiperplasia by pharmacologic therapy. Srp Arh Celok Lek 2014; 142(9-10): 572-578.

  3. 3. Mijović Ž, Mihajlović D, Živković N, Kostov M, Živković S, Stojanović N. A rare case of retroperitoneal malignant Triton tumor invading renal vein and small intestine. Vojnosanitetski  Pregled 2013; 70(3): 322-325.

  4. 4. Stojanović N, Ignjatović I, Kostov M, Mijović Ž, Živković S, Košević B. Giant renal oncocytoma. Vojnosanitetski Pregled 2013; 70 (1): 68-71.

  5. 5. Živković S, Veličković Lj, Kostov M, Stojanović N. Odnos serumskog prostata specifičnog antigena i Glisonovog gradusa kod bolesnika sa karcinomom prostate. Vojnosanitetski Pregled 2003; 60 (4 Suppl): 449-454.

  6. 6. Živković S, Veličković Lj, Tasić-Dimov Lj, Kostov M, Stojanović N. Tumori mokraćne bešike kod mladih ljudi. Vojnosanitetski pregled 2003; 60 (5): 621-624.

  7. 7. Marković N, Ćirić S, Stanojević B, Živković S, Stojanović N. Hemoragijske bubrežne ciste – dijagnostički i terapijski pristup. Vojnosanitetski Pregled 1998; 55 (5 Suppl): 37-41.  1. Radovi u ostalim časopisima:

   1. 1. Živković S, Kostov M, Krstić B, Mijović Ž, Stojanović N, Dimkovski I, Dimitrijević M. Tumor testisa sa udaljenim metastazama – prikaz bolesnika. Acta Medica Medianae 2011; 50 (3): 45-48.

   2. 2. Stanojević B, Marković N, Ćirić S, Ivković M, Živković S, Stojanović N. Ehosonografski prikaz tumora mokraćne bešike u mladih pacijenata. Radiološki Arhiv Srbije 1999; 10 (Suppl 1): ab.26,177.

   3. 3. Marković N, Ćirić S, Stanojević B, Djokić B, Živković S, Stojanović N. Infektivne bubrežne ciste – dijagnostički i terapijski pristup. Radiološki Arhiv Srbije 1999; 8 (Suppl 1): in u 03.136.

   4. 4. Mladenović Lj, Stojanović N. Naša iskustva sa lečenjem induratio penis plastica – M. Peyronie. Acta Medica Medianae 1998; 2:107-110.

   5. 5. Mladenović Lj, Stojanović N. Prva iskustva u tretiranju prostatodinie baro komorom. Acta Medica Medianae 1997; 4:39-42.

   6. 6. Kostov M,Tasić D, Cerović S, Dimov D, Tatić V, Živković S, Stojanović N. Pyelonephritis xantogranulomatosa: coincidence with dioctophyma renale infestation. Archive of Oncology 1998; 6 (Suppl. 2):100-101.


    


      2. Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   1. 1. Dimkovski I, Živković S, Stojanović N, Kostov M, Cvetanović P. Keratosis lichenoides chronica-rare cause of phimosis: a case report. 3rd Pan European Congress of Military Medicine.

   2. 2. Elaković D, Stijelja B, Milović N, Stojanović N. Retroperitonealna limfadenektomija zbog tumora testisa. XIV Kongres Urologa Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Podgorica 1997; 68 (film).

   3. 3. Stijelja B, Elaković D, Manojlović D, Djurčevski Dj, Stojanović N. Uretrotomia interna u periodu od 1983 do 1992 god. XII Kongres Udruženja urologa Jugoslavije sa medjunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja 1993; 50.


      3. Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   1. 1. Živković S, Stojanović N, Maksimović M, Kostov M, Veličković Lj. Uticaj zapaljenja prostate i benigne hiperplazije prostate na porast serumskog PSA. XV Kongres Urologa Jugoslavije, Beograd 2000; 28.

   2. 2. Živković S, Stojanović N, Kostov M, Veličković Lj. Uticaj zapaljenja prostate i benigne hiperplazije prostate na porast serumskog PSA. VI Kongres Interne Medicine Jugoslavije, Beograd 2000; 101.

   3. 3. Stanojević B, Ivković M, Marković N, Čirić S, Milojković V, Stojanović N, Djokić B. Ehosonografija u dijagnostici M.Peironiae. III Kongres Radiologa Jugoslavije, Vrnjačka Banja 2000;


    


    
  Poslednji put izmenjeno petak, 07 novembar 2014 21:52