Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 23.02.2014.

Sabahudin Coković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 05.11.1984
 • Mesto rođenja: Peć, Srbija
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: opšti smer
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Coković Sabahudin, Omogućavanje uživanja opojnih droga, Glasnik Advokatske komore Vojvodine: časopis za pravnu teoriju i praksu, Novi Sad, ISSN: 0017-0933. Godina LXXXV, knjiga 73, broj 3-4 (2013), pp. 136-154.


  2. Coković Sabahudin, Obično ubistvo, Glasnik Advokatske komore Vojvodine: časopis za pravnu teoriju i praksu, Novi Sad, ISSN: 0017 – 0933. Godina LXXXV, knjiga 73, broj 9 (2013), pp. 419 – 438.


  3. Coković Sabahudin, Istorijsko-pravni razvoj inkriminacije opojnih droga u našem krivičnom zakonodavstvu, Novopazarski zbornik, Novi Pazar, YU ISSN: 0351-3017. Broj 35 (2012), pp. 161-171.


  4. Coković Sabahudin, Coković Alisa, Krivično delo poreska utaja, Novopazarski zbornik, Novi Pazar, YU ISSN: 0351-3017. Broj 36 (2013), pp. 225-239.


  5. Coković Sabahudin, Ubistvo na mah, Zbornik radova studenata doktorskih studija prava, Niš, ISBN: 978-86-7148-186-1. (2014), pp. 121-138. • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Coković Sabahudin, Opojne droge u sistemu krivičnog zakonodavstva, Vox Scientiae, Pharm – Health, Travnik, ISSN: 2303 – 4424. broj 2 (2013), pp. 152 – 161.


  2. Coković Sabahudin, Kazna maloletničkog zatvora u uporednom krivičnom zakonodavstvu, NIR, Časopis za NAUKU–ISTRAŽIVANJE–RAZVOJ, Brčko distrikt BiH, ISSN: 2233-1603. Broj 4. (2013), pp. 151-158.


  3. Coković Sabahudin, Tax evasion in the domestic and comparative criminal law, International journal of economics and law, Novi Sad, ISSN: 2217-5504. Vol. 3, br. 9 (2013), pp. 17-23.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:  1. Coković Sabahudin, Criminal act unauthorized possession of narcotic drugs, Procedings. Vol. 1 / 3rd International Conference „Law, Economy and Management in Modern Ambience“, LEMIMA 2013, Belgrade, Serbia, 18-20. april 2013, pp. 270-275.

Poslednji put izmenjeno utorak, 02 septembar 2014 14:16