Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 26.02.2014.

Marija Stanković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 22.08.1979.
 • Mesto rođenja: Nis
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Fakultet sporta i fizickog vaspitanja
 • Godina diplomiranja: 2008
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Stanković,  M. & Radovanović, D. (2012). Oxidative stress and physical activity (Oksidativni stres i fizička aktivnost). SportLogia, Vol. 8, Issue 1,  1-20, ISSN: 1986-6089.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Aleksić, A., Stanković, M., Bubanj, S., Stanković, R., Bubanj, R. & Kozomara, G. (2009). Comparative kinematics analysis of the laep with the legs changed turn for 180° on the balance beam and on the floor (Komparativna kinematička analiza skoka sa promenom noge i okretom za 180° na gredi i parteru). Fizičkakultura, (2), 347-350. Skopje: Federation of the sports pedagogues of the republic of Macedonia.ISSN0350-3836.

  2. Stanković, M. & Radenković, O. (2012). Utvrđivanje statusa ravnoteže kod predškolske dece uključene u plesni program. Research in kinesiology, 1(40), 113-116, ISSN: 1857-7679.

  3. Stanković, M.& Radenković, O. (2012). Utvrđivanje statusa ravnoteže kod predškolske dece uključene u plesni program. Research in kinesiology, 1(40), 113-116, ISSN: 1857-7679.

  4. Radenković, O.&Stanković, M. (2012). Kinematička analiza skoka iz čučnja. Activities in physical education and sport, 2(1), 53-56, ISSN: 1857-7687.


  5. Stojanović, M., Aleksandrović, M., & Aleksić-Veljković, A. (in press).  The effects of exercise program on the balance of young people with intellectual disabilities. Facta Universitatis, Series:Physical Education and Sport. • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Stanković, M. (2009). Klasifikacija i opis tehnike disko densa i mogućnost primene u nastavi fizičkog. Peti evropski kongres FIEP-a. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš, Srbija. Zbornik radova, 629-638., ISBN:987-86-83811-13-7.

  2. Aleksić-Veljković, A. &Stanković, M. (2010). Povrede kićmenog stuba u sportskoj gimnastici. XIV Međunarodni naučni skup FIS KOMUNIKACIJE 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.Zbornik radova, 363-369.ISBN:978-86-87249-26-4. 

  3. Radenković, O., Kahrović, I., Stanković, M.(2010).Kinematička analiza aperkata i direktnih udaraca u boksu. XIV Međunarodni naučni skup FIS KOMUNIKACIJE 2010 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji.Zbornik radova,370-374, ISBN:978-86-87249-26-4.  

  4. Stanković, M.& Radenković, O. (2011). Efekti plesnog aerobika na Vo2max mladih. Zbornik naučnih i stručnoh radova- Sport i Zdravlje sa IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SPORT I ZDRAVLJE, Tuzla, Juli 2011, 115-119, ISSN: 1840-4790.

  5. Radenković, O.&Stanković, M. (2011). Kinematička analiza skoka sa kontrapokretom CMJ. Zbornik naučnih i stručnoh radova- Sport i Zdravlje sa IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM SPORT I ZDRAVLJE, Tuzla, Juli 2011, 335-339, ISSN: 1840-4790.

  6. Stanković, M., Herodek, K. & Aleksić-Veljković, A. (2011). Motivacija u fizičkom vaspitanju. Zbornik radova sa XV Međunarodni naučni skup FIS KOMUNIKACIJE 2011 u sportu, fizičkom vaspitanju i rekreaciji, 465-476, ISBN: 978-86-87249-45-5.

  7. Stanković, M.(2012). Razlike u statusu ravnoteže između učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole. Peti mađunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“, 01–02.06.2012 Tuzla, Zbornikradova, 111-114. Tuzla.  ISSN 1840-4790.

  8. Stanković, M.& Aleksandrović, M. (2012). Fizička aktivnost osoba sa intelektualnim invaliditetom. International Scentific Conferention „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults“, Beograd, Decembar 2012. Proceeding of the thematic conference, 486-494.

  9. Aleksic-Veljkovic, A., Petkovic, E., Herodek, K., Stankovic, M., Paunovic., M. (2013). Relationship between static balance and success on the balance beam.Fis communications, International Scientific Conference, 27-34. ISBN: 978-86-87249-53-0.

  10. Stanković, M., Aleksandrović, M. & Aleksić-Veljković, A. (2013). Differences in the status of balance between male and female students with intellectual disabilities (Razlike u statusu ravnoteže između učenika i učenica sa smetnjama u intelektualnom funkcionisanju). International Scentific Conferention „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults“, Beograd, Decembar 2013. Book of abstracts, 125-126.

  11. Stojanović, M. & Aleksandrović, M. (2017). Physical education effects on the motor abilities of adolescents with mild intellectual disabilities. In S. Pantelić (Ed.), Book of proceeding XX International Scientific Conference FIS Communications, (pp.253-257). Niš: Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš.

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 29 mart 2018 14:28