Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 27.02.2014.

Petar Stojanović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 29.10.1946
 • Mesto rođenja: Leskovac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnološki fakultet, Leskovac
 • Odsek / Grupa / Smer: Tekstilno inženjerstvo
 • Godina diplomiranja: 2007
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. Vojislav Gligorijević; Jovan Stepanović; Vasilije Petrović & Petar Stojanović, Influence of Speed and Knitting Density on Hauling Force and Structural Elements of Warp Knits , 5th International Scientific-Professional Symposium Textile Science and Economy, Zagreb 26.01.2012.,  Book of proceedings, 89-94.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  2. Marija Savić, Petar Stojanović, Dušan Trajković, Tatjana Šarac, Nataša Radmanovac, Miodrag Stamenković, Zavisnost mehaničkih karakteristika poliamidnih teksturiranih pređa od parametara procesa teksturiranja lažnim upredanjem, Book of proceedings , 10thSymposium ” Novel technologies and economic Development”, October 22-23.2013., str.174-182


  3. Marija Savić, Tatjana Šarac, Miodrag Srtamenković, Dušan Trajković, Nataša Randmanovac, Petar Stojanović, Uticaj tehnoloških parametara postupka teksturiranja sa lažnim upredanjam na karakteristike kovrdžavosti poliamidnih teksturiranih pređa, Book of proceedings, 10thSymposium ” Novel technologies and economic Development”, October 22-23.2013., str.163-172 


  4. Petar Stojanović, Marija Savić, Miodrag Stamenković, Dušan Trajković, Jovan Stepanović, Tatjana Šarac, Mehaničke karakteristike poliestarskih teksturiranih pređa postupkom lažnog upredanja na mašiniFTF15”, sa kratkom zonom zagrevanja, Book of abstracts, 10thSymposium ” Novel technologies and economic Development”, October 22-23.2013., str.199


  5. Vojislav Gligorijevic, Jovan Stepanovic, Nenad Cirkovic, Petar Stojanovic, Physical properties and modeling of cross knitted structure, Book of abstracts, 10thSymposium ” Novel technologies and economic Development”, October 22-23.2013., str.200


  6. Vojislav Gligorijevic, Jovan Stepanovic, Nenad Cirkovic, Petar Stojanovic, Physical properties and modeling of cross knitted structure, Book of abstracts, 10thSymposium ” Novel technologies and economic Development”, October 22-23.2013., str.200


   


   

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 27 februar 2014 15:01