Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 07.03.2014.

Nikola Bulatović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1974godine
 • Mesto rođenja: Bijelo Polje, Crna Gora
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Medicinski fakultet
 • Odsek / Grupa / Smer: opsta medicina
 • Godina diplomiranja: 1999godine
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama: • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  1. Acta Chirurgica Iugoslavica
  "Liječenje akutne rupture Ahilove tetive, operativno vs.neoperativno"

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. HORIZONTI (Vaspitno obrazovni i sportski casopis)
  "Plantarni fascitis kao uzrok bolnog stopala kod rekreativnih sportista”


  2. Crnogorska sportska akademija, časopis SPORTMONT br 28,29,30/IX  jul 2011god.
  "Etiologija i mehanizam povredjivanja prednje ukrštenog ligamenta koljena kod sportista"


  3.Časopis „ Medicinski zapisi“ , Podgorica Crna Gora
  "Povrede meniskusa i artroskopija"

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  1. "Rupture meniskusa i meniscektomija" - Prvi Kongres AMOT 2012, Becici, Crna Gora


  2. "Osteoid osteoma proksimalne tibije i radijusa" - Prvi Kongeres SOTA 2009, Subotica


  3. "Lijecenje preloma kalkaneusa, operativno vs. neoperativno" - Drugi Kongres Sota, Nis 2010


  4. "Lijecenje periprotetskih preloma kuka LCP plocom" - Kongres HUOT 2011 Primisten, Hrvatska

Poslednji put izmenjeno ponedeljak, 10 mart 2014 08:20