Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.04.2014.

Branimir N. Vukčević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.3.1978.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: psihologija
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  Vukčević, B. (2010). Delovanje komponenti afektivne vezanosti na razvoj formalno-operacionalnog mišljenja; Psihologija, 43(3). Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije,  315-327. (YU ISSN: 0048-5705. UDK: 159.922.73.07; 159.942.07. DOI: 10.2298/PSI1003315V)


   

 • Radovi u ostalim časopisima:  Vukčević, B. (2012). Revidirani inventar afektivne vezanosti na srpskom jeziku. U: Stefanović-Stanojević T., Todorović J., Dimitrijević B. (Ur), Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad: tematski zbornik radova, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 148-159. (ISBN: 978-86-7379-258-3. UDK: 159.9.072:159.942)


  Vukčević, B. (2012). Upitnik distance i anksioznosti u važnim interpersonalnim relacijama. U: Stefanović-Stanojević T. (Ur), Tematski zbornik radova: Porodica, adolescenti, tranzicija. Niš: Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, 215-226. (ISBN: 978-86-7025-581-4. UDK: 159.9:316.356.2-055.52;159.9.072)


  Vukčević, B. (2009). Obrasci afektivne vezanosti i formalno-operacionalno mišljenje, Godišnjak za psihologiju, 6(8). Niš: Filozofski fakultet, 95-112. (ISSN: 1451-5407. UDK: 159.942.2:159.955)


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Vukčević, B. (2015). Attachment transfer through mediation of IWM. 11th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY. Faculty of Philosophy, Niš  (ISBN 978-86-7379-384-9)


  Vukčević, B. (2011). Učenička procena kvaliteta rada škole. VII konferencija sa međunarodnim učešćem, Dani primenjene psihologije u Nišu- Psihologija komunikacije. Niš, Filozofski fakultet. (ISBN 978-86-7379-228-6)


  Vukčević, B. (2011). Upitnik distance i anksioznosti u važnim interpersonalnim relacijama (DAR), Naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem na temu: porodica sa adolescentom u tranziciji, Niš, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu


  Vukčević, B. (2010). Jedna verzija revidiranog inventara afektivne vezanosti za roditelje i vršnjake na srpskom jeziku,  VI konferencija sa međunarodnim učešćem - Dani primenjene psihologije, Niš, Filozofski fakultet (ISBN 978-86-7379-199-9)

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  Vukčević, B. (2012). Snaga i dimenzije afektivne vezanosti za roditelje, Merenje i procena u psihologiji, 60. naučno-stručni skup psihologa Srbije. Beograd, DPS (ISBN: 978-86-83797-93-6)


  Vukčević, B. (2010). Afektivna vezanost i razvoj formalno-operacionalnog mišljenja u porodičnom kontekstu, Zdrav pojedinac-zdravo društvo, 58. naučno-stručni skup psihologa Srbije. Beograd, DPS. (ISBN 978-86-83797-79-0)

Poslednji put izmenjeno četvrtak, 12 maj 2016 19:38