Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 29.04.2014.

Vanja Serjević

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 07.03.1977.
 • Mesto rođenja: Kruševac
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Pravni fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: opšti
 • Godina diplomiranja: 2000.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

  1. Vanja Serjević, "Ugovor o kupoprodaji društvenog kapitala", Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, broj 11, Beograd 2005, tom III, str. 577-595.


  2. Vanja Serjević, "Direktiva 2000/35/EC o sprečavanju docnje u plaćanjima u trgovinskim odnosima", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, broj 13, Beograd 2005, str. 7-11.


  3. Vanja Serjević, "Pravila Evropske komisije o primeni čl. 81(3) na vertikalne sporazume i usaglašene prakse učesnika na tržištu motornih vozila i primena čl. 14 Zakona o zaštiti konkurencije", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, broj 14, Beograd 2005, str. 18-22.


  4. Vanja Serjević, "Instrumenti zaštite manjinskih akcionara i poverilaca otvorenih akcionarskih društava u pogledu održavanja i promene osnovnog kapitala (Directive 77/91/EEC)", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, broj 17-18, Beograd 2006, str. 7-16.


  5. Vanja Serjević, "Direktiva Evropskog Saveta od 20. decembra 1985. god. o koordinaciji propisa o institucijama kolektivnog investiranja u prenosive hartije od vrednosti (UCITS)", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, broj 19-22, Beograd 2007, str. 55-62.


  6. Vanja Serjević, "Komentar nekih odredbi Zakona o stečajnom postupku u kontekstu međunarodnih izvora stečajnog prava", Bilten sudske prakse trgovinskih sudova, Privredni savetnik doo Beograd, broj 4/2007, str. 243-254.


  7. Vanja Serjević, "Direktiva 2004/25/EC Evropskog parlamenta i Saveta o preuzimanju", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd 2008, broj 23-24, str. 51-59.


  8. Vanja Serjević, "Subjektivna prava intelektualne svojine i zaštita konkurencije", Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, broj 13/2008 (tom V), str. 123-138.


  9. Vanja Serjević, "Uredba Komisije br. 772/2004 o primeni člana 81(3) Evropskog Ugovora na sporazume o transferu tehnologije", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, broj 25-26/08, str. 60-66.


  10. Vanja Serjević i dr Vladimir Serjević, "Pravni osnovi formiranja cena u Srbiji i Evropskoj uniji", Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, str. 93-109.


  11. Vanja Serjevic, "The Reformation of the Serbian Act on Insolvency Procedure (SAIP)", Facta Universitatis - Series Law and Politics, Nis 2009, Vol. 6, No1, 2008, pp. 51-62.


  12. Vanja Serjević, "Direktiva o transparentnosti finansijskih odnosa između država članica i javnih preduzeća i o transparentnosti poslovanja nekih privrednih subjekata", Evropsko zakonodavstvo, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, broj 29-30/09, str. 77-86.


  13. Vanja Serjević, "Kontrola zakonitosti poslovanja privrednog društva i lična odgovornost direktora (uprave) društva", Pravo i privreda, Udruženje pravnika u privredi Srbije, Beograd, br. 4-6/2010, str. 171-188.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  Međunarodna naučna konferencija "Ekologija i pravo", Niš 2011.


  Rad (koautorski): "Instrumenti obezbeđivanja sredstava za zaštitu životne sredine", Tematski zbornik radova, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2011, str. 645-659.

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

  1. Naučna konferencija "Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije", Pravni fakultet Niš, 2006.


  Rad (koautorski): "Zaštita konkurencije - harmonizacija sa pravom EU", Zbornik radova, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2006, str. 296-311.


  2. Naučna konferencija "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije", Pravni fakultet Niš, 2007.


  Rad (koautorski): "Zaštita ekonomskih interesa potrošača - harmonizacija propisa sa pravom EU", Zbornik radova, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2007, str. 143-157.


  3. Naučna konferencija "Pravo Republike Srbije i pravo Evropske unije - stanje i perspektive", Pravni fakultet Niš, 2009.


  Rad (koautorski): "Pravno-ekonomski osnovi zadruga u domaćem zakonodavstvu i zakonodavstvu Evropske unije", Zbornik radova, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu, Niš 2009, sveska II, str. 437-454.

Poslednji put izmenjeno nedelja, 04 maj 2014 21:17