Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 06.05.2014.

Žikica Simić

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 1.10.1974.
 • Mesto rođenja: Calw, Nemačka
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski
 • Odsek / Grupa / Smer: Sociologija
 • Godina diplomiranja: 2001.
 • Spisak publikacija

 • Radovi u ostalim časopisima:

   


   


   


  Religijska kultura tradicionalnih pravoslavnih vernika, Teme, Univerzitet u Nišu, 2005, br. 1-2.


  Nezabiolazni priručnik o novim religioznim pokretima, Teme, Univerzitet u Nišu, 2005, br. 1-2.


  Veberova Teza i Rusija u vizuri Andreeasa Busa, Teme, Univerzitet u Nišu, 2005, br. 4.


   Jemca has risen: Tekkias, tarikats and sheiks on Niš Romas, Religion and Politics, Belgrade, 2010.


  O neasketskoj ekonomiji, Teme, Univerzitet u Nišu, 2010, br. 3.


  Prevod sa engleskog jezika: Aleksandar Agađanian: Proboj u modernost, apologija tradicionalizma, pogled ruskog pravoslavlja na društvo i kulturu iz komparativne perspektive, Granice i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i Pravoslavne crkve; Conrad Adenauer Stifung i JUNIR; Beograd, Niš; 2010.


   


         


   


   

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

   


  . Pravoslavlje i SPCizmeđu duhovno-moralne i spoljašnje slobode (fizičke, političke, socijalne, nacionalne, verske) (Latentne konsekvence Milanskog edikta po dekadenciju hrišćanstva), Tradicija, Modernizacija i Identiteti III: Dijalog kultua i  partnerstvo civilizacija na  Balkanu, Filozofski fakultet, NIš, 2013. Rad je saopšten  na  konferenciji  "Tradicija, Modernizacija i Identiteti III: Dijalog kultua i  partnerstvo civilizacija na  Balkanu" koja je održana 2013. na Filozofskom fakultetu u Nišu.  U okviru projekta "Tradicija, modrnizacija i nacionalni identiteti u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija(179074) koji realizuje Centar za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Nišu, a finansijski podržava Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.


   


   

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:

   


  Confidence in the clergy of Serbian Orthodox Church (professional responsibility and morality of life), Revitalization of religion, JUNIR, 2009, Niš. Rad je saopšten  na XVI konferenciji JUNIR-a pod nazivom "Revitalizacija religioznosti- teorijski i komparativni pristup" 2009. godine u Niškoj banji.


   


   


  Starozavetni, zakonski, moralistički duh u srpskom pravoslavlju, Granice i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i Pravoslavne crkve, Conrad Adenauer Stifung i JUNIR; Beograd, 2010. (Rad je saopšten na okruglom stolu pod nazivom "Granice i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i Pravoslavne crkve pod pokroviteljstvom i organizacijom Conrad Adenauer Stifung i JUNIR-a u NIšu 2010. godine.


   


   


   

Poslednji put izmenjeno utorak, 06 maj 2014 18:35