Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.06.2014.

Slađan Hristov

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.03.1970.
 • Mesto rođenja: Surdulica
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Vojna Akademija
 • Odsek / Grupa / Smer: ABHO
 • Godina diplomiranja: 1992
 • Spisak publikacija

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:


  S. Hristov, "Regional strategic planning of solid waste management", COSEP, Kopaonik Mountain, Republic of Serbia, 2008

 • Radovi na domaćim naučnim skupovima:



  S.Hristov, J.Stojanović, "Menadžment medicinskim otpadom u vanrednim situacijama", XV Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Čovek i radna sredina", Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2007


  J.Stojanović S.Hristov, G.Ristić, "Menadžment otpadom u vanrednim situacijama", XV Naučni skup sa međunarodnim učešćem "Čovek i radna sredina", Fakultet zaštite na radu u Nišu, 2007



  S.Hristov, G.Ristić, "Indikatori uspešnosti Strateškog planiranja menadžmenta komunalnim čvrstim otpadom", Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita na radu u 21. veku – teorija i praksa", Tara, 2011


  D.Vasović, S.Hristov, "Razvoj komunalnog sistema u Niškoj Banji – istraživanje stavova donosilaca odluka", Simpozijum "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj", Soko Banja, 2012