Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 09.09.2014.

Dalibor Marinković

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 20.11.1978.
 • Mesto rođenja: Smederevo
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Odsek / Grupa / Smer: Hemijsko inženjerstvo
 • Godina diplomiranja: 2002.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  Z. Popović, D. Nastović, D. Marinković, Proizvodnja i prerada plastičnih masa u Srbiji – Plastics Production and Processing in Serbia, srpsko-engleska monografska studija, Udruženje hemičara i tehnologa Srbije (UHTS) i Privredna komora Srbije (PKS), Beograd, Srbija, 2012., ISBN 978-86-80809-75-5, COBISS.SR-ID 192021772.

 • Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

  D. Marinković, Z. Popović, A. Orlović, M. Ristić, Modeling of motor fuel consumption in Serbia, with projection to 2025, Hemijska industrija, 66 (3) 413–423 (2012), (IF 2012 0,463, 104/133 Engineering, Chemical), DOI:10.2298/HEMIND110224105M.


   

 • Radovi u ostalim časopisima:

  Z. Popović, D. Marinković, Revitalizacija i razvoj proizvodnje derivata više faze dorade: preduslov opstanka srpske petrohemijske industrije, Istraživanja i projektovanja za privredu (Journal of Applied Engineering Science), 7 (4) 33-43 (2009), ISSN: 1451-4117.


  V. Nikolić, D. Milovanović, B. Nikolić, I. Ilić, D. Marinković, Deponije na obalama Timoka od Zaječara do ušća u Dunav, Ecologica, 18 (63) 506-510 (2011), ISSN 0354-3285.


  B. Nikolić, V. Nikolić, Ž. Kamberović, D. Marinković, Z. Popović, Prateći ekološko-ekonomski efekti metalurških i rudarskih deponija, Tehnika – Rudarstvo, geologija i metalurgija, 63 (1) 57-60 (2012), ISSN: 0040-2176.


  Dalibor M. Marinković, Miroslav V. Stanković, Ana V. Veličković, Jelena M. Avramović, Milorad D. Cakić, Vlada B. Veljković, Synthesis of CaO loaded onto Al2O3 from calcium acetate precursor and its application in transesterification of sunflower oil, Advanced Technologies, 4 (1) 26-32 (2015), ISSN: 0352-6542.

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  D. Marinković, M. Vidović, N. Mladenović, I. Tomić, Uklanjanje arsena iz podzemnih voda sa područja Zapadnobačkog okruga, The 7th international conference Water Supply and Sewerage Systems, Jahorina, Pale (Bosna i Hercegovina), 10-12. maj, 2007., str. 118-124., ISBN 978-86-82931-22-5.


  M. Vidović, D. Marinković, N. Mladenović, I. Tomić, Kvalitet podzemnih voda u području Zapadnobačkog okruga, The 7th international conference Water Supply and Sewerage Systems, Jahorina, Pale (Bosna i Hercegovina), 10-12. maj, 2007., str. 125-127., ISBN 978-86-82931-22-5.


  M. Vidović, D. Marinković, N. Mladenović, J. Krstić, Određivanje adsorpcionog kapaciteta u statičkim uslovima,The 7th international conference Water Supply and Sewerage Systems, Jahorina, Pale (Bosna i Hercegovina), 10-12. maj, 2007., str. 104-111., ISBN 978-86-82931-22-5.


  D. Marinković, P. Milanović, Z. Popović, D. Nikolić-Paunić, G. Nešić, Budućnost alternativnih goriva u transportnom sektoru u Srbiji, CHYMICUS IV – Fourth International Congresson Legal-Economic and Ecological Aspects of the Environment Management in the Chemical, Petrochemical and Oil Industry, Tara, 11-14. jun, 2012., str. 221-229., ISBN 978-86-85013-10-2.


  D. Marinković, Z. Popović, M. Stanković, D. Nikolić-Paunić, Procena emisije CO2 iz drumskog saobraćaja u Republici Srbiji, XL Symposium on Operational Research SYM-OP-IS 2013, Zlatibor, 08-12.09.2013., str. 775-780., ISBN 978-86-7680-286-9.


  D. Marinković, P. Milanović, Z. Popović, M. Jelić, G. Nešić, Procena emisije izduvnih gasova motornih vozila u Srbiji u periodu 2001-2020. godina, XIII Yucorr - International conference exchanging experiences in the fields of corrosion, materials and environmental protection,Tara, 05-08. april, 2011., str. 411-418., ISBN 978-86-82343-14-1.


  M. Stanković, D. Marinković, M. Gabrovska, D. Jovanović, Activity of DPU-Ni/D hydrogenation catalysts prepared by urea method, 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries - ICOSECS 8, Beograd, Srbija, 27-29. jun 2013., str. 71., ISBN 978-86-7132-053-5.


  M. Stamenković, V. Radonjić, J. Krstić, D. Marinković, Preparation of Ni/diatomite hydrogenation catalyst precursors: effect of counter ions on textural characteristics, PHYSICAL CHEMISTRY 2014 – 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Septemper 22-26., 2014., pp. 284-287., ISBN 978-86-82475-30-9.


  D. Marinković, M. Stanković, B. Nedić Vasiljević, A. V. Veličković, J. Avramović, Preparation of CaO/γ-Al2O3 catalyst for biodiesel fuels. The catalytic activity in relation to thermal treatment., PHYSICAL CHEMISTRY 2014 – 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Septemper 22-26., 2014., pp. 288-291., ISBN 978-86-82475-30-9.


   

 • Tehnička rešenja:

  Z. Popović, D. Marinković, G. Nešić, D. Nikolić-Paunić, Prethodna studija opravdanosti (PSO) sa Generalnim  projektom (GP) za pogon za prečišćavanje sirovog bio-glicerina iz industrije biodizela do tehničkog kvaliteta i proizvodnju glicerol-triacetata (triacetina), Realizator: IHTM-NU, Korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Tehničko rešenje uz bitno pobolјšanu postojeću tehnologiju u oblasti mikroekonomskog i održivog razvoja prihvaćeno na nacionalnom nivou iz kategorije M84 u okviru realizacije projekta MNTR RS III45001, 2015.


  Z. Popović, K. Bicok, D. Marinković, G. Nešić, E. Bicok, Prethodna studija opravdanosti sa tehnološko-tehničkom koncepcijom procesa i postrojenja za prevođenje sirovog bio-glicerina iz proizvodnje biodizela u tehnički glicerin i glicerin-triacetat (triacetin), Realizator: IHTM-NU, Korisnik: Agencija za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „JOLE FENIKS“ Beograd. Tehničko rešenje uz bitno pobolјšanu postojeću tehnologiju u oblasti mikroekonomskog i održivog razvoja prihvaćeno na nacionalnom nivou iz kategorije M84, 2014.


  Z. Popović, D. Marinković, D. Nikolić-Paunić, „Tehno-ekonomska analiza i ocena opravdanosti proizvodnje u srbiji hidrogenizovanih bilјnih ulјa (hydrotreated vegetable oil ili hvo) kaobiodizela nove generacije (obnovlјivih dizel goriva), a u svetlu najnovije regulative EU u pogledu limitiranja korišćenjabiogoriva prve generacije na maksimum 5.5 % ukupne potrošnje motornih goriva“, realizator: BU IHTM, korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, revidovano tehničko rešenje iz kategorije M85 u okviru realizacije projekta oznake III45001, 2013.


  D. Marinković, G. Nešić, Z. Popović „Tehno-ekonomska analiza i ocena opravdanosti razvoja procesa i postrojenja za alkalnu aktivaciju bentonita u Srbiji“, realizator: BU IHTM, korisnik: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Revidovano tehničko rešenje iz kategorije M85 u okviru realizacije projekta oznake III45001, 2013.


  D. Urošević, Z. Popović, G. nešić, D. Marinković, Lj. Sekulić, N. Lončarević-Đešnić, M. Savić, D. Nikolić-Paunić, ''Model za tehno-ekonomsku evaluaciju i praćenje kvaliteta razvojnih aktivnosti-programa „HIP-Petrohemije“ na planu bolje valorizacije proizvoda pirolize sirovog benzina (primarnih olefina i nuz-proizvoda) u uslovima ograničenja koja nameće ekološka regulativa''. Realizator: IHTM, IMS i ''IRC-NIC Užice'', Institut za multidisciplinarna istraživanja. Korisnik: ''HIP-Petrohemija'', Pančevo. Revidovano tehničko rešenje iz kategorije M85 u okviru treće faze realizacije projekta oznake TR-19059, 2010.

Poslednji put izmenjeno petak, 18 decembar 2015 16:03