Naučne publikacije akademskog osoblja

NAPOMENA

Za tačnost unetih podataka o publikacijama, naučnim i umetničkim referencama odgovorni su autori.
Datum kreiranja: 16.09.2014.

Igor Petrović

Dodatne informacije

 • Lični podaci

 • Datum rođenja: 02.03.1981.
 • Mesto rođenja: Sokobanja
 • Obrazovanje

 • Fakultet: Filozofski fakultet u Nišu
 • Odsek / Grupa / Smer: anglistika
 • Godina diplomiranja: 2004.
 • Spisak publikacija

 • Monografije i poglavlja u monografijama:

  И. Петровић (превео), Јабланови (Галвир и Бого), Кораци XLIV 9-10, Крагујевац, 2010.


  И. Петровић (превео), М. Ђуричковић, Љ. Милутиновић, Са народних извора: свјетска усмена лирика за децу и младе, Дервентски лист, 2014.


  И. Петровић (превео), М. Ђуричковић, М. Челик, Пуне руке радости: турска поезија за децу и младе, Рашка школа, Београд - Алфеус Арт, Краљево, 2014.

 • Radovi u ostalim časopisima:

  И. Петровић, Између факта и фикције: савремена англо-америчка документарна драма, Свеске, Панчево, бр. 90, децембар 2008. УДК 821.111.09-2, 821.111(73).09-2

 • Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

  И. Петровић, Англо-америчка документарна драма: проблеми књижевно-теоријског приступа, Језик, књижевност, вредности: књижевна истраживања, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2012.


  И. Петровић, Проблем друштвене маргинализације у драмама Б. Вонгара, Језик, књижевност, маргинализација: књижевна истраживања, Филозофски факултет у Нишу, Ниш, 2013.


  И. Петровић, Хаклбери Фин: род, раса и одрастање, Детињство, бр. 2012/1, Нови Сад, 2012. УДК 821.111(73).09 Twain M.


  И. Петровић, Настава енглеског језика у Србији – неопходност наставка започетих реформи, Наше стварање бр. 11, Алексинац, 2012. УДК 371.3::811.111(497.11)


  И. Петровић, Шекспир за децу, Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, тематски зборник, Учитељски факултет у Врању, Врање, 2011. ISBN 978-86-82695-82-0

Poslednji put izmenjeno sreda, 24 septembar 2014 20:14